Εκτύπωση

ΑΠΟΘΗΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

Η σωστή κοστολόγηση, η αξία υπολοίπου, το κόστος πωληθέντων, το μικτό κέρδος ανά είδος, ο έλεγχος αποθεμάτων, η παρακολούθηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας, είναι πληροφορίες ζωτικής σημασίας σε μία επιχείρηση όσο μικρή και αν είναι αυτή.

Τα στοιχεία αυτά όπως και πολλά άλλα, κατευθύνουν σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Επιβάλλεται να είναι αξιόπιστα, πλήρη και να παρέχονται δυναμικά. Η τήρηση της αποθήκης συχνά κρύβει παγίδες. Φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες μπορούν να ανατρέψουν τη θέση της επιχείρησης. Ανεπαρκή προγράμματα μπορεί να δώσουν παραπειστικά ή εντελώς εσφαλμένα στοιχεία.

Η τεχνογνωσία της ΣΥΝΠΑΝ στις εφαρμογές αποθήκης έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς σαν η πλέον προηγμένη. Εμπιστευτείτε την και εσείς.

Η εφαρμογή διατίθεται μόνη της ή σαν μέρος άλλων συστημάτων.