Skip to main content

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ)

Σύστημα αυτόματης ενημέρωσης Αποθήκης και Αναλυτικής ή Γενικής Λογιστικής από τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα
ULTIMO/LS2AK

Υποδομή - Σχεδιασμός

Κατηγορίες μεθόδων κατανομής ΓΒΕ

Το σύστημα αντιμετωπίζει και τις τρεις καθιερωμένες μεθόδους κατανομής των ΓΒΕ στα παραγόμενα. Η κάθε μέθοδος στηρίζεται στο βασικό κριτήριο κατανομής που είναι:

 1. Η ποσότητα των παραγομένων
 2. Το βάρος των παραγομένων
 3. Το κόστος Α’ υλών των παραγομένων

Η κάθε μέθοδος χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό.

Χαρακτηρισμός Παραγομένων ως προς Μέθοδο Κατανομής ΓΒΕ

Στο κωδικολόγιο του Ultimo επιλέγεται ένας από τους διαθέσιμους χαρακτηρισμούς προκειμένου να οριστεί για κάθε παραγόμενο η επιθυμητή μέθοδος (κωδικός κατηγορίας) κατανομής των ΓΒΕ. Για τα παραγόμενα στα οποία επιλέγεται η μέθοδος με κριτήριο το βάρος, θα πρέπει να οριστεί επίσης στο κωδικολόγιο δεύτερη μονάδα μέτρησης (κιλά) καθώς και ο συντελεστής μετατροπής της βασικής μονάδας μέτρησης σε κιλά όπου αυτό απαιτείται.

Παράμετροι εντοπισμού ΓΒΕ

Σε ειδικό πίνακα και για κάθε μία από τις τρεις μεθόδους ξεχωριστά, ορίζονται οι κωδικοί λογαριασμών το συνολικό άθροισμα των οποίων καθορίζει τα ΓΒΕ καθώς και η μέθοδος άντλησης της αξίας του κάθε λογαριασμού (χρέωση, πίστωση ή υπόλοιπο) προκειμένου να προκύψει το άθροισμα. Κάθε λογαριασμός ορίζεται μόνον μια φορά στο σύνολο των προδιαγραφών. Δεν μπορεί δηλαδή π.χ. ένας λογαριασμός που ανήκει στην ομάδα συγκέντρωσης ΓΒΕ «ποσότητας» να περιληφθεί και στην ομάδα λογαριασμών «βάρους».

Διαδικασία επεξεργασίας

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

 • Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη χρονική περίοδο ενός συγκεκριμένου μήνα για τον οποίο θα γίνει η επεξεργασία.

 • Έχει επίσης τη δυνατότητα να ορίσει εύρος ειδών (από-έως κωδικό) προκειμένου να προβεί σε σταδιακές ενημερώσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατα το "στήσιμο" νέων διαδικασιών,.

1

Επιμερισμός ΓΒΕ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ

Με βάση το εντελώς ανοιχτό σύστημα παραμετροποίησης, η διαδικασία επεξεργασίας πραγματοποιεί τα ακόλουθα:

 • υπολογίζει το σύνολο των ΓΒΕ (ανά κατηγορία μεθόδου κατανομής)

 • υπολογίζει τη συνολική ποσότητα ή αξία κόστους (ανάλογα με τη μέθοδο) παραγωγής του μήνα για κάθε μία από τις τρεις μεθόδους και για τα παραγόμενα που αντιστοιχούν σε κάθε μέθοδο,

 • επιμερίζει στο κάθε παραγόμενο με βάση την καθορισμένη μέθοδο (ανά παραγόμενο) την αναλογούσα συμμετοχή στα ΓΒΕ της αντίστοιχης μεθόδου

 • προσθέτει τη διαφορά στρογγυλοποίησης στο εκάστοτε τελευταίο παραγόμενο

2

Ενημέρωση Αποθήκης

Αυτόματα

 • Αφού ολοκληρωθούν και ελεγχθούν τα αποτελέσματα της παραπάνω επεξεργασίας, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την Αποθήκη παράγοντας εγγραφές (κίνηση κατ’ αξία) για όλα τα παραγόμενα που περιέχουν την αξία συμμετοχής τους στα ΓΒΕ. Ο τύπος (κωδικός) παραστατικού και ο κωδικός διαδικασίας που θα συνοδεύει τις εγγραφές αυτές είναι παραμετρικός.

3

Ενημέρωση Λογιστικής

Αυτόματα

Είναι πλέον έτοιμη να ενημερωθεί αυτόματα η Αναλυτική ή Γενική Λογιστική με βάση:

 • Το αποτέλεσμα του επιμερισμού

 • Τις παραμέτρους της ειδικής κατηγορίας «Ενημέρωσης Λογιστικής» που έχει οριστεί και που αφορά στο κόστος παραγωγής ετοίμων προϊόντων από ΓΒΕ όπου καθορίζεται: για κάθε κατηγορία είδους ο αντίστοιχος λογαριασμός όπως και ο συμψηφιζόμενος λογαριασμός

Δείτε ακόμη..