ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

Ultimo ver. 3.0.17 (28/11/22)

myDATA

 • Καταγραφή σφάλματος Διαβίβασης:

Εχει πλέον σαν πρόθεμα Ημ/νια-ώρα και  το είδος της απόπειρας διαβίβασης

 • Στατιστικά ανά ΑΦΜ με στοιχεία ΜΥΦ

[Alt-L] Ανάλυση Συνόψεων Λήψης
[Alt-M] Ανάλυση παραστατικών ΜΥΦ

 • Αντιστοίχιση: Ελέγχεται  αν έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση το UID Λήψης με άλλη Παραγωγή
 • Παραγωγή συνόψεων Εξόδων με βάση Β-παραστατικό (παράμετροι myDATA)

0. Ποτέ
1. Εφόσον το Α-παρ/κό δεν σχετιζ/νο με myDATA
2. Πάντα όταν είναι Σχετιζ/νο με myDATA (αλλιώς A-παρ/κό)

 • Εκτύπωση συνόψεων

Δυνατότητα αποτύπωσης πιστωτικών σε χωριστές στήλες /p>

 • Στατιστικά ανά ΑΦΜ με στοιχεία ΜΥΦ: Παραγωγή Συνόψης Αποκλισης/Παράληψης 2021

Δυνατότητα ορισμού αξιών

 • Διαβίβαση συνόψεων

Αν ημ/νια μελλοντική: Δεν διαβιβάζεται πλέον και προβαλλεται μήνυμα (δηλαδή δεν ορίζεται πλέον ημ/νια αποστολής DispatchDate)

 • Διπλοί πίνακες (συνόψεων)

Έγιναν βελτιώσεις για σωστή προβολή στον Βοηθητικό (κάτω) πίνακα (που περιλαμβάνει συνόψεις του επιλεγμένου ΑΦΜ) Εμφανίζεται πάντα η αντιστοιχισμένη ή η 1η με ίδια ημερ/νία με την επιλεγμένη εγγραφή του Κύριου πίνακα.

 • Αντιστοίχιση συνόψεων.

Εξασφάλιση σωστής ενδειξης αντιστοιχισμένης μετά από (ξε)αντιστοίχιση
Aπό Δευτερεύοντα πίνακα [ALT_F6] Αντιστοίχιση με σύνοψη Κύριου πίνακα
Γρήγορη Αντιστοίχιση: 2η (αυτόματη) προσπάθεια με "Ανοχές Γρήγορης Αντιστοίχισης" (με δυνατότητα ορισμού)

 • Αρθρα Γ.Λογιστικής

[F2] Κοίταγμα Αρθρου Γ.Λογιστικής 
[F3] Διόρθωση Αρθρου Γ.Λογιστικής
[Alt-R] Φρεσκάρισμα σύνοψης από Αρθρο Γ.Λογιστικής (το σύστημα ξαναπαράγει όλες τιςσυνόψεις που προέρχονται από το σχετικό άρθρο)


Ultimo ver. 3.0.16 (30/09/22)

myDATA

 • Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας.
 • Χαρακτηρισμοί myDATA: Νέο πεδίο: Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ.
 • Παράμετροι παραστατικών:  Αντιστρέφονται: Εκδότης/Αντισυμβαλλόμενος για αντιμετώπιση σύνοψης Εσόδου με εκδότη Οχι Εμας αλλά πχ την Ασφαλιστική.
 • Από το έτος 2023 ο Κωδικός παραστατικού περιλαμβάνεται πάντα στη σειρά (πχ ΤΔΑ_Δ ΤΔΑ).
 • Στατιστικά ανά ΑΦΜ με στοιχεία ΜΥΦ. Ειδική αναφορά/πίνακας για εντοπισμό αποκλίσεων η/και παραλείψεων (βλ πλήρη περιγραφή εδώ).
 • Λήψη Συνόψεων: Υποστήριξη νέων φίλτρων (myDATA/AADE: emploutismos_methodwn_Request.pdf).
 • Υποστήριξη αλλαγών  myDATA AADE v.1.06.
 • Παραγωγές Συνόψεων: Ειδικές παράμετροι Σύνοψης.
 • Η Λήψη Εσόδων & Εξόδων γίνεται πλεον ταυτόχρονα.
 • Υποστήριξη χαρακτηρισμού παραστατικού Εκτελωνιστή με εξοδολόγιο (που δεν έχουμε καταχωρήσει εμείς στην παραγωγή μας).
 • Παραγωγή Σύνοψη Απόκλισης/Παράληψης (για 2021) (Δεν Υποστηρίζονται: Παρακράτηση, Φόρους κ.λπ διότι βασίζεται στα στοιχεία ΜΥΦ).

