Skip to main content
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

 Persona HRMS ver. 8.1.3 (27/03/23)

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Πακέτα Ψηφιακής Οργάνωσης

   • Η γνωστή δυνατότητα [Alt-Enter] παρέχεται πλέον και στους εσωτερικούς πίνακες εργαζομένων αλλά και στο Ημερολόγιο ανά ημέρα.
  •  
   • Είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή προγράμματος εργασίας από Excel.

Εισαγωγή Στοιχείων Ψηφιακής Οργάνωσης από Excel

Μπορείτε πλέον να εισάγετε σε ένα πακέτο ψηφιακής οργάνωσης ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο έχετε συντάξει σε Excel. Παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό, προτείνεται ανεπιφύλακτα η χρήση ενός πρότυπου αρχείου (template) με όνομα WTO-Template.xlsx που έχει σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό και που θα πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο \$snp\m95. Ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει με copy-paste τη λίστα (κωδικό-ονοματεπώνυμο) εργαζομένων από τα Σταθερά ή Ιστορικό Μεταβολών, στη συνέχει να ορίσει μόνο την αρχική ημέρα και το "ημερολόγιο" θα συμπληρωθεί αυτόματα. Ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να συμπληρώσει ή να αντιγράψει από άλλη πηγή τα ωράρια για όποιες μέρες και εργαζόμενους επιιθυμεί.

ExcelImport

Θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πρότυπο αρχείο που βρίσκεται στον παραπάνω φάκελο. Αντίθετα την πρώτη φορά που θα θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε ζητήστε προηγουμένως την παραπάνω επιλογή (δηλ. επιλογή από Excel) ακόμα και αν δεν έχετε δημιουργήσει αρχείο προκειμένου το σύστημα να σας δημιουργήσει τον φάκελο από όπου θα διαβάζονται τα αρχεία Excel. O νέος φάκελος _WTO-InBo που θα δημιουργηθεί θα βρίσκεται κάτω από τον ενεργό φάκελο της  εφαρμογής π.χ. f:\s90\d\_WTO-InBox\ .

Ακυρώστε την άντληση και αποθηκεύστε το πρότυπο αρχείο με το όνομα της αρεσκείας σας στον παραπάνω φάκελο. Στο εξής συνιστάται να χρησιμοποιείτε και να δημιουργείτε αρχεία σε αυτό το φάκελο μόνο.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τις στήλες A & B με copy - paste (αντιγραφή και επικόλληση) από τον πίνακα του ιστορικού μεταβολών. Συμπληρώστε το κελί C1 με την πρώτη ημέρα της περιόδου και θα συμπληρωθεί αυτόματα όλος ο μήνας. Περαιτέρω οδηγίες θα βρείτε στο tab [Οδηγίες]

Excel2Ora

 

Στο πρότυπο αρχείο που παρέχεται, περιλαμβάνεται και φύλλο οδηγιών συμπλήρωσης και καλών πρακτικών.

Excel2OraHlp 

 

 

 Persona HRMS ver. 8.1.2 (14/03/23)

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Πακέτα Ψηφιακής Οργάνωσης

Αποχωρήσαντες αντιμετωπίζονται και αποτυπώνονται με αντίστοιχα visual cues σε πλήθος σημεία (διότι μπορεί να έχουν προγραμματιστεί/δηλωθεί ενώ έχουν απολυθεί)

Ημερολόγια ανά ημέρα

Λειτουργικές βελτιώσεις

Γενικά

Διορθώθηκαν δυσλειτουργίες

  Persona HRMS ver. 8.1.1 (10/03/23)

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Τυποποίηση ωραρίων

   • Πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις στα τυποποιημένα ωράρια

Πακέτα Ψηφιακής Οργάνωσης

   • Πολλές βελτιώσεις, λειτουργικές και οπτικές.
   • Στον Πινακα Εργαζομένων υπάρχει νέα στηλη με ημ/νία αποχώρησης και ένδειξη στη στήλη Όνομα πατρός.

 

 

Persona HRMS ver. 8.1.0 (06/03/23)

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Τυποποίηση ωραρίων

Το πρόγραμμα εργασίας προϋποθέτει τον καθορισμό τουλάχιστον ενός τύπου εργασίας και μίας χρονικής περιόδου (ωράριο) ανά εργαζόμενο, ανά ημέρα (π.χ. Τηλε-εργασία 9:00 – 17:00) Προκειμένου να αποφύγουμε την επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση των στοιχείων αυτών, το σύστημα υποστηρίζει τυποποίηση ωραρίων που μπορούν να ενεργοποιούνται με συνδυασμό πλήκτρων π.χ. [ Alt-2 ] ή επιλογή από λίστα και όταν χρησιμοποιούνται να προβάλλονται με συγκεκριμένο χρώμα.

