Skip to main content
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Persona HRMS ver. 7.18.10 (04/01/22)

Υποστήριξη προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το έτος 2022.


Persona HRMS ver. 7.18.9 (26/10/21)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.18.8 (04/10/21)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.18.7 (01/10/21)

Γενικά

Προστέθηκε υποδομή ώστε να μπορείτε να δημιουργήστε δικά σας κουμπία σε κάθε ενότητα με τις λειτουργίες που επιθυμείτε. Πατήστε εδώ για σχετικές οδηγίες.

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Αποκατάσταση δυσλειτουργίας χρήσης προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ.


Persona HRMS ver. 7.18.6 (28/06/21)

Αποκατάσταση δυσλειτουργίας αποτύπωσης ημερών ασφάλισης Δώρου Πάσχα Τ.Α 119,120,123 στην Α.Π.Δ.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502106

Persona HRMS ver. 7.18.5 (08/06/21)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Στην έκδοση 7.18.5 έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές προκειμένου το σύστημα Persona να εμφανίσει στην ΑΠΔ την αναλογία του Δώρου Πάσχα με την χρήση των νέων Τύπων Αποδοχών που αφορά τη περίοδο στην οποία οι εργαζόμενοι είτε είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας είτε είχαν ενταχθεί στο μηχανισμό Συν-Εργασία ή και τα δύο (ΕΦΚΑ ΑΠ 200763/1-06-2021).

Α.Π.Δ Κανονική (01) – Αποδοχές Δώρου Πάσχα

Με την μισθολογική περίοδο 05/2021 θα υποβληθούν και οι αποδοχές του Δώρου Πάσχα των εργαζομένων (εργαζόμενοι με και χωρίς αναστολή καθώς και εργαζόμενοι σε ΣΥΝ-Εργασία: Τύπος αποδοχών ΕΦΚΑ 04, 123, 119 & 120)

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502105

Persona HRMS ver. 7.18.4 (28/05/21)

Ενότητα ΑΠΔ

Αλλαγή προδιαγραφών αρχείου ΑΠΔ προκειμένου για τους Τ.Α. 901,902,… οι ασφαλιστικές εισφορές να αποτυπώνονται χωρίς τον επιμερισμό της επιδότησης σε ασφαλισμένο και εργοδότη, ανεξαρτήτως οδηγιών Εγκυκλίου 12/17.02.2021 e-ΕΦΚΑ διότι δεν υποστηρίζονται ακόμα από τον ΕΦΚΑ.

Δηλαδή παραμένουν, προς το παρόν, σε ισχύ οι οδηγίες της Εγκυκλίου 49/20 e-ΕΦΚΑ.

Ε2 Δημιουργία ηλεκτρονικού μέσου αποστολής Α.Π.Δ

Προστέθηκε κουμπί ανάγνωσης περιεχομένων του αρχείου text που δημιουργείται στο φάκελο εναπόθεσης.

7.18.4 01

Α.Π.Δ Αναφορές

Α4 Κατάσταση Ελέγχου

Τύπος Αποδοχών δεν αποτυπώνονταν ο τρίτος χαρακτήρας

Οδηγίες – Βοηθήματα – Τεκμηρίωση

Εκσυγχρονίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι οδηγίες/βοηθήματα σε ό,τι σχετίζεται με αναφορές, εκτυπώσεις, εξαγωγές (export) κ.λπ. Η τεκμηρίωση καλύπτει τόσο τις τυποποιημένες αναφορές όσο και τις παραμετρικές. Επιπλέον, σε κάποιους τομείς έχει ενσωματωθεί context-sensitive-help, δηλαδή βοήθημα που σχετίζεται ειδικά με το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης στην εφαρμογή. Έτσι για παράδειγμα όταν ετοιμάζεται ο χρήστης να εκτυπώσει μια αναφορά, στο μενού [Βοήθεια] προστίθεται μια νέα επιλογή, στην αρχή, με τίτλο [Οδηγίες Reporter + Query] που ενεργοποιείται και με Alt F1. Η περιγραφή αυτή μένει σταθερή αλλά το σημείο εκκίνησης του βοηθήματος εξαρτάται από το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης. Ακόμα, έχουν προστεθεί κουμπιά που υπενθυμίζουν τη δυνατότητα ειδικού βοηθήματος.

