ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

ServiceMan SHL ver.2.13.00 (14/04/14)

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ (Μηνιαία/Τριμηνιαία)

Προστέθηκε υποδομή για ενημέρωση του Ultimo, συμβατή με τις νέες συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ (μηνιαίων/τριμηνιαίων). Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Νέα ενότητα "Ετοιμα κείμενα"

Προστέθηκε μία νέα ενότητα 'Ετοιμα κείμενα" η οποία αξιοποιείται από την διαδικασία έκδοσης παραστατικών κατά την παράδοση συσκευών, προκειμένου να αποθηκεύετε έτοιμα σετ παρατηρήσεων και να τα ανακαλείτε, χωρίς να είναι απαραίτητο να τις γράφετε με το χέρι κάθε φορά.

Στην οθόνη παράδοσης συσκευής, πατάτε το νέο κουμπί που προστέθηκε. Εμφανίζεται ο πίνακας με τα ήδη αποθηκευμένα κείμενα.

etoima keimena 1

Διαλέγετε το έτοιμο κείμενο που θέλετε και πατάτε "Επιλογή"....

etoima keimena 2

... και συμπληρώνονται αυτόματα όλες οι παρατηρήσεις με το έτοιμο κείμενο που επιλέξατε!

Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο έτοιμο κείμενο για μελλοντική χρήση, η απλούστερη μέθοδος είναι η εξής:

  • Γράφετε το κείμενο στις γραμμές των παρατηρήσεων
  • Πατάτε το κουμπί των έτοιμων κειμένων

etoima keimena 3

  • Πατάτε F4 για νέα εγγραφή
  • Δίνετε μία περιγραφή
  • Πατάτε το κουμπί κάτω αριστερά προκειμένου να αντιγραφούν αυτά που έχετε ήδη γράψει στις παρατηρήσεις, στο νέο έτοιμο κείμενο που δημιουργείτε

 

etoima keimena 4

  • Πατώντας Ok, βλέπετε πως το νέο κείμενο προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα για μελλοντική χρήση

etoima keimena 5

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com