ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

Ultimo ver. 2.2.0 (12/05/09)

 

Γενικά

Έκδοση με επίσημη πλήρη υποστήριξη για Windows Vista. Νέες ΣΥΝΠΑΝ dlls.

Κωδικοί πρόσβασης
 • Για καλύτερη υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, οι κωδικοί  πρόσβασης των εφαρμογών της ΣΥΝΠΑΝ βελτιώθηκαν σε  αρκετά σημεία.

Συγκεκριμένα:

  • Ο κάθε χρήστης αποκτά "Όνομα Χρήστη" που συνδέεται με τον μέχρι τώρα κωδικό πρόσβασής του.
  • Το 'Όνομα χρήστη' γίνεται καταρχήν ίδιο με τον    κωδικό πρόσβασης.
  • Όλα τα πεδία της database    είναι πλέον encrypted.
  • Το παράθυρο έλεγχου πρόσβασης αποκτά πεδίο 'Ονομα χρήστη'
  • Αν ο χρήστης δεν συμπληρώσει το "Όνομα χρήστη", αυτό θεωρείται ίδιο με τον "Κωδικό πρόσβασης
  • Αν ο χρήστης συμπληρώσει το "Όνομα χρήστη"  και αυτό είναι διαφορετικό από τον 'Κωδικό πρόσβασης' τότε αυτό αποθηκεύεται στο registry και προτείνεται σε επόμενη πρόσβαση.
  • Στο παράθυρο έλεγχου πρόσβασης προστέθηκε νέο κουμπί με δυνατότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης
  • Στο μενού της εφαρμογής προστέθηκε νέα επιλογή με δυνατότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης

Για να υποστηριχθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται αλλαγή δομής της database των κωδικών πρόσβασης που πραγματοποιείται με την πρώτη είσοδο στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης".

Κατ' αυτό τον τρόπο όλοι οι περιορισμοί και εξαιρέσεις συνδέονται με το Όνομα χρήστη και αποσυνδέονται από τον κωδικό πρόσβασης που  μπορεί πλέον να αλλάζει ελεύθερα, ακόμα και απο τον ίδιο το χρήστη.

Αποθήκη - Κωδικολόγιο - Παράμετροι
 • Προστέθηκε δυνατότητα επιλεκτικής εμφάνισης - απόκρυψης των τιμών πώλησης.

Ultimo ver. 2.2.1 (07/05/09)

Αποθήκη - Παράμετροι
 • Αυξήθηκε ο μέγιστος αριθμός αποδεκτών αποθηκών από 100 σε 340 (κωδικούς greek: Α0...Ω9 ή latin: A0...X9).
Παραστατικά - Έκδοση
 • Στα πρόσθετα στοιχεία αναλυτικής γραμμής, προστέθηκε δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων σχετικής Παραγγελίας (εφόσον η τρέχουσα εγκατάσταση υποστηρίζει παραγγελίες).

Ultimo ver. 2.2.2 (26/05/09)

Παράμετροι Παραστατικών - Διαδικασίες Αποθήκης
 • Η 2η διαδικασία ονομάστηκε συμπληρωματική και προστέθηκε επιλογή "αφορά"
  • Έκπτωση
  • 2η Αποθήκη
  • Επιστροφή

