Skip to main content

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τα παρακάτω αποτελούν τις βασικότερες ενότητες, η επιλογή των οποίων καθορίζει τη σύνθεση ενός συστήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Για οικονομικότερες λύσεις δείτε την έκδοση Lite

Λογιστική - Πελάτες - Προμηθευτές

Ultimo 3xx | 6xx | 7xx

Γενική (βιβλία Β' & Γ') και Αναλυτική Λογιστική, πλήρης κάλυψη ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ), πλήθος εργαλείων διαχείρισης, ελέγχου και διασταυρώσεων. Απεριόριστος αριθμός χρήσεων, Σύνδεση με Διευθυνσιογράφο,  τήρηση πελάτη, προμηθευτή, λογαριασμού σε μία "καρτέλα", Μοναδικές καρτέλες Πελατών / Προμηθευτών. Δυνατότητες CRM, Γραφικές Παραστάσεις, Πελάτες, Πωλητές, Κατηγορίες, Πολιτικές τιμών, Γεωγραφικές Περιοχές.

Λογιστική Συναλλάγματος / Ξένου νομίσματος

Ultimo/Λογιστική /FC

Η Λογιστική μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να καλύψει ανάγκες παρακολούθησης συναλλαγών σε ξένα νομίσματα. Υποστηρίζεται η παρακολούθηση καθημερινών ισοτιμιών με ιστορικότητα, λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα, καρτέλες και ισοζύγια σε ξένο νόμισμα. Το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης είτε για ένα συγκεκριμένο δεύτερο νόμισμα, είτε για πολλά διαφορετικά. Οι καρτέλες (αναλυτικό καθολικό) σε ξένο νόμισμα μπορούν προαιρετικά να απεικονίζουν και αντίστοιχη αξία σε ευρώ και επίσης να εμφανίζουν επιλεκτικά μόνον τις κινήσεις σε ξένο νόμισμα (ή ενός συγκεκριμένου νομίσματος).  Το ξένο νόμισμα μπορεί προαιρετικά να παρακολουθείται και στην κίνηση της αποθήκης αλλά και στα στοιχεία αξιογράφων.

ULTIIMO ERP - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αξιόγραφα - Cash Flow

Ultimo/Axion

Παρακολούθηση Ταμείου, Εισπράξεων, Αξιόγραφων, Επιταγών, Γραμματίων, Cash flow. Ηλικίες υπολοίπων, Πραγματικό και λογιστικό υπόλοιπο πελατών, Τόκοι υπερημερίας,  Άνοιγμα (σε αξία ή ποσοστό), Κόστος πληρωμών, Μέσοι χρόνοι εξόφλησης ανά πελάτη, Επικοινωνία με λογιστική για δυναμικά αποτελέσματα 

ULTIIMO ERP - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πάγια - Asset Management

Ultimo/Asset

Διαχείριση Παγίων, δυναμική σύνδεση με Λογιστική. Πολλαπλές μέθοδοι αποσβέσεων, καλύπτονται τακτικές, πρόσθετες, ειδικές ή έκτακτες αποσβέσεις. Παρακολούθηση ιστορικού μεταβολών παγίων, ομαδικές μεταβολές παγίων, πωλήσεις και καταστροφές. Δυνατότητα διασπάσεων.

ULTIIMO ERP - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Έκδοση Παραστατικών - Διακίνηση

Αγορές, Πωλήσεις Προϊόντων, Εμπορευμάτων, Υπηρεσιών

Ελεύθερη διαμόρφωση παραστατικών, real-time ενημέρωση Λογιστικής & Αποθήκης, δυνατότητα ξεχωριστής και ανοιχτής γραμμογράφησης για κάθε παραστατικό, άντληση στοιχείων από πολλαπλές πηγές, "τιμολόγηση" λογαριασμών (χωρίς ψευδο-είδη), ΕΑΦΔΣΣ με λύση τύπου Β. Αυτόματη συμπίεση & συντήρηση αρχείων ΕΑΦΔΣΣ

 Φορολογικοί Μηχανισμοί

SignUp/WIN

 

Synthex7013


Παραγγελίες - Open Items

Ultimo/Orders+

Διαχείριση παραγγελιών από πελάτες ή σε προμηθευτές, αυτόματη δέσμευση ποσοτήτων, αυτόματες μετεξελίξεις παραγγελιών σε άλλα παραστατικά. Εισαγωγή/εξαγωγή παραγγελιών & παραστατικών EDI, ενημέρωση από/προς SAP.

Μετεξελίξεις παραστατικών, ανοικτές ποσότητες, ιστορικό παραστατικών, ελεύθερος καθορισμός & οργάνωση μετεξελίξιμων παραστατικών, επανα-προβολή, επαν-εκτύπωση από ιστορικό εκδοθέντων παραστατικών. Αποστολή παραγγελιών μέσω κινητής τηλεφωνίας (σύνδεση σε VPN μέσω SIM ταμπλέτας ή laptop)

Παραγγελίες σε φορητό ή ταμπλέτα

Ultimo/Mobilo

Λογισμικό για παραγγελιοληψία με ταμπλέτα, ή άλλη φορητή συσκευή (όπως laptop). Ιδανικό για παρουσιάσεις στον πελάτη και άμεση παραγγελία. Καταργεί ντοσσιέ, φωτογραφίες, χαρτάκια, έντυπα, e-mails, εκτυπώσεις που χάνονται ή δεν είναι ανανεωμένες και ενισχύει την επαφή με τον πελάτη.