TypopWrarSet

Εκτός του ότι επιταχύνεται σημαντικά ο καθορισμός ωραρίων, βελτιώνεται και η διαδικασία ελέγχου και μειώνονται τα σφάλματα, μια και διευκολύνεται πολύ πλέον η αναγνώριση ενός ωραρίου από το χρώμα του. Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο σε εναλλασσόμενα ωράρια και βάρδιες.

wtod 05a

Νέα εικονίδια και βελτιώσεις αισθητικού και εργονομικού χαρακήρα

 imgBtns

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502301

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

Persona HRMS ver. 8.2.3 (19/06/23)

Πακέτα Ψηφιακής Οργάνωσης 

(Νέο) Περιεχόμενα όλων των πακέτων [Alt-A]

Διατίθεται πλέον πίνακας που περιλαμβάνει την ανάλυση (δηλ. ανάλυση εργαζόμενων ανά ημέρα)  για όλα τα πακέτα. Αρχικά η ενεργή ταξινόμηση του πίνακα είναι κατά αριθμό πακέτου και κωδικό εργαζόμενου, και ο πίνακας τοποθετείται στο ενεργό πακέτο του προηγούμενου πίνακα.

wtodBrow0

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την ταξινόμηση κατά εργαζόμενο και αρ.πακέτου και να ιχνηλατήσει όλες τις εγγραφές των πακέτων

wtodBrow1

 

Εισαγωγή Ολοήμερων Αδειών στα Στοιχεία Ψηφιακής Οργάνωσης από Excel

Μπορείτε πλέον να εισάγετε σε ένα πακέτο ψηφιακής οργάνωσης ολοήμερες άδειες τις οποίες έχετε συντάξει σε Excel. Παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό, προτείνεται ανεπιφύλακτα η χρήση ενός πρότυπου αρχείου (template) με όνομα WTOAD-Template.xlsx που έχει σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό και που θα πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο \$snp\m95. Η διαδικασία είναι αντίστοιχη με την εισαγωγή από Excel σε Μεταβαλλόμενο πακέτο, διαφοροποιείται μόνο ο τρόπος συμπληρωσης των κελιών.

ExcelImport

Θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πρότυπο αρχείο που βρίσκεται στον παραπάνω φάκελο. Αντίθετα την πρώτη φορά που θα θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε ζητήστε προηγουμένως την παραπάνω επιλογή (δηλ. επιλογή από Excel) ακόμα και αν δεν έχετε δημιουργήσει αρχείο προκειμένου το σύστημα να σας δημιουργήσει τον φάκελο από όπου θα διαβάζονται τα αρχεία Excel. O νέος φάκελος _WTOAD-InBox που θα δημιουργηθεί θα βρίσκεται κάτω από τον ενεργό φάκελο της  εφαρμογής π.χ. f:\s90\d\_WTO-InBox\ .

Ακυρώστε την άντληση και αποθηκεύστε το πρότυπο αρχείο με το όνομα της αρεσκείας σας στον παραπάνω φάκελο. Στο εξής συνιστάται να χρησιμοποιείτε και να δημιουργείτε αρχεία σε αυτό το φάκελο μόνο.

Excel2OraAd

Μπορείτε να συμπληρώσετε τις στήλες A & B με copy - paste (αντιγραφή και επικόλληση) από τον πίνακα του ιστορικού μεταβολών. Συμπληρώστε το κελί C1 με την πρώτη ημέρα της περιόδου και θα συμπληρωθεί αυτόματα όλος ο μήνας. Περαιτέρω οδηγίες θα βρείτε στο tab [Οδηγίες]

Excel2OraHlp 

Νέες στήλες στον πίνακα και QuickSet

QuickSetCol

  • Η νέα στήλη Α/Α Εργαζομένων δείχνει πόσους εργαζόμενους περιλαμβάνει το κάθε πακέτο
  • Η νέα στήλη Qck|Set (QuickSet) εντοπίζει πακέτα τύπου QuickSet, δηλαδή πακέτα τύπου Μεταβ/νο-Τροπ/νο Ωράριο/Ημέρα που αφορούν έναν εργαζόμενο και ορίζουν το μοναδικό ωράριο μιας μέρας.  Τα εντοπισμένα πακέτα συνοδέυονται από το αντίστοιχο εικονίδιο QuickSetIcon

Ti είναι QuickSet ;

Βαφτίζουμε ως πακέτα QuickSet, τα Πακέτα Ψηφιακής Οργάνωσης τύπου Μεταβ/νο-Τροπ/νο Ωράριο/Ημέρα που αφορούν έναν εργαζόμενο και ορίζουν το μοναδικό ωράριο μιας μέρας .

Πώς φτιάχνουμε ένα πακέτο QuickSet

Καταρχήν όπως φτιάχνουμε οποιοδήποτε πακέτο τύπου Μεταβ/νο-Τροπ/νο Ωράριο/Ημέρα (ΜΤΩΗ) αρκεί να περιλαμβάνει έναν εργαζόμενο μόνο και να ορίζει ωράριο (Εργασία, Τηλεργασία, Ανάπαυση/Ρεπό, Μη Εργασία) μιας ημέρας μόνο.

Όμως τώρα προσφέρεται ένας πολύ ταχύτερος τρόπος μέσω της επιλογής:

QuickSet -Ταχεία καταχώρηση απλής εγγραφής [Alt-Q]
που αποτελεί έναν νέο, πολύ γρήγορο τρόπο, να καταχωρηθεί ένα απλό πακέτο ενός ΜΤΩΗ εργαζόμενου μιας μέρας και προαιρετικά να "ανέβει" αμέσως στο Εργάνη. Είναι πολύ χρήσιμο για έκτακτες περιπτώσεις ή εξαιρέσεις.