Έκδοση Παραστατικών

 • Αντιμετώπιση Παρακράτησης ΦΕΕ (μόνο προς Ελληνες Πελάτες)
 • Από πίνακα αναλυτικών γραμμών [Alt-P] Συμπληρωματικά σχόλια γραμμής

Λογιστική - Καταχώρηση Αρθρου

 • Δυνατότητα Διαγραφής μαρκαρισμένων εγγραφών

Λογιστική - Λογαριασμοί

 • Αντιγραφή παραμέτρων myDATA Από/Προς άλλη χρήση ή Από ενεργό λογ/μό.

Μηνύματα συστήματος

Menu: Αντιγραφή (Copy) κειμένου (για επικόλληση κάπου αλλού)

Ονόματα

Νέος "απλός" Πελάτης: Δυνατότητα άντλησης από Μητρώο ΑΑΔΕ


Ultimo ver. 3.0.15 (25/08/22)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


Ultimo ver. 3.0.14 (20/06/22)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


 

Ονόματα

Υποστήριξη support for vCard (VCF (Virtual Contact File) file format) & QR-Code

 

Επαφές παραγωγή vCard + QRcode για μεταφορά σε κινητό


 

Ultimo ver. 3.0.13 (14/04/22)

Ονόματα

•  Προστέθηκε μεγάλο πεδίο περιγραφής επαγγέλματος προκειμένου να υποστηριχθεί σε αναφορές και έκδοση παραστατικών 100% γραφικής, ελεύθερης μορφής. Το νέο πεδίο ακολουθεί το παλαιό (που διατηρείται για λόγους συμβατότητας) στα Ονόματα, στην καρτέλα «Χαρακτηρισμοί».

Παραστατικά

Έκδοση παραστατικών

•  Προστέθηκε επιλογή ταξινόμησης στον πίνακα καταχώρησης αναλυτικών γραμμών (κατά σειρά καταχώρησης ή κατά σειρά συνοδευτικού παραστατικού)

•  Υποστηρίζεται πλέον ο αυτόματης υπολογισμός παρακράτησης Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών σε παραστατικά τύπου παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου να εκτυπωθεί στο παραστατικό, η γραμμογράφηση θα πρέπει να το προβλέπει. Οι προτεινόμενες γραμμογραφήσεις δεν το προβλέπουν επομένως θα πρέπει να συνεννοηθείτε μαζί μας εφόσον ενδιαφέρεστε. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας θα πρέπει να τσεκαριστεί το αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα [Γενικά] στις παραμέτρους παραστατικών.

•  Στον πίνακα αναλυτικών γραμμών του παραστατικού διατίθενται πλέον και στήλες για το Β-Παρ/κό (συνοδευτικό παραστατικό εγγραφής καθώς και του ΑΑΚ πηγής αποθ, δηλ. τον Α/Α κίνησης της εγγραφής αποθήκης από την οποία μετεξελίχθηκε το παραστατικό.

Χώρα (διάφορα συσχετιζόμενα θέματα)

•  Υποστηρίζεται ο καθορισμός αλλαγής της «χώρας καταγωγής» ανά είδος κατά την έκδοση παραστατικών. Η «χώρα καταγωγής» απαιτείται πλέον με βάση τις προδιαγραφές Intrastat 2022. Κανονικά, το πεδίο αυτό ορίζεται στο Κωδικολόγιο Αποθήκης, επιτρέπεται όμως η αλλαγή του κατά την έκδοση παραστατικών για ειδικές περιπτώσεις. Η «νέα» χώρα θεωρείται ειδική εξαίρεση και δεν αποθηκεύεται.

•  Το πεδίο χώρα Προέλευσης/Προορισμού για Αγορές/Πωλήσεις καταργήθηκε. Το σύστημα πλέον συνάγει αυτή την πληροφορία από τον Αποδέκτη/Παραλήπτη του Ιστορικού Παραστατικού.

