Skip to main content
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Ultimo ver. 2.8.9 (03/01/18)

Καρτέλα Λογ/μού

Δυνατότητα προβολής Στοιχείων Eπικοινωνίας (τηλ. κ.λπ) από Ονόματα [Alt_T]

Κωδικοί πρόσβασης

Δυνατότητα σύνδεσης με Ονόματα μάσω α/α Ονόματος.

Ονόματα / Browser

Προσθήκη νέων στηλών

 • Κωδικός & Ονομασία Χώρας
 • 5-Χαρακτηρισμοί

Ultimo ver. 2.8.8 (04/12/17)

Διπλότυπο Απαλλακτικό ΦΠΑ

Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής και αποτύπωσης του Αριθμού Εγκρισης και της Ημερομηνίας λήξης του απαλλακτικού.

Αποθήκη - Στατιστικά (A91)

Προστέθηκε η δυνατότητα μή αποτύπωσης των συνθηκών (εύρους & φίλτρων).

Agenda - Ονόματα

Τα παρακάτω έχουν προστεθεί ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - Επικοινωνήστε με την ΣΥΝΠΑΝ πριν τα χρησιμοποιήσετε!!!

Προστέθηκαν οι εξής νέες δυνατότητες σύνδεσης:

 • Λογιστήριο
  Η έκδοση παραστατικού αποτυπυπώνει την διεύθυνση λογιστηρίου & και του πελάτη αλλά κινεί τον λογαριασμό του λογιστηρίου.
 • Μόνο Λογιστήριο
  Ιδιο με το παραπάνω αλλά χωρίς την αποτύπωση του τόπου παράδοσης στο παραστατικό.

Επίσης στην σύνδεση με Πελάτη, προστέθηκε δυνατότητα να μη δημιουργηθεί Λογαριασμός στην λογιστική παρα μόνο στα στοιχεία πελάτη.

Παραστατικά - Ιστορικό Παραστατικών - Λοιπά σχετικά παραστατικά

Προστέθηκε δυνατότητα σύνδεσης αρχείου PDF "Export Notification [599]".

Αναφορές - Query

Προστέθηκαν συνθήκες στο Data Dictionary για να μπορεί κάποιος να φιλτράρει παραστατικά με τόπο παράδοσης ή/και ένδειξη πελάτη ΕΕ ή Τρίτης χώρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε και άλλες εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ εγκατεστημένες, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να τις αναβαθμίσετε ταυτόχρονα, καθώς λόγω αναβάθμισης της κοινής υποδομής τους, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορείτε να εισελθετε στις μη αναβαθμισμένες!


Ultimo ver. 2.8.7 (20/09/17)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


Ultimo ver. 2.8.6 (01/08/17)

Ειδικοί Τιμοκατάλογοι - Τιμοκατάλογος εκπτώσεων

Προστέθηκε υποστήριξη και Εκπτωσης=0 (συμπληρώνοντας στο πεδίο της έκπτωσης -1).

Εκτυπώσεις - Export

Προστέθηκε δυνατότητα "Export Win Clipboard για Excel (Data & Υποσύνολα)" όπου το export περιλαμβάνει και υποσύνολα.


Ultimo ver. 2.8.5 (29/05/17)

Παραστατικά - Ιστορικό Παραστατικών - Αποστολή με E-Mail

Προστέθηκε η δυνατότητα κοινοποίησης του email (CC).

Χώρες

Προστέθηκε νέο πεδίο ένδειξης "Είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ενωσης".

Αναφορές - Query

Προστέθηκε νέα αναφορά από το Ιστορικό παραστατικών "Με Αποδέκτη και Προορισμό" που αποτυπώνει τις αντίστοιχες πληροφορίες.


Ultimo ver. 2.8.4 (14/04/17)

Παρατατικά - Ιστορικό Παραστατικών - Λοιπά σχετικά παραστατικά

Προστέθηκαν δυνατότητα επιλογής του τύπου φορτωτικής μεταξύ των: UPS/DHL/CMR καθώς και δυνατότητα το παραστατικό να εξαιρείται ως εξαγωγή απαλλαγής ΦΠΑ.

