• Αρχική

(Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων)
Από 1/7/2003 σταδιακά, οι επιχειρήσεις που εκδίδουν θεωρημένα παραστατικά μηχανογραφικά, θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ειδικό φορολογικό μηχανισμό ψηφιακής σήμανσης με βάση την ΕΑΦΔΣΣ.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ)

Πλήθος γενικών και ειδικών ερωτήσεων απαντώνται που δεν αφορούν ειδικά τα προγράμματα της ΣΥΝΠΑΝ και προέρχονται από διάφορες πηγές.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΠΑΝ

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν ειδικά τα προγράμματα της ΣΥΝΠΑΝ

Τι σημαίνει «ΤΥΠΟΥ Α» και «ΤΥΠΟΥ Β»

Περιγραφή των διαφορών μεταξύ των λύσεων Τύπου Α' & Τύπου Β'

Ποια είναι η λύση της ΣΥΝΠΑΝ;

Περιγραφή της λύσης που επέλεξε η ΣΥΝΠΑΝ για τους πελάτες της

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και Υπουργικές Αποφάσεις

Ο νόμος

Οι τεχνικές προδιαγραφές

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Αρκετά ενημερωτικό κείμενο με απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα

ΠΟΡΙΣΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Το πόρισμα της επιτροπής για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών. Πολύ εξειδικευμένο κείμενο.

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com