ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ultimo ver. 2.1.0 (22/01/08)

OrdersPlus - Παράμετροι Σταθμού Εργασίας - Παράμετροι Καταχώρησης

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν σε κάθε νέα αναλυτική εγγραφή θα παραμένουν από οποιαδήποτε τελευταία καταχώρηση  πεδίου/στήλης:

  • Ο κωδικός είδους
  • Η ποσότητα
OrdersPlus - Καταχώρηση παραγγελιών
 • Προστέθηκε δυνατότητα αντιγραφής παραγγελίας  (Alt-F).

Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν το σύστημα είναι  ρυθμισμένο να δίνει αυτόματα νέους αριθμούς παραγγελίας.

Παραστατικά - Έκδοση

Το πεδίο "συμπληρωματική αιτιολογία"  δέχεται πλέον μόνο 30 χαρακτήρες  καθώς προορίζεται και ως αιτιολογία κινήσεων.

Αποθήκη - Τυποποιημένες αναφορές - Τιμοκατάλογοι ειδών

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα τυπώνεται μία  επιπλέον στήλη που θα αποτυπώνει ένα μία από τις εξής  πληροφορίες:

 • Κωδικοποίηση προμηθευτή
 • Κωδικός EAN-13
 • Bookland EAN (ISBN)

ανάλογα με την αντίστοιχη ρύθμιση στα στοιχεία ειδών της  αποθήκης.

Διάφορα

Γενικές οπτικές βελτιώσεις στον σχηματισμό των οθονών.


Ultimo ver. 2.1.1 (19/02/08)

Παραστατικά - Μετεξέλιξη παραστατικού από Κύκλωμα Υφάσματος
 • Προστέθηκε έλεγχος με μήνυμα αν η σεζόν, από όπου προέρχονται οι τιμές δεν συμφωνεί τη σεζόν  στο β-παραστατικό του μετεξελισσόμενου.
Παραστατικά - Μερική μετεξέλιξη
 • Στον Browser επιλογής  αναλυτικών γραμμών, προστέθηκε στήλη  "Μονάδα Μέτρησης".

Ultimo ver. 2.1.2 (20/03/08)

Παραστατικά - Έκδοση
 • Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης λεκτικού 'ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ'  βάσει σχετικής παραμέτρου,  στα πρωτότυπα παραστατικά.
 • Δημιουργήθηκε νέα γραμμογράφηση  παραστατικού LT000004 (βάσει της LT000003)  που μπορεί να αποτυπώσει λίστα των σχετικών  παραστατικών (Β-παρ/κό και μετεξελισσόμενα), μέχρι 133 χαρακτήρες  (περιορισμός χώρου χαρτιού).

Η Τιμολόγηση λογαριασμού  διαβάζει από το πεδίο 'χαρακτηρισμός'  του λογαριασμού, την κατηγορία ΦΠΑ όταν είναι συμπληρωμένη με τη μορφή '/Φ:x' όπου 'x'=κατηγορία ΦΠΑ. Την προτείνει και προβάλει μήνυμα με ερώτηση όταν ο χρήστης ορίσει διαφορετική  στο παραστατικό.

Αποθήκη - Στοιχεία ειδών

Αλλαγές σχετικά με τιμή αποτίμησης FIFO που εξαρτάται από τον κωδικό είδους.  Συγκεκριμένα, στο αρχείο'faptm4.snp' με λίστα των προθεμάτων των κωδικών ειδών που έχουν αποτίμηση FIFO (πχ06,132,2) προστίθενται και οι χρήσεις (πχ 2006-2007/06,132,2). Απαιτείται και η ύπαρξη του αρχείου FaptmXr.snp (με πχ 2000-2020/1)


Ultimo ver. 2.1.3 (04/04/08)

OrdersPlus - Picking
 • Επέκταση υποδομής παραμετροποίησης interface εκτύπωσης ετικετών συσκευασιών.
 • Δυνατότητα παραμετρική μετατροπής της ΜΜ με ορισμό εξαίρεσης για ορισμένα είδη, κατά το Picking.
Αποθήκη - Στοιχεία Ειδών
 • Προστέθηκαν οι εξής νέες στήλες:
  • Φυσικό Υπόλοιπο βάσει της 2ης ΜΜ (εφόσον είναι ορισμένος συντελεστής μετατροπής)
  • Χαρακτηρισμοί Κωδικολογίου 10-17
Αποθήκη - Κωδικολόγιο
 • Προστέθηκαν οι εξής νέες στήλες:
  • 1η->2η ΜΜ (αποτυπώνει την μετατροπή της πρώτης ΜΜ στην δεύτερη)
  • Χαρακτηρισμοί Κωδικολογίου 10-17
  • Τιμές πώλησης (σετ 2 & 3)
Παραστατικά - Μετεξέλιξη παραστατικού από Κύκλωμα Υφάσματος

