Skip to main content

Η Ιστορία μας

Οι δυνατότητές μας δεν προέκυψαν τυχαία. Αν έχουμε καλά και αξιόπιστα προϊόντα, αν οι συμβουλές μας έχουν τη δύναμη να βοηθούν κόσμο, αν η διαχείριση και η μεθοδολογία μας λειτουργεί και αντιμετωπίζει προκλήσεις με επιτυχία, αυτό οφείλεται και στα πολλά χρόνια εμπειρίας, τριβής και εξέλιξης.
 • 2016-Σήμερα

  Ενσωματώνει στην υποδομή XWin32+ δυνατότητες αφής και πένας. Όλο και περισσότερες συσκευές (tablets, laptops) διαθέτουν δυνατότητα αφής. Ειδικά στους browsers η ορθή αναγνώριση των διαφόρων  «χειρονομιών» του χρήστη βελτιώνουν κατά πολύ τη λειτουργικότητα των εφαρμογών ειδικά στα σενάρια που δεν είναι πρακτική η χρήση ποντικιού κα πληκτρολογίου. Αντίστοιχες δυνατότητες εφαρμόστηκαν και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής πένας.

  Μπαίνει στο χώρο των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας επαγγελματικής χρήσης για συσκευές iOS (iPhone, iPad) και Android. Αναπτύσσει τη σειρά Mobilo Live που μεταξύ άλλων δυνατοτήτων παρέχει online στοιχεία εμπορικής διαθεσιμότητας.

  Η SONY αναθεωρεί πλήρως το επικοινωνιακό σύστημα και αναπτύσσει την πλατφόρμα και τις προδιαγραφές 3C που λειτουργεί μέσω web services. Οι αλλαγές αυτές ενσωματώνονται αρμονικά από τη ΣΥΝΠΑΝ στην ειδική έκδοση ServiceMan Satellite για τη SONY, που αποτελεί πλέον ένα υβριδικό σύστημα αυτόνομης παρακολούθησης service αλλά και διαδικτυακά συνδεδεμένο για υπηρεσίες web services. Το πανίσχυρο αυτό σύστημα λειτουργεί στα περισσότερα συνεργεία SONY στην Ελλάδα.

  Αναπτύσσει εφαρμογή παρακολούθησης ποιοτικού ελέγχου υφασμάτων. Σταθμοί εργασίας διασυνδεδεμένα με μηχανήματα ποιοτικού ελέγχου μπορούν με τη βοήθεια του ελεγκτή να καταγράψουν ένα πλήθος ελαττωμάτων σε επίπεδο εκατοστού του μέτρου για κάθε τόπι υφάσματος. Ο ελεγκτής επικοινωνεί με την εφαρμογή με οθόνη αφής ενώ χειρίζεται το μηχάνημα. Το σύστημα βαθμολογεί αυτόματα κάθε τόπι συνδυάζοντας μια πληθώρα παραμέτρων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του εργαστηριακού ελέγχου.

 • 2011-2015

  Αναπτύσσει την εφαρμογή φορητής παραγγελιοληψίας Mobilo ειδική για χρήση από πωλητές σε φορητά Tablets. Παράλληλα αναπτύσσει και την εφαρμογή Stigma για την παρακολούθηση της γεωγραφικής θέσης του tablet μέσω GPS καθώς και αλγορίθμους αξιολόγησης των μετρήσεων. Η αποστολή των δεδομένων παραγγελιών και θέσης γίνεται με την χρήση υποδομών cloud. Τα κεντρικά έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδρομές, ώρες ενεργοποίησης, αποστάσεις κ.λπ.   •  Σε συνεργασία με την SONY EUROPE αλλάζει το κύκλωμα τιμολόγησης των εξουσιοδοτημένων service στην Ελλάδα που πλέον γίνεται βάσει στοιχείων που παράγει η πρώτη μέσω του συστήματος IBISS/WISE.  •  Αυξάνεται ο αριθμός των εγκαταστάσεων iCare.