Ορίζοντας "Επιστροφή" η έκδοση Παραστατικών δεν ζητά Αποθήκη Προορισμού

Παραστατικά - Έκδοση
 • Προστέθηκε υποστήριξη "Επιστροφής" είδους.
Αποθήκη - Στοιχεία Ειδών
 • Στην καρτέλα "Τιμές" προβάλλεται πλέον και η ΜΤΚ συγκεντρωτικής Αποθήκης.
Παραστατικά - Ιστορικό
 • Προστέθηκε νέα επιλογή "Σχετικές παραγγελίες" (Shift-F4)το οποίο προβάλλει τις παραγγελίες από τις οποίες  έχει προέλθει το παραστατικό.
Παραστατικά - Ιστορικό - Προβολή όπως υποβλήθηκε στον φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ)
 • Προστέθηκε δυνατότητα ανάγνωσης από αρχείο _YYMM_ab.zip (στο folder μηνός ..\_YYMM)
Παραστατικά - Έκδοση "Ζ"
 • Προστέθηκε δυνατότητα αποθήκευσης/ανάγνωσης των a,b files σε/από αρχείο zip.
Orders Plus - Έλεγχος Πλαφόν Πελάτη
 • Προστέθηκε δυνατότητα ελέγχου του πλαφόν του πελάτη. Προς το παρόν ελέγχεται η αξία μόνο της τρέχουσας παραγγελίας (με ΦΠΑ) και όχι λοιπών ανεκτέλεστων.

Αν η εγκατάσταση αντιμετωπίζει "αλυσίδες" το πλαφόν αναζητείται στη εγγραφή Πελάτη (κεντρικό) και το υπόλοιπο υπολογίζεται από τον ανωτεροβάθμιο λογαριασμό.


Ultimo ver. 2.2.3 (11/06/09)

Παραστατικά - Διαχείριση παραλαβών
 • Αυξήθηκε το μέγεθος του ονόματος αρχείου από 15 σε 40 χαρακτήρες. Επιτρέπεται πλέον και ο χαρακτήρας "_". Υπάρχει πλέον και δυνατότητα διαγραφής αρχείου.
Παραστατικά - Έκδοση
 • Προστέθηκε δυνατότητα έκδοσης παραστατικού ταυτόχρονα από περισσότερα από 1 παράθυρα ανά σταθμό εργασίας(με ξαναφόρτωμα της εφαρμογής).

Ultimo ver. 2.2.4 (08/07/09)

Αποθήκη - Κινήσεις
 • Στον browser των κινήσεων, προστέθηκε μία νέα στήλη που αποτυπώνει την "Κλεισμένη ποσότητα" της εκάστοτε εγγραφής.

Ο κωδικός χρήστη αλλάζει και κατά τη διόρθωση.

Αποθήκη - Παραμετρικές αναφορές/Query
 • Στην εκτύπωση "010-Στοιχεία Ειδών θέση & υπόλοιπο" (flex report 'AS0008'), προστέθηκε στήλη Κωδικοποίησης προμηθευτή.
Λογιστική - Λογαριασμοί

Στον browser των λογαριασμών, η στήλη "Υπόλοιπο"δεν δείχνει πλέον το 0,00 (για να ξεχωρίζουν εύκολα τα πραγματικά υπόλοιπα).

OrdersPlus - Παράμετροι Σταθμού Εργασίας
 • Προστέθηκε παράμετρος "Κωδικός Αποθήκης" που κάνει overrideτην global παράμετρο του συστήματος παραγγελιών και δυνατότητα επιλογής:
  • Προτεινόμενος
   Όπου απλά προτείνεται ο συγκεκριμένος κωδικός σε  κάθε νέα παραγγελία και ο χρήστης έχει δυνατότητα να τον αλλάξει.
  • Υποχρεωτικός
   Σε αυτή την περίπτωση,  στις παραγγελίες  που έχουν άλλον κωδικό αποθήκης ΔΕΝ επιτρέπονται οι λειτουργίες:
    • Εντολή συσκευασίας
    • Εντολή αποστολής
    • Εκτύπωση
    • Picking
    • Τιμολόγηση
    • Καταχώρηση λάθος κωδικού αποθήκης
 • Επίσης, στον κατάλογο παραγγελιών (browser) φαίνονται σε γκρι χρώμα οι παραγγελίες που ανήκουν σε 'άλλη' αποθήκη από αυτή του σταθμού εργασίας
OrdersPlus - Διόρθωση βασικών στοιχείων παραγγελίας
 • Προστέθηκε δυνατότητα αλλαγής του κωδικού Αποθήκης.Κατά την κατοχύρωση γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν τα είδη της παραγγελίας στην νέα Αποθήκη και αν Οχι δεν γίνεται κατοχύρωση. Γίνεται και σχετική ενημέρωση στους αθροιστές των Στοιχείων Ειδών.