Όταν δεν βρεθεί τιμή μονάδας παρέχεται interface για να τη δώσει ο χρήστης.


Ultimo ver. 2.1.4 (05/06/08)

Ιστορικό Παραστατικών - Επανέκδοση [Ctrl-F4]
 • Προστέθηκε δυνατότητα αυτόματης έκδοσης των ορισμένων αντιγράφων.
OrdersPlus - Έκδοση Παραστατικών
 • Προστέθηκε δυνατότητα καταχώρησης αποθήκης προορισμού όταν απαιτείται από το παραστατικό. Δεν επιτρέπεται ταύτιση με αποθήκη προέλευσης και ελέγχεται η ύπαρξη των κωδικών ειδών στην αποθήκη προορισμού.
 • Προστέθηκε νέα παράμετρος (nSyskMod=211) στο XwOrders.ini σχετικά με την αποτύπωση Τεμαχίων/Συσκευασία. Καλύπτει το σενάριο να είναι η συσκευασία=0. Δεν προβάλει μήνυμα και δεν την αποτυπώνει στο παραστατικό.
OrdersPlus - Picking
 • Aλλαγή default delimiter ';' σε '/'.  Kατά την ανάγνωση BarCode λαμβάνεται υπόψη και το ';' ως delimiter μέχρι να εξαντληθούν οι υπάρχουσες ετικέτες με ';'
OrdersPlus - Καταχώρηση παραγγελιών

Αντιμετώπιση περίπτωσης που ο λογαριασμός είναι Πελάτης και Προμηθευτής.


Ultimo ver. 2.1.5 (16/07/08)

OrdersPlus - Καταχώρηση παραγγελιών
 • Προστέθηκε νέα παράμετρος στο XwOrders.ini (nChkEAN= ) που ελέγχει, κατά την καταχώρηση της παραγγελίας, αν είναι συμπληρωμένο το πεδίο EAN13 στο κωδικολόγιο αποθήκης.  Δεν λειτουργεί σε άντληση σειράς ειδών και EDI Import.
Παραστατικά - Έκδοση
 • Προστέθηκε δυνατότητα προεπισκόπησης παραστατικού πριν εκδοθεί (από τον browser αναλυτικών γραμμών).
 • Μετά τη συμπλήρωση του πελάτη, προστέθηκε ένδειξη (Icon) ότι ο πελάτης έχει εναλλακτικές διευθύνσεις παράδοσης διαθέσιμες προς επιλογή.
Αποθήκη - Κινήσεις

Ο έλεγχος της ποσότητας εγγραφής ως πολλαπλάσιο του "Συσκ/σια των" αποτελεί πλέον προειδοποίηση και όχι απαγόρευση. Καλύπτει καταχώρηση επιστροφών "σπασμένων" συσκευασιών.


Ultimo ver. 2.1.6 (08/09/08)

OrdersPlus - Edi-import
 • Παραλαμβάνεται και αποθηκεύεται η ημερομηνία παραγγελίας πελάτη.
OrdersPlus
 • Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης της παραγγελίας, κατά σειρά καταχώρησης των αναλυτικών γραμμών.
Λογιστική - Βιβλία

Στο ισοζύγιο με τελείες (LSIS01) αφαιρέθηκαν τα Υπόλοιπα Α' βαθμίων επειδή δεν ήταν απαραίτητα καθότι υπάρχουν ήδη Υπόλοιπα από μεταφορά Χ/Π στην γραμμή συνόλων. Στο Ισοζύγιο χωρίς τελείες χρειάζονται επειδή δεν υπάρχουν 2 στήλες (Χ/Π) υπόλοιπα εκ μεταφοράς.