 QuickSetIWtod

Μπορούμε να διορθώσουμε ένα πακέτο QuickSet μεσω της παραδοσιακής φόρμας με [F3];

Ναι, μπορούμε. Άκόμα και να τροποιήσουμε το πακέτο έτσι ώστε να πάψει να είναι τύπου QuickSet.

Αλλά και αντίστροφα ένα πακέτο καταχωρημένο με την παραδοσιακή φόρμα μπορούμε να το διορθώσουμε με [Alt-Q]

Εαν πατώντας [Alt-Q] βρίσκεστε σε πακέτο που δεν έχει υποβληθεί τότε θα ερωτηθείτε το παρακάτω:

 QuickSetCall0

Αντίθετα εαν βρίσκεστε σε πακέτο που έχει υποβληθεί τότε θα ερωτηθείτε το παρακάτω:

QuickSetCall1

 

 

Persona HRMS ver. 8.2.2 (08/05/23)

Σταθερά Εργαζομένων

 •  Μεγαλύτερα ονοματεπώνυμα: Υποστηρίζονται πλέον επώνυμο εργαζομένου μέχρι 50 χαρακτήρων και όνομα μέχρι 30 χαρακτήρων.

Παράμετροι Μισθοδοσίας

 • Διάφορες βελτιώσεις παραμέτρων Π.Σ.Εργάνη ΙΙ

 

Persona HRMS ver. 8.2.1 (10/04/23)

Κάρτες Εργασίας

Εκτύπωση κάρτας/ ταυτότητας με QR-Code

  •  Από τις τυποποιημένες αναφορές (αρ. 34) (Απαιτεί Β.Α.Π. 502302 ή μεταγενέστερο)

 ID Card

Μπορείτε από τις τυποποιημένες αναφορές να εκτυπώσετε ταυτότητες εργαζομένων που περιέχουν QR-Code. Σε κάθε σελίδα εκτυπώνονται τρεις διαφορετικές μορφές ταυτότητας. Χρησιμοποιήστε το σχήμα που προτιμάτε. Μπορείτε να τις πλαστικοποιήσετε ή να τις στείλετε στους εργαζόμενους ως .pdf

Οι ταυτότητες μπορούν να διαβαστούν με ένα απλό QR-Code scanner και από το νέο σύστημα SoftClock του υποσυστήματος ORA.


Άλλες βελτιώσεις

 • Εκσυγχρονίστηκαν αρκετές αναφορές
 • Παράμετροι Εφαρμογής: Προστέθηκαν οι Κωδικοί πρόσβασης Εργάνη ΙΙ  αντί να διατίθενται μόνο από το παράθυρο επικοινωνίας

Αποκατάσταση δυσλειτουργιών

 • Στο Εβδομαδιαίο Συνοπτικό Ημερολόγιο
  • Έβγαινε κακώς το μήνυμα 'Δεν έχετε περιλάβει πλήρη μήνα' στην περίπτωση π.χ. του Ιανουαρίου που κάλυπτε έπιανε έξι εβδομάδες ενώ το πρόγραμμα περιοριζόταν στις πέντε. Οταν τώρα πραγματικά συμβεί να μην προκύπτει πλήρης μήνας, το σύστημα αφήνει να προχωρήσει ο χρήστης αλλά μετά από προειδοποίηση.
  • Η Εκτύπωση εβδομάδας είχε λάθος τίτλο όταν είχε ζητηθεί ημερολόγιο με Παρουσίες.
  • Στον Πίνακα ωρών εργασίας του μήνα καταργήθηκε το ερώτημα "μη πλήρους μήνα" και αντ'αυτού επιλέγεται ο πλήρης μήνας της αντίστοιχης περιόδου.
 • Στα Πακέτα Ψηφ. Οργάνωσης, Το κουμπί που αντιγράφει το ωράριο της πρωτης ημέρας στις άλλες, άλλοτε εμφανιζόταν άλλοτε όχι.

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Persona HRMS ver. 8.0.5 (06/02/23)

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Υπήρξε ανακατάταξη του μενού έτσι ώστε να είναι συμβατό και με το σύστημα Ora.

8.0.5 1

Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Προστέθηκαν οι παρακάτω νέες δυνατότητες:

• Κατά την καταχώρηση νέου πακέτου ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας ο χρήστης έχει και την επιλογή συμπλήρωσης της λίστας εργαζομένων με άντληση από άλλο πακέτο. Επιπλέον επιτρέπεται και η διαδοχική άντληση από διαφορετικά πακέτα αρκεί οι εργαζόμενοι να ανήκουν στο ίδιο παράρτημα.

• Επιτρέπεται, σε αδιαβίβαστα πακέτα, σε μεταγενέστερο χρόνο, η προσθήκη και η αφαίρεση εργαζόμενου καθώς και η αλλαγή της περιόδου (από - έως).

• Εβδομαδιαίο Συνοπτικό Ημερολόγιο διαβιβασμένου και αδιαβίβαστου προγράμματος με δυνατότητα επιλογής Κέντρων Κόστους.

Αλλαγές στον Τύπο Αποδοχών «Αμοιβές Μελών Δ.Σ»

Υποστηρίζονται οι νέοι τύποι αποδοχών για τις αμοιβές μελών Δ.Σ (ΕΦΚΑ Εγκ. 40/2023).