•  Η επιλογή χαρακτηρισμού του παραστατικού ως «Εσωτερικού», «Ευρωπαϊκής Ένωσης», ή «Τρίτων Χωρών» μπορεί πλέον να γίνει αυτόματα από το σύστημα με βάση τη «Χώρα Πελάτη» όπως αυτή ορίζεται στα «Ονόματα» (καρτέλα [Διεύθυνση]). Για τον ορισμό της παραμέτρου θα πρέπει στις παραμέτρους παραστατικών, στην (ή στις δύο) καρτέλες Λογιστικής στο τρίτο πεδίο Τύπου Διακίνησης να επιλεγεί «Με βάση Χώρα Πελάτη».

Εκτύπωση παραστατικών 100% γραφικής, ελεύθερης μορφής – Νέες δυνατότητες

•  Υποστηρίζεται ήδη από το παρελθόν ο σχεδιασμός παραστατικών σε 100% γραφική ελεύθερη μορφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται πλέον οι αναλυτικές γραμμές (π.χ. είδος αποθήκης) να διαθέτουν μεγαλύτερο ύψος ωστε να μπορούν να φιλοξενήσουν κείμενο μιας ή περισσότερων παραγράφων. Υπάρχει πλέον νέα παράμετρος ώστε το μεγάλο κείμενο να μην διασπάται σε αναλυτικές γραμμή όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Το κείμενο μπορεί να προέλθει από το μεγάλο πεδίο "άλλη περιγραφή" κατά την έκδοση και το οποίο μπορεί να συνενωθεί με την προτεινόμενη περιγραφή.

•  Επίσης, υποστηρίζεται πλέον, σε τέτοια παραστατικά, μεγάλη περιγραφή επαγγέλματος όπως αυτή έχει οριστεί στα Ονόματα, στην καρτέλα «Χαρακτηρισμοί».

Ιστορικό παραστατικών

•  Τα παραγόμενα PDF αρχεία φέρουν πλέον ονoμασία (αντί invoice.pdf), μορφής inv_XXX 123456 99-99-99 όπου συμπληρώνονται ο τύπος παραστατικού, αριθμός και ημερομηνία αντίστοιχα.

•  Με νέα ειδική παράμετρο, η αποστολή παραστατικών από το Ιστορικό, μέσω E-mail μπορεί να διεκπεραιώνεται με διαφορετικό τρόπο. Αντί να προτείνεται η διεύθυνση ταχυδρομείου του αποδέκτη (π.χ. λογιστηρίου), μπορεί να προτείνεται πάντα συγκεκριμένη διεύθυνση. Στο μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνεται η τελική διεύθυνση αποδέκτη καθώς και τα στοιχεία του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν τα παραστατικά που θα στέλνονται την ίδια διεύθυνση ταχυδρομείου (E-mαil) να δημιουργούν εκεί ένα τοπικό ιστορικό και εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να τα προωθεί επιλεκτικά κατά περίπτωση ακόμα και από το κινητό του. Αυτό είναι επίσης χρήσιμο όταν η διεύθυνση αποστολέα (που εκδίδει το παραστατικό) δεν επιθυμούμε να συνοδεύει το μήνυμα. Η παραμετροποίηση της δυνατότητας αυτής γίνεται ανά φάκελο εταιρίας.

•  Στον πίνακα προστέθηκε στήλη ξένου νομίσματος.

Αποθήκη

•  Κατά τη διαδικασία Import (Εισαγωγή) κινήσεων αποθήκης υπάρχει πλέον η δυνατότητα να γίνεται αποδεκτή η εισαγωγή κωδικών που δεν υπάρχουν στην ενότητα Στοιχεία Ειδών. Προηγείται προειδοποίηση και προβλέπεται η αυτόματη δημιουργία αντίστοιχων εγγραφών στην ενότητα Στοιχεία Ειδών.

•  Intrastat 2022:

 • Πλήρης υποστήριξη των νέων προδιαγραφών 
 • Στην κατάσταση Ελέγχου Intrastat προστέθηκαν τρεις στήλες: «Όροι παράδοσης», «Χώρα Πελάτη» «Χώρα Καταγωγής»
 • Στις κινήσεις αποθήκης καταργήθηκε το πεδίο χώρα Προελευσης/Προορισμού. Προστέθηκε νέο πεδίο «Χώρα Καταγωγής» με βάση τις ανάγκες των νέων προδιαγραφών Intrastat 2022.
 • Στο Κωδικολόγιο, στην καρτέλα [Ταυτότητα] ορίζεται πλέον η Χώρα «καταγωγής» (με κωδικοποίηση ISO δύο χαρακτήρων) και επιλέγεται από το πίνακα χωρών που έχετε εγκαταστήσει.

