ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Ultimo ver. 2.6.9 (08/06/16)

Λογιστική - Ενιαία Λογιστικά Πρότυπα

Εγιναν οι ακόλουθες επεμβάσεις προκειμένου να υποστηριχθούν τα "Ενιαία Λογιστικά Πρότυπα" (ΕΛΠ)

 • Στην φόρμα καταχώρησης των στοιχείων των λογαριασμών, προστέθηκε νέο checkbox "Αφορά Ενιαία Λογιστικά Πρότυπα".
  Αν ένας τέτοιος λογαριασμός έχει δεχτεί κινήσεις, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της σχετικής ένδειξης.
 • Στα άρθρα ελέγχεται η ισοσκέλιση μεταξύ λογ/μων Γ.Λ. και Ε.Λ.Π. στο ίδιο άρθρο.
 • Στα Ισοζύγια και τα Βιβλία Απογραφής προστέθηκε δυνατότητα επιλογής μεταξύ των:
  • 1. Μόνον οι Ε.Γεν.Λογ/κού Σχεδίου
  • 2. Μόνον οι Ε.Λογ/κών Προτύπων
  • 3. Ε.Γ.Λ.Σ και Ε.Λ.Π.
Λογιστική - Δημιουργία αρχείων νέας χρήσης

Στην επιλογή "Μόνο νέοι" προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης των εγγραφών με Α/Α "μεγαλύτερο από" ώστε να μην προστίθενται πάλι όσοι έχουμε διαγράψει στη νέα χρήση και δεν τους θέλουμε πλέον.

Αποθήκη - Κινήσεις

Προστέθηκε δυνατότητα αλλαγής χρήσης μέσα από τις Κινήσεις αποθήκης.

Παραστατικά - Έκδοση

Κατά την άντληση, το check box "Χαρακτηρισμοί κινήσεων διατηρούνται" είναι πλέον ενεργό εξ' αρχής.

Κατά την άντληση από Ιστορικό ή μετεξέλιξη άλλου παραστατικού, όταν έχουμε ενεργοποιημένα τα check boxes "Αξίες & Εκπτώσεις διατηρούνται" και δεν αλλάζει η ποσότητα, πλέον η Αξία έκπτωσης παραμένει και δεν υπολογίζεται ξανά.

Αναφορές: A92 Στατιστικά Αγορών ...μεταξύ χρήσεων

Δημιουργήθηκε νέα ενότητα "A92 Στατιστικά Αγορών (μεταξύ χρήσεων)" η οποία λειτουργεί όπως η "Α91 Στατιστικά πωλήσεων (μεταξύ χρήσεων)".

Agenda - Ονόματα

Προστέθηκε έλεγχος της μορφής του E-Mail που καταχωρείται (πχ. δεν επιτρέπονται Ελληνικοί χαρακτήρες).


Ultimo ver. 2.6.8 (27/05/16)

Αποθήκη - Βιβλία - Ισοζύγιο

Προστέθηκε νέα μορφή ισοζυγίου "8. Κατάσταση με ανάλυση Διακινήσεων".

Παραστατικά - Έκδοση

Κατά την μετεξέλιξη, μεταφέρονται πλέον ο αριθμός παραγγελίες πελάτη και η ημερομηνία επιθυμητής παράδοσης.

Παραμετρικές εκτυπώσεις - Query

Στην εκτύπωση "Κατάσταση ελέγχου ΦΠΑ" γίνεται πλέο στρογγυλοποίηση του ΦΠΑ στο λεπτό ώστε να συμφωνεί πιο πολύ με τις αναλυτικές εγγραφές παραστατικού. Επίσης προστέθηκαν οι στήλες "ΦΠΑ χωρίς στρογγ/ση" και "Διαφορά".

Αποθήκη - Τυποποιημένες Αναφορές - A91 Στατιστικά Πωλήσεων

Στην επιλογή Κατά σειρά κατάταξης προστέθηκε επιλογή: "Τα πρώτα... ή Ολα" και η προτεινόμενη είναι "Ολα".