Λογιστική - Τυποποιημένες αναφορές
 • Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού φίλτρων στο συνοπτικό ημερολόγιο λίστας λογαριασμών.
Λογιστική - Συγκεντρωτικές καταστάσεις - Παράμετροι Σάρωσης
 • Προστέθηκε νέα επιλογή "Το συνοδευτικό β-παρ/κό στις  κινήσεις αγνοείται" (όταν το β-παραστατικό  διαφέρει μεταξύ κινήσεων του άρθρου, το σύστημα  διασπά την αξία σε περισσότερα παραστατικά.)

 


 Ultimo ver. 2.1.7 (17/09/08)

Orders Plus - Νέο πεδίο
 • Προστέθηκε πεδίο ημερομηνίας &  ώρας που εκτυπώθηκε η παραγγελία.Παρέχεται σαν στήλη στον browser και εμφανίζεται στο παράθυρο  εκτύπωσης εφόσον έχει ξανατυπωθεί η παραγγελία, ως υπενθύμιση.
Orders Plus - Αλλαγή λογικής ελέγχων καταχώρησης παραγγελίας
 • Προστέθηκε νέα παράμετρος nCeidAli στο xwOrders.ini που καθορίζει αν θα γίνεται έλεγχος κατά την κατοχύρωση της παραγγελίας για το αν υπάρχει καταχωρημένος και ο κωδικός του παρελκόμενου (για περιπτώσεις που το είδος συνοδεύεται από παρελκόμενο που είναι ξεχωριστά καταχωρημένο στην αποθήκη).

Σε περίπτωση που ο παραπάνω έλεγχος είναι ενεργός και ο χαρακτηρισμός 3 "Παρελκόμενο" του κωδικολογίου, για το καταχωρούμενο είδος αρχίζει από '1', δεν γίνεται  έλεγχος ορθότητας στο πεδίο EAN (barcode).

Orders Plus - Αλλαγή λογικής ελέγχων Picking
 • Προστέθηκε νέα παράμετρος nAcWoEAN στο XwGlbPkg.ini που μπορεί να πάρει τις τιμές:
  • 0: Όχι
  • 1: Ναι με ειδοποίηση του χρήστη
  • 2: Ναι χωρίς ειδοποίηση του χρήστη

Όταν nAcWoEAN>0 δεν προβάλλεται μήνυμα για τα είδη που ο χαρακτηρισμός 3 "Παρελκόμενο" του κωδικολογίου αρχίζει από '1'

Όταν ισχύουν: nAcWoEAN>0και η προηγούμενη συνθήκη, τότε επιτρέπεται καταχώρηση ποσότητας σε είδη που δεν έχουνEAN από την επιλογή Packing_list ακόμα και όταν έχει γίνει Picking στην παραγγελία (και αντίστροφα...)

 • Προστέθηκε νέα παράμετρος nCeidAli στο xwGlbPkg.ini που καθορίζει αν θα γίνεται έλεγχος κατά την επιλογή παραγγελίας προς Picking αν υπάρχει στην παραγγελία και o κωδικός παρελκομένου και συμπληρώνει αυτόματα κατά τοpicking αντίστοιχη ποσότητα στο παρελκόμενος είδος (πχ Βιβλίο -> παρελκόμενο)
 • Προστέθηκε νέα στήλη EAN στον browser Picking/Packing που εμφανίζεται όταν στην παραμετροποίηση του συστήματος έχει οριστεί πρόθεμα εταιρίας ΕΑΝ και το picking γίνεται χωρίς  μοναδικούς κωδικούς (non serialized).
Orders Plus - Εκτύπωση Παραγγελίας

Η εκτύπωση παραγγελίας τυπώνει πλέον και τις παρατηρήσεις  προς τον picker.

Αποθήκη - Νέα ενότητα -   Καταγραφή ειδών
 • Δημιουργήθηκε μία νέα ενότητα που ονομάζεται "Καταγραφή ειδών". Σκοπός  της είναι να παρακολουθεί σε μία γραμμή παραγωγής, μέσω  barcode scanning:
  • Τα φυσικά υπόλοιπα των ημι-έτοιμων καθώς αυτά παράγονται και αναλώνονται
  • Τα φυσικά υπόλοιπα των τελικών προϊόντων που παράγονται

ώστε η επιχείρηση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα εις χείρας υπόλοιπα και τι δυνατότητα παραγωγής έχει, προτού το σύστημα ενημερωθεί επισήμως και συνήθως ετεροχρονισμένα μέσω της επίσημης "λογιστικής" διαδικασίας παραγωγής.