•  Στις Καρτέλες, στην επιλογή που τσεκάρεται το φίλτρο «Μόνο κίνηση με Αρνητικά» προστέθηκε και η περίπτωση [Φυσ.Υπ ή Σε Τριτ.] δηλαδή Φυσικού Υπολοίπου ή Σε Τρίτους.

•  Στις κινήσεις αποθήκης η δυσλειτουργία απομόνωσης με Β-Παρ/κού & Ημερομηνία αποκαταστάθηκε.

Λογιστική

Αρθρα

•  Παρέχεται πλέον η δυνατότητα καταχώρησης εγγραφών με μηδενική αξία (με σχετική επιβεβαίωση)

•  Στον πίνακα δεν υπήρχε έλεγχος σχετικά με το Β-παραστατικό.

myDATA

•  Νέα δυνατότητα: Στατιστικά ανά ΑΦΜ (βλ πλήρη περιγραφή εδώ) 

•  Νέα δυνατότητα: Ανάλυση παραστατικών ενός αποδέκτη ή εκδότη (βλ πλήρη περιγραφή εδώ)

•  myDATA: ΕξόδωνΦΠΑ ως Έξοδο

•  Νέο πεδίο "ΦΠΑ ως Έξοδο" και μαζική ενημέρωση/φρεσκάρισμα του πεδίου.

•  Προκειμένου ο χρήστης να μπορέσει να συμφωνήσει τα έξοδα της Γενικής Λογιστικής με αυτά των myDATA. πρέπει τα τελευταία να μπορούν να αποτυπώσουν εκτός από την καθαρή αξία που υπάρχει ήδη και τον «ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης». Προστέθηκε για το σκοπό αυτό μια νέα στήλη που αποτυπώνει αυτή την αξία. Η αξία αυτή παράγεται αυτόματα κατά την παραγωγή ή λήψη σύνοψης. Για συνόψεις που έχουν δημιουργηθεί χωρίς το στοιχείο αυτό, προβλέπεται η μαζική διαδικασία [Φρεσκάρισμα πεδίου ΦΠΑ ως έξοδο] την οποία θα βρείτε στο μενού [Εργαλεία].

•  Στην εκτύπωση συνόψεων εξόδων προστέθηκε στήλη ΦΠΑ ως Έξοδο.

•  Βελτιώσεις στην αντιστοίχιση χαρακτηρισμών Παραγωγών με Λήψεις.

•  Παρέχεται πλέον η δυνατότητα διόρθωσης λογαριασμού myDATA κατά την Προβολή Άρθρου: [Alt-A] μέσα από τον πίνακα παραγωγών.

•  Παρέχεται πλέον η δυνατότητα παραγωγής σύνοψης έχοντας διορθώσει παραμέτρους λογαριασμών.

•  Διάφορες βελτιώσεις & προσαρμογές myDATA.

 

Γενικές δυνατότητες

Βελτιώθηκε η δυνατότητα αναζήτησης εικονιδίων σε στήλες πινάκων (βλ πλήρη περιγραφή εδώ).

 

 

Ultimo ver. 3.0.12 (28/01/22)

Παραστατικά

Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών σε ξένο νόμισμα, σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν το module «Λογιστική Συναλλάγματος». Όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα (παράμετρος), το σύστημα αυτόματα εγκαθιστά την απαραίτητη υποδομή. Η διαδικασία έκδοσης παραστατικών αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα από το νόμισμα που έχει οριστεί στα στοιχεία του λογαριασμού του πελάτη (βλ. περιοχή «Παράμετροι διαχείρισης», πεδίο «Κινείται σε Ξένο Νόμισμα».) Το παραστατικό εκδίδεται στο σχετικό νόμισμα, ενημερώνοντας κατάλληλα και το αντίστοιχο λογιστικό άρθρο που παράγεται.

