ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Ultimo ver. 2.11.5 (20/07/20)

Παραστατικά - Έκδοση

Πλέον,  τα παραστατικά που σημαίνονται από ΕΑΦΔΣΣ, έχουν δυνατότητα να τυπώνουν το απαιτούμενο από την Α.Α.Δ.Ε. QRCode.

Παραστατικά Εξωτερικού

Το Interface για τον Consignee εμφανίζεται πάντα και όχι μόνο στα Invoice.


 Ultimo ver. 2.11.4 (07/07/20)

Γενικά - Άνετες αναφορές

Κάποιες αναφορές π.χ. Ισοζύγια Αποθήκης, λόγω περιορισμών των εκτυπωτών ακίδας (matrix printers) ήταν σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο που να αποτυπώνουν πολλές στήλες σε περιορισμένο χώρο, με συμβιβασμούς ως προς την αναγνωσιμότητα. Ειδικά στα αριθμητικά πεδία συνήθως έλλειπαν διαχωριστικά στις χιλιάδες και ορισμένες φορές μεγάλα ποσά δεν διαχωρίζονταν μεταξύ τους, καταλαμβάνοντας τον χώρο μεταξύ τους.

Παρόλον ότι η ανάγκη για τους εκτυπωτές αυτούς ακόμη υπάρχει, δώσαμε τη δυνατότητα να μπορεί να εκδοθεί ή ίδια αναφορά σε μορφή text στην οθόνη ή σε γραφικό περιβάλλον (οθόνη, εκτυπωτή laser ή inkjet) χωρίς τους περιορισμούς χώρου. Την παράμετρο/δυνατότητα που ενεργοποιεί την τεχνολογία αυτή ονομάσαμε «άνετη αναφορά» και μπορεί να τσεκαριστεί από τις προτιμήσεις εκτύπωσης του κάθε χρήστη.

Η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνιμα από τις Ιδιότητες σταθμού εργασίας (Προτιμήσεις εκτυπώσεων Windows) ή περιστασιακά κατά τη στιγμή εκτύπωσης μιας αναφοράς από το κουμπί [ Προτιμήσεις ] -> Καρτέλα [Εκτυπώσεις Windows], περιοχή «Συμπίεση στηλών για εκτυπωτές ακίδας, checkbox Άνετη αναφορά.

Παραστατικά - Έκδοση

Το επιλεγμένο παρ/κό εμφανίζεται αμέσως τους τίτλους των παραθύρων.

Βοηθητικά

Νέα επιλογή 'Ομάδες Χρηστών'.

Γενικά

Προστέθηκε δυνατότητα "καρφιτσώματος" στην οθόνη, των συχνότερα χρησιμοποιούμενων επιλογών κάθε ενότητας. Αναλυτική παρουσίαση θα βρείτε εδώ.

Λογιστική - Βιβλία - Ημερολόγιο

Προστέθηκε δυνατότητα επιλόγής 'Αναφορά ανά ημέρα'. Όταν δεν είναι ενεργή, το ημερολόγιο βγαίνει συνολικά για την επιλεγμένη περίοδο προκειμένου να μπορεί να αποστελεί σε Excel.


Ultimo ver. 2.11.3 (17/05/20)

Λογαριασμοί - Καρτέλα Ανεξοφλήτων

Προστέθηκε νέα στήλη που εμφανίζει την για αξία των Πιστωτικών όταν ο χρήστης ζητήσει την εμφάνιση τους.

Αποθήκη - Import εγγραφών

Πλέον το πεδίο "Σειρά", (αν είναι κενό) συμπληρώνεται με βάση την σειρά της αντίστοιχης Διαδικασίας αποθήκης .

Παραστατικά - Έκδοση από παραγγελίες

Δυνατότητα διάσπασης παρ/κού (σε πολλαπλά με ερώτηση) αν η Τελική Αξία υπερβαίνει την ορισμένη αξία ελέγχου.