Απαλλακτικά ΦΠΑ

Μεγάλωσαν τα πεδία αξίας & αριθμού απαλλακτικού.

Παραστατικά - Ιστορικό - Αποστολή με E-mail

Προστέθηκε δυνατότητα τυφλής κοινοποίησης (BCC) προκειμένου να αποστέλλεται ένα αντίγραφο σε εσάς, καθώς και προσυμπλήρωσης του θέματος (Subject) του E-Mail με όποια πληροφορία θέλετε, προκειμένου να μπορείτε να τα διαχειριστείτε στο πρόγραμμα αλληλογραφίας σας με κανόνες εισερχομένων (π.χ. για αυτόματη μετακίνηση σε υποφακέλλους).

Αποθήκη - Στοιχεία Ειδών

Όταν έχετε περισσότερες από μία αποθήκες προστίθεται αυτόματα μία νεα ταξινόμηση κατά Κωδικό είδους + Κωδικό αποθήκης.

Λογιστική - Αρθρα - Ξένο Νόμισμα

Οταν η συμπλήρωση της Αξίας του Ξένου Νομίσματος γίνεται μη αυτόματα και η ισοτιμία είναι μηδενική τότε δεν γίνεται η πράξη:

[Αξία Ξένου Νομίσματος]/[Ισοτιμία] = [Αξία σε EUR].


Ultimo ver. 2.6.7 (06/04/16)

Παραστατικά - ΕΑΦΔΣΣ νέου τύπου

Προστέθηκε υποστήριξη για eLine και δημιουργία _e.txt files.

Λογιστική - Λογαριασμοί

Περιγραφή λογ/μού: Το πεδίο είναι πλέον τύπου Auto Complete. Αυτή είναι παρεμφερής με την αναζήτηση/συμπλήρωση πεδίων όπως π.χ. στο Google, όπου ενώ πληκτρολογεί ο χρήστης προβάλλεται από κάτω μια λίστα με πιθανές έτοιμες επιλογές τις οποίες μπορεί ο χρήστης να επιλέξει με το ποντίκι ή με το πληκτρολόγιο (κάτω βελάκι). Η βάση δεδομένων από όπου αντείται η λίστα είνοι οι Λογαριασμοί της τρέχουσας χρήσης.

Εκδοση παραστατικού Απαλλαγής ΦΠΑ

Δεν επιτρέπεται έκδοση αν εκκρεμούν παρ/κά Off-line.


Ultimo ver. 2.6.6 (26/02/16)

Παραστατικά - Παράμετροι

Κατά την επιλογή προεπιλεγμένου εκτυπωτή, ορίζεται αν είναι Windows/Text και ελέγχεται πριν την εκτύπωση.

Λογιστή - Αναφορες - Α23 Ανάλυση Ηλικάς Υπολοίπων

Προστέθηκε στις παραμέτρους εκτύπωσης δυνατότητα επιλογής της στήλης "Μ.Ο.Ημερων Εξόφλησης (Axion)". Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη σε όσους έχουν την αφαρμογή AXION.

Παραστατικά - Έκδοση

Προστέθηκε δυνατότητα μετεξέλιξης πολλών παραστατικών που επιλέγονται μέσω λίστας.

Όταν το παρασταικό εκδίδεται από παραγγελίες, εκτυπώνονται πλέον ο αριθμός παραγγελίες πελάτη και η ημερομηνία επιθυμητής παράδοσης.

Αποθήκη - Μεταφορά υπολοίπων

Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής λίστας αποθηκών προκειμένου να γίνει απογραφή σε πολλές αποθήκες με μία κίνηση.

Παραστατικά - Έκδοση παραστατικών απαλλαγής ΦΠΑ

Δυνατότητα να εκτυπωνεται, δίπλα στο Οριο τρέχουσας συναλλαγής, το Σχετικό Παρ/κό (δηλ το παραστατικό του Προμηθευτή).


Ultimo ver. 2.6.5 (22/01/16)

Γενικός χειρισμός

Προστέθηκε δυνατότητα αναζήτησης τύπου "Περιέχει", εντός της επιλεγμένης ταξινόμησης (F5).

