Skip to main content
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 

Persona HRMS ver. 7.19.4 (17/05/22)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.19.3 (10/05/22)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502203


Persona HRMS ver. 7.19.2 (17/03/22)

Προσομοίωση μαζικής Αποζημίωσης ημερομισθίων

Αποκατάσταση λάθους στην επεξεργασία για προσομοίωση μαζικής απόλυσης για τον υπολογισμό αποζημίωσης των ημερομισθίων με βάση τον ν.4808.

Απενεργοποίηση της δυνατότητας Νέο παράθυρο στο κεντρικό παράθυρο και νέο παράθυρο ΑΠΔ.

Το σύστημα πλέον δεν επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει και άλλο κεντρικό παράθυρο γιατί διαπιστώθηκε ότι η χρήση τους δημιουργεί ανεπιθύμητες παρενέργειες που δεν μπορούν να προβλεφθούν από τους χρήστες.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502202

Persona HRMS ver. 7.19.1 (08/03/22)

Αποκατάσταση δυσλειτουργιών κατα την δημιουργία αρχείου Α.Π.Δ. - e-Τ.Ε.Κ.Α.


Persona HRMS ver. 7.19.0 (25/02/22)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Αποζημίωση
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 64 του Ν.4808/2021 και αφορά την κατάργηση κάθε διάκρισης μεταξύ των υπαλλήλων και των εργατοτεχνιτών αναφορικά με την ημερομηνία προειδοποίησης Απόλυσης και την καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Για τον υπολογισμό της Αποζημίωσης Απόλυσης των εργατοτεχνικών, ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα 22 ημερομίσθια με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως.

Στα σχόλια της έκδοση 6.14.2/29-5-2013 υπάρχει αναρτημένος ο πίνακας αποζημιώσεως των υπάλληλων Ν.3899/2010 ο οποίος ισχύει πλέον και για τους ημερομισθίους.

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α (Εγκ. ΕΦΚΑ 5/2022)

Προκειμένου να διαχωριστεί η επικουρική ασφάλιση από το κυρίως ταμείο για τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους (πρώτο ένσημο) στην αγορά εργασίας θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

Ασφαλιστικά Ταμεία

1. Δημιουργία νέου Ταμείου e-Ε.Φ.Κ.Α στο οποίο πρέπει να επιλεγεί Κωδικός Πακέτου Κάλυψης ο οποίος δεν περιλαμβάνει το κλάδο της επικουρικής ασφάλισης προσθέτοντας στο πεδίο «Ειδική περίπτωση ασφάλισης» τον αντίστοιχο Κωδικό Εξαίρεσης.

Πατώντας το κουμπί [ΠΚ + Ειδ] σας παρέχεται ως βοήθημα ο πίνακας των αναγνωρισμένων συνδυασμών Πακέτων Κάλυψης (ΠΚ) με Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης (Ειδ) ενώ διαθέτει και ταξινόμηση κατά Κωδικό Αρχικού Πακέτου Κάλυψης προκειμένου να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα, τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης της Ειδικής περίπτωσης που αντιστοιχεί στον πρώτο.

Παρεμπιπτόντως, αν κάνετε κλικ στα εικονίδια ΕΦΚΑ & myEFKAlive στα αριστερά της οθόνης, θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

 

7.19 1

Κατηγορία υποβολής
Στο νέο πεδίο Κατηγορία υποβολής ορίζεται σε ποιά κατηγορία ΑΠΔ εντάσσεται το συγκεκριμένο ταμείο. Προς το παρόν προβλέπονται δύο κατηγορίες: η μέχρι τώρα γνωστή e-ΕΦΚΑ και η νέα ΤΕΚΑ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αφήσετε την προτεινόμενη που είναι e-ΕΦΚΑ προκειμένου το ταμείο να ενταχθεί σε αυτή τη δήλωση/υποβολή.

7.19 2

2. Δημιουργία νέου Ταμείου e-T.E.K.A
Κατά την δημιουργία του Ταμείου θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το πεδίο «Υπάγεται στο ΕΦΚΑ» και να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία με τους νέους κωδικούς Ο.Σ.Υ.Κ (ΚΠΚ, , Εξαίρεση ΚΑΔ, Εξαίρεση Κωδ. Ειδικότητας) όπως αυτοί ορίζονται στην Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 5/2022.

7.19 3

Κατηγορία υποβολής
Στο νέο πεδίο Κατηγορία υποβολής για την περίπτωση που ορίζεται επικουρικό Τ.Ε.Κ.Α., θα πρέπει να οριστεί και αντίστοιχη κατηγορία ΑΠΔ ΤΕΚΑ ώστε να ενταχθεί στη δήλωση/υποβολή ΑΠΔ Τ.Ε.Κ.Α.

