ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Persona HRMS ver. 7.5.0 (24/05/16)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Αλλαγές στην φορολογία

Κλίμακα Φόρου Εισοδήματος

Το ΒΑΠ 501603 περιέχει την νέα φορολογική κλίμακα παρακράτησης φόρου και την παρακράτηση της ειδικής αλληλεγγύης στα εισοδήματα από  μισθούς, ημερομίσθια και λοιπές παροχές, που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2016 και μετά με βάση την νέα φορολογική κλίμακα όπως αυτή θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016)

ΚΛΙΜΑΚΑ 2016

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
20.000 22 4.400 20.000 4.400
10.000 29 2.900 30.000 7.300
10.000 37 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45      

Όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες δεν υπερβαίνει το ποσό των € 20.000 ο φόρος που προκύπτει μείωνεται ως εξής :

 • € 1.900 για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
 • € 1.950 για τον φορολογούμενο με 1 εξαρτομενο τέκνο
 • € 2.000 για τον φορολογούμενο με 2 εξαρτομενα τέκνα
 • € 2.100 για τον φορολογούμενο με 3 και άνω εξαρτόμενα τέκνα

Για φορολογητέο εισόδημα από μιθωτές υπηρεσίες άνω των € 20.000 το ποσό του φόρου μειώνεται κατά €10 (δέκα)  άνα €1.000 (χίλια) φορολογητέου εισοδήματος.

Προκειμένου η Persona να αναγνωρίσει σε ποια κατηγορία ανήκει ο εργαζόμενος  θα πρέπει

 • Στο Ιστορικό μεταβολών Εργαζόμενου στην ενότητα «Μισθολογικά» να είναι συμπληρωμένο το πεδίο «Παιδιά»
 • και να είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη «Εκπτωση Φόρου Παιδιών».

Προσοχή Η ένδειξη Εκπτωση Φόρου Παιδιών θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη όταν τα παιδιά δεν βαραίνουν τον εργαζόμενο.

Κλίμακα Εισφοράς Αλληλεγγύης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ Ε.Ε.Α 2016

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
12000 0 0 12.000 0
8.000 2,20 176 20.000 176
10.000 5,00 500 30.000 676
10.000 6,50 650 40.000 1.326
25.000 7,50 1.875 65.000 3.201
155.000 9,00 13.950 220.000 17.151
Υπερβάλλον 10,00      

Ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπων Ε3 και Ε5 ΣΕΠΕ

Στην έκδοση αυτή έχει δοθεί έμφαση στην αυτόματη ενημέρωση του στο πληροφορικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ) από το σύστημα Persona. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε4 (Πίνακας προσωπικού) υπάρχει πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και των Εντύπων Ε3 Εννιαιο Εντυπο Αναγγελίας  Πρόσληψης και Ε5 Οικειοθελής  αποχώρηση.
(Σημειώνεται εδώ πως το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δεν προβλέπει ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε6 Καταγγελία Σύμβασης)

Όπως και στο Ε4 όπου η δυνατότητα παραγωγής του αρχείου μορφής XML προσφερόταν μέσα από την αντίστοιχη αναφορά 33.Κατάσταση ωρών εργασίας, έτσι και  για τα έντυπα Ε3 και Ε5 τα αρχεία XML παράγονται από τις αναφορές 37.Κατάσταση προσληφθέντων και 38. Κατάσταση αποχωρησάντων αντίστοιχα.

Προκειμένου να είναι όσο γίνεται πιο πρακτική και απλή η ενημέρωση, έχουν προστεθεί νέα πεδία, ενότητες και άλλες υποδομές έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η ανάγκη να συμπληρώνετε πληροφορίες στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του διαδικτύου.  Πολύ ειδικές περιπτώσεις δεν καλύπτονται σκόπιμα ώστε να μην «βαρύνουν» οι ενότητες Persona. Μετά την υποβολή μπορείτε να επισκευτείτε την κατάλληλη φόρμα/σελίδα στο διαδίκτυο και να προχωρήσετε σε συμπλήρωση κάποιων πολύ ειδικών πεδίων τα οποία η  Persona δεν γνωρίζει.

Σχετικές νέες ενότητες:

X206. Παραρτήματα / Υποκαταστήματα

x206 parartimata ypokatastimata

Η ενότητα αυτή τυποποιεί τα διάφορα Παραρτήματα Κεντρικό/ Υποκαταστήματα  στα οποία απασχολούνται εργαζόμενοι με τον τρόπο που απαιτεί ο ΣΕΠΕ. Η ενότητα περιλαμβάνει:

 • την  Περιγραφή/ Κλειδί  του παραρτήματός/ Υποκαταστηματος
 • έναν αύξοντα αριθμό σειράς (αφορά τον α/α παραρτηματος/υποκαταστήματος  με τον οποίο είστε καταχωρημένοι στο ΣΕΠΕ
 • τον κωδικό της υπηρεσίας ΟΑΕΔ (περιλαμβάνεται νέος πίνακας διαθεσίμων υπηρεσιών για να επιλέξει ο χρήστης)
 • τον κωδικό της υπηρεσίας υπηρεσία ΣΕΠΕ (περιλαμβάνεται επίσης νέος πίνακας διαθεσίμων υπηρεσιών για να επιλέξει ο χρήστης)

Καθώς και τα στοιχεία “Καλλικράτη":

 • Κωδ. Περιφέρειας
 • Κωδ. Περιφερειακής ενότητα
 • Κωδ. Δήμο
 • Κωδ. Δημ./Τοπικής Κοινότητας που είναι σε το ζητούμενο στα έντυπα Ε3 και Ε5.

