ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 Persona HRMS ver. 7.17.6 (11/02/21)

Αποκατάσταση δυσλειτουργίας αναδρομικής χρήσης προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


Persona HRMS ver. 7.17.5 (01/02/21)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις.


Persona HRMS ver. 7.17.4 (26/01/21)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις.


Persona HRMS ver. 7.17.13 (21/01/21)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 69 του ν.4745/2020 και αφορούν την επιδότηση 100% των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων στο κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων για την περίοδο απο 1/9/2020 εως 31/12/2020 εφόσον κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020, είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα, κατά ποσοστό τουλάχιστον 70%, από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019. ( ΕΦΚΑ ΕΓΚ 1/2021)

Η έκδοση αυτή προς το παρόν δεν καλύπτει τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ιστορικό μεταβολών

Στην ενότητα Ιστορικό Μεταβολών Εργαζομένου στο τμήμα "Μισθολογικά – Επιδότηση" έχει προστεθεί η επιλογή [ Επιδότηση Εγκυκλ. 1/2021 ΕΦΚΑ ].

Δημιουργείτε νέα μεταβολή και επιλέγετε την συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος για τον οποίο πρόκειται να επιδοτηθείτε. Κατά την εκκαθάριση, το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα το ποσό της επιδότησης που δικαιούστε για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας γίνεται επομένως με δική σας πρωτοβουλία.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502102

Persona HRMS ver. 7.17.12 (13/01/21)

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε2204/2020 για το φορολογικό έτος 2021 τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία και από αμοιβές μελών Δ.Σ απαλλάσσονται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502101

Persona HRMS ver. 7.17.11 (04/01/21)

Αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου xml του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Β Φάση. Προστέθηκε το έτος.


Persona HRMS ver. 7.17.10 (02/12/20)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που επιβάλλονται σχετικά με την εφαρμογή άρθρου 28 του ν.4726/2020 και αφορούν την επιδότηση 100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη) των εργαζομένων που θα προσληφθούν από 1/10/2020 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ανεξάρτητα από το ύψος του μηνιαίου μισθού και έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (ΕΦΚΑ ΕΓΚ 49/2020)

Ιστορικό μεταβολών

Στην ενότητα Ιστορικό Μεταβολών Εργαζομένου στο τμήμα "Μισθολογικά – Επιδότηση έχει προστεθεί η επιλογή [Επιδότηση Εγκυκλ. 49/2020 ΕΦΚΑ].

Δημιουργείτε νέα μεταβολή και επιλέγετε την συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος για τον οποίο πρόκειται να επιδοτηθείτε. Κατά την εκκαθάριση, το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα το ποσό της επιδότησης που δικαιούστε για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας γίνεται επομένως με δική σας πρωτοβουλία και δεν σχετίζεται με την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου.

Ε5. Α.Π.Δ. Ηλεκτρονική Ενημέρωση

Κατά την επεξεργασία των στοιχείων περιόδου της ΑΠΔ, εγγραφές αποδοχών με επιδότηση θα εμφανισθούν στα επεξεργασθέντα στοιχεία με τους νέους τύπους αποδοχών μορφής (9xx) της Εγκυκλίου 49/2020 ΕΦΚΑ.

Την αντιστοιχία κωδικοποίησης των νέων τύπων αποδοχών μπορείτε να δείτε από την επιλογή [Εργαλεία] [Παράμετροι αποδοχών] στη στήλη
"100.000 ΝΘΕ" Επιδότηση "Νεων Θέσεων Εργασίας"

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502005

 Persona HRMS ver. 7.17.9 (25/11/20)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις.


 Persona HRMS ver. 7.17.8 (24/11/20)

Ασφαλιστικά Ταμεία

Δυνατότητα εξαίρεσης πάγιου ποσού ασφαλιστικών κρατήσεων σε συγκεκριμένους τύπους αποδοχών.

Συγκεκριμένα στις Εξαιρέσεις κρατήσεων για αποδοχές τύπου (π.χ 11,12) προστέθηκε νέο πεδίο «Εξαιρείται το ποσό παγίων ασφαλισμένου»

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


 Persona HRMS ver. 7.17.7 (17/11/20)

Ποιές είναι οι σημαντικότερες διαφορές

Στην έκδοση 7.17.7 έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές προκειμένου η Persona να υποστηρίζει τους τριψήφιους τύπους αποδοχών κατά την υποβολή της ΑΠΔ.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


Persona HRMS ver. 7.17.6 (16/10/20)

Διάφορες εσωτερικές βελιώσεις & αναβαθμίσεις.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Επιβεβαιώστε ότι έχετε ενεργό ΒΑΠ το 502003

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502003

Persona HRMS ver. 7.17.5 (24/09/20)

Διάφορες εσωτερικές βελιώσεις & αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.17.4 (23/09/20)

Ε5. Α.Π.Δ. Ηλεκτρονική Ενημέρωση

Ενότητα Ε1 Νέα Αυτόματη Επεξεργασία στοιχείων περιόδου…..

Κατά την επεξεργασία των στοιχείων περιόδου της ΑΠΔ, εγγραφές αποδοχών με συμπληρωμένο το πεδίο Ειδικός χαρακτηρισμός με το χαρακτηρισμό 012 θα εμφανισθούν στα επεξεργασθέντα στοιχεία με τους νέους Τύπους αποδοχών(ΤΑ) 68 και 69

Αυτόματα θα υπολογισθεί και η επιδότηση των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συμβατικό χρόνο εργασίας κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν παρέχουν εργασία. Συγκεκριμένα

Για την περίοδο από 15/6/2020 εως 30/6/2020 θα υπολογισθεί 60% επιδότηση εργοδοτικών εισφορών και
Για την περίοδο από 1/7/2020 εως 15/10/2020 θα υπολογισθεί 100% επιδότηση των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Επιβεβαιώστε ότι έχετε ενεργό ΒΑΠ το 502003

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502003

Persona HRMS ver. 7.17.3 (27/08/20)

Ε5. Α.Π.Δ. Ηλεκτρονική Ενημέρωση

Ενότητα Ε1 Νέα Αυτόματη Επεξεργασία στοιχείων περιόδου…..

Κατά το καθορισμό των στοιχείων επεξεργασίας Α.Π.Δ. παρέχεται η δυνατότητα άντληση εγγραφών με βάση το φίλτρο «Ειδικού Χαρακτηρισμού εγγραφών» και για τον
Τύπο Δήλωσης: Κανονική


Persona HRMS ver. 7.17.2 (05/08/20)

Τροποποιήσεις προγράμματος «Συν-εργασία».

Δημιουργία και εξαγωγή αρχείου Υποβολής (xml) μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Β’φάση

Ενότητα Εργασίες (Λειτουργία) - Ε3 Αυτόματες Διαδικασίες

Προστέθηκε η επιλογή "Ε32a. Ενημέρωση από προσωρινές εγγραφές (με Δόση Δανείου)" όπου κατά την αυτόματη ενημέρωση προσωρινών εγγραφών λαμβάνεται υποψη και παρακρατείτε η δόση δάνειου

Υπενθύμιση:
1. H δόση δανείου ενεργοποιείται μόνο με τακτικές αποδοχές.
2. Προκειμένου να παρακρατηθεί η δόση, η εγγραφή δανείου θα πρέπει να είναι καταχωρημένη σε προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτος


Persona HRMS ver. 7.17.1 (29/07/20)

Τροποποιήσεις προγράμματος «Συν-εργασία».


Persona HRMS ver. 7.17.0 (29/07/20)

Τροποποιήσεις προγράμματος «Συν-εργασία».


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com