  Αναπτύσσει την εφαρμογή ExFactor που διαχειρίζεται την κατανομή παραγωγής σε συμβόλαια αγορών συμπεριλαμβανομένων των εντολών φόρτωσης και διαδικασιών αποστολής βιομηχανοποιημένου καρπού. Ελέγχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και εξασφαλίζει την πιστότητα ενημέρωσης του Ultimo/ERP

 • 2006-2010

  Συνεργάζεται με τη McDonald's Hellas προκειμένου να αντιμετωπισει με επιτυχία τις ιδιαίτερα σύνθετες απαιτήσεις του συστήματος Fixed Assets Management (Διαχείρησης Παγίων) • Αναπτύσσει το πακέτο ΦΟΡΟΙ 2006 με νέες δυνατότητες για λογαριασμό της εταιρίας Prosvasis. • Αναπτύσεται ένα νέο module για το Ultimo/ERP με ονομασία "Orders Plus" που αποτελεί ένα πλήρες κύκλωμα Logistics παραγγελιοληψίας, ετικετοποίησης με χρήση barcode, διαλογής (picking) και συσκευασίας (packing) . To module υποστηρίζει την λήψη παραγγελιών σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και την ηλεκτρονική αποστολή των εκδιδόμενων παραστατικών. • Δημιουργείται ένα νέο module για το ServiceMan Central της ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ που παρακολουθεί και τιμολογεί τα συμβόλαια επεκτάσεων εγγύησης της εταιρίας. • Υποστήριξη 64μπιτων επεξεργαστών και υποδομών για λειτουργικά Vista & Windows 7.

  Αναπτύσσει το πακέτο ΦΟΡΟΙ 2007 για λογαριασμό της εταιρίας Prosvasis.  •  Aναπτύσσει ειδική εφαρμογή τεχνολογίας  XWin32 για ασύρματα τερματικά για Real-Time Logistics Control και αντικαθιστά τον παλαιότερο εξοπλισμό του υποσυστήματος Textile Logistics Control για διακίνηση υφάσματος στο Κύκλωμα Ρούχου/Υφάσματος με πλήρη ταυτοποίηση σε πραγματικό χρόνο και σε επίπεδο τοπιού και τον πλήρη αυτοματισμό διαδικασιών μέσω barcode.  •  Αναπτύσσει και εγκαθιστά με επιτυχία μια νέα δυνατότητα αυτοματοποιημένης αποστολής, του Product Mix των εστιατορίων McDonald's.

  Αναπτύσσει το πακέτο ΦΟΡΟΙ 2008 με ακόμη νέες δυνατότητες για λογαριασμό της εταιρίας Prosvasis. • Ξεκινούν οι συνεργασίες για την ανάπτυξη του project (iCare) για την διαχείριση και παρακολούθηση βιοιατρικών και μικροβιολογικών εργαστηρίων. Αναπτύσσονται τεχνολογίες υποστήριξης νέων δυνατοτήτων παράλληλα με την ανάπτυξη του iCare.

  Στις παρυφές του Cloud Computing και για λογαριασμό της ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ , η ΣΥΝΠΑΝ αναπτύσσει: Ιστορικό σύστημα διαχείρισης πωληθέντων συσκευών και serial numbers, Ειδοποίηση πελάτη με SMS για την παραλαβή συσκευής του και λοιπών μηνυμάτων, Αυτοματοποιημένη υποβολή ερωτήματος εγγύησης από τα εξουσιοδοτημένα service προς τα κεντρικά και παραλαβή απάντησης, Παραλαβή και διαχείριση αρχείων από ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ μέσω extranet FTP, Ερώτηση κατάστασης επισκευής μέσω internet από τον τελικό καταναλωτή,  Αυτόματη αποστολή αίτησης εγγύησης προς το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ, μέσω email για αμφισβητούμενες περιπτώσεις,  Νέο module πλήρους διαχείρισης προκαταβολών επισκευών για το ServiceMan Satellite.  •  Αναπτύσσει το πακέτο ΦΟΡΟΙ 2009  για λογαριασμό της εταιρίας Prosvasis.   •  Το σύστημα iCare μπαίνει σε φάση beta testing.

