ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ServiceMan SHLver. 2.6.0 (04/05/09)

Γενικά

Έκδοση με επίσημη πλήρη υποστήριξη για Windows Vista. Νέες ΣΥΝΠΑΝ dlls.


ServiceMan SHLver. 2.6.1 (18/05/09)

Σύστημα ελέγχου συσκευών

Βελτίωση του συστήματος ελέγχου συσκευών ώστε να αποτυπώνονται σωστά από την οθόνη καταχώρησης στοιχείων επισκευής - καρτέλα 'Επισκευή' -> Σ.Ε.Συσκ, τα αποτελέσματα του ελέγχου (π.χ. κλεμμένη συσκευή, παρατηρήσεις κλπ).


ServiceMan SHLver. 2.6.2 (15/07/09)

Γενικά

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.

 


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com