Παραστατικά - Εκδοση

Στην διαδικασία "Αντληση από Ιστορικό" προστέθηκε δυνατότητα μερικής άντλησης συγκεκριμμένου παραστατικού, ενώ εκσυγχρονιστηκε ο browser επιλογής παραστατικών προς άντληση και προστέθηκε νέα στήλη "τεμάχια".


Ultimo ver. 2.8.3 (16/02/17)

Παραστατικά - Ιστορικό

Αφαιρέθηκε η μετατροπή σε Δρχ κατά την προβολή στην οθόνη με μορφή text.

Υποστηρζεται πλέον επιλογή Shift-F5 'Λοιπά σχετικά παραστατικά/έντυπα' στο οποίο μπορούν να καταχωρηθούν 'Στοιχεία Φορτωτικής & Διασάφησης Εξαγωγής' εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική παράμετρος στην εφαρμογή (CTRL-F.ini).

Agenda - Ονόματα

Οι "Σημειώσεις" μπορούν πλέον να εμφανίζονται και στις καρτέλες 'Διεύθυνση' & 'Χαρακτηρισμοί' (βλ. Εργαλεία -> Παράμετροι Ονομάτων)

Οταν ο κωδικός χώρας έχει ορισθεί ως υποχρεωτικός, δεν επιτρέπεται κενός κωδικός ακόμα και αν υπάρχει κενός στο αρχείο χωρών.

Η εκτύπωση καρτέλας "Ονόματος" τυπώνει πλέον τα παραμετρικά κ.α. πεδία και υποστηρίζει αλλαγή σελίδας όταν οι σημειώσεις είναι τύπου RTF.

 Λογιστική - Τυποποιημένες αναφορές

Προστέθηκε νέα επιλογή "A14. Εξαγωγή αρχείου άρθρων/εγγραφών"  Εξάγει αρχείο με άρθρα Γ.Λ. σε μορφή που χρημοποιείται για ελέγχους από την Εφορία. Βασίζεται σε συγκεκριμένη δομή (μορφότυπο) και υπόδειγμα.

Λογιστική - Στοιχεία Πελατών

Nέο πεδίο Κωδ.Πωλητή-2 (προαιρετικά με βάση παράμετρο στο CTRL-F.ini [General] CDP2=1)

Αποθήκη - Επιμερισμός αξίας ή έκπτωσης σε είδη παραστατικού

Η σειρά χρήστη της επιλεγμένης διαδικασίας αποθήκης, συμπληρώνεται πλέον στις παραγόμενες κινήσεις.

Μπορείτε πλέον να ορίσετε και κωδικό & αριθμό Παραστατικού Β'.


Ultimo ver. 2.8.2 (30/11/16)

Γενικά

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.

Ειδικοί τιμοκατάλογοι

Προστέθηκε νέα δυνατότητα προκειμένου να ορίζουμε αντί συγκεκριμένης τιμής, συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης ανά είδος.

Η δυνατότητα άντλησης από άλλο τιμοκατάλογο, προσαρμόστηκε αντίστοιχα ώστε να αντλεί και τις εγγραφές με ποσοστό έκπτωσης.

Η έκδοση παραστατικών και οι παραγγελίες προσαρμόστηκαν ώστε αν υπαρχει έκπτωση ειδικού τιμοκαταλόγου στο είδος, να αγνοούν το αρχείο εκπτώσεων.

Παραστατικά - Ιστορικό

Η δυνατότητα αποστολής με e-Mail εμπλουτίστηκε με νέες παραμέτρους προκειμένου να ορίζετε εσείς το τυποποιημένο κείμενο που θα περιέχει το email. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα tokens  <tim> & <cr> προκειμένου να εισάγετε τον αριθμό παραστατικού και να αλλάζετε γραμμές στο κείμενο (CTRL-F.ini).

Λογιστική - Τυποποιημένες Αναφορές - Ανάλυση ηλικίας υπολοίπων

Όταν ο λογαριασμός του Πελάτη δεν υπάρχει ή δεν δέχεται κινήσεις, προβάλεται μήνυμα. Προστέθηκε δυνατότητα να μην προβάλλονται άλλα μηνύματα.

Agenda - Ονόματα

Η Κατάσταση εορταζόντων περιλαμβάνει πλέον και ονόματα από τις επαφές (βλ.τελευταία στήλη για προέλευση εγγραφής).


