ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 Persona HRMS ver. 7.16.6 (01/07/20)

 Τροποποιήσεις προγράμματος «Συν-εργασία».

Persona HRMS ver. 7.16.5 (30/06/20)

Μηχανισμός Συν-Εργασία

Ενσωμάτωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τον υπολογισμό την παρακολούθηση και αποτύπωση των εκκαθαρίσεων των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό Συν-Εργασία.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Αλλαγη Βασικου αρχειου Παραμετρων

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502003

Persona HRMS ver. 7.16.4 (30/06/20)

Οδηγίες υποβολής Α.Π.Δ

Α.Π.Δ Κανονική (01)

Το αρχείο που θα υποβάλετε θα περιέχει κανονικά όλες τις εγγραφές τις μισθολογικής περιόδου Μαΐου εκτός των εγγραφών Δώρου Πάσχα (ΤΑ 04 & 19)
(ημερομηνία υποβολής: έως 30/6/2020).

 

apd kanoniki 01

 

Α.Π.Δ Συμπληρωματική (04) - Αποδοχές Δώρου Πάσχα

Με μισθολογική περίοδο 05/2020 θα υποβληθεί και η Συμπληρωματική Α.Π.Δ (04) η οποία θα περιλαμβάνει μόνο τις αποδοχές του Δώρου Πάσχα των εργαζομένων (εργαζόμενοι με και χωρίς αναστολή: Τύπος Αποδοχών ΕΦΚΑ 04 & 19)

Προκειμένου να αποσπαστούν οι παραπάνω τύποι αποδοχών και να συμπεριληφθούν στο αρχείο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Ε5. Α.Π.Δ ΙΚΑ σε ηλεκτρονική μορφή

Εργασίες

Ε1 Νέα αυτόματη Επεξεργασία στοιχείων

Μήνας: Απρίλιος
Τύπος Δήλωσης: Συμπληρωματική
Υποβολή δώρων: Μόνο Δώρο Πάσχα (για άλλη περίοδο)
Χωρίς περιορισμό Ειδ/κού Χαρ/μού εγγραφών: κενό

[ Εκτέλεση ]

 

apd sympl 04

 

Επεξεργασθέντα στοιχεία

Χ1. Αναλυτικά αποτελέσματα επεξεργασίας
      Ελέγχουμε τα αναλυτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

X2. Στατιστικά επεξεργασίας
      Επιβεβαιώνετε ότι τα πεδία Από μήνα/έτος - Εως μήνα/έτος είναι συμπληρωμένα με την μισθολογική περίοδο 05/2020

Εργασίες

Ε2. Δημιουργία ηλεκτρονικού μέσου αποστολής Α.Π.Δ

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Αλλαγη Βασικου αρχειου Παραμετρων

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502003

 


 

Persona HRMS ver. 7.16.3 (22/06/20)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Στην έκδοση 7.16.3 έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές προκειμένου το σύστημα Persona να εμφανίσει στην ΑΠΔ την αναλογία του Δώρου Πάσχα που αφορά τη περίοδο στην οποία οι εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών (αναμένεται από το Ε.Φ.Κ.Α ).

Εγγραφές Αποδοχών - Δώρο Πάσχα

Στην ενότητα Εγγραφές Αποδοχών – Δώρο Πάσχα και συγκεκριμένα στην καρτέλα "Βασικά στοιχεία" έχει προστεθεί το πεδίο «Ειδικός Χαρακτηρισμός».

Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού κατά την καταχώρηση της πρόσθετης εγγραφής του Δώρου Πάσχα αποτελεί κριτήριο για το σύστημα προκειμένου κατά την επεξεργασία των στοιχείων περιόδου Δώρου Πάσχα της ΑΠΔ, εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο Ειδικός Χαρ/μός θα δημιουργήσουν αρχείο υποβολής συμβατό με την κωδικοποίηση του Ε.Φ.Κ.Α

Προσοχή : ΜΗΝ υποβάλετε ακόμα Α.Π.Δ για το Δώρο Πάσχα. Αναμένονται προδιαγραφές Ε.Φ.Κ.Α

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


Persona HRMS ver. 7.16.2 (22/05/20)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.16.1 (13/05/20)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Στην έκδοση 7.16 έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές προκειμένου να ενταχθούν στο σύστημα Persona οι νέες υπουργικές αποφάσεις για τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβασης, εξαιτίας των μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Το σύστημα πλέον υποστηρίζει τους παρακάτω δύο νέους τύπους αποδοχών:

 

Κωδ. Persona


Κωδ.
ΑΠΔ

Περιγραφή τύπου αποδοχών Απόσπασμα διάταξης
20 14

Λοιπές αποδοχές μη Αυτοτελώς Φορολογούμενες

Ορίζονται:

α. το αντιστοιχούν ποσό με μορφή «εκτάκτου επιδόματος» με τύπο 3.πάγιο (+ΑκΑπ),

β. Τα ειδικά πεδία με τις τιμές

Μήνες επιμερισμού: 1

Μέσες Μην.Απ.Περίοδου: 0

Συντελ.Μισθοδοσίας : 1     
(εφόσον στην περίοδο εκκαθάρισης δεν υπάρχουν Τακτικές Αποδοχές).

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας στους ανωτέρω απασχολούμενους μισθωτούς καθώς και οι αποδοχές Τηλεργασίας, οι οποίες υπάγονται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και θα καταβληθούν από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες, θα καταχωρηθούν στην ίδια ως άνω Α.Π.Δ. επιλέγοντας ως Κωδικό Τύπου Αποδοχών (14) «Λοιπές Αποδοχές».
21 18

Άδεια - Αναστολή Εργασίας

Ορίζονται οι ημέρες / ώρες εργασίας που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα

Για το χρονικό διάστημα από την απαγόρευση λειτουργίας τους ή από την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους έως 31/03/2020, θα πρέπει να υποβάλλουν στην ίδια ως άνω Κανονική (01) Α.Π.Δ., επιλέγοντας τον Κωδικό Τύπου Αποδοχών (18), για τους ως άνω απασχολούμενους μισθωτούς, με το μισθό ή το ημερομίσθιο, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά ίσχυαν και θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.

  Εργασίες (Λειτουργία) - Εργασίες Λογιστικού άρθρου

Κατά την δημιουργία του λογιστικού άρθρου προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας άρθρων ανά κέντρο κόστους

 Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Αλλαγη Βασικου αρχειου Παραμετρων

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502002

 Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com