Σελίδα 7 από 14: • Συνδέσεις - επικοινωνία

Συνδέσεις σχεσιακές, επικοινωνία με υποσυστήματα

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Δυνατότητα σύνδεσης με συνταγολόγιο παραγωγής Ναι Ναι Για βιομηχανική ή άλλη κοστολόγηση
Δυνατότητα σύνδεσης με έκδοση παραστατικών Ναι Ναι Mε on-line ενημέρωση και έλεγχο
Eτικετογράφος Ναι Ναι Σύνδεση και με query για επιλεκτική εκτύπωση
On-line ανταπόκριση με Διευθυνσιογράφο Ναι Ναι Πλήρη στοιχεία προμηθευτών από το κωδικολόγιο
• Έλεγχος, ποσοτήτων

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com