Τα επί μέρους στοιχεία “Καλλικράτη” μπορεί να επιλεγούν από τον χρήστη. Οι επιλογές του χρήστη ελέγχονται από το σύστημα έτσι ώστε η κάθε υπο-περιοχή να ανήκει στην παραπάνω με βάση το «σχέδιο Καλλικράτη».

X213. Καλλικράτης...

Προκειμένου να πραγματοποιεί ελέγχους κ.λπ. η Persona διαθέτει βάση δεδομένων του σχεδίου “Καλλικράτη” και διανέμεται από την ΣΥΝΠΑΝ. Επί πλέον παρέχεται και ως ενότητα ώστε να την συμβουλευτεί ή ελέγξει ο χρήστης.  Δεν του παρέχεται όμως η δυνατότητα επέμβασης στην βάση δεδομένων. Η επιλογή της επιθυμητής περιοχής γίνεται με διαδοχικά [Space].

x213 kallikratis

 Χ214. Βοηθητικά καταχωρήσεων

Προς το παρόν προσφέρονται οι παρακάτω τέσσερεις ενότητες:

 • Περιοχών
 • "Αιτιολογιών" Εγγραφών Αποδοχών
 • "Άλλων Πληροφοριών" Ιστορικού Μεταβολών
 • "Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις Τίτλου" αναφορών

Στις ενότητες αυτές μπορείτε να δείτε αλλά και να συμπληρώσετε ή διορθώσετε συνήθη στοιχεία που καταχωρείτε στα αντίστοιχα πεδία. Οι λίστες αυτές συμπληρώνονται μόνες τους από το σύστημα (βλ. Auto complete πεδία παρακάτω).

Νεα στοιχεία

Χ205 Εταιρικά στοιχεία / Έργα

Στην ενότητα Χ205 Εταιρικά στοιχεία / Έργα στην καρτέλα [Γενικά] στο τμήμα Διεύθυνση  υπάρχει πλέον και πεδίο Παράρτημα. Εδώ ορίζεται το προτεινόμενο παράρτημα (ανάλογα με την επιλεγμένη εταιρία) που θα συμπληρώνεται αυτόματα στο ιστορικό μεταβολών εργαζομένων όταν  αυτό δεν έχει οριστεί. Φυσικά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και ορίσει άλλο παράρτημα.

x205 etairika stoixeia 1

Στην καρτέλα [Λοιπά] προστέθηκε κωδικός και πλήκτρο επιλογής Δ.Ο.Υ. Η ήδη προϋπάρχουσα περιγραφή διατηρείται εφόσον δεν επιλεγεί κάποιος κωδικός. Όμως καλό είναι να επιλεγεί  ο κατάλληλος προκειμένου και η περιγραφή να προκύψει αυτόματα και όχι «αυθαίρετα».

Επίσης προστέθηκε και το νέο πεδίο ΚΑΔ ΣΕΠΕ το οποίο και αυτό  απαιτείται στα έντυπα Ε4 και Ε5.

x205 etairika stoixeia 2

Χ101. Σταθερά εργαζομένων

x101 stoixeia ergazomenwn

Προστέθηκε νέο πεδίο e-mail για να καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εργαζόμενου. Το εικονίδιο δίπλα από το πεδίο λειτουργεί και ως κουμπί προκειμένου το σύστημα να ενεργοποιήσει το όποιο λογισμικό αποστολής e-mails ισχύει και με αυτό να στείλετε ένα μήνυμα στον εργαζόμενο που θα συντάξετε εκείνη την ώρα συμπεριλαμβανομένων και συνημμένων φυσικά. Εφόσον στο σύστημά σας έχει εγκατασταθεί και σύστημα αποστολής αποδείξεων, η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή της απόδειξης.

Τρία ακόμη νέα πεδία Υπηκότητα, Τύπος Ταυτότητας και Εκπαιδευτικό επίπεδο που σχετίζονται με τα έντυπα Ε3 και Ε5 έχουν προστεθεί μέσω επιλεγόμενων drop-down-picklists. Σε κάθε επιλογή αντιστοιχεί και κωδικός οποίος θα καταλήξει στο αντίστοιχο έντυπο εφόσον χρειαστεί. Τέλος έχει προστεθεί και το πεδίο  Αρ.Δελτίου Ανεργίας.