Ultimo ver. 2.2.5 (29/07/09)

Βιβλία αποθήκης - Ισοζύγια
 • Προστέθηκε μία νέα μορφή ισοζυγίου "Ποσότητες Τρίτων"που περιλαμβάνει μόνο είδη με ποσότητες Τρίτων (report flex: 'ASI500' and ASI500.atx
Λογιστική - Τυποποιημένες αναφορές - Ισοζύγιο ν.2459/1997
 • Προστέθηκε δυνατότητα εγγραφής αρχείου σε Φάκελο (ήταν μόνο σε δισκέτα).
Παραστατικά - Έκδοση - Μετεξέλιξη & Άντληση από τελευταίο παραστατικό
 • Αλλαξε η προτεινόμενη κατάσταση της διατήρησης των Χαρακτηρισμών εγγραφών και των Πωλητών/Υπευθύνων σε  ΝΑΙ (ήταν ΟΧΙ).
Παραστατικά: Διαχείριση παραλαβών (scanning)
 • Προστέθηκαν οι εξής δυνατότητες:
  • Δυνατότητα σύγκρισης με έξι διαφορετικά παραστατικά εισαγωγής
  • Δυνατότητα on line σύγκρισης με ποσότητες παραστατικού με επιλογή:
   • Αυστηρού Ελέγχου
   • Προειδοποίησης
   • Μη Ελέγχου

Ultimo ver. 2.2.6 (06/10/09)

Παραμετρικές Αναφορές - Query - Αποθήκη Κινήσεις
 • Δημιουργήθηκε μία νέα αναφορά 134. Συγκεντρωτικές Πωλήσεις Ειδών από κινήσεις Αποθήκης με Υποσύνολα ανά Ομαδα 'AKH526'.
Παραστατικά - EDI Export
 • Προστέθηκαν οι εξής νέες δυνατότητες:
  • Νέα παράμετρος που καθορίζει την διαδρομή εναπόθεσης των αρχείων (XwEDI.ini -cDirOUTBOX)
  • Δύο νέες Στήλες στον browser:
   • Σχετικό παραστατικό Συστήματος
   • Σχετικό παραστατικό Χρήστη (στο οποίο μπορεί να επέμβει πριν το export)
  • Δυνατότητα επαναποστολής παραστατικών
  • Έλεγχος και προειδοποίηση σε περίπτωση που το σχετικό παραστατικό είναι κενό
OrdersPlus - Εκτύπωση παραγγελίας
 • Προστέθηκε δυνατότητα αποτύπωσης ανά μήνα της ετήσιας κίνησης του Πελάτη (πέρυσι, φέτος, ποσοστό μεταβολής,  Υπόλοιπο, Σύνολο)
 • Προστέθηκε νέα παράμετρος στο xwOrders.ini  - [OrdPrint]- nInclMonS - εκτυπώνεται και Ετήσια κίνηση Πελάτη

Το παραπάνω και τα λοιπά στοιχεία Πελάτη τυπώνονται μόνο στη1η σελίδα για να μην δαπανάται εκτυπώσιμος χώρος.

Λογιστική - Τυποποιημένες Αναφορές
 • Προστέθηκε η τυποποιημένη αναφορά Α7. Στοιχεία Πελατών με τζίρο 2 χρήσεων(report 'PMsr00')
Σημείωση: για να αποτυπώνεται καθαρός τζίρος απαιτείται αποφορολόγηση ΦΠΑ από τις χρεώσεις λογ/μών για αυτό απαιτείται στο ALREPS.ini [FPA] Standard=19 Reduced=13 (πχ) διαφορετικά αποτυπώνονται οι χρεώσεις όπως είναι.