  Οι πρώτες εγκαταστάσεις iCare είναι γεγονός και οι εντυπώσεις άριστες. Αναπτύσσονται drivers επικοινωνίας με τους πιό γνωστούς Βιοχημικούς και Αιματολογικούς αναλυτές με πρόγραμμα να προστίθενται συνεχώς νέοι.   Πολλές νέες δυνατότητες στα χρηματο-οικονομικά του Ultimo/ERP, όπως καλύτερη διαχείριση ανεξοφλήτων, εργαλεία για ασφάλιση επισφαλών απαιτήσεων, αυτοματισμοί σε μαζικές αποστολές e-mail ενημερώσεων συνεργαζομένων ασφαλιστικών εταιριών  •  Συνεργασία με την TeamViewer για την on-line υποστήριξη πελατών   •   Στην Agenda του Ultimo/ERP  γίνεται σύνδεση με το  Google Maps . Η ανεύρεση διευθύνσεων δεν ήταν ποτέ πιό εύκολη!  •  Αναπτύσσει για την ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ στο ServiceMan Central  ειδικό module που δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης τμηματικής αποπληρωμής των συμβολαίων επεκτάσεων εγγύησης από μεγάλους dealers.

 • 2001-2005

  Ήδη από τις αρχές του 2001 η ΣΥΝΠΑΝ έχει εγκαταστάσεις που λειτουργούν σε ΕΥΡΩ. Ολοκληρώνει τη μετατροπή όλων των πακέτων έτσι ώστε να λειτουργούν συγχρόνως με δύο νομίσματα (πέραν της δυνατότητας λογιστικής συναλλάγματος). Προετοιμάζει το σχέδιο δράσης μετάπτωσης όλων των εγκαταστάσεων στο νέο νόμισμα. Αναπτύσσει αυτοματοποιημένα utilities που παρέχουν μοναδική ευελιξία στους χρήστες με δυνατότητα προοδευτικών - δυναμικών μετατροπών και καταφέρνει σε ελάχιστο χρόνο να ολοκληρώσει τις μεταπτώσεις με μηδενικό κόστος και ταλαιπωρία για τους πελάτες.

  Παρόλο που αναμενόταν η εφαρμογή του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ι.Κ.Α. για τα συστήματα Μισθοδοσίας, κανείς δεν φανταζόταν ότι οι προδιαγραφές θα ανακοινώνονταν μόλις 20 μέρες (10/1/2002) πριν από την εφαρμογή του νέου συστήματος. Οι νέες απαιτήσεις ανέτρεψαν όλα τα μέχρι σήμερα γνωστά και απαιτούσαν πλήρη αναδιοργάνωση των προϊόντων – πακέτων έτσι ώστε να οι εγκαταστάσεις των πελατών να καλύπτονται αναλογικά με αυτά που δικαιούνταν όταν αγόρασαν το σύστημα. • Μέχρι τις 31/1/2002 η ΣΥΝΠΑΝ: · είχε ολοκληρώσει την ανάπτυξη των επτά νέων συστημάτων Μισθοδοσίας πλήρως συμβατών με τις νέες διατάξεις του ΙΚΑ και έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές (κοινές επιχειρήσεις, οικοδομοτεχνικές, πολυεταιρικές κ.λπ) · είχε προσαρμόσει τα συστήματα Ωρομέτρησης, · είχε προχωρήσει στην πιστοποίηση όλων των συστημάτων, · είχε συντάξει οδηγίες χρήσης, · προετοιμαζόταν για τη διανομή των προγραμμάτων, · είχε αναδιαρθρώσει το πακέτα της (οριστικοποίηση configuration, τιμοκατάλογοι κ.λπ) · είχε ήδη ενημερώσει όσους πελάτες της έπρεπε να αντικαταστήσουν τα συστήματά τους, · είχε ενημερώσει το site της στο διαδίκτυο • Η ΣΥΝΠΑΝ αναλαμβάνει να υλοποιήσει για την Ελλάδα το Πανευρωπαϊκό σύστημα WISE (σύστημα αναφορών επισκευών μέσω Internet - Extranet) της SONY Europe. Η απόλυτη επιτυχία του έργου επιβεβαιώνεται με επιβράβευση της SONY Europe προς τη SONY Hellas. • Τελειοποιεί την τεχνολογία XWin32 και προετοιμάζεται για τη μαζική κυκλοφορία των 32μπιτων εφαρμογών Windows NT/2000/XP.