Ultimo ver. 2.8.1 (18/11/16)

Γενικά

Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής χρωματικού θέματος (παλέτας χρωμάτων) της εφαρμογής, μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών συνδυασμών:

 • Default
 • Classic
 • Dark
 • Blue

Η επιλογή τους γίνεται από το σημείο:

Βοηθητικά -> Εργαλεία -> Ιδιότητες σταθμού εργασίας -> Χρώματα

Ονόματα - Επαφές

Προστέθηκε δυνατότητα αποστολής E-Mail από το παράθυρο της επαφής.

Αποθήκη/Κινήσεις

Προστέθηκε νέα ταξινόμηση  "Κατά Κωδικό Παραστατικού α'+ Ημερομηνία".

Παραμετρικές αναφορές - Query

Στην εκτύπωση 230. Κινήσεις Αποθήκης με κλεισμ.ποσότ.(συνδ.με Ιστορ.παρ/κών) προστέθηκε νέα στήλη "Συμπλ/κή αιτιολογία".


Ultimo ver. 2.8.0 (08/11/16)

Ονόματα/Agenda 2016

Με μία ματιά..

Δουλεύοντας οι ίδιοι τα Ονόματα της Agenda, αισθανόμασταν πάντα την ανάγκη να έχουμε κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως:

 • Να μπορούμε να ορίσουμε «μέσα» στην κάθε εταιρία μια σειρά επαφών με εξατομικευμένα στοιχεία. Μην έχοντας άλλη δυνατότητα μέχρι τώρα αυτά τα στοιχεία τα καταχωρούσαμε στο ελεύθερο κείμενο.
 • Να μπορούμε στο ελεύθερο κείμενο να αλλάζουμε γραμματοσειρές, να ορίσουμε Bold και Italics ή να ενσωματώσουμε μία εικόνα.
 • Να έχουμε περισσότερους χαρακτηρισμούς που να μπορούν να επιλεγούν από πίνακες και να μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη καρτέλα.
 • Να συμπληρώνονται αυτόματα κάποια πεδία κατά την καταχώρησή τους (auto complete).
 • Να υπάρχει τυποποίηση στις χώρες.
 • Να μπορούμε με μία ματιά να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση.

Με την νέα έκδοση της Agenda (2016) έχουμε αυτά που επιθυμούσαμε και ακόμα περισσότερα! Διαβάστε παρακάτω..

Μεγαλύτερα και περισσότερα πεδία

Έχει αυξηθεί το μέγεθος κάποιων πεδίων που επηρεάζουν την ταξινόμηση ώστε αυτή να φτάνει την ακρίβεια 40 χαρακτήρων.

Χαρακτηρισμοί & Παραμετρικά πεδία

Έχουν προστεθεί πέντε νέα πεδία/χαρακτηρισμοί που ορίζονται από το χρήστη παραμετρικά, τόσο ως προς την περιγραφή αλλά και ως προς τα χαρακτηριστικά τους.

Τα ήδη υπάρχοντα «παραμετρικά πεδία», έχουν αποκτήσει και αυτά αντίστοιχες δυνατότητες, ώστε να ελέγχεται πιο αυστηρά ο τρόπος καταχώρησής τους.

Για κάθε ένα από αυτά τα πεδία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα προβάλλονται στην καρτέλα «Χαρακτηρισμοί» ή «Λοιπά» ή ακόμη να μην προβάλλονται καθόλου διότι δεν τα χρησιμοποιεί. Η παραμετροποίηση γίνεται από το μενού Εργαλεία -> Παράμετροι Χαρακτηρισμών Ονομάτων/Επαφών.

agenda 2016 03

Χώρα

Η χώρα μέχρι  σήμερα προβλεπόταν να καταχωρείται σε κάποιο από τα πεδία «διεύθυνσης εξωτερικού» αυτό είχε σαν μειονέκτημα να μην μπορεί να αξιοποιηθεί αξιόπιστα σε αναζητήσεις ή άλλους ελέγχους. Τώρα προστίθεται πεδίο κωδικού χώρας στην καρτέλα «Διεύθυνση» με βάση το πρότυπο ISO δύο χαρακτήρων.

