ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Persona HRMS Ver.6.12.6 (23/05/12)

Η παρούσα έκδοση περιέχει διορθώσεις σχετικά με την απεικόνιση της ασφάλισης, στις ΑΠΔ του "Ειδικού Λογαριασμού Ασφάλισης Ξενοδοχουπαλλήλων", για τους τύπους αποδοχών Δώρο Πάσχα & Δώρο Χριστουγέννων.


Persona HRMS Ver.6.12.5 (03/05/12)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις αλλαγές καθώς και την τροποποίηση της απεικόνισης στις ΑΠΔ των ασφαλισμένων του ταμείου ΤΑΞΥ όπως αυτές διευκρινίζονται με το έγγραφο του ΙΚΑ Γ99/1/91 της 10/04/2012.

Για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής, θα πρέπει να κατεβάσετε και τους ενημερωμένους κωδικούς ΟΣΥΚ, από την σελίδα των νέων εκδόσεων της ΣΥΝΠΑΝ.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεbackup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501206

Persona HRMS Ver.6.12.4 (28/03/12)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις πρόσφατες αλλαγές που αφορούν την παρακράτηση έναντι της ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Συγκεκριμένα για αμοιβές οι οποίες δεν συνεντέλλονται (δηλ. συνεκκαθαρίζονται) μαζί σε μια μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό, όπως πρόσθετες αποδοχές, Bonus και κάθε άλλου είδους επιδόματα για τα οποία ορίζεται παρακράτηση ΦΜΥ με συντελεστή 20%, δεν θα διενεργείται παρακράτηση έναντι Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΠΟΛ.  1050/24.2.2012).

Οι Τύποι Αποδοχών για τους οποίους δεν διενεργείται παρακράτηση Ε.ΕΑ είναι:

 

 • 10. Συμπληρωματικές Αποδοχές
 • 13. Εκτος Εδρας
 • 16. Bonus
 • 17. Συμπληρωματικές Αποδοχές Αυτοτελής Φορολόγησης

 

Ιστορικό Μεταβολών
 • Στην ενότητα «Μισθολογικά» έχει προστεθεί το πεδίο Εξαίρεση Υπολογισμού Εισφοράς Αλληλεγγύης. Για τους εργαζόμενους για τους οποίους κρίνετε πως δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης στις εκκαθαρίσεις τους, θα πρέπει το παραπάνω πεδίο να είναι τσεκαρισμένο.
Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501205

Persona HRMS Ver.6.12.3 (02/03/12)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις.


Persona HRMS Ver.6.12.2.1 (15/02/12)

Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που υπήρχε στον τύπο αποδοχών «Αποζημίωση» όπου το σύστημα εσωτερικά παρακρατούσε Εισφορά Αλληλεγγύης και την συνυπολόγιζε στο Τελικό Πληρωτέο.

Τυποποιημένες Αναφορές - Καταστάσεις Φόρου  - Χαρτοσήμου
 • Στην Περιοδική δήλωση Φόρου – Χαρτοσήμου προστέθηκε η στήλη Εισφορά Αλληλεγγύης.
Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεbackup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501203

Persona HRMS Ver.6.12.2. (31/01/12)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεbackup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501202

Ξανακαλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Συντήρηση
 • Δημιουργία σκελετού καρτέλας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν απαιτείται να διαχειριστείτε εγγραφές της περιόδου από 01/01/2011 εως 30/06/2011 τότε για όσο διάστημα επεξεργάζεστε στοιχεία της περιόδου αυτής  θα πρέπει να έχετε ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501102. Για επεξεργασία εγγραφών περιόδου από 1/7/11 έως 31/12/11 καθώς και για την εκκαθάριση της Μισθοδοσίας του έτους 2011 (Οριστική Φόρου, Βεβαιώσεις κ.λπ.) θα πρέπει να είναι ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501103.

Το αρχείο παραμέτρων 501202 αφορά το καθεστώς φορολόγησης για τα εισοδήματα του έτους 2012.