Οι χρήστες καλούνται κατά την καταχώρηση της εκκαθάρισης να συμπληρώνουν τις ημέρες ασφάλισης της περιόδου που αφορούν οι αμοιβές.

Η επιλογή των νέων τύπων αποδοχών Τ.Α 194 (ημέρες ασφάλισης έως 25) ή Τ.Α 294 (ημέρες ασφάλισης >25 ) συμπληρώνεται αυτόματα στο αρχείο της Α.Π.Δ κατά την επεξεργασία στοιχείων περιόδου ΑΠΔ.

Α.Π.Δ Δήλωση e-ΕΦΚΑ

Υποστηρίζονται οι νέες διευθύνσεις (url) υποβολής ΑΠΔ λόγω αλλαγής GCloud. Το σύστημα αυτόματα επιλέγει την κατάλληλη διεύθυνση ανάλογα με το ταμείο.

• Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ : https://apps.e-efka.gov.gr/eAPDsso

• Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ : https://apps.e-efka.gov.gr/eAPDssoTEKA

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502205


Persona HRMS ver. 8.0 (16/12/22)

Η έκδοση 8.0 του συστήματος ORA αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναβάθμιση και επέκταση των δυνατοτήτων της εφαρμογής. Συνεργάζεται με το νέο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, εφόσον προστεθεί το module /tm -time manager,  υποστηρίζοντας την απογραφική διαδικασία και την ψηφιακή οργάνωση στο πλαίσιο του ν. 4808/2021. Την παρακολούθηση παρουσιών ("Κάρτα εργασίας") την αναλαμβάνει το σύστημα ORA το οποίο συνεργάζεται με το σύστημα Persona.

Η έκδοση αυτή,

 1. Υποστηρίζει τη Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης για την ένταξη αλλά και μεταβολές της απογραφικής διαδικασίας στο Εργάνη.
 2. Υποστηρίζει πλήρως όλες τις δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας:
  • Μεταβαλλόμενο - Τροποποιούμενο Ωράριο/Ημέρα
  • Σταθερό Εβδομαδιαίο Ωράριο
  • Άδειες
  • Άδειες (ορθή επανάληψη)
 1. Αποτυπώνει γραφικά σε διάγραμμα Gantt τις περιόδους απασχόλησης
 2. Παράγει και διατηρεί ως ιστορικό, αναλυτικά και συγκριτικά ημερολόγια παρουσίας/προγράμματος (διαβιβασμένα ή μη) με διάφορες παραμέτρους
 3. Προβλέπει τυποποίηση ειδικών τύπων απασχόλησης εσωτερικής χρήσης που διαμορφώνει ελεύθερα ο χρήστης (π.χ. παρακολούθηση εκθέσεων, σεμιναρίων κ.λπ).
 4. Προβλέπει τον καθορισμό έως και δύο ειδικών τύπων απασχόλησης στην ίδια μέρα με καθορισμό χρονικού διαστήματος αλλά και επιπλέον σχόλιο/παρατηρήσεις.
 5. Στο Ιστορικό Μεταβολών των εργαζομένων έχουν προστεθεί νέα πεδία στην καρτέλα  [ Ωράριο ] προκειμένου να υποστηριχθούν οι απαιτήσεις του Π.Σ.Εργάνη ΙΙ
 6. Προστέθηκε νέος κλάδος στο μενού:

PSN WTO Menu

 1. Στις τυποποιημένες αναφορές [Ωρες εργασίας ανά εργαζόμενο Οριστικής επεξεργασίας]
  • ανά Ημέρα | χωρίς Ανάλυση (Συνοπτική) (2120)
  • Συγκεντρωτικά η περίοδος | χωρίς Ανάλυση (Συνοπτική) (2220)
   • Έχει προστεθεί η ημέρα της εβδομάδας αριστερά από την ημερομηνία
   • Έχουν προστεθεί δύο νέες αθροιζόμενες στήλες που απομονώνουν εργασία Σαββάτου και Κυριακής αντίστοιχα  
   • Έχει προστεθεί παράμετρος για συνθήκη στα φίλτρα έτσι ώστε να επιλέγονται/φιλτράρονται συγκεκριμένες ημέρες (π.χ. τα Σάββατα)

Επιπλέον έχει δεχθεί πολλές εσωτερικές βελτιώσεις και μεγαλύτερη ανοχή σε παράλληλη χρήση

Περισσότερο υλικό θα βρείτε εδώ.

Για ολοκληρωμένη παρακολούθηση που περιλαμβάνει και παρουσίες δείτε εδώ.


 


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 

Persona HRMS ver. 7.19.4 (17/05/22)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.19.3 (10/05/22)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502203


Persona HRMS ver. 7.19.2 (17/03/22)

Προσομοίωση μαζικής Αποζημίωσης ημερομισθίων

Αποκατάσταση λάθους στην επεξεργασία για προσομοίωση μαζικής απόλυσης για τον υπολογισμό αποζημίωσης των ημερομισθίων με βάση τον ν.4808.

Απενεργοποίηση της δυνατότητας Νέο παράθυρο στο κεντρικό παράθυρο και νέο παράθυρο ΑΠΔ.