  Η ΣΥΝΠΑΝ λαμβάνει πιστοποίηση για το πρωτοποριακό λογισμικό επικοινωνίας με φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ - SignUp τύπου Β και αναπτύσσει το σύστημα SignUp/3P για τρίτους κατασκευαστές λογισμικού οι οποίοι δεν ικανοποιούνται με τις λύσεις τύπου Α. Εκπαιδεύει και πιστοποιεί τεχνικούς υποστήριξης των ΦΗΜ και προγραμματίζει την τοποθέτηση, παραμετροποίηση και υποστήριξη των μηχανισμών σε όλες τις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα. Ανακοινώνει την κυκλοφορία των ERP συστημάτων της σειράς Ultimo/ERP καθώς και το νέο σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και Μισθοδοσίας Persona, αμφότερα τεχνολογίας XWin32. Τόσο οι νέες εγκαταστάσεις Ultimo όσο και αυτές που αντικατέστησαν τη σειρά σ90, λειτούργησαν από την αρχή του χρόνου άψογα. Έκπληξη προκάλεσε ο χαμηλός αριθμός τηλεφωνημάτων υποστήριξης καθώς και η άρνηση πολλών χρηστών να εκπαιδευτούν διότι το έκριναν περιττό.

  (20 χρόνια ΣΥΝΠΑΝ) Αναπτύσσεται μια σημαντική έκδοση του front-end σ90/Εστιατόριο σε τεχνολογία PreWin ως προπομπός του αντίστοιχου συστήματος σε XWin32 και η οποία συγκεράζει διαφορετικά προφίλ διαχείρισης. Η νέα έκδοση μπορεί προαιρετικά να συνεργαστεί με ταμειακές μηχανές. • Ολοκληρώνει και εγκαθιστά με απόλυτη επιτυχία το υποσύστημα Textile Logistics Control για διακίνηση υφάσματος στο Κύκλωμα Ρούχου/Υφάσματος με πλήρη ταυτοποίηση σε επίπεδο τοπιού σε τεχνολογία XWin32 και τον πλήρη αυτοματισμό διαδικασιών μέσω barcode. • Η χρονιά αυτή, υψηλής παραγωγικότητας από πλευράς λογισμικού διότι επιτυγχάνεται ο στόχος να μεταφερθεί μέχρι τη χρονιά αυτή το 85% της γκάμας προϊόντων σε τεχνολογία XWin32 με σημαντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις. Έτσι ολοκληρώνεται το νέο ServiceMan Satellite (το πανίσχυρο σύστημα διαχείρισης service) και το ServiceMan Central, το νέo Axion (για τη διαχείριση αξιογράφων, τη χρηματοοικονομική εικόνα πελάτη/προμηθευτή, τον έλεγχο του cash flow). Επίσης αποσπάται ως ανεξάρτητο προϊόν το σύστημα Agenda του Ultimo το οποίο περιλαμβάνει πλέον και document management system (OMNIBUS). • Συστηματοποιείται και προχωρά η μαζική μετατροπή των εγκαταστάσεων από σ90/PreWin σε Ultimo/ERP μέσω της ελκυστικής προσφοράς Crossgrade καθώς και των εγκαταστάσεων από Μισθοδοσία PreWin σε Persona HRMS. Ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του νέου συστήματος Ωρομέτρησης ORA. Συνάπτεται νέα συνεργασία με την αντιπροσωπία των πολύ οικονομικών τερματικών Ωρομέτρησης HEART και αναπτύσσεται ειδικός driver επικοινωνίας για το σύστημα ORA. • Ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του νέου συστήματος MRP το οποίο προορίζεται να αντικαταστήσει το υποσύστημα σ90/Παραγωγή/Συνταγολόγιο σε έκδοση PreWin.

