Σελίδα 11 από 14: • Περιορισμοί

Περιορισμοί

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Αριθμός σταθμών εργασίας 5 Απεριόριστος Με πλήρη ασφάλεια σε περιβάλλοντα multiuser
Αριθμός τύπων παραστατικών Απεριόριστος Απεριόριστος Με ελεύθερη αλφαριθμητική κωδικοποίηση
Αριθμός αποθηκών 3 100 Φυσικές αποθήκες ή αποθηκευτικοί χώροι ανά 100
Αριθμός ειδών Απεριόριστος Απεριόριστος .
Αριθμός αναλυτικών εγγραφών (κινήσεων) Απεριόριστος Απεριόριστος Πολλαπλών χρήσεων
Αριθμός ετών/χρήσεων Απεριόριστος Απεριόριστος Με συγκεντρωτικά ή/και αναλυτικά στοιχεία
Χρόνος παραμονής αναλυτικών εγγραφών Απεριόριστος Απεριόριστος Ο administrator μπορεί να "αδειάσει" παλαιές εγγραφές από τον δίσκο μέχρι κάποια ημερομηνία επιλογής του
Έναρξη οικονομικής περιόδου     Αρχή οποιουδήποτε μήνα
• Μορφές Διακίνησης
Σελίδα

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com