Το σύστημα πλέον δεν επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει και άλλο κεντρικό παράθυρο γιατί διαπιστώθηκε ότι η χρήση τους δημιουργεί ανεπιθύμητες παρενέργειες που δεν μπορούν να προβλεφθούν από τους χρήστες.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502202

Persona HRMS ver. 7.19.1 (08/03/22)

Αποκατάσταση δυσλειτουργιών κατα την δημιουργία αρχείου Α.Π.Δ. - e-Τ.Ε.Κ.Α.


Persona HRMS ver. 7.19.0 (25/02/22)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Αποζημίωση
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 64 του Ν.4808/2021 και αφορά την κατάργηση κάθε διάκρισης μεταξύ των υπαλλήλων και των εργατοτεχνιτών αναφορικά με την ημερομηνία προειδοποίησης Απόλυσης και την καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Για τον υπολογισμό της Αποζημίωσης Απόλυσης των εργατοτεχνικών, ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα 22 ημερομίσθια με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως.

Στα σχόλια της έκδοση 6.14.2/29-5-2013 υπάρχει αναρτημένος ο πίνακας αποζημιώσεως των υπάλληλων Ν.3899/2010 ο οποίος ισχύει πλέον και για τους ημερομισθίους.

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α (Εγκ. ΕΦΚΑ 5/2022)

Προκειμένου να διαχωριστεί η επικουρική ασφάλιση από το κυρίως ταμείο για τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους (πρώτο ένσημο) στην αγορά εργασίας θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

Ασφαλιστικά Ταμεία

1. Δημιουργία νέου Ταμείου e-Ε.Φ.Κ.Α στο οποίο πρέπει να επιλεγεί Κωδικός Πακέτου Κάλυψης ο οποίος δεν περιλαμβάνει το κλάδο της επικουρικής ασφάλισης προσθέτοντας στο πεδίο «Ειδική περίπτωση ασφάλισης» τον αντίστοιχο Κωδικό Εξαίρεσης.

Πατώντας το κουμπί [ΠΚ + Ειδ] σας παρέχεται ως βοήθημα ο πίνακας των αναγνωρισμένων συνδυασμών Πακέτων Κάλυψης (ΠΚ) με Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης (Ειδ) ενώ διαθέτει και ταξινόμηση κατά Κωδικό Αρχικού Πακέτου Κάλυψης προκειμένου να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα, τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης της Ειδικής περίπτωσης που αντιστοιχεί στον πρώτο.

Παρεμπιπτόντως, αν κάνετε κλικ στα εικονίδια ΕΦΚΑ & myEFKAlive στα αριστερά της οθόνης, θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

 

7.19 1

Κατηγορία υποβολής
Στο νέο πεδίο Κατηγορία υποβολής ορίζεται σε ποιά κατηγορία ΑΠΔ εντάσσεται το συγκεκριμένο ταμείο. Προς το παρόν προβλέπονται δύο κατηγορίες: η μέχρι τώρα γνωστή e-ΕΦΚΑ και η νέα ΤΕΚΑ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αφήσετε την προτεινόμενη που είναι e-ΕΦΚΑ προκειμένου το ταμείο να ενταχθεί σε αυτή τη δήλωση/υποβολή.

7.19 2

2. Δημιουργία νέου Ταμείου e-T.E.K.A
Κατά την δημιουργία του Ταμείου θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το πεδίο «Υπάγεται στο ΕΦΚΑ» και να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία με τους νέους κωδικούς Ο.Σ.Υ.Κ (ΚΠΚ, , Εξαίρεση ΚΑΔ, Εξαίρεση Κωδ. Ειδικότητας) όπως αυτοί ορίζονται στην Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 5/2022.

7.19 3

Κατηγορία υποβολής
Στο νέο πεδίο Κατηγορία υποβολής για την περίπτωση που ορίζεται επικουρικό Τ.Ε.Κ.Α., θα πρέπει να οριστεί και αντίστοιχη κατηγορία ΑΠΔ ΤΕΚΑ ώστε να ενταχθεί στη δήλωση/υποβολή ΑΠΔ Τ.Ε.Κ.Α.

Τ.Ε.Κ.Α - Μισθωτοί Μηχανικοί και Εμμισθοι Δικηγόροι
Οι ιδιαιτερότητες των μισθωτών μηχανικών και τον έμμισθων δικηγόρων θα υποστηριχθούν σε προσεχή έκδοση.

Ενότητα Α.Π.Δ

Ε1.Νεα αυτόματη επεξεργασία στοιχείων περιόδου

Εδώ παρέχεται πλέον το πεδίο Κατηγορία υποβολής που καθορίζει τον τύπο υποβολής e-Ε.Φ.Κ.Α. ή Τ.Ε.Κ.Α. Εαν η επιχείρηση απασχολεί νεο-προσληφθέντες τότε η υποβολή ΑΠΔ θα πρέπει να γίνει σε δύο φάσεις-κύκλους: π.χ. αρχικά για e-Ε.Φ.Κ.Α. και αντίστοιχη υποβολή αρχείου και στη συνέχεια για Τ.Ε.Κ.Α. με υποβολή άλλου αρχείου.

7.19 4

Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων στη φόρμα καορισμού παραμέτρων

Ο χρήστης μπορεί πλέον να δει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας χωρίς να κλείσει το παράθυρο εκτέλεσης της επεξεργασίας. Έτσι αν για κάποιο λόγο θέλει να κάνει δοκιμές, μπορεί να το πραγματοποιήσει από το ίδιο σημείο.

