utm10

ULTIMO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τα παρακάτω αποτελούν τις βασικότερες ενότητες, η επιλογή των οποίων καθορίζει τη σύνθεση ενός συστήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Για οικονομικότερες λύσεις δείτε την έκδοση Lite


Λογιστική - Πελάτες - Προμηθευτές

clipa-accounts

Γενική (βιβλία Β' & Γ') και Αναλυτική Λογιστική, πλήρης κάλυψη ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ), πλήθος εργαλείων διαχείρισης, ελέγχου και διασταυρώσεων. Απεριόριστος αριθμός χρήσεων, Σύνδεση με Διευθυνσιογράφο,  τήρηση πελάτη, προμηθευτή, λογαριασμού σε μία "καρτέλα", Μοναδικές καρτέλες Πελατών / Προμηθευτών. Δυνατότητες CRM, Γραφικές Παραστάσεις, Πελάτες, Πωλητές, Κατηγορίες, Πολιτικές τιμών, Γεωγραφικές Περιοχές.  >> Περισσότερα

clipa-currency
Λογιστική Συναλλάγματος/Ξένου νομίσματος

ιστορικό ισοτιμιών, λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα, καρτέλες σε ξένο νόμισμα και παράλληλες καρτέλες σε Ευρώ.


clipa-cashflow
Αξιόγραφα - Cash Flow

Παρακολούθηση Ταμείου, Εισπράξεων, Αξιόγραφων, Επιταγών, Γραμματίων, Cash flow. Ηλικίες υπολοίπων, Πραγματικό και λογιστικό υπόλοιπο πελατών, Τόκοι υπερημερίας,  Άνοιγμα (σε αξία ή ποσοστό), Κόστος πληρωμών, Μέσοι χρόνοι εξόφλησης ανά πελάτη, Επικοινωνία με λογιστική για δυναμικά αποτελέσματα   >> Περισσότερα


Πάγια - Asset Managementclipa-assets

Διαχείριση Παγίων, δυναμική σύνδεση με Λογιστική. Πολλαπλές μέθοδοι αποσβέσεων, καλύπτονται τακτικές, πρόσθετες, ειδικές ή έκτακτες αποσβέσεις. Παρακολούθηση ιστορικού μεταβολών παγίων, ομαδικές μεταβολές παγίων, πωλήσεις και καταστροφές. Δυνατότητα διασπάσεων.  >> Περισσότερα


Έκδοση Παραστατικών - Διακίνηση

clipa-package

(Αγορές, Πωλήσεις Προϊόντων, Εμπορευμάτων, Υπηρεσιών)

Ελεύθερη διαμόρφωση παραστατικών, real-time ενημέρωση Λογιστικής & Αποθήκης, δυνατότητα ξεχωριστής και ανοιχτής γραμμογράφησης για κάθε παραστατικό, άντληση στοιχείων από πολλαπλές πηγές, "τιμολόγηση" λογαριασμών (χωρίς ψευδο-είδη), ΕΑΦΔΣΣ με λύση τύπου Β. Αυτόματη συμπίεση & συντήρηση αρχείων ΕΑΦΔΣΣ  >> Περισσότερα


Παραγγελίες - Open Itemsclipa-openitems

Διαχείριση παραγγελιών από πελάτες ή σε προμηθευτές, αυτόματη δέσμευση ποσοτήτων, αυτόματες μετεξελίξεις παραγγελιών σε άλλα παραστατικά   >> Περισσότερα

Μετεξελίξεις παραστατικών, ανοικτές ποσότητες, ιστορικό παραστατικών, ελεύθερος καθορισμός & οργάνωση μετεξελίξιμων παραστατικών, επανα-προβολή, επαν-εκτύπωση από ιστορικό εκδοθέντων παραστατικών.