Χρήστες που αντιμετωπίζουν λογιστικές καταστάσεις (αποθήκης) με δεδομένα των οποίων τα αριθμητικά στοιχεία είναι μεγάλα (π.χ. πολύ μεγάλες αξίες, ποσότητες με πολλά δεκαδικά ή και μεγάλο ακέραιο τμήμα) μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αναγνωσιμότητα των αναφορών τους με τις νέες δυνατότητες που περιγράφονται στο τμήμα Προσαρμογή αναφοράς στη σελίδα.

 Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


Persona HRMS ver. 7.18.3 (22/04/21)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Στην έκδοση 7.18.3 έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές προκειμένου το σύστημα Persona να υπολογίσει και να εμφανίσει στην ΑΠΔ την αναλογία του Δώρου Πάσχα με την χρήση των νέων Τύπων Αποδοχών, που αφορά τη περίοδο στην οποία οι εργαζόμενοι είτε είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας είτε είχαν ενταχθεί στο μηχανισμό Συν-Εργασία ή και τα δύο (ΕΦΚΑ ΑΠ 58522/17-02-2020).

Το σύστημα πλέον υποστηρίζει τους παρακάτω νέους τύπους αποδοχών που αφορούν το Δώρο Χριστουγέννων:

Κωδ. Persona

Κωδ.ΑΠΔ

Περιγραφή τύπου αποδοχών

25

Αναμένεται

Δ.Π. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Εργοδότη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Π/2021 το οποίο κατέβαλε στον εργαζόμενο ο εργοδότης

26

Αναμένεται

Δ.Π. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Επιδοτούμενη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Π/2021 για την οποία ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο (επιδοτείται), έχει όμως υποχρέωση να την δηλώσει μέσω της Α.Π.Δ  

27

19

Δ.Π. Αναστολής Εργασίας (Επιδοτούμενη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Π/2021 για την περίοδο στην οποία η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου βρισκόταν σε αναστολή. Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να την καταβάλει στον εργαζόμενο (επιδοτείται), έχει όμως υποχρέωση να την δηλώσει μέσω της Α.Π.Δ

Ενότητα Εργασίες (Λειτουργία) - Ε3 Αυτόματες Διαδικασίες

Ε3101 Δώρο Πάσχα

7.18.3 01

Α.Π.Δ
Προσοχή : ΜΗΝ υποβάλετε ακόμα Α.Π.Δ για το Δώρο Πάσχα αν απασχολείτε εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό Συν-Εργασία. Αναμένονται προδιαγραφές Ε.Φ.Κ.Α.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502104

Persona HRMS ver. 7.18.2 (09/03/21)

Ενότητα Εγγραφές αποδοχών

Η καρτέλα [ Υπολογιζόμενα ] αλλά και η επιλογή [ Υπολογισμοί Shift-F1 ] προβάλλονται μέσω Browser. Τα ποσά εντάσσονται σε χρωματικές ομάδες για λόγους εργονομίας και επιπλέον αποκτούν όλα τα πλεονεκτήματα των στοιχείων που προβάλλονται μέσω πινάκων. Για παράδειγμα μπορεί να αντιγραφεί μια περιοχή ή να εκτυπωθεί ο πίνακας όπως εμφανίζεται. Στη καρτέλα [ Υπολογιζόμενα ] οι δυνατότητες αυτές ενεργοποιούνται μέσω δεξιού κλικ.
Ακόμα, διατίθεται και tooltip όταν το ποντίκι αφεθεί για 1” σε κάποιο πεδίο.

Η πρώην καρτέλα [Υπολογιζόμενα] μετονομάστηκε σε [Παρεμβάσεις] και λογικά ο χρήστης θα την αναζητήσει στη σπάνια περίπτωση που θα αποφασίσει να προβεί σε κάποια παρέμβαση.