Οταν π.χ. στα Ονόματα θέλετε να εντοπίσετε την εταιρία Κ.ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ "ΣΥΝΠΑΝ SOFTWARE", πιθανόν να μην θυμάστε ότι την είναι καταχωρημένη έτσι (δηλ "Κ.ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ...") και να προσπαθείτε να την αναζητήσετε ως "ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ". Σε μία τέτοια περίπτωση η κλασική αναζήτηση κλειδιού με [TAB] δεν θα μπορέσει να την εντοπίσει.

Μπορείτε λοιπόν πλέον, να πατήσετε το [TAB], να γράψετε αυτό που ψάχνετε  π.χ. ΣΑΡΓΟ και να πατήσετε το νέο κουπί Περιέχει [F4].

periexei f4

Τότε, κάτω από το πεδίο αναζήτησης, προβάλλεται αν βρέθηκε ή όχι. Σε περίπτωση που δεν είναι η εγγραφή που αναζητάτε, πατήστε ξανά το Περιέχει [F4] οπότε το σύστημα θα προχωρήσει σε επόμενη αναζήτηση.

Οταν βρείτε την εγγραφή που επιθυμείτε, πατήστε OK για να την επιλέξετε.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην επιλογή "Αναζήτηση κλειδιού [TAB]" όλων των ενοτήτων. Το σύστημα αρχίζει την αναζήτηση από την αρχή της ενεργής ενόητητας, μέ βάση την ταξινόμηση, και όχι από την ενεργή εγγραφή και μετά όπως συμβαίνει στην "Αναζήτηση από δεδομένα στήλης" [Ctrl-Enter]

Παραστατικά - Έκδοση παραστατικών απαλλαγής ΦΠΑ

Υποστηρίζεται το νέο "Ειδικό Διπλότυπο Απαλλαγής από το ΦΠΑ" με βάση το υπόδειγμα 8 της ΠΟΛ. 1167/2015

Εγινε επανασχεδίαση τηε γραμμογράφησης του παραστατικού για εκτυπωτές Windows (Laser/Inkjet) καθώς και της οθόνης έκδοσης.

Αποθήκη - Τυποποιημένες αναφορές - Β2 Τιμολόγια και Πιστωτικά πελατών.

Προστέθηκαν νέες στήλες: "Αξία Πωλήσεων" , "Αξία Φ.Π.Α".

Προστέθηκε επιλογή "Μόνο Σύνολα ανα Πελάτη".

Αποθήκη - Τυποποιημένες αναφορές - Β1 Δελτία Αποστολής και Παραλαβής πελατών

Προστέθηκε επιλογή "Μόνο Σύνολα ανα Πελάτη".


Ultimo ver. 2.6.4 (24/12/15)

Αποθήκη -  Τυποποιημένες αναφορές - Β2 Τιμολόγια και Πιστωτικά πελατών.

 Προστέθηκε η αναφορά "Β2" που αποτυπώνει τα Τιμολόγια και Πιστωτικά των πελατών σας από Κινήσεις Αποθήκης.

 • Εύρος πελατών
 • Εύρος χρονικής περιόδου
 • Εμφάνιση πελατών βάσει ένδειξης απαλλαγής από ΦΠΑ
 • Πρόσθετα φίλτρα
Αποθήκη - Τυποποιημένες αναφορές - A21. Κατάσταση ελέγχου ποσοτήτων

Εγινε αλλαγή του τίτλου των στηλών:

 • Αγορές με αξία -> Εισαγωγές
 • Πωλήσεις με αξία -> Εξαγωγές

και αλλάχθηκε η λογική της στήλης "Πρόταση" ώστε να λαμβάνει υπόψη της περισσότερες περιπτώσεις, ανάλογα του τί έχετε συμπληρώσει ως Μέγιστο & Ελάχιστο απόθεμα στα στοιχεία ειδών.

