ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 ServiceMan SHL ver.3.2.14 (12/09/16)

Αυτόματος έλεγχος για νέες εκδόσεις

Πλέον, η εφαρμογή, ελέγχει κάθε μέρα αν υπάρχει νέα έκδοσή της διαθέσιμη. Αν υπάρχει εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο από το οποίο μπορείτε να τη κατεβάσετε πατώντας το κουμπί "κατέβασμα", ενώ παράλληλα σας δίνει και τον κωδικό εγκατάστασης (εφόσον έχετε ανανεωμένη σύμβαση αναβαθμίσεων).

automatic updates 1

Αν για κάποιο λόγο ο έλεγχος νέας έκδοσης αποτύχει π.χ. λόγω ύπαρξης κάποιου firewall στο δικτυό σας, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

automatic updates 4

Μπορείτε να ελέγξετε και χειροκίνητα για νέα έκδοση καθώς και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ελέγχου. Αυτό γίνεται ως εξής:

 • Πατήστε Alt-V σε οποιοδήποτε σχεδόν σημείο της εφαρμογής (ή από το μενού Βοήθεια > Εκδοση)
 • Απο το παράθυρο που θα εμφανιστεί (βλ. παρακάτω), πατάτε το κουμπί με τις τρείς παύλες [1]
 • Από την επιλογή "Ελεγχος για νέα έκδοση" [2] κάνετε τον έλεγχο

automatic updates 2

 • Από την επιλογή "Παράμετροι Ελέγχου" [3] μπορείτε να ρυθμίσετε αν ο έλεγχος για νέα έκδοση θα γίνεται:
  • Aπό τον πρώτο σταθμό που θα ανοίγει την εφαρμογή κάθε μέρα.
  • Aπό τον τρέχοντα σταθμό (που βλέπετε αυτές τις επιλογές).
  • Από άλλο σταθμό εργασίας (στον οποίο έχει ήδη ορισθεί ή παράμετρος)
   (Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν έχει οριστεί να γίνεται ο έλεγχος από άλλο σταθμό.)

automatic updates 3


ServiceMan SHL ver.3.2.13 (14/07/16)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει:

 • Κατά την υποβολή "Service Event Initialization" το πεδίο Customer (End User/Dealer) δεν γυρνάει πλέον αυτόματα σε "Dealer" αν έχετε επιλέξει Dealer.
 • Ανανεώθηκε η λίστα των RMA Claim types με τα νεότερα που λάβαμε από την Astra.
 • Εμπλουτισμένη λίστα Κατασκευαστών συσκευών.
 • Ανανεωμένη λίστα Dealers από Astra.

ServiceMan SHL ver.3.2.12 (30/05/16)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει:

 • Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.
 • Εμπλουτισμένη λίστα Κατασκευαστών συσκευών.

 ServiceMan SHL ver.3.2.11 (06/04/16)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


ServiceMan SHL ver.3.2.10 (30/03/16)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει:

 • Αλλαγή στη διαδικασία Service Event Initialization για τις οποίες θα ενημερωθείτε από την Astra. Το πεδίο "notSendAdverts"  αντικαταστάθημε από το πεδίο "Customer" όπου μπορείτε τα επιλέξετε End user ή Dealer. Το σύστημα συμπληρώνει την ένδειξη σε "Dealer" μόλις επιλέξετε κάποιον Dealer. Στη συνέχεια μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε την επιλογή.
 • Αντιμετώπιση του θέματος με το GetUnitInfo όπου το 3C επιστρέφει (λάθος) την ημερομηνία αγοράς που έχετε δηλώσει +1 ημέρα. Το ServiceMan πλέον το ανέχεται και δεν βγάζει μήνυμα ασυμφωνίας.

ServiceMan SHL ver.3.2.9 (23/02/16)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει:

 • Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.
 • Ανανεωμένη λίστα Dealers από Astra.
 • Εμπλουτισμένη λίστα Κατασκευαστών συσκευών.

