ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

Persona HRMS ver. 7.0.0 (16/9/15)

Η έκδοση αυτή περιέχει τις εξής αλλαγές:

Χειρισμός - Αλλαγή τρόπου προβολής επιλεγμένης εγγραφής

Προκειμένου να διευκολύνουμε τον οπτικό εντοπισμό της επιλεγμένης εγγραφής, προχωρήσαμε σε διάφορες παρεμβάσεις προκειμένου να εχουμε ένα ποιό χρηστικό αποτέλεσμα.

xm new browser with arrow

Παρατηρούμε τις εξής αλλαγές:

 • Το βελάκι αριστερά που δείχνει την επιλεγμένη εγγραφή
 • Την κόκκινη υπογράμμιση της επιλεγμένης εγγραφής
 • Το κόκκινο πλαίσιο γύρω από το επιλεγμένο πεδίο της εγγραφής

Οι αλλαγές αυτές, ενεργοποιούνται αυτόματα για όλες τις οθόνες. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να μην υπάρχει το βελάκι ή ακόμα και να γυρίσει στον παλιό τρόπο αποτύπωσης της επιλεγμένης εγγραφής. Αυτό μπορεί να γίνει από δύο σημεία:

 • Απο τις Ιδιότητες σταθμού εργασίας οι οποίες επηρεάζουν όλες τις οθόνες, όλων των εφαρμογών της ΣΥΝΠΑΝ με βάση τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη.

ise browser params

 • Από τις ρυθμίσεις οποιουδήποτε browser μέσω του μενού Εργαλεία->Ρυθμίσεις browser. Από εκεί, επηρεάζονται τρείς παράμετροι: το ύψος της γραμμής, η μορφή του κέρσορα (επιλεγμένης εγγραφής) καθώς και η προβολή ή όχι βέλους πριν την πρώτη στήλη. Ειδικά για την δέυτερη παράμετρο διαβάστε το σχετικό κείμενο που βοηθά στην επιλογή της κατάλληλης μορφής.

browser params

browser params 2

Χειρισμός - Οπτική αποτύπωση ταξινομήσεων

Προστέθηκαν ενδείξεις, κάτω από τον τίτλο των στηλών που συμμετέχουν στις διαθέσιμες (με F5) ταξινομήσεις.

Οι στήλες που συμμετέχουν στην ενεργή ταξινόμηση διαθέτουν:

 • Αριθμητική ένδειξη 1,2,3.. κλπ βάσει της σειράς με την οποία συμμετέχουν στην ενεργή ταξινόμηση
 • Χρωματική ένδειξη που ξεκινάει από έντονο κίτρινο και σκουραίνει σταδιακά, ανάλογα με την παραπάνω σειρά
 • Μεγάλο "βελάκι" στην στήλη που αφορά το πρωτεύον πεδίο/στήλη της ταξινόμησης

xm browser with sorting 1

Στήλες των οποίων οι τίτλοι στο κάτω μέρος έχουν ένα πολύ μικρό βελάκι υποδηλώνουν το πρωτεύον κλειδί κάποιας εναλλακτικής ταξινόμησης. Με αριστερό κλικ στη περιοχή αυτή επιλέγεται αυτόματα η αντίστοιχη ταξινόμηση, πολύ ταχύτερα παρά με τη διαδικασία μέσω F5.

Στις λοιπές περιπτώσεις ενεργού κλειδιού το αριστερό κλικ στη σχετική περιοχή ενεργοποιεί τη λειτουργία "Αναζήτηση κλειδιού" [Tab].

Με δεξί κλικ στην περιοχή προβάλλεται context sensitive μενού από όπου μπορεί κανείς μεταξύ άλλων να ενεργοποιήσει την "Επιλογή άλλης ταξινόμησης" [F5].

xm browser with sorting 2

Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης

Το νεότερο ΒΑΠ 501503 περιέχει την νέα κλίμακα παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπές παροχές (ν.4334/2015 άρθρο 1 παρ. 7)

 • Για καθαρό εισόδημα από 12.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 0,7 σε ολόκληρο το ποσό.
 • Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 1,4% (επί ολόκληρου του ποσού.
 • Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 30.001 έως και 50.000 ευρώ, με συντελεστή 2,% επί ολόκληρου του ποσού.
 • Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001 έως και 100.000 ευρώ, με συντελεστή 4,% επί ολόκληρου του ποσού.
 • Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 έως και 500.000 ευρώ, με συντελεστή 6,% επί ολόκληρου του ποσού.
 • Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 500.001 ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά θα υπολογίζεται με συντελεστή 8% επί ολόκληρου του ποσού.

Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Αλλαγή Βασικού αρχείου Παραμέτρων

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501503
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com