Η χώρα μπορεί να επιλεγεί από πίνακα με F2 ο οποίος θα περιλαμβάνει μόνο τις χώρες τις οποίες επιθυμούμε να βλέπουμε. Ο τρόπος που συμπληρώνουμε τη λίστα των επιθυμητών χωρών είναι από την επιλογή [F9] «Συμπλήρωση χωρών». Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή είτε μέσω F2 (δηλ. μπορείτε πάντα να συμπληρώσετε τον πίνακα με κάποια χώρα που δεν έχετε περιλάβει) ή από την ενότητα «Βοηθητικά – Χώρες».

Στις παραμέτρους ονομάτων ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το σύστημα να τον υποχρεώνει σε καταχώρηση χώρας καθώς και να προτείνει πάντα την επιλεγμένη χώρα.

Ο πλήρης πίνακας χωρών κατά ISO διανέμεται από τη ΣΥΝΠΑΝ  οπότε ο χρήστης δεν απαιτείται να γνωρίζει κάτι σχετικό.

agenda 2016 0405

Επάγγελμα

Το πεδίο «επάγγελμα» ήταν σχετικά μικρού μήκους και «κληρονομείται» με το ίδιο μήκος ιστορικά για λόγους συμβατότητας σε τυποποιημένα έντυπα παραστατικών. Επειδή οι περιγραφές επαγγελμάτων μπορεί όμως να είναι αρκετά σύνθετες προστέθηκε ένα απεριόριστου μήκους νέο πεδίο με τίτλο «πλήρης περιγραφή» (επαγγέλματος) το δε πρώτο περιγράφεται ως (επάγγελμα) «όπως εμφανίζεται στα παραστατικά». Δείτε περισσότερα εδώ.

Η ΣΥΝΠΑΝ δεν παρέχει έτοιμους πίνακες επιλογής επαγγελμάτων διότι θεωρεί τη διαδικασία αναζήτησης/επιλογής από το χρήστη, ιδιαίτερα χρονοβόρα στην πράξη και αναξιόπιστη.

Επανασχεδίαση - συμπεριφορά

Το παράθυρο καταχώρησης και οι καρτέλες έχουν επανασχεδιαστεί προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη εργονομία.

agenda 2016 060708

Τα εικονίδια της παραπάνω μορφής υποδηλώνουν κατηγορία στοιχείων (π.χ. στοιχεία διεύθυνσης, αριθμοί τηλεφώνων, διευθύνσεις εξωτερικού) και όχι κουμπί που εκτελεί κάποια διαδικασία. Η μικρή κόκκινη τελεία υποδηλώνει ότι διατίθεται επεξηγηματικό σχόλιο ή οδηγίες, όταν ο χρήστης αφήσει το ποντίκι του πάνω από τα εικονίδια για ένα δευτερόλεπτο περίπου (χωρίς κλικ).

agenda 2016 09

Η μπάρα κατάστασης, στο κάτω μέρος του παραθύρου, έχει γίνει πιο πλούσια τόσο από πλευράς λειτουργικότητας όσο και οπτικής πληροφορίας. Υπάρχει πλέον η πληροφορία αρχικής και τελικής επέμβασης (χρήστης και ημέρα) όπως φαίνεται στο υπόδειγμα. Ο χρήστης όχι μόνον μπορεί να βλέπει πάντα (ανεξάρτητα από ποια καρτέλα/tab έχει ενεργή)  κατά πόσο το επιλεγμένο όνομα αποτελεί πελάτη ή και προμηθευτή, αλλά μπορεί επίσης με κλικ του ποντικιού να επιλέξει να δει τα σχετικά στοιχεία.

agenda 2016 10

Νέες καρτέλες (tabs)

Οι καρτέλες είναι πλέον πέντε.

agenda 2016 11

Καρτέλα Διεύθυνση

Η καρτέλα αυτή περιείχε παραδοσιακά τα στοιχεία διεύθυνσης, τα οποία χρησιμοποιούνται από την διαδικασία έκδοσης παραστατικών. Τα πεδία είναι περιορισμένου πλάτους καθώς πρέπει να χωρέσουν στον περιορισμένο χώρο ενός παραστατικού.

Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. διευθύνσεις εξωτερικού) όπου τα στοιχεία της διεύθυνσης είναι αρκετά πλουσιότερα, απαιτείται επιπλέον χώρος για την πλήρη καταγραφή τους. Γι' αυτό προστέθηκαν τα πεδία της περιοχής «Διεύθυνση πλήρης (εσωτερικού ή εξωτερικού)».

Αν λοιπόν τα πλήρη στοιχεία μίας διεύθυνσης δεν χωρούν στα κλασικά (πάνω) πεδία, πατάτε το κουμπί [Αντιγραφή από επάνω] και στη συνέχεια συμπληρώνετε ή αναθεωρείτε τα ελλιπή στοιχεία στην περιοχή «Διεύθυνση πλήρης (εσωτερικού ή εξωτερικού)» καθώς εκεί πλέον μπορούν να οριστούν με πληρότητα και ακρίβεια.

agenda 2016 18

Οι εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν αυτόματα στην πληρέστερη διεύθυνση. Αν παρατηρήσετε σε κάποια εφαρμογή (πλην έκδοσης κοινών παραστατικών) να απαιτείται πλήρης διεύθυνση και αυτή να μην αποτυπώνεται, ενημερώστε τη ΣΥΝΠΑΝ.

Καρτέλα Επαφές

Στη αυτή την καρτέλα ορίζονται οι επαφές του εκάστοτε ονόματος υπό μορφή browser. Κάθε «επαφή»  θα πρέπει να έχει ορισμένο τουλάχιστον ένα από τα πεδία Eπώνυμο, Oνομα, Tίτλος, Tμήμα, E-Mail. Έτσι π.χ. αρκεί να ορίσουμε  «Λογιστήριο» ως επαφή που θα συνοδεύεται προφανώς από εσωτερικό τηλέφωνο και πιθανώς E-Mail.

Κάθε επαφή μπορεί να συνοδεύεται και από μέχρι τρεις χαρακτηρισμούς που ορίζονται από το χρήστη παραμετρικά, τόσο ως προς την περιγραφή αλλά και ως προς τα χαρακτηριστικά (π.χ. αν θα επιλέγεται από λίστα κ.λπ)

agenda 2016 01

Επειδή ο browser φιλοξενείται σε παράθυρο καταχώρησης η διαμόρφωση των στηλών γίνεται με δεξί κλικ του ποντικιού πάνω στους τίτλους των στηλών.

agenda 2016 02

Εκτός από την προβολή των επαφών του «ΟΝΟΜΑΤΟΣ» στη σχετική καρτέλα, υπάρχει η δυνατότητα να προβληθούν όλες οι επαφές όλων των «ΟΝΟΜΑΤΩΝ» σε ξεχωριστό browser από την επιλογή [Alt-F1] του κυρίως browser. Από το browser «Επαφές Ονομάτων» μπορεί κάποιος να αναζητήσει μία επαφή και στη συνέχεια να επιλέξει με [Enter] το σχετιζόμενο «ΟΝΟΜΑ». Επίσης πατώντας το κουμπί [Καταχώρηση σε κελιά] ή [Alt-F10] δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διορθώσει πεδία των επαφών κατευθείαν από τα κελιά του browser.

Σε μελλοντικές εκδόσεις Ultimo προβλέπεται η ομαδική εκμετάλλευση επαφών μέσω καταστάσεων με φίλτρα χαρακτηρισμών κ.λπ.

Καρτέλα Χαρακτηρισμοί

Σε αυτή την καρτέλα, έχουν ενταχθεί τα «Λογιστικά» στοιχεία (πελάτη/προμηθευτή), τα στοιχεία επαγγέλματος και όσοι από τους νέους χαρακτηρισμούς έχει επιλέξει ο χρήστης να εμφανίζονται σε αυτή την καρτέλα.