ServiceMan SHL ver.3.2.8 (30/12/15)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


ServiceMan SHL ver.3.2.7 (21/12/15)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


ServiceMan SHL ver.3.2.6 (26/11/15)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


ServiceMan SHL ver.3.2.5 (29/10/15)

Ανάλυση επισκευής

Σε προηγούμενη έκδοση (ver.3.2.3), μετά από επικοινωνία με τις ASTRA & SONY EUROPE, υποχρεωθήκαμε να  απαγορεύσουμε την αφαίρεση ανταλλακτικού εφόσον είχε RMA ID, καθώς είχαν προκύψει θέματα στα συστήματα της SONY, λόγω των χειρισμών που είχαν κάνει κάποια εξουσιοδοτημένα service.

Η απαγόρευση αυτή, τις αμέσως επόμενες ημέρες δημιούργησε θέμα σε άλλο εξουσιοδοτημένο που έπρεπε να αφαιρέσει ανταλλακτικό παρά το γεγονός ότι είχε RMA ID.

Επιστρέψαμε λοιπόν σε αυτό που είχαμε προτείνει εμείς αρχικά και πλέον, επιτρέπεται αφαίρεση ανταλλακτικού από "3c Parts Consumption" ακόμα και αν έχει πάρει RMA ID, αφού πρώτα προβληθεί μήνυμα επιβεβαίωσης: "Ειστε βέβαιοι ότι θέλετε να το αφαιρέσετε ?"

Register return (RMA)

Σε συνέχεια του παραπάνω θέματος, η SONY EUROPE ζήτησε αν η επισκευή δεν είναι ολοκληρωμένη ως προς 3C να μην μπορούν να γίνουν αιτήματα RMA για αυτή, καθώς αν βιαστείτε και μετά χρειαστεί να αφαιρεθεί το ανταλλακτικό, προκύπτουν διάφορα προβλήματα στα συστήματα τους.

Συνεπώς, για να μην το απαγορεύσουμε τελείως και την πατήσουμε ξανά, το σύστημα πλέον επιτρέπει το αίτημα RMA σε μή ολοκληρωμένες ως προς το 3c επισκευές, αφού όμως πρώτα, προβάλει μήνυμα επιβεβαίωσης.

Διευρευνητική παραγγελία ενός αντ/κού (ALT-Q)

Σε παλαιότερη έκδοση (ver.3.1.4 - 26/02/15) είχαμε προσθέσει δυνατότητα διερευνητικής παραγγελίας μέσα από την ενότητα των επισκευών και για έναν κωδικό ανταλλατικού την φορά (Γρήγορη διερευνητική παραγγελία).

Για όλους εσάς που ζητήσατε να το χρησιμοποιείτε συχνά κάνοντας Copy/Paste τον κωδικό από το ASSIST, μεγαλώσαμε το πεδίο αναζήτησης ώστε να χωράει ο κωδικός με τις παύλες και πραγματοποιούμε αυτόματη αφαίρεση τους (-), προκειμένου να διευκολυνθείτε.


ServiceMan SHL ver.3.2.4 (12/10/15)

Επικοινωνία με 3c

Προσαρμογή στις νέες προδιαγραφές επικοινωνίας του 3c.


ServiceMan SHL ver.3.2.3 (28/09/15)

Ανάλυση επισκευής

Δεν επιτρέπεται πλέον αφαίρεση από το 3c αν έχει πάρει RMA ID, προκειμένου να αποφεύγονται λάθη στο 3c.

ServiceMan SHL ver.3.2.2 (11/09/15)

Η έκδοση αυτή περιέχει τις εξής αλλαγές:

 • Προστέθηκαν νέοι παραλήπτες email στις Αιτήσεις Εντός Εγγύησης Επισκευής (κατόπιν αίτησης Astra).
 • Register Return (RMA) - Οταν ορίζεται Material-ID το σύστημα ελέγχει προτού το υποβάλλει αν αυτό υπάρχει στο ServiceMan και αν έχει υποβληθεί στο 3C, προκειμένου να αποφεύγονται περιττές υποβολές και λάθη.
 • Ανάλυση Επισκευής - Οταν ορίζεται Εξαίρεση εγγύησης, το σύστημα ελέγχει αν έχει οριστεί και ο τύπος εγγύησης.
 • Τέλος διορθώθηκαν τα πλήκτρα της ερώτησης "Θέλετε να προβληθεί το RMA Document Nαι/Oχι" καθώς λειτουργούσαν ανάποδα.