 • Η ενότητα αποτελείται από 3 αρχεία:
  • Καταγραφή ειδών (προσωρινό)
  • Καταγραφή ειδών (ιστορικό)
  • Καταγραφή ειδών (σύνολα)

Η λειτουργία του συστήματος ελέγχεται από το νέο σετ παραμέτρων [General_Scanning]στα αρχεία xwPickg.ini& xwGlbPkg.ini

Αποθήκη - Στοιχεία Ειδών
 • Pick browser (πχ από κινήσεις αποθήκης) έχει πλέον στήλη υπόλοιπο και άλλες στήλες ίδιες με τον βασικό browser.
 • Βασικός browser - Εφόσον είναι εγκατεστημένο  το σύστημα καταγραφής ειδών, υπάρχει  δυνατότητα εμφάνισης των εξής νέων στηλών:
  • Ποσότητα καταγραφής
  • Φυσικό υπόλοιπο  + Καταγραφή
Παραστατικά - EDI export
 • Προστέθηκε νέα παράμετρος στο XwEDI.ini nIgnILN  (Ignore empty ILN) που μπορεί να πάρει τις εξής  τιμές:
  • 0:Dont Ignore
  • 1:Ignore_Buyr
  • 2:Ignore_Dlvr
  • 3:Ignore_BOTH
Παραστατικά - Μετεξέλιξη παραστατικού Κυκλώματος Ρούχου Υφάσματος

Λαμβάνονται τιμές από ειδικές  τιμές Πελάτη ή Κωδικολόγιο μόνο όταν το μετεξελισσόμενο δεν έχει τιμή.


Ultimo ver. 2.1.8 (23/10/08)

Λογιστική - Τυποποιημένες αναφορές - Ανάλυση Ηλικίας υπολοίπων Πελατών
 • Προστέθηκαν οι παρακάτω νέες δυνατότητες:
  • Όταν στο αρχείο έχει οριστεί ότι οι αλυσίδες εμφανίζονται συγκεντρωτικά (nChainBth<>0),    θεωρεί σαν ξεχωριστούς Πελάτες τους Πελάτες που είναι χαρακτηρισμένοι ως υποκαταστήματα, όταν ο    κωδικός λογαριασμού τους είναι ίδιου βαθμού με τον βαθμό του κωδικού Αλυσίδας-Πελάτη
  • Επιλογή ώστε οι στήλες Χρεώσεις/Πιστώσεις χρήσης να μη περιλαμβάνουν την Απογραφή.
  • Όταν το αποτέλεσμα της αναφοράς αντιγράφεται σε Clipboard    προστίθεται και η στήλη Σχόλια Λογαριασμού η οποία μπορεί να διαχωριστεί    σε επιπλέον στήλες στο σημείου που έχει καταχωρηθεί το σύμβολο '#' στο πεδίο σχολίων.
Αποθήκη - Καταγραφή ειδών
 • Προστέθηκαν οι παρακάτω νέες δυνατότητες:
  • Επανενημέρωση αρχείου συνόλων.
  • Ενημέρωση Αποθήκης (δημιουργία κινήσεων ανά ημέρα, και μεταφορά καταγραφών στο Ιστορικό
  • Προστέθηκε προειδοποίηση χρόνου μη ενημέρωσης (ώρες από παλαιότερη καταγραφή μέχρι τώρα)
Λογιστική - Τυποποιημένες Αναφορές - Στατιστικά λογαριασμών μεταξύ χρήσεων

Έγινε διάσπαση 1η στήλης (Κωδικός λογαριασμού & Περιγραφή) σε 2  διαφορετικές για καλύτερη αντιγραφή σε Excel.