Παραστατικά - Παράμετροι

Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού "προεπιλεγμένου εκτυπωτή παραστατικών" ανά σταθμό εργασίας.

Αυτό σημαίνει πως πλέον αποδεσμεύονται τα παραστατικά από τον ένα συγκεκριμένο εκτυπωτή, που είχαν ορισμένο, και μπορούν να τυπωθούν σωστά στον εκτυπωτή του εκάστοτε σταθμού που μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικός από των υπολοίπων.

Για να λειτουργήσει αυτό, πρέπει:

 • Να τυπώνετε παραστατικά σε εκτυπωτές Laser/Inkjet
 • Να είναι επιλεγμένος στις παραμέτρους εκτύπωσης των παραστατικών  ο "Προεπιλεγμένος εκτυπωτής Παραστατικών Σταθμού".

Ultimo ver. 2.6.3 (27/11/15)

Αποθήκη - Τυποποιημένες αναφορές - Β1 Δελτία Αποστολής και Παραλαβής πελατών

Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού προσθέτων φίλτρων.

Διαχείριση απαλλακτικών ΦΠΑ (Extra module)

Η ΣΥΝΠΑΝ δημιούργησε ένα νέο έξτρα module για την διευκόλυνση της διαχείρισης των απαλλακτικών ΦΠΑ (διατίθεται χωριστά).

Το module αυτό διαθέτει τις εξής δυνατότητες:

 • Διαδικασία άντλησης των εκκρεμών Δελτίων Αποστολής και Παραλαβής για πελάτες που έχουν Απαλλαγή ΦΠΑ.
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία αποστολής ειδοποιήσεων έκδοσης Απαλλακτικών ΦΠΑ προς τους πελάτες σας, μέσω email.
 • Δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων του απαλλακτικού που σας στέλνει ο Πελάτης.
 • Αυτόματη αντληση και συμπλήρωση των στοιχείων του απαλλακτικού στις παρατηρήσεις κατά την έκδοση Τιμολογίων.
 • Ελέγχους κατά την έκδοση των Τιμολογίων ως προς την αξία τους και την ύπαρξη των αντίστοιχων απαλλακτικών.
 • Ιστορικό απαλλακτικών.

Για την προμήθεια του, επικοινωνήστε μαζί μας!

Παραγγελίες

Προστέθηκε δυνατότητα ελέγχου ορίου αξίας της κάθε παραγγελίας και εμφάνισης σχετικής προειδοποίησης.

Λογιστική - Καταχωρηση Τυποποιημένων Αρθρων

Στον browser καταχώρησης τυποποιημένων άρθρων προστέθηκε νέα στήλη 'Κιν': 'Χ'/'Π' που αποτυπώνει την κίνηση της συγκεκριμμένης εγγραφής (Χρέωση/Πίστωση).


Ultimo ver. 2.6.2 (19/10/15)

Αποθήκη - Τυποποιημένες αναφορές - Β1. Δελτία Αποστολής και Παραλαβής πελατών

Προστέθηκε η αναφορά "Β1" που αποτυπώνει τα Δελτία Αποστολής και Δελτία Παραλαβής των πελατών σας (από Κινήσεις Αποθήκης).

Χρησιμεύει στον εντοπισμό των μη τιμολογημένων, όσων δηλαδή δεν έχουν μετεξελιχτεί από την έκδοση παραστατικών.

Διαθέτει επιλογές για:

 • Εύρος πελατών
 • Εύρος χρονικής περιόδου
 • Εμφάνιση μόνο των ΜΗ τιμολογημένων (εκκρεμών) ΔΑ & ΔΠ
 • Εμφάνιση πελατών βάσει ένδειξης απαλλαγής από ΦΠΑ
Παραστατικά - Ιστορικό Παραστατικών

Προστέθηκε δυνατότητα αποστολής παραστατικών σε μορφή PDF με E-mail  [Ctrl-F8] (Απαιτεί παραμετροποίηση).