Ultimo ver. 2.2.7 (18/11/09)

OrdersPlus - Εκτύπωση παραγγελίας
 • Στην Ετήσια κίνηση Πελάτη προστέθηκε στήλη Σύνολο περιόδου μηνών:

1ος μήνας χρήσης έως [αν ημέρα>15 τρέχων μήνας, αν ημέρα<=15 προηγούμενος μήνας]

Παραστατικά - Ιστορικό

Η διαδικασία επανέκδοσης παραστατικού με άλλη ημ/νία δίνει δυνατότητα καταχώρησης Ώρας αν το παραστατικό το προβλέπει.

Παραστατικά - Μορφοποιημένη προβολή
 • Προστέθηκαν οι εξής νέες δυνατότητες στην μορφοποιημένη προβολή παραστατικού στην οθόνη (LTSCR00.atx) :
  • 2 γραμμές με Σχετικά παρ/κά
  • Ο κωδικός παραστατικού πριν από το αριθμό
Προβολή παραστατικού με [F9]από Άρθρα, Κινήσεις Αποθήκης, Καρτέλες Λογιστικής.
 • Πλέον κάνει προβολή όπως τυπώθηκε όταν είναι σε Windows printer.
 • Προστέθηκαν 2 επιλογές με [Alt_1], [Alt_2] για προβολή: 'μορφοποιημένη (text)' ή'όπως τυπώθηκε'
Παραστατικά - Έκδοση
 • Δημιουργήθηκε νέα Windows γραμμογράφηση παρ/κου μεγέθους A5 (LtA500W)
Παραστατικά - EDI Export
 • Προστέθηκαν οι εξής νέες δυνατότητες:
  • Αποτύπωση Free Goods σε ειδικό πεδίο της γραμμογράφησης της IMPACT καθώς δεν καλύπτει αλλιώς έκπτωση 100%
  • Έλεγχος και προειδοποίηση για κενό κωδικό Barcode είδους
  • Έλεγχος για το μέγεθος του export αρχείου, πρέπει να είναι >0
Κωδικοί πρόσβασης
 • Προστέθηκε νέος τύπος εξαίρεσης μορφής '0xwx-...' όπου '...' τα modules που ΔΕΝ είναι διαθέσιμα στον χρήστη πχ: '0xwx-λαεγ' λ (λογιστική), α (αποθήκη), ε (έκδοση παραστατικών), γ(παραγγελίες Plus)
Λογιστική - Τυποποιημένες Αναφορές
 • Στην αναφορά Ανάλυσης Ηλικίας υπολοίπου προστέθηκαν σύνολα στη στήλη Πλαφόν.

Ultimo ver. 2.2.8 (18/12/09)

Λογιστική
 • Προστέθηκε δυνατότητα αναβάθμισης δεικτών Κινήσεων λογιστικής (άρθρων) κατά ένδειξη_1 + Χαρακτηρισμό.
Παραστατικά - Εκτύπωση
 • Οι γραμμογραφήσεις παραστατικών Lt00002w & Lt00003w έγιναν πλέον μορφής bitmap png ώστε να προβάλλονται σωστά στην οθόνη.
Παραστατικά - Συντήρηση παραμέτρων
 • Προστέθηκε δυνατότητα συντήρησης και του αρχείου Παραμέτρων Λογιστικής Ενημέρωσης Αποθήκης.
Λογιστική - Τυποποιημένες Αναφορές - Ανάλυση Ηλικίας υπολοίπων
 • Προστέθηκε δυνατότητα αποτύπωσης σε παραμετρική στήλη του "Ανοίγματος" από τοAxion (από αρχείο ανάλυσης για άλλες εφαρμογές)
Αποθήκη - Ισοζύγιο
 • Προστέθηκε δυνατότητα για 'Αναγωγή σε 2η ΜΜ' (πχ μετατροπές kg -> m)

