ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Persona HRMS ver. 7.10.1 (17/10/18)

Αλλαγή ποσοστού παρακράτησης φόρου για τον Κωδικό ειδικής φορολόγησης ΚΦΑ

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1147/2018 στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, θα διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται.


Προκειμένου να ισχύσει ο νέος συντελεστής παρακράτησης στον Κωδικό ειδικής φορολόγησης ΚΦΑ θα πρέπει να προβείτε σε αλλαγή του αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ) ορίζοντας το νέο αρχείο 501802.

 Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


Persona HRMS ver. 7.10.0 (21/03/18)

 Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  
 
 
 
 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com