Τ.Ε.Κ.Α - Μισθωτοί Μηχανικοί και Εμμισθοι Δικηγόροι
Οι ιδιαιτερότητες των μισθωτών μηχανικών και τον έμμισθων δικηγόρων θα υποστηριχθούν σε προσεχή έκδοση.

Ενότητα Α.Π.Δ

Ε1.Νεα αυτόματη επεξεργασία στοιχείων περιόδου

Εδώ παρέχεται πλέον το πεδίο Κατηγορία υποβολής που καθορίζει τον τύπο υποβολής e-Ε.Φ.Κ.Α. ή Τ.Ε.Κ.Α. Εαν η επιχείρηση απασχολεί νεο-προσληφθέντες τότε η υποβολή ΑΠΔ θα πρέπει να γίνει σε δύο φάσεις-κύκλους: π.χ. αρχικά για e-Ε.Φ.Κ.Α. και αντίστοιχη υποβολή αρχείου και στη συνέχεια για Τ.Ε.Κ.Α. με υποβολή άλλου αρχείου.

7.19 4

Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων στη φόρμα καορισμού παραμέτρων

Ο χρήστης μπορεί πλέον να δει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας χωρίς να κλείσει το παράθυρο εκτέλεσης της επεξεργασίας. Έτσι αν για κάποιο λόγο θέλει να κάνει δοκιμές, μπορεί να το πραγματοποιήσει από το ίδιο σημείο.

Χ5. Ιστορικό εναποτεθημένων αρχείων ΑΠΔ (Νέα δυνατότητα)

Από την έκδοση αυτή, όποτε εναποτίθεται αρχείο για υποβολή, δημιουργείται πλέον και ένα αντίγραφό του στο νέο φάκελο \OutIKA\History. Στο φάκελο αυτό διατηρούνται όλα τα αρχεία που κατά καιρούς θα δημιουργούνται έτσι ώστε να διατηρείται ένα ιστορικό. Ένα ή περισσότερα αρχεία του ιστορικού μπορεί ενδεχομένως να ζητηθεί να μεταβιβαστεί σε κάποια υπηρεσία ή τράπεζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αρχεία που που έχουν εναποτεθεί, δεν σημαίνει οτι έχουν υποβληθεί ή παραληφθεί από τον Ε.Φ.Κ.Α., διότι αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει το σύστημα.

Τα αρχεία είναι ονοματισμένα ως εξής:

[<Εταιρία>] - <Ετος> - <Μήνας> - <Κατηγορία υποβολής> - <Τύπος δήλωσης>.txt

και αν προκειται να επαναποσταλλούν στον Ε.Φ.Κ.Α. τότε θα πρέπει να μετονομαστούν κατάλληλα.

Το πρόθεμα εταιρίας θα εμφανιστεί μόνο στην περίπτωση που έχει οριστεί εταιρία.

Παραγωγή αρχείου με ίδια ονομασία με ένα υφιστάμενο, θα το αντικαταστήσει.

Κατά την επεξεργασία θα προβληθεί στο κάτω μέρος το παραθύρου το όνομα το αρχείου στο ιστορικό (εφόσον αυτό εναποτεθεί).

Διαχείριση Ιστορικού

7.19 5

Η επιλογή προβάλλει πίνακα με τα αρχεία από την αρχή του προηγούμενου έτους, ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά ημερομηνίας (δηλ.το πλέον πρόσφατο πρώτο)
Ο χρήστης μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα αρχείο και να ζητήσει να προβληθεί μία σύνοψη του περιεχομένου του (βλ. εικόνα) από την επιλογή [Συνοπτικό περιεχόμενο]. Εναλλακτικά μπορεί να δεί το αρχείο στη αυτούσια (δυσανάγνωστη) μορφή του από την επιλογή [Έλεγχος αρχείου].

Νέο παράθυρο ΑΠΔ (Νέα δυνατότητα)

Το σύστημα πλέον επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει και άλλο παράθυρο ΑΠΔ. Ο χρήστης για παράδειγμα μπορεί να πραγματοποιεί προεπισκόπηση αποτελεσμάτων επεξεργασίας (Χ1) και συγχρόνως να δεί μια σύνοψη από το ιστορικό (Χ5) κάποιου άλλου μήνα.

Νέο παράθυρο στο κεντρικό παράθυρο (Νέα δυνατότητα)

Το σύστημα πλέον επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει και άλλο κεντρικό παράθυρο. Ο χρήστης για παράδειγμα μπορεί να καταχωρεί εγγραφές αποδοχών από το ένα παράθυρο ενώ επεξεργάζεται το ιστορικό μεταβολών από άλλο.

Αλλαγή λεκτικών

Η παρωχημένη ορολογία τύπου “Ηλεκτρονική Δήλωση Ι.Κ.Α.” έχει αντικατασταθεί με σύγχρονους όρους. Π.χ. “Α.Π.Δήλωση (ΑΠΔ) e-ΕΦΚΑ”

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502201

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