ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Persona HRMS Ver.6.9.1 (07/09/10)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις πρόσφατες αλλαγές που αφορούν  την μείωση των συντελεστών προσαύξησης της υπερεργασίας και της υπερωρίας των εργαζομένων όπως αυτά διευκρινίζονται στον Ν. 3863/15-07-2010.

Οδηγίες εγκατάστασης
Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501004

Persona HRMS Ver.6.9.0 (16/07/10)

Γενικά

Η ΣΥΝΠΑΝ, ανακοινώνει την κυκλοφορία της νέας έκδοσης 6.9.0 στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις που επιβάλλονται σχετικά με εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008, που αφορά στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου κύριας Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τον τοκετό. (Εγκύκλιος ΙΚΑ: 48/02-07-2010).

Επιδότηση Μητρότητας
 • Στην έκδοση αυτή στην ενότητα Εγγραφές Αποδοχών και συγκεκριμένα στο τμήμα Συμπληρωματικά έχει προστεθεί το πεδίο «Επιδότηση Μητρότητας».

Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού (τσεκάρισμα) κατά την καταχώρηση της εγγραφής αποτελεί κριτήριο για το σύστημα προκειμένου να υπολογιστεί η Επιδότηση Μητρότητας κατά την έκδοση της Μισθοδοσίας στις εκκαθαρίσεις για τις οποίες η εργαζόμενη δικαιούται την επιδότηση.

Τυποποιημένες Αναφορές
Προσθήκη της Επιδότησης Μητρότητας στις παρακάτω εκτυπώσεις

Οι παρακάτω αναφορές έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να αποτυπώνεται η Ε.Μ. που έχει υπολογιστεί:

 • Αποδείξεις πληρωμών
 • Κατάσταση ταμείων (στήλη Μ.Ε.Ε)
 • ΑΠΔ
Οδηγίες εγκατάστασης
Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεback up των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501003

 

Ξανακαλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Συντήρηση
 • Δημιουργία σκελετού καρτέλας

 


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com