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


Ultimo ver. 3.0.11 (21/01/22)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 

 


Ultimo ver. 3.0.10 (30/12/21)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


Ultimo ver. 3.0.9 (07/12/21)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


Ultimo ver. 3.0.8 (04/11/21)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


Ultimo ver. 3.0.7 (21/09/21)

Γενικά

Δημιουργία υποδομής για υποστήριξη generic Παραστατικού Windows (Landscape & Portrait)

Προστέθηκε υποδομή ώστε να μπορείτε να δημιουργήστε δικά σας κουμπία σε κάθε ενότητα με τις λειτουργίες που επιθυμείτε. Πατήστε εδώ για σχετικές οδηγίες.

myDATA

Προστέθηκαν Παράμετροι για Αντιστοιχία Σειρών με Αρ.Εγκ/σης καθώς και Λίστας παραστατικών Εσόδων για διαβιβίβαση μόνο χαρακτηρισμών (πχ '11.1,11.2').

Προστέθηκε δυνατότητα Απομόνωσης εγγραφών [Alt-Z]. Πατήστε εδώ για λεπτομέρεις.

Προστέθηκε νέος τύπος λογαριασμού 'ΕΞ.ΦΠΑ' για ΦΠΑ Μη εκπιπτόμενο (δηλ ΕΞοδο ΦΠΑ).

ΕΑΦΔΣΣ e-send

Εγιναν κάποιες διορθώσεις στα υποβαλόμενα στοιχεία του e-line.

Aποθήκη - Στοιχεία Ειδών & Ομάδων

Προστέθηκαν οι εξής δυνατότητες:

  • Προβολής μηνιαίας εικόνας σε Πίνακα.
  • Διόρθωσης εγγραφής αποθήκης μέσα από την καρτέλα.

Aποθήκη - Καρτέλα είδους σε πίνακα

Προστέθηκαν νέες προαιρετικές στήλες: Κωδικός, Αριθμός παραστατικών χωριστά, Κωδικός & Αριθμός Παραγγελία και Αιτιολογία-2.

Στ Ειδών & Ομάδων

Η μηνιαία εικόνα σε πίνακα επιτρέπει πλέον copy-paste οποιουδήποτε μέρους σε Excel κ.λπ

Αποθήκη - Καρτέλα/Εκτύπωση

Δημιουργήθηκε νέα γραμμογράφηση που περιλαμβάνει το πεδίο "Αιτιολογία-2"

Προστέθηκε νέος κωδικός κίνησης αποθήκης Δ / b "Εξαγωγής Διακίνησης" και "Αρνητική σε Τρίτους".

Λογιστική - Καρτέλα/Εκτύπωση

Προστέθηκε νέα γραμμογράφηση που περιλαμβάνει το πεδίο "Αιτιολογία-2"

Κωδικοί - Επίπεδα πρόσβασης

Δημιουργήθηκε νέο επίπεδο πρόσβασης με κωδικό '0th' που αφορά στην επέμβαση σε παραμέτρους "Θεωρημένων" και έλεγχο σε Γ.Λογιστική και Αποθήκη

Αιτήσεις & Απαλλακτικά ΦΠΑ

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέα εγγραφή που αφορά πιστωτικό αξίας.


Ultimo ver. 3.0.6 (11/06/21)

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας myDATA.

Εκδοση Παραστατικών

Μερική μετεξέλιξη: Δυνατότητα να μπορεί να γίνει μετεξέλιξη μίας σε περισσότερες εγγραφές στο ίδιο παρ/κό με διαφορετικές Τιμές Μονάδας.
[Alt-A] Ανάλυση ποσότητας: Υποστηρίζεται μόνο όταν η μετεξελισσόμενη γραμμή δεν έχει αξίες (πχ ΔΑ χωρίς αξίες)


Ultimo ver. 3.0.5 (28/05/21)

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας myDATA.

 Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οδηγίες – Βοηθήματα – Τεκμηρίωση

Εκσυγχρονίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι οδηγίες/βοηθήματα σε ό,τι σχετίζεται με αναφορές, εκτυπώσεις, εξαγωγές (export) κ.λπ. Η τεκμηρίωση καλύπτει τόσο τις τυποποιημένες αναφορές όσο και τις παραμετρικές. Επιπλέον, σε κάποιους τομείς έχει ενσωματωθεί context-sensitive-help, δηλαδή βοήθημα που σχετίζεται ειδικά με το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης στην εφαρμογή. Έτσι για παράδειγμα όταν ετοιμάζεται ο χρήστης να εκτυπώσει μια αναφορά, στο μενού [Βοήθεια] προστίθεται μια νέα επιλογή, στην αρχή, με τίτλο [Οδηγίες Reporter + Query] που ενεργοποιείται και με Alt F1. Η περιγραφή αυτή μένει σταθερή αλλά το σημείο εκκίνησης του βοηθήματος εξαρτάται από το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης. Ακόμα, έχουν προστεθεί κουμπιά που υπενθυμίζουν τη δυνατότητα ειδικού βοηθήματος.