Οι σημαντικότερες λειτουργίες είναι επίσης πλέον διαθέσιμες από κουμπιά τόσο στο κάτω μέρος του πίνακα όσο και στο παράθυρο της οθόνης καταχώρησης.

7.18.2 1

Υπολογισμοί [Shift-F1]

7.18.2 2

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιλογή [Στοιχεία εργαζομένου] δεν τοποθετούνταν στον εργαζόμενο της εγγραφής αποδοχών. Αυτό πρεπει να έχει διορθωθεί.

Ενότητα Στοιχεία Ταμείων

Προστέθηκε τρίτο πεδίο εξαίρεσης τύπων αποδοχών από κρατήσεις εργοδότη. Το πεδίο θα προβληθεί μόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη αλλαγή δομής αρχείου.

ΑΠΔ

Η επιλογή Ε1 δεν παρήγαγε πάντα τις αναμενόμενες εγγραφές ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ όταν ο χρήστης δεν είχε ως ενεργό διαχειριστικό έτος το 2020. Πλέον, ως κριτήριο έτους χρησιμοποιείται η παράμετρος που θα ορίσει ο χρήστης κατά τη νέα επεξεργασία.

Δεδομένα ΟΣΥΚ (28/01/2021)

Διατίθενται τα νέα δεδομένα ΟΣΥΚ. Σε αντίθεση με τους παλιούς στατικούς πίνακες, οι νέοι πίνακες διαθέτουν στοιχεία ιστορικότητας, δηλ. Για ποια περίοδο ισχύει η κάθε εγγραφή. Στην ενότητα “Ασφαλιστικά ταμεία” (αλλά και αλλού) γίνεται αναζήτηση της κατάλληλης περιόδου ισχύος για τα πακέτα κάλυψης κ.λπ ανάλογα με την περίοδο ισχύος της εγγραφής ταμείου.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502103

Persona HRMS ver. 7.18.1 (26/02/21)

Α.Π.Δ Κανονική (01) – Αποδοχές Δώρου Χριστουγέννων

Με την μισθολογική περίοδο 01/2021 θα υποβληθούν και οι αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων (εργαζόμενοι με και χωρίς αναστολή καθώς και εργαζόμενοι σε ΣΥΝ-Εργασία: Τύπος αποδοχών ΕΦΚΑ 04, 116, 114 & 115)


Persona HRMS ver. 7.18.0 (23/02/21)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Στην έκδοση 7.18.0 έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές προκειμένου το σύστημα Persona να υπολογίσει και να εμφανίσει στην ΑΠΔ την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων με την χρήση των νέων Τύπων Αποδοχών, που αφορά τη περίοδο στην οποία οι εργαζόμενοι είτε είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας είτε είχαν ενταχθεί στο μηχανισμό Συν-Εργασία ή και τα δύο (ΕΦΚΑ ΑΠ 58522/17-02-2020).

Το σύστημα πλέον υποστηρίζει τους παρακάτω νέους τύπους αποδοχών που αφορούν το Δώρο Χριστουγέννων:

Κωδ. Persona

Κωδ.ΑΠΔ

Περιγραφή τύπου αποδοχών

22

114

Δ.Χ. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Εργοδότη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Χ/2020 το οποίο κατέβαλε στον εργαζόμενο ο εργοδότης

23

115

Δ.Χ. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Επιδοτούμενη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Χ/2020 για την οποία ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο (επιδοτείται), έχει όμως υποχρέωση να την δηλώσει μέσω της Α.Π.Δ  

24

116

Δ.Χ. Αναστολής Εργασίας (Επιδοτούμενη)

Αφορά την αναλογία του τμήματος του Δ.Χ/2020 για την περίοδο στην οποία η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου βρισκόταν σε αναστολή. Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να την καταβάλει στον εργαζόμενο (επιδοτείται), έχει όμως υποχρέωση να την δηλώσει μέσω της Α.Π.Δ

Ενότητα Εργασίες (Λειτουργία) - Ε3 Αυτόματες Διαδικασίες

Ε3102 Δώρο Χριστουγέννων

7.18.0 1

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502103

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