Παρατηρούμε οτι υπάρχουν δύο πεδία που αναφέρονται στο επάγγελμα:

 • Όπως εμφανίζεται στο παρατατικό
  Το πεδίο αυτό είναι σχετικά περιορισμένου πλάτους καθώς πρέπει να χωρέσει στον περιορισμένο χώρο ενός παραστατικού.
 • Πλήρης περιγραφή
  Η πλήρης περιγραφή των δρστηριοτήτων της επιχείρησης.
Καρτέλα Σημειώσεις

Η καρτέλα «Σημειώσεις» περιλαμβάνει πλέον αποκλειστικά τις σημειώσεις σε παράθυρο που μπορεί να μεγαλώσει πλέον κατά βούληση. Επιπλέον το κείμενο έχει πλέον τη δυνατότητα να καταχωρείται ως RTF (Rich Text Format), μια δυνατότητα που παρέχεται από τα Windows και που δίνει αρκετές δυνατότητες διαμόρφωσης του κειμένου. Παρόλον ότι οι δυνατότητες υπολείπονται αρκετά του Word εν τούτοις υποστηρίζονται εικόνες, πίνακες, ελεύθερη διαμόρφωση μορφής γραμματοσειράς, μεγέθους, μορφής, χρώματος (εκτός φόντου) κλπ. που επιλέγονται κατά την καταχώρηση με δεξί κλικ του ποντικιού.

agenda 2016 12

Ο χρήστης μπορεί να επικολλήσει στο κείμενο τμήματα από Word, Excel ή άλλες εφαρμογές. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι πάντα το επιθυμητό αλλά δυστυχώς η ΣΥΝΠΑΝ δεν έχει κάποια δυνατότητα επέμβασης στην περίπτωση αυτή.

Καρτέλα Λοιπά

Η τελευταία καρτέλα («Λοιπά») περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία του συστήματος καθώς και όσα από τα παραμετρικά στοιχεία ο χρήστης επέλεξε να εμφανίζονται εκεί από την επιλογή το μενού [Εργαλεία] [Παράμετροι Χαρακτηρισμών Ονομάτων/Επαφών]

Προσαρμοζόμενο παράθυρο

Το παράθυρο καταχώρησης διαμορφώνεται ως προς τις διαστάσεις του ελεύθερα, κάτι που υποδηλώνει και η ένδειξη agenda 2016 13 στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

Η διαμόρφωση των διαστάσεων εξυπηρετεί ειδικά την καρτέλα [Επαφές] και [Σημειώσεις].

agenda 2016 1415

Προτεινόμενα κείμενα

Σε πολλά πλέον πεδία έχουν προστεθεί προτεινόμενα κείμενα που προέρχονται είτε από τα στοιχεία που καταχωρούνται στην εγκατάσταση, είτε από άλλες πηγές που διατίθενται από την ΣΥΝΠΑΝ. Ενεργοποιούνται αυτόματα χωρίς παρέμβαση του χρήστη κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης και εφόσον ταιριάζει κάτι από το κείμενο δυναμικά, προτείνονται κείμενα προς επιλογή με τα βελάκια του πληκτρολογίου ή με το ποντίκι.

agenda 2016 16

Η βάση δεδομένων που «κτίζει» το σύστημα από τα στοιχεία όλων των χρηστών της εγκατάστασης, διατίθεται προς επεξεργασία από την ενότητα Βοηθητικά -> Ενότητες -> Βοηθητικά καταχωρήσεων, προκειμένου να συντηρηθούν από π.χ. λανθασμένες καταχωρήσεις που πιθανόν να έχουν γίνει.

Ενεργοποίηση νέων δυνατοτήτων

Για να ενεργοποιηθούν όλες οι παραπάνω δυνατότητες της agenda, θα πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα:

 • Πραγματοποιήστε αναβάθμιση δομής και ταξιμομήσεων επισκεπτώμενοι το σημείο:
  Βοηθητικά -> Εργαλεία -> Εγκατάσταση/Παράμετροι/Utilities -> Αναβάθμιση αρχείων -> Τσεκάρετε το "Ονόματα" και πατάτε το "Αναβάθμιση"
 • Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες RTF στις σημειώσεις, επικοινωνήστε με την ΣΥΝΠΑΝ καθώς η συγκριμμένη λειτουργία απαιτεί μία ρύθμιση ανα σταθμό εργασίας. Η ΣΥΝΠΑΝ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες δωρεάν.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να αναβαμίσετε πρώτα όλες τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες εφαρμογές ΠΡIN ενεργοποιήσετε την αναβάθμιση της Agenda. Αν δεν το κάνετε, οι υπόλοιπες εφαρμογές δεν θα λειτουργούν σωστά!


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