Χρήστες που αντιμετωπίζουν λογιστικές καταστάσεις (αποθήκης) με δεδομένα των οποίων τα αριθμητικά στοιχεία είναι μεγάλα (π.χ. πολύ μεγάλες αξίες, ποσότητες με πολλά δεκαδικά ή και μεγάλο ακέραιο τμήμα) μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αναγνωσιμότητα των αναφορών τους με τις νέες δυνατότητες που περιγράφονται στο τμήμα Προσαρμογή αναφοράς στη σελίδα.


Ultimo ver. 3.0.4 (05/03/21)

Παραστατικά έκδοση

Λογαριασμοί: Προστέθηκε δυνατότητα χαρακτηρισμού Κράτησης (δηλαδή αναλυτική γραμμή της οποίας η αξία θα αφαιρεθεί από το σύνολο).

Παρέχονται 2 επιλογές:

  • Αφαιρούμενο ποσό Προ Κρατήσεων:  Η αξία θα αφαιρεθεί πριν από τον πιθανό υπολογισμό κρατήσεων % ώστε αυτές να υπολογιστούν βάση του νέου συνόλου.
  • Αφαιρούμενο ποσό στο Τελ.Σύνολο: Η αξία θα αφαιρεθεί από το τελικό σύνολο δηλαδή αφού υπολογιστούν πιθανές κρατήσεις % στο σύνολο.

Παραστατικά / Παράμετροι σταθμού εργασίας

Προτεινόμενος εκτυπωτής:

Προστέθηκε δυνατότητα να προβάλλεται παράθυρο επιλογής Εκτυπωτή πριν από την έκδοση του παραστατικού

Βιβλία Λογιστικής/Αποθήκης

Προστέθηκε δυνατότητα Μη Αποτύπωσης της Ωρας-Ημ/νίας Εκδοσης (πλην ημερολογίων)

 Αποθήκη - Δημιουργία αρχείων νέας χρήσης

Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής Αποθηκών στις οποίες θα γίνει η δημιουργία.

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας myDATA.


Ultimo ver. 3.0.3 (01/03/21)

Αποθήκη: Καρτέλα σε browser

Προστέθηκαν δύο νέες στήλες: κ.κ Ποσοτ & Αξίας που απεικοινίζουν τους αντίστοιχους Κωδικούς Κίνησης της εγγραφής.

Λογιστική - Αρθρα

Προστέθηκε δυνατότητα με [Ctrl-F6] πάνω σε μία εγγραφή, να εμφανίζει Λογιστική Καρτέλα του σχετικού λογαριασμού.

Παραμετρικές αναφορές - Query

Στην εκτύπωση "Ανάλυση παρ/κών" προστέθηκαν νέες παραμετρικές ταξινομήσεις της αναφοράς.

Επίσης προστέθηκαν:

  • Νέα Στήλη: Είδος/Λογ/Σχόλιο
  • Νέες λογ.συνθήκες: Μονο Είδος|Λογ/μο|Σχόλιο

Λογιστική - Αποθήκη

Όταν ανοίγουμε νέο παράθυρο, διατηρείται το έτος/χρήση του ενεργού παραθύρου.

Αποθήκη - Συντήρηση -  Επανενημέρωση

Προτείνεται ενημέρωση ΜΣΚ σε κινήσεις όταν από Συγκ/κή Αποθήκη

Αποθήκη - Βιβλία - Ημερολόγια

Προστέθηκε δυνατότητα αποτύπωσης ποσοτήτων ειδών:

  • Από βοηθητική (2η)
  • Αναγωγή σε 2η ΜΜ

Βοηθητικά - Κωδικοί Πρόσβασης

Προστέθηκε νέα εξαίρεση "Απαγορεύεται Διαγραφή Αρθρου ΓΛ."

 

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας myDATA.

 


Ultimo ver. 3.0.2 (20/01/21)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας myDATA. Ανανεωμένες οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ


Ultimo ver. 3.0.1 (17/12/20)

Ενσωμάτωση myData

Η παρούσα έκδοση είναι πλήρως συμβατή με την πλαφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.


  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com