Χ5. Ιστορικό εναποτεθημένων αρχείων ΑΠΔ (Νέα δυνατότητα)

Από την έκδοση αυτή, όποτε εναποτίθεται αρχείο για υποβολή, δημιουργείται πλέον και ένα αντίγραφό του στο νέο φάκελο \OutIKA\History. Στο φάκελο αυτό διατηρούνται όλα τα αρχεία που κατά καιρούς θα δημιουργούνται έτσι ώστε να διατηρείται ένα ιστορικό. Ένα ή περισσότερα αρχεία του ιστορικού μπορεί ενδεχομένως να ζητηθεί να μεταβιβαστεί σε κάποια υπηρεσία ή τράπεζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αρχεία που που έχουν εναποτεθεί, δεν σημαίνει οτι έχουν υποβληθεί ή παραληφθεί από τον Ε.Φ.Κ.Α., διότι αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει το σύστημα.

Τα αρχεία είναι ονοματισμένα ως εξής:

[<Εταιρία>] - <Ετος> - <Μήνας> - <Κατηγορία υποβολής> - <Τύπος δήλωσης>.txt

και αν προκειται να επαναποσταλλούν στον Ε.Φ.Κ.Α. τότε θα πρέπει να μετονομαστούν κατάλληλα.

Το πρόθεμα εταιρίας θα εμφανιστεί μόνο στην περίπτωση που έχει οριστεί εταιρία.

Παραγωγή αρχείου με ίδια ονομασία με ένα υφιστάμενο, θα το αντικαταστήσει.

Κατά την επεξεργασία θα προβληθεί στο κάτω μέρος το παραθύρου το όνομα το αρχείου στο ιστορικό (εφόσον αυτό εναποτεθεί).

Διαχείριση Ιστορικού

7.19 5

Η επιλογή προβάλλει πίνακα με τα αρχεία από την αρχή του προηγούμενου έτους, ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά ημερομηνίας (δηλ.το πλέον πρόσφατο πρώτο)
Ο χρήστης μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα αρχείο και να ζητήσει να προβληθεί μία σύνοψη του περιεχομένου του (βλ. εικόνα) από την επιλογή [Συνοπτικό περιεχόμενο]. Εναλλακτικά μπορεί να δεί το αρχείο στη αυτούσια (δυσανάγνωστη) μορφή του από την επιλογή [Έλεγχος αρχείου].

Νέο παράθυρο ΑΠΔ (Νέα δυνατότητα)

Το σύστημα πλέον επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει και άλλο παράθυρο ΑΠΔ. Ο χρήστης για παράδειγμα μπορεί να πραγματοποιεί προεπισκόπηση αποτελεσμάτων επεξεργασίας (Χ1) και συγχρόνως να δεί μια σύνοψη από το ιστορικό (Χ5) κάποιου άλλου μήνα.

Νέο παράθυρο στο κεντρικό παράθυρο (Νέα δυνατότητα)

Το σύστημα πλέον επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει και άλλο κεντρικό παράθυρο. Ο χρήστης για παράδειγμα μπορεί να καταχωρεί εγγραφές αποδοχών από το ένα παράθυρο ενώ επεξεργάζεται το ιστορικό μεταβολών από άλλο.

Αλλαγή λεκτικών

Η παρωχημένη ορολογία τύπου “Ηλεκτρονική Δήλωση Ι.Κ.Α.” έχει αντικατασταθεί με σύγχρονους όρους. Π.χ. “Α.Π.Δήλωση (ΑΠΔ) e-ΕΦΚΑ”

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502201

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Persona HRMS ver. 7.18.10 (04/01/22)

Υποστήριξη προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το έτος 2022.


Persona HRMS ver. 7.18.9 (26/10/21)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.18.8 (04/10/21)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.18.7 (01/10/21)

Γενικά

Προστέθηκε υποδομή ώστε να μπορείτε να δημιουργήστε δικά σας κουμπία σε κάθε ενότητα με τις λειτουργίες που επιθυμείτε. Πατήστε εδώ για σχετικές οδηγίες.

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Αποκατάσταση δυσλειτουργίας χρήσης προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ.


Persona HRMS ver. 7.18.6 (28/06/21)

Αποκατάσταση δυσλειτουργίας αποτύπωσης ημερών ασφάλισης Δώρου Πάσχα Τ.Α 119,120,123 στην Α.Π.Δ.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502106

Persona HRMS ver. 7.18.5 (08/06/21)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Στην έκδοση 7.18.5 έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές προκειμένου το σύστημα Persona να εμφανίσει στην ΑΠΔ την αναλογία του Δώρου Πάσχα με την χρήση των νέων Τύπων Αποδοχών που αφορά τη περίοδο στην οποία οι εργαζόμενοι είτε είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας είτε είχαν ενταχθεί στο μηχανισμό Συν-Εργασία ή και τα δύο (ΕΦΚΑ ΑΠ 200763/1-06-2021).