ServiceMan SHL ver.3.2.1 (04/09/15)

Η έκδοση αυτή περιέχει τις εξής αλλαγές:

Χειρισμός

Προστέθηκαν ενδείξεις, κάτω από τον τίτλο των στηλών που συμμετέχουν στις διαθέσιμες (με F5) ταξινομήσεις.

Οι στήλες που συμμετέχουν στην ενεργή ταξινόμηση διαθέτουν:

 • Αριθμητική ένδειξη 1,2,3.. κλπ βάσει της σειράς με την οποία συμμετέχουν στην ενεργή ταξινόμηση
 • Χρωματική ένδειξη που ξεκινάει από έντονο κίτρινο και σκουραίνει σταδιακά, ανάλογα με την παραπάνω σειρά
 • Μεγάλο "βελάκι" στην στήλη που αφορά το πρωτεύον πεδίο/στήλη της ταξινόμησης

browser with sorting 2

Στήλες των οποίων οι τίτλοι στο κάτω μέρος έχουν ένα πολύ μικρό βελάκι υποδηλώνουν το πρωτεύον κλειδί κάποιας εναλλακτικής ταξινόμησης. Με αριστερό κλικ στη περιοχή αυτή επιλέγεται αυτόματα η αντίστοιχη ταξινόμηση, πολύ ταχύτερα παρά με τη διαδικασία μέσω F5.

Στις λοιπές περιπτώσεις ενεργού κλειδιού το αριστερό κλικ στη σχετική περιοχή ενεργοποιεί τη λειτουργία "Αναζήτηση κλειδιού" [Tab].

Με δεξί κλικ στην περιοχή προβάλλεται context sensitive μενού από όπου μπορεί κανείς μεταξύ άλλων να ενεργοποιήσει την "Επιλογή άλλης ταξινόμησης" [F5].

browser with sorting 1

3C v1.9

Η παρούσα έκδοση είναι συμβατή με το 3C v1.9. (προσαρμόστηκαν τα μήκη των πεδίων firstName, address1, address2, address3, fixedPhone, mobilePhone, outOfOfficePhone).

Event Initialization

Προσθήκη κουμπιού "Επιλογή Dealer" για  να συμπληρώνονται στο CustomerInfo τα πεδία AccountID & CompanyName  του Dealer από όπου αγοράστηκε η συσκευή (υποχρεωτικό από 1/9/15 - Θα λάβετε σχετική ενημέρωση από την Astra).

Επίσης, όταν ο πελάτης είναι εταιρία, η επωνυμία της (CompanyName) δεν συμπληρώνεται αυτόματα, καθώς στο συγκεκριμμένο πεδίο θα πρέπει να συμπληρώνονται στοιχεία από την επιλογή Dealer.

Αρχείο Dealers

Μεταφορά των συχνότερα χρησιμοποιούμενων dealers στην κορυφή της λίστας (δεν συμμετέχουν στην αλφαβητική ταξινόμηση - αναζήτηση).


ServiceMan SHL ver.3.2.0 (30/07/15)

 Η έκδοση αυτή περιέχει τις εξής αλλαγές:

 • Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.
 • BOM - Αντιμετώπιση προβλήματος όπου υπό συνθήκες δεν επέστρεφε αποτελέσματα,
 • Event Initialization - Προεργασία για υποχρεωτική συμπλήρωση dealer (από 1/9/15)
 • Νέο αρχείο Dealers με δυνατότητα αναζήτησης κατά επωνυμία (και με απευθείας πληκτρολόγηση).
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com