Χ102. Ιστορικό μεταβολών

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο ιστορικό μεταβολών, στην καρτέλα [Εργασία] υπάρχει πλέον πεδίο Παράρτημα. Βάσει αυτού του πεδίου η Persona συνάγει τον Κωδικό Δημ./Τοπικής Κοινότητας με βάση το σχέδιο «Καλλικράτη» ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί στα έντυπα Ε3 και Ε5. Τόσο ο κωδικός όσο και η περιγραφή προβάλλονται στο πεδίο Κωδ.Δ/Τ Κοινότ.Καλλικρ. στην ενότητα ΣΕΠΕ της καρτέλας [Εργασία] του ιστορικού μεταβολών εργαζομένων. Το τελευταίο πεδίο καθώς και το Παράρτημα/Υποκατάστημα μπορούν να προστεθούν και στον browser ως στήλες για εύκολο έλεγχο.

x102 istoriko metavolwn

Όπως στα εταιρικά στοιχεία έτσι και στο ιστορικό μεταβολών προστέθηκε κωδικός και πλήκτρο επιλογής Δ.Ο.Υ. Η ήδη προϋπάρχουσα περιγραφή διατηρείται εφόσον δεν επιλεγεί κάποιος κωδικός. Όμως καλό είναι να επιλεγεί  ο κατάλληλος προκειμένου και η περιγραφή να προκύψει αυτόματα και όχι «αυθαίρετα».

Τέλος έχουν προστεθεί δύο νέα πεδία (checkboxes): Αναλαμβάνει πρώτη φορά εργασία ως μισθωτός και Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα του Ο.Α.Ε.Δ.

Τυποποιημένες Αναφορές

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι επιλογές έκδοσης των αναφορών:

 • Ε4 Κατάσταση ωρών εργασίας (ΣΕΠΕ)
 • Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης
 • Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης

περιλαμβάνουν και επιλογή παραγωγής αρχείου XML για αυτόματη ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπλέον συνοδεύονται και από τον κωδικό Ε4, Ε5, Ε6 ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς τη συμβατότητα Τέλος οι αναφορές έχουν ανασχεδιαστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τα βασικότερα πεδία που απαιτούνται με βάση τα νέα δεδομένα.

Auto complete πεδία

Σε αρκετά πεδία που είναι χρήσιμο προστέθηκε η τεχνολογία auto complete. Αυτή είναι παρεμφερής με την αναζήτηση/συμπλήρωση πεδίων όπως π.χ. στο Google, όπου ενώ πληκτρολογεί ο χρήστης προβάλλεται από κάτω μια λίστα με πιθανές έτοιμες επιλογές τις οποίες μπορεί ο χρήστης να επιλέξει με το ποντίκι ή με το πληκτρολόγιο (κάτω βελάκι).

auto complete

Ανάλογα με την περίπτωση, η λίστα των προτεινόμενων επιλογών μπορεί να προέρχεται από σχετικά στοιχεία της βάσης δεδομένων της εγκατάστασης (π.χ. αιτιολογία εγγραφών αποδοχών) ή από άλλες πηγές (π.χ. μικρά ονόματα, περιοχή κλπ).

Προκειμένου να ενημερωθεί το σύστημα από τα στοιχεία της εγκατάστασης, θα  πρέπει προηγουμένως να έχει τρέξει την αντίστοιχη διαδικασία  αυτόματης ενημέρωσης αρχείου εγκατάστασης από την επιλογή "Συντήρηση" Συμπλήρωση Βοηθητικών Καταχωρήσεων.

Στα πεδία που προσφέρεται η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνονται τα  Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Περιοχή, Άλλες πληροφορίες, Περιγραφή σταθερού επιδόματος, Ειδικότητα, Αιτιολογία, Συμπληρωματικές παρατηρήσεις τίτλου αναφορών.

Η προτεινόμενη μορφή αυτόματης συμπλήρωσης (κεφαλαία ή πεζά) διατηρεί αυτή των ιστορικών στοιχείων εφόσον τα στοιχεία προέρχονται από την εγκατάσταση. Ειδικά για την περίπτωση των ονομάτων, το βοήθημα προτείνει/συμπληρώνει κεφαλαία ή πεζά ανάλογα με τη μορφή του πεδίου Επώνυμο.

Προκειμένου για τη δυνατότητα αναζήτησης αυτή δεν επηρεάζεται από τη μορφή αλλά ούτε και από τη γλώσσα (π.χ. λατινικό «Α») δηλαδή ισχύουν τα της αναζήτησης ανεκτικού τύπου που ισχύει στις εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ εδώ και πολλά χρόνια.

 Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

 Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Αλλαγή Βασικού αρχείου Παραμέτρων

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων
  • Νέο Αρχείο (ΒΑΠ): 501603

Προσοχή: Όταν απαιτείται να διαχειριστείτε εγγραφές της περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 τότε για όσο διάστημα επεξεργάζεστε στοιχεία της περιόδου αυτής  θα πρέπει να έχετε ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501602.

Το αρχείο παραμέτρων 501603 αφορά το καθεστώς φορολόγησης για τα εισοδήματα του έτους 2016.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com