Ultimo ver. 2.2.9 (08/03/10)

Λογιστική - Τυποποιημένες Αναφορές - Ανάλυση Ηλικίας υπολοίπων
 • Προστέθηκαν οι εξής νέες δυνατότητες:
  • Δυνατότητα αποτύπωσης σε παραμετρική στήλη "Ανεξόφλητες επιταγές" ή "Υπόλοιπο +Ανεξόφλητες επιταγές" από Axion (από αρχείο ανάλυσης  για άλλες εφαρμογές)
  • Δυνατότητα αποτύπωσης 2ης γραμμής με Στοιχεία Διεύθυνσης  πελάτη

Κωδικοί πρόσβασης

 • Προστέθηκε νέα εξαίρεση "δημιουργία αρχείων" (για χρήστες με επίπεδο εξουσιοδότησης διάφορο του 0)
Αποθήκη - Κωδικολόγιο
 • Προστέθηκε δυνατότητα καταχώρησης, σε ένα είδος, προσθέτων κωδικών είδους προμηθευτή (πχ πολλαπλά barcode για το ίδιο είδος).
Λογιστική - Στοιχεία Πελατών
 • Προστέθηκε νέο πεδίο "Μέσο Μεταφοράς" στο οποίο καταχωρείται ο"κωδικός" του μέσου μεταφοράς που χρησιμοποιείται συνήθως για να παραδίδει στον συγκεκριμένο πελάτη (ο αριθμός κυκλοφορίας καταχωρείται στον πίνακα "Μέσα μεταφοράς"). Η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την έκδοση παραστατικών.
Παραστατικά - Παράμετροι
 • Προστέθηκε νέα παράμετρος "Μέσο Μεταφοράς" από Στοιχεία Πελάτη. Όταν είναι τσεκαρισμένη και το παραστατικό προβλέπει την εμφάνιση/εκτύπωση "Μέσου μεταφοράς", τότε διαβάζεται αυτόματα το επιλεγμένο μέσο μεταφοράς από τα Στοιχεία του Πελάτη.
Αποθήκη - Export (Εξαγωγή) ειδών
 • Προστέθηκε δυνατότητα export (εξαγωγής), σε μορφή text,στοιχείων κωδικολογίου με πολλαπλές τιμές πώλησης και πολλαπλές κωδικοποιήσεις προμηθευτή.
Αποθήκη - Ειδικοί Τιμοκατάλογοι
 • Προστέθηκαν δυνατότητες άντλησης από άλλο τιμοκατάλογο ή τιμές Κωδικολογίου με φόρμουλα αποθηκευόμενη.
Λογιστική - Λογαριασμοί
 • Πλέον στα Στατιστικά κίνησης [Shift-F6] προστέθηκαν νέες στήλες που απεικονίζουν τις διαφορές προοδευτικών μεταξύ δύο χρήσεων.
Παραστατικά - Έκδοση
 • Προστέθηκε δυνατότητα παραμετροποίησης της δυνατότητας αντικατάστασης των '**' στους λογαριασμούς λογιστικής ενημέρωσης αποθήκης με τον παλιό συντελεστή ΦΠΑ (για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν νέους λογαριασμούς για την παρακολούθηση των νέων συντελεστών ΦΠΑ).
Λογιστική - Στατιστικά Πωλητών
 • Πραγματοποιείται αυτόματη αλλαγή χρησιμοποιούμενου συντελεστή ΦΠΑ από {19} σε {21} με κριτήριο την ημερομηνία δηλ. από 15/03/10 χρησιμοποιείται ο νέος συντελεστής.

Ultimo ver. 2.2.10 (18/03/10)

Γενικά

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, κυρίως για κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων σε επίπεδο αναφορών, που προκύπτουν από την πρόσφατη αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com