Α.Π.Δ Κανονική (01) – Αποδοχές Δώρου Πάσχα

Με την μισθολογική περίοδο 05/2021 θα υποβληθούν και οι αποδοχές του Δώρου Πάσχα των εργαζομένων (εργαζόμενοι με και χωρίς αναστολή καθώς και εργαζόμενοι σε ΣΥΝ-Εργασία: Τύπος αποδοχών ΕΦΚΑ 04, 123, 119 & 120)

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502105

Persona HRMS ver. 7.18.4 (28/05/21)

Ενότητα ΑΠΔ

Αλλαγή προδιαγραφών αρχείου ΑΠΔ προκειμένου για τους Τ.Α. 901,902,… οι ασφαλιστικές εισφορές να αποτυπώνονται χωρίς τον επιμερισμό της επιδότησης σε ασφαλισμένο και εργοδότη, ανεξαρτήτως οδηγιών Εγκυκλίου 12/17.02.2021 e-ΕΦΚΑ διότι δεν υποστηρίζονται ακόμα από τον ΕΦΚΑ.

Δηλαδή παραμένουν, προς το παρόν, σε ισχύ οι οδηγίες της Εγκυκλίου 49/20 e-ΕΦΚΑ.

Ε2 Δημιουργία ηλεκτρονικού μέσου αποστολής Α.Π.Δ

Προστέθηκε κουμπί ανάγνωσης περιεχομένων του αρχείου text που δημιουργείται στο φάκελο εναπόθεσης.

7.18.4 01

Α.Π.Δ Αναφορές

Α4 Κατάσταση Ελέγχου

Τύπος Αποδοχών δεν αποτυπώνονταν ο τρίτος χαρακτήρας

Οδηγίες – Βοηθήματα – Τεκμηρίωση

Εκσυγχρονίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι οδηγίες/βοηθήματα σε ό,τι σχετίζεται με αναφορές, εκτυπώσεις, εξαγωγές (export) κ.λπ. Η τεκμηρίωση καλύπτει τόσο τις τυποποιημένες αναφορές όσο και τις παραμετρικές. Επιπλέον, σε κάποιους τομείς έχει ενσωματωθεί context-sensitive-help, δηλαδή βοήθημα που σχετίζεται ειδικά με το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης στην εφαρμογή. Έτσι για παράδειγμα όταν ετοιμάζεται ο χρήστης να εκτυπώσει μια αναφορά, στο μενού [Βοήθεια] προστίθεται μια νέα επιλογή, στην αρχή, με τίτλο [Οδηγίες Reporter + Query] που ενεργοποιείται και με Alt F1. Η περιγραφή αυτή μένει σταθερή αλλά το σημείο εκκίνησης του βοηθήματος εξαρτάται από το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης. Ακόμα, έχουν προστεθεί κουμπιά που υπενθυμίζουν τη δυνατότητα ειδικού βοηθήματος.

Χρήστες που αντιμετωπίζουν λογιστικές καταστάσεις (αποθήκης) με δεδομένα των οποίων τα αριθμητικά στοιχεία είναι μεγάλα (π.χ. πολύ μεγάλες αξίες, ποσότητες με πολλά δεκαδικά ή και μεγάλο ακέραιο τμήμα) μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αναγνωσιμότητα των αναφορών τους με τις νέες δυνατότητες που περιγράφονται στο τμήμα Προσαρμογή αναφοράς στη σελίδα.

 Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


Persona HRMS ver. 7.18.3 (22/04/21)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Στην έκδοση 7.18.3 έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές προκειμένου το σύστημα Persona να υπολογίσει και να εμφανίσει στην ΑΠΔ την αναλογία του Δώρου Πάσχα με την χρήση των νέων Τύπων Αποδοχών, που αφορά τη περίοδο στην οποία οι εργαζόμενοι είτε είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας είτε είχαν ενταχθεί στο μηχανισμό Συν-Εργασία ή και τα δύο (ΕΦΚΑ ΑΠ 58522/17-02-2020).

Το σύστημα πλέον υποστηρίζει τους παρακάτω νέους τύπους αποδοχών που αφορούν το Δώρο Χριστουγέννων:

Κωδ. Persona

Κωδ.ΑΠΔ

Περιγραφή τύπου αποδοχών

25

Αναμένεται

Δ.Π. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Εργοδότη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Π/2021 το οποίο κατέβαλε στον εργαζόμενο ο εργοδότης

26

Αναμένεται

Δ.Π. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Επιδοτούμενη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Π/2021 για την οποία ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο (επιδοτείται), έχει όμως υποχρέωση να την δηλώσει μέσω της Α.Π.Δ  

27

19

Δ.Π. Αναστολής Εργασίας (Επιδοτούμενη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Π/2021 για την περίοδο στην οποία η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου βρισκόταν σε αναστολή. Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να την καταβάλει στον εργαζόμενο (επιδοτείται), έχει όμως υποχρέωση να την δηλώσει μέσω της Α.Π.Δ

Ενότητα Εργασίες (Λειτουργία) - Ε3 Αυτόματες Διαδικασίες

Ε3101 Δώρο Πάσχα

7.18.3 01

Α.Π.Δ
Προσοχή : ΜΗΝ υποβάλετε ακόμα Α.Π.Δ για το Δώρο Πάσχα αν απασχολείτε εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό Συν-Εργασία. Αναμένονται προδιαγραφές Ε.Φ.Κ.Α.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502104