    • Δεν διασπώνται αναλ. γραμμές με αξία μεγαλύτερη (η διαδικάσια έκδοσης σταματά εκεί) και η παραγγελία μένει μερικώς παραδομένη.
    • Το σύστημα προσπαθεί να μοιράσει την αξία εξίσου στα εκδιδόμενα παρ/κά.
    • Η ενημέρωση των παραγγελιών γίνεται στο τέλος των πολλαπλών παρ/κων και όχι ανά παρ/κό (όπως γίνεται στα απλά)

Παραστατικά - Έκδοση

Πλέον τα βασικά στοιχεία του επιλεγμένου πελάτη και αποδέκτη του παραστατικού, εμφανίζονται σε χωρισμένο παράθυρο, στο κάτω μέρος της οθόνης έκδοσης. Υπάρχει παράμετρος μέσω του μενού "Εργαλεία / Διατάξη Οθόνης έκδοσης παραστατικών" για δυνατότητα εμφάνισης των βασικών στοιχείων στο πάνω μέρος της οθόνης.

Επίσης προβάλεται μήνυμα επιβεβαίωσης σε περίπτωση αλλαγής της αυτόματης αρίθμησης από το χρήστη ή Μελλοντικής ημερ/νίας.

Τέλος, γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας του εκδιδόμενου παραστατικού σε σχέση με 3 προγενέστερα παραστατικά.

Παραγγελίες

Προστέθηκε νέα στήλη "Υποκείμενη Αξία".

Στην εκτύπωση με αξίες προστέθηκαν νέες στήλες: Υποκείμενη Αξία.


Ultimo ver. 2.11.2 (12/04/20)

Γενικά - Υποστήριξη ΕΦΚ

Προστέθηκε δυνατότητα υποστήριξης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης σε Αποθήκη, Παραγγελίες και Εκδοση Παραστατικών.

Παραγγελίες

Προστέθηκε νέα επιλογή "[Alt-F2] Κινήσεις Παραγγελιών" που μας δείχνει αναλυτικά όλα τα είδη των παραγγελιών, με το status τους. Η ενότητα έχει διάφορες ταξινομήσεις κα τρόπους αναζήτησης. Επιλέγοντας ένα είδος παραγγελίας, το σύστημα φέρνει ώς ενεργή προς διαχείριση την σχετική παραγγελία

Παραστατικά - Έκδοση

Πλέον η Αναζήτηση είδους με Κωδικοποίηση Προμηθευτή γίνεται και στις πράσθετες κωδικοποιήσεις.

Αποθήκη - Ειδικοί τιμοκατάλογοι

Προστέθηκε δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης ΣΕ άλλους Τιμοκαταλόγους με δυνατότητα ορισμού εύρους κωδικών.

Εκπτώσεις

Προσθήκη 2 νέων ποσοστών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον υπάρχει το είδος στον ειδικό τιμοκατάλογο.

Λογιστική - Πελάτες

Προστέθηκε δυνατότητα αποτύπωσης κρατήσεων δημοσίου με 4 δεκαδικά.

Λογιστική - Διαχειριση ανεξοφλήτων

Βελτίωση μηνήματος όταν η Αξία Ανεξοφλήτων είναι μικρότερη από το Υπόλοιπο.

Αναφορές. Ορισμός εύρους.

Σε πολλές αναφορές όπου ορίζεται εύρος κωδικών, το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα το κωδικό "Εως" (όταν είναι κενός) ίδιο με τον κωδικό "Από". Επίσης έχει προστεθεί ένο κουμπί δίπλα στο πεδίο "Από" ώστε πατώντας το, να συμπληρώνεται το "Εως" ίδιο με το "Από"

Αποθήκη/Κωδικολόγιο

Νέα πεδία:Χρήστης Δημιουργίας και Τελ.Ενημέρωσης.

 


Ultimo ver. 2.11.1 (09/03/20)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις στην διαδικασία παραγωγής ετήσιας ΜΥΦ.

 


Ultimo ver. 2.11.0 (08/01/20)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com