Όταν το αποτέλεσμα της αναφοράς αντιγράφεται σε Clipboard  προστίθενται τα εξής πεδία:

 • Πελάτη: Περιοχή, Κατηγορία, Πωλητής, Εισπράκτορας
 • Προμηθευτή: Κατηγορία
Orders Plus - Συντήρηση - Eπανενημέρωση από κινήσεις αποθήκης
 • Προστέθηκαν οι παρακάτω νέες δυνατότητες:
  • Η διαδικασία, λαμβάνει πλέον υπόψη της και τους    κωδικούς κίνησης Δ/1,2,3,4, δ/1,2,3,4    (ενδοδιακινήσεις)
  • Εμφανίζεται warning πριν την    εκτέλεση, εφόσον υπάρχουν παραστατικά off-line.
Αποθήκη - Κωδικολόγιο
 • Προστέθηκε νέο πεδίο "Ονομαστική τιμή  αγοράς-2"
Παραμετρικές αναφορές - Query
 • Δημιουργήθηκε υποδομή για να είναι δυνατή η χρήση ως φίλτρων των βοηθητικών στοιχείων του header παραραστατικών.
 • Βελτιώθηκε η υποδομή επιλογής πεδίων ως Φίλτρα με άμεσα ορατό αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση καθυστέρησης κατά την επιλογή πεδίου.
 • Δημιουργήθηκε νέα αναφορά "Καταγραφή ειδών (Ιστορικό)" flex report 'SCNH00'
Agenda - Ονόματα
 • Προστέθηκε δυνατότητα γρήγορης καταχώρησης "Απλού" Πελάτη [Ctrt-F4].

Ultimo ver. 2.1.9 (09/12/08)

Παραστατικά - Νέα ενότητα - Διαχείριση παραλαβών
 • Δημιουργήθηκε μία νέα ενότητα που ονομάζεται "Διαχείρηση Παραλαβών" που  σκοπό έχει να καταγράφει μέσω barcode scanning τα παραληφθέντα είδη, να τα διασταυρώνει με το σχετικό παραστατικό και να εντοπίζει τις μεταξύ τους διαφορές.
Αποθήκη - Τυποποιημένες Αναφορές - Συγκριτικά Στατιστικά μεταξύ χρήσεων
 • Προστέθηκαν οι παρακάτω νέες δυνατότητες:
  • Δυνατότητα αποτύπωσης ποσοστών:
   • Κατηγορίας ως προς Γενικό Σύνολο
   • Ομάδας ως προς την Κατηγορία
   • Είδους ως προς Ομάδα
  • Δυνατότητα αλλαγής σελίδας σε κάθε Κατηγορία ειδών.
  • Δυνατότητα να μην αποτυπώνονται δεκαδικά σε Αξίες και Ποσότητες.

Ultimo ver. 2.1.10 (19/01/09)

Παραστατικά - Έκδοση

Το ελεύθερο κείμενο της αναλυτικής γραμμής δέχεται πλέον μέχρι 999 γραμμές που ελέγχονται κατά την αποθήκευση της γραμμής.

Παραστατικά - Διαχείριση παραλαβών
 • Προστέθηκαν οι παρακάτω δυνατότητες export :
  • Σκαναρισμένων ειδών
  • Διαφορών μεταξύ σκαναρισμένων ειδών και διασταυρούμενου παραστατικού > 0
  • Διαφορών μεταξύ σκαναρισμένων ειδών και διασταυρούμενου παραστατικού < 0

σε αρχείο "Προσωρινών εγγραφών", ώστε να μπορεί να γίνει περαιτέρω έκδοση παραστατικών με άντληση από αυτό.


Ultimo ver. 2.1.11 (03/03/09)

Γενικά
 • Δυνατότητα εκτέλεσης από UNC path  (\\server\share). Δεν απαιτείται πλέον αντιστοίχηση  δίσκου δικτύου.
Αποθήκη - Τυποποιημένες Αναφορές - Συγκριτικά Στατιστικά μεταξύ χρήσεων
 • Έγινε διάσπαση σε δύο ξεχωριστές στήλες του Κωδικού  είδους και της Περιγραφής για καλύτερη αντιγραφή σε Excel.
Agenda - Ονόματα - Εκτύπωση ετικέτας Ονόματος
 • Δημιουργήθηκε υποδομή ώστε μέσω του αρχείου 'LocReps.ini' να μπορούν κάποιοι σταθμοί εργασίας να έχουν διαφορετική μορφής ετικετών Ονόματος.
Λογιστική - Αρθρα
 • Προστέθηκε νέα στήλη στον browser των άρθρων που δείχνει το όνομα της ημέρας (π.χ. Τε για Τετάρτη).
 • Προστέθηκε  αντίστοιχη ένδειξη, στην μπάρα τίτλου του παραθύρου  του άρθρου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com