Persona HRMS ver. 7.18.2 (09/03/21)

Ενότητα Εγγραφές αποδοχών

Η καρτέλα [ Υπολογιζόμενα ] αλλά και η επιλογή [ Υπολογισμοί Shift-F1 ] προβάλλονται μέσω Browser. Τα ποσά εντάσσονται σε χρωματικές ομάδες για λόγους εργονομίας και επιπλέον αποκτούν όλα τα πλεονεκτήματα των στοιχείων που προβάλλονται μέσω πινάκων. Για παράδειγμα μπορεί να αντιγραφεί μια περιοχή ή να εκτυπωθεί ο πίνακας όπως εμφανίζεται. Στη καρτέλα [ Υπολογιζόμενα ] οι δυνατότητες αυτές ενεργοποιούνται μέσω δεξιού κλικ.
Ακόμα, διατίθεται και tooltip όταν το ποντίκι αφεθεί για 1” σε κάποιο πεδίο.

Η πρώην καρτέλα [Υπολογιζόμενα] μετονομάστηκε σε [Παρεμβάσεις] και λογικά ο χρήστης θα την αναζητήσει στη σπάνια περίπτωση που θα αποφασίσει να προβεί σε κάποια παρέμβαση.

Οι σημαντικότερες λειτουργίες είναι επίσης πλέον διαθέσιμες από κουμπιά τόσο στο κάτω μέρος του πίνακα όσο και στο παράθυρο της οθόνης καταχώρησης.

7.18.2 1

Υπολογισμοί [Shift-F1]

7.18.2 2

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιλογή [Στοιχεία εργαζομένου] δεν τοποθετούνταν στον εργαζόμενο της εγγραφής αποδοχών. Αυτό πρεπει να έχει διορθωθεί.

Ενότητα Στοιχεία Ταμείων

Προστέθηκε τρίτο πεδίο εξαίρεσης τύπων αποδοχών από κρατήσεις εργοδότη. Το πεδίο θα προβληθεί μόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη αλλαγή δομής αρχείου.

ΑΠΔ

Η επιλογή Ε1 δεν παρήγαγε πάντα τις αναμενόμενες εγγραφές ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ όταν ο χρήστης δεν είχε ως ενεργό διαχειριστικό έτος το 2020. Πλέον, ως κριτήριο έτους χρησιμοποιείται η παράμετρος που θα ορίσει ο χρήστης κατά τη νέα επεξεργασία.

Δεδομένα ΟΣΥΚ (28/01/2021)

Διατίθενται τα νέα δεδομένα ΟΣΥΚ. Σε αντίθεση με τους παλιούς στατικούς πίνακες, οι νέοι πίνακες διαθέτουν στοιχεία ιστορικότητας, δηλ. Για ποια περίοδο ισχύει η κάθε εγγραφή. Στην ενότητα “Ασφαλιστικά ταμεία” (αλλά και αλλού) γίνεται αναζήτηση της κατάλληλης περιόδου ισχύος για τα πακέτα κάλυψης κ.λπ ανάλογα με την περίοδο ισχύος της εγγραφής ταμείου.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502103

Persona HRMS ver. 7.18.1 (26/02/21)

Α.Π.Δ Κανονική (01) – Αποδοχές Δώρου Χριστουγέννων

Με την μισθολογική περίοδο 01/2021 θα υποβληθούν και οι αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων (εργαζόμενοι με και χωρίς αναστολή καθώς και εργαζόμενοι σε ΣΥΝ-Εργασία: Τύπος αποδοχών ΕΦΚΑ 04, 116, 114 & 115)


Persona HRMS ver. 7.18.0 (23/02/21)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Στην έκδοση 7.18.0 έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές προκειμένου το σύστημα Persona να υπολογίσει και να εμφανίσει στην ΑΠΔ την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων με την χρήση των νέων Τύπων Αποδοχών, που αφορά τη περίοδο στην οποία οι εργαζόμενοι είτε είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας είτε είχαν ενταχθεί στο μηχανισμό Συν-Εργασία ή και τα δύο (ΕΦΚΑ ΑΠ 58522/17-02-2020).

Το σύστημα πλέον υποστηρίζει τους παρακάτω νέους τύπους αποδοχών που αφορούν το Δώρο Χριστουγέννων:

Κωδ. Persona

Κωδ.ΑΠΔ

Περιγραφή τύπου αποδοχών

22

114

Δ.Χ. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Εργοδότη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Χ/2020 το οποίο κατέβαλε στον εργαζόμενο ο εργοδότης

23

115

Δ.Χ. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Επιδοτούμενη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Χ/2020 για την οποία ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο (επιδοτείται), έχει όμως υποχρέωση να την δηλώσει μέσω της Α.Π.Δ  

24

116

Δ.Χ. Αναστολής Εργασίας (Επιδοτούμενη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Χ/2020 για την περίοδο στην οποία η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου βρισκόταν σε αναστολή. Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να την καταβάλει στον εργαζόμενο (επιδοτείται), έχει όμως υποχρέωση να την δηλώσει μέσω της Α.Π.Δ

Ενότητα Εργασίες (Λειτουργία) - Ε3 Αυτόματες Διαδικασίες

Ε3102 Δώρο Χριστουγέννων

7.18.0 1

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502103

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