 

 

ULTIIMO ERP - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Purchase Orders

Procurement Management System

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου προμηθειών που αποτελεί τμήμα του ULTIMO/ERP και δέχεται εκτενή παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης

Αναλαμβάνει την παρακολούθηση των προμηθειών (υλικών ή υπηρεσιών) σε όποιο βαθμό ανάλυσης επιλέξει η επιχείρηση, ξεκινώντας από το αίτημα προμήθειας μέχρι την παραλαβή. Οι φάσεις που μπορεί να περάσει καθε παραγγελία προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης, όπου σε κάθε φάση ορίζονται προαιρετικά ή υποχρεωτικά πεδία, υπεύθυνοι, εγκρίνοντες, αιτούντες που ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης τους εξελίσσουν το αίτημα. Προβλέπεται σύνδεση με συμβάσεις, προδιαγραφές κλπ.


ULTIIMO ERP - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αποθήκη

Θεωρημένη ή όχι, • 2 μονάδες μέτρησης  • Χρώμα-μέγεθος  • Πολλαπλές μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων • Ελεύθερη διαμόρφωση χαρακτηρισμών ειδών • εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες του διακινούμενου είδους ανά πάσα στιγμή • Πολλαπλές μορφές καρτελών και ισοζυγίων • Κοστολόγηση Εισαγωγών • Υποστήριξη barcode •  Ιχνηλασιμότητα • Παρτίδες • Ημερομηνία λήξεως ειδών

 

 

ULTIIMO ERP - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ULTIIMO ERP - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Lot Control - Ιχνηλασιμότητα - Παρτίδες

Συμπληρώνει την αποθήκη ULTIMO/ERP. Πλήρης διαχείριση παρτίδων (lot) με προαιρετική ημερομηνία λήξης. Άμεση προβολή ποσοτήτων και διαθέσιμων υπολοίπων ανά lot.

Στο υποσύστημα ULTIMO MRP γίνεται ενσωμάτωση μηχανισμών lot control παραγομένου προϊόντος, αναλωσίμων, Α’, Β’ υλών και υλικών συσκευασίας κατά την παραγωγή εγγραφών συνταγολογίου παραγωγής.

Η αναζήτηση πληροφοριών του τύπου "το είδος Χ του lot Y πήρε ποιός, πότε σε τι ποσότητες, με τί τρόπο και από ποιά παραγγελία" γίνεται ιδιαίτερα απλά.

 

 

ULTIIMO ERP - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Παραγωγή / MRP

Ultimo / MRP

Περιλαμβάνει Διαχείριση Συνταγολογίων - Κοστολογίων Παραγωγής, για ανάγκες παρακολούθησης παραγωγής στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεταποιητικές ή συσκευαστικές εταιρίες αλλά ακόμη και εταιρίες παροχής πολλαπλών υπηρεσιών (π.χ. διαφημιστικές εταιρίες) καθώς και ένα πλήθος άλλων επαγγελματικών κλάδων.

ULTIIMO ERP - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διευθυνσιογράφος / Επαφές - ΟΝΟΜΑΤΑ

Ultimo/Agenda - Ονόματα + Contacts

Ουσιώδες κομβικό σύστημα σύνδεσης στοιχείων πελατών, προμηθευτών, συνεργατών κ.λπ. Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη με δυνατότητες CRM. Σύνδεση κάθε ονόματος με απεριόριστο αριθμό ηλεκτρονικών εγγράφων (συμβάσεις, fax, e-mail, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες, αρχεία πολυμέσων) με πλήρη τεκμηρίωση, ολοκληρωμένη οργάνωση και εργαλεία αναζήτησης. Υποστηρίζει παραμετρικά πεδία, συνδέσεις με άλλα ονόματα κ.α.

ULTIIMO ERP - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

InSider Run-time Σύστημα query

Ελεύθερη διαμόρφωση συνθηκών/κριτηρίων για έκδοση στατιστικών, αποθήκευση και επανάκληση προδιαγραφών εκτυπώσεων. Όλες οι αναφορές/εκτυπώσεις είναι σχεδιασμένες με inSider Report Generator κάτι που επιτρέπει την ελεύθερη προσαρμογή αυτών από τη ΣΥΝΠΑΝ ή από τους υπευθύνους μηχανογράφησης που διαθέτουν τον Insider. Εκτυπώσεις σε συμβατική  (matrix, laser, inkjet εκτυπωτές) ή γραφική (laser, inkjet) μορφή. Εύκολη μεταφορά σε emai, επικοινωνία με εφαρμογές MS-Office (Word, Excel)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΠΑΝ

Document Management System / Omnibus

CONTEXT SENSITIVE

Σύνδεση στοιχείων (π.χ. ενός πελάτη) με έγγραφα, εικόνες, video, σχέδια, άρθρα, νόμους, συμβάσεις και πολλά άλλα. Δημιουργήστε μια βάση δεδομένων και οργανώστε όλα αυτά τα έγγραφα ή μέσα με τέτοιο τρόπο ώστε να τα βρίσκετε γρήγορα και εύκολα. Κατατάξτε τα όπως θέλετε και αποκτήστε πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΠΑΝ