Skip to main content

 OMNIBUS DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

omni

Σκεφθείτε τι δυνατότητες θα είχατε εάν σε κάθε σημαντική ενότητα των εφαρμογών σας, μπορούσατε με το πάτημα ενός πλήκτρου ή ενός κλικ του ποντικιού να είχατε στη διάθεσή σας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αντί να ψάχνετε σε σκονισμένα συρτάρια σε άφαντα ντοσιέ ή να φωνάζετε: "Μαρία, που είναι εκείνο το δειγματολόγιο που μας είχε στείλει ο οίκος ;" ή "το εγχειρίδιο χρήσης του φωτοτυπικού ;"

Σκεφτείτε ακόμη ότι βρίσκεστε στην κάρτα ενός εργαζόμενου και με το πάτημα ενός κουμπιού σας προβάλλονται στην οθόνη σας όλα αυτά τα "έγγραφα" επίσημα ή μη: η αστυνομική του ταυτότητα, η Αναγγελία πρόσληψής του στον ΟΑΕΔ, το αντίγραφο της σύμβασής του και των τίτλων σπουδών βάσει των οποίων προέκυψε ο μισθός του, το βιογραφικό που υπέβαλλε για την πρόσληψή του, το φύλο αξιολόγησης του διευθυντή του, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες, αποσπάσματα νόμων ή διατάξεων που δικαιολογούν την αντιμετώπισή του, έντυπα που συμπληρώθηκαν σε διάφορες υπηρεσίες κ.λπ


....με ένα κλικ

Φανταστείτε με τι μπορείτε να σχετίσετε ένα είδος από την αποθήκη σας, η ένα όνομα από το Διευθυνσιογράφο σας, ή τις αξονικές τομογραφίες του ασθενή, χωρίς κανένα κόπο, χωρίς ειδικές διαδικασίες και προπαντός χωρίς να μετακινηθείτε από τις καθημερινές λειτουργίες του προγράμματός σας.

Οι δυνατότητες αυτές υπάρχουν σήμερα στις εκδόσεις XWin32™ χάρη στο ενσωματωμένο υποσύστημα OMNIBUS™. Το σύστημα OMNIBUS προβλέπει να συνδέσετε όποια εγγραφή επιθυμείτε από μια ενότητα με έναν απεριόριστο αριθμό εγγράφων.

Με τη λέξη "έγγραφο" εννοούμε οποιοδήποτε document, με την ορολογία των Windows (που μπορεί να διαχειριστεί μια οποιαδήποτε εφαρμογή του σταθμού εργασίας) είτε με τη συμβατική έννοια είτε με την ευρύτερη όπως αυτή επεκτείνεται στον τομέα των πολυμέσων. "Έγγραφο" μπορεί να είναι ένα κείμενο από το Word, ένα φύλλο εργασίας από το Excel, ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο από το scanner, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ήχος, ομιλία, ή ακόμη μία φωτογραφία, ένα σχέδιο ή ένα video clip.


Πως λειτουργεί

Αρκεί ένα κλικ με το ποντίκι στο αντίστοιχο εικονίδιο σύνδεσης με το συνδετήρα, προκειμένου να επιλέξετε ή να διαχειριστείτε τα έγγραφα που το συνοδεύουν.
Σε κάθε σημείο που έχει ήδη οριστεί ένα τουλάχιστον έγγραφο το εικονίδιο έχει τη μορφή: omnibu1omnibu2


 

  persona-documents

Οργάνωση

Κάθε έγγραφο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί, να συνοδευτεί από περιγραφή, σχόλια και παρατηρήσεις και ακόμη να οριστεί η φυσική του θέση εάν υπάρχει (π.χ. Τμήμα Δ. Ράφι 5, Φάκελος "Δικαιολογητικά" ή Νομοθεσία, Τεύχος 123, σελ.54). Οι πληροφορίες που καταγράφονται για κάθε έγγραφο παρακολουθούνται στη βάση δεδομένων η διαχείριση της οποίας προσφέρεται στο χρήστη, με δυνατότητες αναζήτησης, κάτι που δίνει άλλη διάσταση στις δυνατότητες του συστήματος. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι: ποιοι εργαζόμενοι έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά τύπου Χ ή ποιες διατάξεις αναφέρονται στο θέμα Ψ.

Το σύστημα OMNIBUS αποτελεί σταθμό στην οργάνωση των επιχειρήσεων και ο λόγος είναι τα τεράστια οφέλη που προσφέρει με τόσο λίγο κόπο.

OMNIBUS ENABLED      
Οι εφαρμογές που συνεργάζονται με το σύστημα OMNIBUS φέρουν την ένδειξη OMNIBUS ENABLED και προβλέπουν τη σύνδεση σε επιλεγμένα σημεία π.χ. στα χαρακτηριστικά ενός είδους, στην καρτέλα ενός ονόματος, στα στοιχεία ενός εργαζόμενου κ.λπ.