  Παραμετροποιείται το σύστημα Ultimo/ERP προκειμένου να καλύψει απόλυτα τις σύγχρονες ανάγκες εκδοτών και εταιριών που σχετίζονται με το βιβλίο. Έτσι υποστηρίζεται πλήρως και αξιοποιείται το διεθνές σύστημα ISBN και Bookland EAN, επίσης αναπτύσσονται πρόσθετα εργαλεία για την ταχύτερη διεκπεραίωση παραγγελιών/τιμολόγησης. Οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ υλοποιούν άμεσα τις νέες δυνατότητες με απόλυτη επιτυχία. Κυκλοφορεί το Ultimo/Asset  τεχνολογίαs XWin32 το οποίο υποκαθιστά το σ90/Πάγια. Ανακοινώνεται η σειρά ULTIMO/Lite που επιτρέπει πλέον σε μικρότερες επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν ένα οικονομικό αλλά πανίσχυρο σύστημα ERP. Αποφασίζεται η στρατηγική συνεργασία με την εταιρία PROSVASIS και η συμφωνία για την παροχή τεχνογνωσίας και λογισμικού από πλευράς ΣΥΝΠΑΝ με στόχο να κυκλοφορήσουν στην αγορά τα προϊόντα της PROSVASIS με τεχνολογία XWin32 Δρομολογείται η ανάπτυξη του πακέτου ΦΟΡΟΙ 2006 ώστε να είναι έγκαιρα διαθέσιμο στις αρχές του 2006.

 • 1996-2000

  Κυκλοφορεί την πανίσχυρη σειρά σ90/Premium, που απευθύνεται σε πολυεθνικές εταιρίες με υψηλές απαιτήσεις αυτοματισμού και δυναμικής διαχείρισης. Την ίδια χρονιά αναπτύσσει τη διεθνή έκδοση του SHELTER για τη SONY που κατατάσσεται από τους Ευρωπαίους ειδικούς στα πλέον ολοκληρωμένα συστήματα στην Ευρώπη.

  Εγκαινιάζει την κυκλοφορία των εκδόσεων PreWin με την πλήρως αναβαθμισμένη και πολύ ισχυρή εφαρμογή σ90/Πάγια και προετοιμάζει τις εκδόσεις XWin32, τα καθαρόαιμα πακέτα για Windows.

  Αναπτύσσεται δυναμικά στο Internet και σχεδιάζει το δικό της domain, το www.synpan.gr. Επιλέγεται από την Cronus Airlines ως σύμβουλος και οργανώνει την εταιρία με πυρήνα το σύστημα σ90/Premium. Κυκλοφορεί την πλήρη έκδοση του σ90/PreWin με εγγύηση για το έτος 2000, πρόβλεψη για αντιμετώπιση του ΕΥΡΩ και ένα πλήθος νέων δυνατοτήτων που ανανεώνουν την πρωτοπορία του σ90. Επίσης κυκλοφορεί και το πακέτο σ90/Παραγωγή/Συνταγολόγιο σε έκδοση PreWin.

  Ανανεώνεται σχεδόν όλη η σειρά συστημάτων σ90 σε εκδόσεις PreWin συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων Fastaurant και, Μισθοδοσίας. Η ΣΥΝΠΑΝ οργανώνει την επιχείρηση αντιμετώπισης του προβλήματος 2000 έχοντας ήδη πιστοποιήσει τη συμβατότητα των συστημάτων της. Στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής ενημερώνει και συμβουλεύει όλους τους πελάτες της έγκαιρα και τους προστατεύει από ασύμβατα μηχανήματα ή προγράμματα τρίτων και αναλαμβάνει τη διανομή σύγχρονων εκδόσεων σε όλους. Τη χρονιά αυτή επεκτείνεται το σύστημα SHELTER και συνδέεται με το σ90 που αναλαμβάνει όλη την εμπορο-λογιστική διαχείριση του συστήματος. Παράλληλα αναπτύσσεται και η ηλεκτρονική μεταφορά παραστατικών (EDI) του συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των παραγγελιών. Έτσι αυτοματοποιείται η εμπορική επικοινωνία μεταξύ Ευρώπης, Ελλάδος (SONY Hellas) και εξουσιοδοτημένων και εισάγεται η εταιρία στον κόσμο του e-commerce.