Η Επανεκτύπωση σε άλλον εκτυπωτή, όταν η φόρμα του παραστατικού είναι σε γραφική μορφή (Windows), πλέον:

 • Προτείνει το κατάλληλο προσανατολισμό σελίδας
 • Δεν έχει διαθέσιμη την επιλογή "Οθόνη Text" καθώς δεν έχει νόημα
Παραστατικά - Βοηθητικά ιστορικά

Προστέθηκε νέα ταξινόμηση κατά ημερομηνία, στα Ιστορικά Διαγραμμένων, Αντιγράφων, Ακυρωμένων Παραστατικών.

Λογιστική - Εκτυπώσεις Καρτέλας/ών λογαριασμού/ών

Μετακινήθηκαν οι τίτλοι των εκτυπώσεων στα αριστερά (αντί στο κέντρο).

Καρτέλα Λογιστικής (διαχείριση στην Οθόνη)

Προστέθηκε νέα προαιρετική στήλη με τον Κωδικό Πωλητή της λογιστικής εγγραφής.

Αποθήκη - Βοηθ. Ενότητες - Ισοτιμίες Συναλλάγματος

Κατα την καταχώρηση νέας ισοτιιμίας γίνεται έλεγχος και προβάλλεται μήνυμα, όταν έχει απόκλιση μεγαλύτερη του 5% σε σχέση με την προηγούμενη.

Αποθήκη - Εργασίες - Ομαδικό άνοιγμα καρτελλών

Δημιουργήθηκε νέο ειδικό δικαίωμα (εξαίρεση) στους κωδικούς πρόσβασης χρηστών προκειμένου να μην επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες να κάνουν ομαδικό άνοιγμα.


Ultimo ver. 2.6.1 (23/09/15)

Χειρισμός - Αλλαγή τρόπου προβολής επιλεγμένης εγγραφής

Προκειμένου να διευκολύνουμε τον οπτικό εντοπισμό της επιλεγμένης εγγραφής, προχωρήσαμε σε διάφορες παρεμβάσεις προκειμένου να εχουμε ένα πιό χρηστικό αποτέλεσμα.

xw new browser with arrow

Παρατηρούμε τις εξής αλλαγές:

 • Το βελάκι αριστερά που δείχνει την επιλεγμένη εγγραφή
 • Την κόκκινη υπογράμμιση της επιλεγμένης εγγραφής
 • Το κόκκινο πλαίσιο γύρω από το επιλεγμένο πεδίο της εγγραφής

Οι αλλαγές αυτές, ενεργοποιούνται αυτόματα για όλες τις οθόνες. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να μην υπάρχει το βελάκι ή ακόμα και να γυρίσει στον παλιό τρόπο αποτύπωσης της επιλεγμένης εγγραφής. Αυτό μπορεί να γίνει από δύο σημεία:

 • Απο τις Ιδιότητες σταθμού εργασίας οι οποίες επηρεάζουν όλες τις οθόνες, όλων των εφαρμογών της ΣΥΝΠΑΝ με βάση τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη.

ise browser params

 • Από τις ρυθμίσεις οποιουδήποτε browser μέσω του μενού Εργαλεία->Ρυθμίσεις browser. Από εκεί, επηρεάζονται τρείς παράμετροι: το ύψος της γραμμής, η μορφή του κέρσορα (επιλεγμένης εγγραφής) καθώς και η προβολή ή όχι βέλους πριν την πρώτη στήλη. Ειδικά για την δέυτερη παράμετρο διαβάστε το σχετικό κείμενο που βοηθά στην επιλογή της κατάλληλης μορφής.

browser params

browser params 2

Χειρισμός - Οπτική αποτύπωση ταξινομήσεων

Προστέθηκαν ενδείξεις, κάτω από τον τίτλο των στηλών που συμμετέχουν στις διαθέσιμες (με F5) ταξινομήσεις.