Persona HRMS Ver.6.12.1 (26/01/12)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις.


Persona HRMS Ver.6.12.0 (20/01/12)

Κλίμακα Φόρου

Το ΒΑΠ 501201 περιέχει την νέα φορολογική κλίμακα παρακράτησης φόρου και την παρακράτηση της ειδικής αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από  μισθούς, ημερομίσθια και λοιπές παροχές, που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012  και μετά με βάση την νέα φορολογική κλίμακα όπως αυτή θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011 (ΠΟΛ. 1246/7.12.2011)

ΚΛΙΜΑΚΑ 2012

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

5.000

0

0

5.000

0

7.000

10

700

12.000

700

4.000

18

720

16.000

1.420

10.000

25

2.500

26.000

3.920

14.000

35

4.900

40.000

8.820

20.000

38

7.600

60.000

16.420

40.000

40

16.000

100.000

32.420

Άνω των 100.000

45

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας Μισθωτών-Συνταξιούχων 2012 διαμορφώνεται ως εξής:

 • για τους νέους έως και τριάντα ετών και για άτομα άνω των 65 ετών στα 9.000 ευρώ
 • για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και νέους έως τριάντα ετών τους οποίους τους επιβαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες  στα 11.000 ευρώ
 • για τα άτομα άνω των 30 ετών και μέχρι και 65 ετών που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα 7.000 ευρώ

Προκειμένου η Persona να αναγνωρίσει σε ποια κατηγορία ανήκει ο εργαζόμενος θα πρέπει:

α) Στην ενότητα των «Σταθερών στοιχείων  του εργαζόμενου» να είναι συμπληρωμένο το πεδίο «Ημερομηνία Γέννησης».

β) Εργαζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες θα πρέπει στην ενότητα «Ιστορικό Μεταβολών Εργαζομένου» στην καρτέλα «Μισθολογικά» να είναι συμπληρωμένο το πεδίο «Αναπηρία εργαζόμενου».

γ) Εργαζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία που τους βαρύνουν τέκνα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει στην ενότητα «Ιστορικό Μεταβολών Εργαζομένου» στην καρτέλα «Μισθολογικά» στην Οικογενειακή κατάσταση να είναι συμπληρωμένα τα πεδία που απαιτούνται.

 Persona Μισθοδοσία Ιστορικό Μεταβολών Εργαζομένων

Τυποποιημένες Αναφορές
 • Οι παρακάτω αναφορές έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να αποτυπώνεται και η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Ε.Ε.Α που έχει υπολογιστεί:
 • Αποδείξεις Πληρωμών
 • Μισθοδοτική Κατάσταση
 • Λογιστική Κατάσταση
 • Ημερολόγιο κινήσεων

Το ποσό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ε.Ε.Α στην Μισθοδοτική και Λογιστική κατάσταση καθώς και στο Ημερολόγιο κινήσεων προστέθηκε στην στήλη «Δόση Δανείου» η οποία μετονομάστηκε σε «Ε.Ε.Α, Δ.Δ κλπ».

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεbackup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501201

Ξανακαλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Συντήρηση
 • Δημιουργία σκελετού καρτέλας
ΠΡΟΣΟΧΗ :Όταν απαιτείται να διαχειριστείτε εγγραφές της περιόδου από 01/01/2011 εως 30/06/2011 τότε για όσο διάστημα επεξεργάζεστε στοιχεία της περιόδου αυτής  θα πρέπει να έχετε ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501102. Για επεξεργασία εγγραφών περιόδου από 1/7/11 έως 31/12/11 καθώς και για την εκκαθάριση της Μισθοδοσίας του έτους 2011 (Οριστική Φόρου, Βεβαιώσεις κ.λπ.) θα πρέπει να είναι ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501103.

Το αρχείο παραμέτρων 501201 αφορά το καθεστώς φορολόγησης για τα εισοδήματα του έτους 2012. 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

 

 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com