  Υπογράφει σύμβαση με τη SONY Hellas για την τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες consulting της ίδιας καθώς και όλο το δίκτυο εξουσιοδοτημένων service στην Ελλάδα. Ανακοινώνεται και κυκλοφορεί το νέο σύστημα ServiceMan. Τη χρονιά αυτή το σ90 αποκτά τη δυνατότητα να ενημερώνει πλήρως συστήματα SAP. Επίσης επεκτείνει το Κύκλωμα Ρούχου/Υφάσματος έτσι ώστε να μπορεί να εξειδικευτεί στις απαιτήσεις της αγοράς του υφάσματος. Προστέθηκαν επίσης νέα υποσύστημα παρακολούθησης διανομής καθώς και της διακίνησης για μεταποίηση.

 • 1991-1995

  Προχωρεί εντατικότερα στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς ιδιαίτερα σύνθετους και απαιτητικούς. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η ανάπτυξη των πακέτων "Τροφοδότης" που καλύπτουν τις ανάγκες της τροφοδοσίας στη ναυτιλία, καθώς επίσης και των πακέτων "Fastaurant", επιστέγασμα των οποίων ήταν οι συμφωνίες συνεργασίας με τα τρία πρώτα καταστήματα McDonald's, την αλυσίδα Kentucky Fried Chicken κ.ά. Αναπτύσσεται και κυκλοφορεί το "Σύστημα Ωρομέτρησης" Προσωπικού που επικοινωνεί με ηλεκτρονικό τερματικό ωρομέτρησης και τροφοδοτεί τη Μισθοδοσία.

  Αντιμετωπίζει ταχύτατα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (και πλέον ανώδυνο για τους πελάτες της) τις αλλαγές του νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ενώ είχε συμμετάσχει ενεργά με επαφές με τους συντάκτες του Κώδικα στο Υπουργείο Οικονομικών, και εξασφαλίζει τη διευκρίνηση (και προσαρμογή) ορισμένων θεμάτων μέσω της ερμηνευτικής εγκυκλίου. Διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους πελάτες της και τους κατατοπίζει σχετικά με τις νέες αλλαγές.

  Στρέφεται στην αγορά των επαγγελματικών εργαλείων παρουσιάζοντας τη σειρά inSider. Η σειρά αυτή απευθύνεται σε προγραμματιστές, software houses, EDP managers και τμήματα μηχανογράφησης εταιριών και οργανισμών. Αντικατοπτρίζει τη νέα αντίληψη και απαίτηση της εποχής για προϊόντα πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας που επιταχύνουν την διαδικασία παραγωγής πληροφοριών.

  Επιλέγεται ως σύμβουλος πληροφορικής από τη McDonald’s Hellas, η τελευταία εξοπλίζεται με τα πακέτα της ΣΥΝΠΑΝ και δημιουργεί την υποδομή υποστήριξης μεγάλου αριθμού εστιατορίων σε όλη τη χώρα. Παράλληλα εγκαθίστανται πακέτα Fastaurant σε νέα καταστήματά της αλυσίδας. Μια άλλη εταιρία, η SONY Hellas, επιλέγει τη ΣΥΝΠΑΝ προκειμένου να αναπτύξει το σύστημα συλλογής στοιχείων και οργάνωσης των εξουσιοδοτημένων συνεργείων όλης τη χώρας (SHELTER), καθώς και να εξασφαλίσει τη ροή πληροφοριών από και προς τα Κεντρικά της Ευρώπης.

  Αρχίζει την ανάπτυξη προγραμμάτων σε περιβάλλον Windows. Η είσοδος στην νέα τεχνολογία γίνεται σύμφωνα με την παράδοση της ΣΥΝΠΑΝ που λεει ότι θα πρέπει να γίνεται μέγιστη εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων με εξασφαλισμένη όμως την αξιοπιστία των εφαρμογών. Συνεχίζει την έρευνα στον τομέα των επικοινωνιών σε συνδυασμό με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και τη διερεύνηση των τομέων εκμετάλλευσης του Internet.