Οι στήλες που συμμετέχουν στην ενεργή ταξινόμηση διαθέτουν:

 • Αριθμητική ένδειξη 1,2,3.. κλπ βάσει της σειράς με την οποία συμμετέχουν στην ενεργή ταξινόμηση
 • Χρωματική ένδειξη που ξεκινάει από έντονο κίτρινο και σκουραίνει σταδιακά, ανάλογα με την παραπάνω σειρά
 • Μεγάλο "βελάκι" στην στήλη που αφορά το πρωτεύον πεδίο/στήλη της ταξινόμησης

xw browser with sorting 1

Στήλες των οποίων οι τίτλοι στο κάτω μέρος έχουν ένα πολύ μικρό βελάκι υποδηλώνουν το πρωτεύον κλειδί κάποιας εναλλακτικής ταξινόμησης. Με αριστερό κλικ στη περιοχή αυτή επιλέγεται αυτόματα η αντίστοιχη ταξινόμηση, πολύ ταχύτερα παρά με τη διαδικασία μέσω F5.

Στις λοιπές περιπτώσεις ενεργού κλειδιού το αριστερό κλικ στη σχετική περιοχή ενεργοποιεί τη λειτουργία "Αναζήτηση κλειδιού" [Tab].

Με δεξί κλικ στην περιοχή προβάλλεται context sensitive μενού από όπου μπορεί κανείς μεταξύ άλλων να ενεργοποιήσει την "Επιλογή άλλης ταξινόμησης" [F5].

xw browser with sorting 2

Παραστατικά - Παράμετροι Λογαριασμών Αποθήκης - Παραμετροι ΦΠΑ Λογαριασμών

Λογαριασμοί: Υπάρχει πλέον δυνατότητα να αντικαθίσταται μόνο ένας χαρακτήρας στον κωδικό ανάλογα με την κατηγορία Φ.Π.Α. (Δηλ. βάζοντας μόνο ένα '*')

Παράμετροι Φ.Π.Α.: Νέα παράμετρος για Απαλλαγή ΦΠΑ. (ορίστε ΦΠΑ% = -1)

Λογιστική - (Λογ/μοί & Πελάτες)

Προστέθηκε επιλογή με δυνατότητα έκδοσης "Αναφοράς ανεξόφλητων παραστατικών" με [Alt-F5]. (Είναι ίδια με την τυποποιημένη αναφορά "Α33. Ανεξόφλητα τιμολόγια" αλλά για έναν λογαριασμό).

Λογιστική - Πελάτες

Προστέθηκε νέα επιλογή ΦΠΑ: "με Απαλλακτικό"
Αφορά τους Πελάτες για τους οποίους συνήθως εκδίδεται παραστατικό χωρίς Φ.Π.Α. επειδή έχει ζητηθεί και έχουν εκδόσει Απαλλακτικό.

Κινήσεις Αποθήκης

Προστέθηκε επιλογή για έκδοση αναφοράς "Μη τιμολογημένα ΔΑ & ΔΠ" με [Alt-F9] που περιλαμβάνει τις ατιμολόγητες κινήσεις Δελτίων Αποστολής και Δελτίων Παραλαβής ενός Πελάτη, κάποιας χρονικής περιόδου.


Ultimo ver. 2.6.0 (04/08/15)

Παραστατικά - Αναζήτηση

Στην αναζήτηση κλειδιού, προστέθηκε δυνατότητα ξεχωριστής καταχώρησης Σειράς & Αριθμού για ευκολότερη αναζήτηση χωρίς την ανάγκη πληκτρολόγησης των ενδιάμεσων μηδενικών.

Η αλλαγή αυτή έγινε στα Αρθρα Λογιστικής, στις Κινήσεις Αποθήκης και στο Ιστορικό Παραστατικών.

Κινήσεις Λογιστικής

Προστέθηκε, προαιρετικά, νέο πεδίο που αφορά τον κωδικό πωλητή. Αν παρακολουθείτε κωδικό πωλητή στις κινήσεις Λογιστικής αυτός, μέχρι σήμερα, αποθηκεύεται σε συγκεκριμένη θέση της Αιτιολογίας-2. Συνενοηθείτε με το τμήμα υποστήριξης της ΣΥΝΠΑΝ προκειμένου να το ενεργοποιήσετε.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

 


______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com