Παραγγελίες σε φορητό ή ταμπλέταclipa-tablet

Λογισμικό για παραγγελιοληψία με ταμπλέτα, ή άλλη φορητή συσκευή (όπως laptop). Ιδανικό για παρουσιάσεις στον πελάτη και άμεση παραγγελία. Καταργεί ντοσσιέ, φωτογραφίες, χαρτάκια, έντυπα, e-mails, εκτυπώσεις που χάνονται ή δεν είναι ανανεωμένες και ενισχύει την επαφή με τον πελάτη. >> Περισσότερα


Αποθήκηclipa-inventory

Θεωρημένη ή όχι, δύο μονάδες μέτρησης. Χρώμα-μέγεθος. Πολλαπλές μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων και real-time FIFO. Ελεύθερη διαμόρφωση χαρακτηρισμών ειδών, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες του διακινούμενου είδους ανά πάσα στιγμή. Πολλαπλές μορφές καρτελών και ισοζυγίων. Κοστολόγηση Εισαγωγών. Υποστήριξη barcode.  >> Περισσότερα


Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστική από κίνηση Αποθήκηςclipa-cost-acctg

Πλήρης παραμετροποίηση του τρόπου ενημέρωσης της Αναλυτικής Λογιστικής από κίνηση αποθήκης


Υπολογισμός και Κατανομή Βιομηχανικών Εξόδωνclipa-industr-cost

ή άλλων Δαπανών στο κόστος παραγομένων ή εμπορευμάτων και Ενημέρωση με κίνηση Αποθήκης (Πλήρης παραμετροποίηση του τρόπου ενημέρωσης από κίνηση Λογιστικής κριτήριο κατανομής: η ποσότητα, το βάρος παραγομένων ή αξία Α' υλών)


Intrastatclipa-intrastat

Παρακολούθηση στοιχείων Intrastat, Καταστάσεις συμφωνιών, Export σε πρόγραμμα της Στατιστικής υπηρεσίας


Παραγωγή clipa-mrp

Περιλαμβάνει Διαχείριση Συνταγολογίων - Κοστολογίων Παραγωγής, για ανάγκες παρακολούθησης παραγωγής στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεταποιητικές ή συσκευαστικές εταιρίες αλλά ακόμη και εταιρίες παροχής πολλαπλών υπηρεσιών (π.χ. διαφημιστικές εταιρίες) καθώς και ένα πλήθος άλλων επαγγελματικών κλάδων. >> Περισσότερα


Διευθυνσιογράφος/Επαφές - ΟΝΟΜΑΤΑ clipa-call-support

Ουσιώδες κομβικό σύστημα σύνδεσης στοιχείων πελατών, προμηθευτών, συνεργατών κ.λπ. Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη με δυνατότητες CRM. Σύνδεση κάθε ονόματος με απεριόριστο αριθμό ηλεκτρονικών εγγράφων (συμβάσεις, fax, e-mail, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες, αρχεία πολυμέσων) με πλήρη τεκμηρίωση, ολοκληρωμένη οργάνωση και εργαλεία αναζήτησης. Υποστηρίζει παραμετρικά πεδία, συνδέσεις με άλλα ονόματα κ.α.  >> Περισσότερα

Ημερολόγιο / Calendar + Προειδοποιήσειςclipa-calendar

Σύστημα προγραμματισμένων προειδοποιήσεων, δυνατότητα απλού Ταμειακού προγραμματισμού, και απλή παρακολούθηση επιταγών/γραμματίων  >> Περισσότερα

Εορτολόγιοclipa-nameday

με δυνατότητα προγραμματισμού υπενθυμίσεων


InSider Run-time Σύστημα query

Ελεύθερη διαμόρφωση συνθηκών/κριτηρίων για έκδοση στατιστικών, αποθήκευση και επανάκληση προδιαγραφών εκτυπώσεων. Όλες οι αναφορές/εκτυπώσεις είναι σχεδιασμένες με inSider Report Generator κάτι που επιτρέπει την ελεύθερη προσαρμογή αυτών από τη ΣΥΝΠΑΝ ή από τους υπευθύνους μηχανογράφησης που διαθέτουν τον Insider. Εκτυπώσεις σε συμβατική  (matrix, laser, inkjet εκτυπωτές) ή γραφική (laser, inkjet) μορφή. Αυτόματη αποστολή σε Fax, επικοινωνία με εφαρμογές MS-Office (Word, Excel)

Θέλω να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες για την οικονομικότερη λύση Lite...