  Η SONY Hellas εφαρμόζοντας το σύστημα SHELTER της ΣΥΝΠΑΝ (μετέπειτα ServiceMan) κατατάσσεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης για το 1995 και παραμένει στις πρώτες θέσεις για αρκετά χρόνια με βάση το BCN-QA score ranking.

   

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
 • 1985-1990

  Από το 1985 ξεκίνησε τη διάθεση στην αγορά τυποποιημένων πακέτων. Χαρακτηριστικό των προγραμμάτων της ΣΥΝΠΑΝ είναι η πρωτοποριακή σχεδίαση και η αξιοπιστία, που συγκέντρωσαν επαινετικά σχόλια από τους ειδικούς σε πλήθος άρθρων που δημοσιεύθηκαν στον ειδικό τύπο. Ιδιαίτερα είχε εκτιμηθεί η γνήσια αρχιτεκτονική relational database, η ανοιχτή σχεδίαση, η φιλικότητα, η ασφάλεια καθώς και το υψηλό επίπεδο παραμετρικότητας των εφαρμογών. Η ΣΥΝΠΑΝ έγινε γνωστή από το εμπορικό πακέτο σ90 (σύστημα 90) του οποίου η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 1986 και από πολλούς θεωρείται σαν πακέτο αναφοράς. Την ίδια χρονιά ολοκληρώνονται με επιτυχία projects σε τομείς “δύσκολους” για την εποχή εκείνη όπως επικοινωνίες μεταξύ δικτύων μέσω τηλεφωνικών γραμμών, καθώς και data acquisition (επικοινωνία με πλάστιγγες).

  Ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία ένα φιλόδοξο project αυτοματισμού παραλαβής καρπών σε τέσσερα εργοστάσια (κονσερβοποιεία) με έλεγχο ποσοστώσεων παραγωγών ο οποίος επιβάλλεται εξαιτίας των κοινοτικών επιδοτήσεων.

  Αναπτύσσει προγράμματα για τη βιομηχανία, βιοτεχνία και γενικότερα την παραγωγή (υποσύστημα “Παραγωγή”). Πλαισιώνει το σ90 με τα προϊόντα αυτά και τα συνδέει με την πλέον προηγμένη μορφή παρακολούθησης αποθήκης σε εμπορικό πακέτο για την εποχή. Παράλληλα επεκτείνεται σε front-ends λιανικής και εστιατορίου.

  Κυκλοφορεί στην αγορά το πρώτο ελληνικό πακέτο γραφικών (BG - Business Graphics) το οποίο συγκρίθηκε από τον ειδικό τύπο και σε πολλά σημεία υπερτέρησε των διεθνών πακέτων. Ειδικότητα της ΣΥΝΠΑΝ γίνονται οι εφαρμογές ανάπτυξης βάσεων δεδομένων ειδικά σε περιβάλλον δικτύων. Η ΣΥΝΠΑΝ αποκτά την εξουσιοδότηση της Novell Η.Π.Α για την εγκατάσταση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων της. Την ίδια χρονιά σε συνεργασία με τη Sportsman (Lacoste), ολοκληρώνει ένα νέο υποσύστημα το Κύκλωμα Ρούχου που καλύπτει τις δραστηριότητες παραγγελιοληψίας-δειγματισμού, παραγγελιοδοσίας και παραδόσεων (computer aided decision tool).

  Οργανώνει μεθοδικά τον τομέα της υποστήριξης και γενικότερα της υποδομής κάλυψης προηγμένων εγκαταστάσεων. Τα νέα γραφεία της εταιρίας περιέχουν ειδικούς χώρους εκπαίδευσης, παρουσιάσεων και συσκέψεων. Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να καλύψει ακόμη και εξειδικευμένες απαιτήσεις. Κυκλοφορεί την πρώτη έκδοση Μισθοδοσίας που είναι εντελώς προγραμματιζόμενη και περιλαμβάνει αρκετές και πρωτόγνωρες δυνατότητες.