ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ultimo ver. 1.9.0 (23/11/06)

Λογιστική - Προμηθευτές

Προστέθηκε νέο πεδίο ΦΠΑ στα  στοιχεία προμηθευτών, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ των:

 • Κανονικό
 • Μειωμένο
 • Μηδενικό

Ιστoρικό Παραστατικών - Επενενημέρωση μετεξελίξεων

Προστέθηκαν επιπλέον διαγνωστικά για  αντιμετώπιση πιθανής διπλομετεξέλιξης.

Παραστατικά - Εκδοση

Μετεξέλιξη

Κατά την μετεξέλιξη αντλείται και το ποσοστό της επιμεριζόμενης έκπτωσης  και δεν επιτρέπεται να μετεξελιχθεί παραστατικό  με διαφορετικό ποσοστό επιμεριζόμενης  έκπτωσης από το πρώτο.

Αλλαγή λογικής

Όταν το σύστημα βρει (αυτόματα) διεύθυνση λογιστηρίου συμπληρώνει τα στοιχεία του λογιστηρίου, προς εκτύπωση, αλλά κρατάει ώς α/α Ονόματος τον αρχικό (του υποκ/τος Πελάτη). Αυτό γίνεται και κατά την έκδοση παραστατικού από  OrdersPlus.

ΦΠΑ Προμηθευτή

Υποστηρίζεται ένδειξη ΦΠΑ προμηθευτή

OrdersPlus

Προστέθηκε δυνατότητα Import παραγγελιών & export παραστατικών, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του συστήματος i@connect της εταιρίας impact.

Το Ultimo μπορεί να καλύψει και επικοινωνία με άλλα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής  παραστατικών, με την κατάλληλη παραμετροποίηση.

Αποθήκη - Ειδικοί τιμοκατάλογοι

Προστέθηκε στήλη κωδικοποίησης προμηθευτή (πχ EAN-13).


Ultimo ver. 1.9.1 (08/01/07)

OrdersPlus

Καταχώρηση παραγγελιών

Προστέθηκε δυνατότητα εκ των υστέρων διόρθωσης μίας παραγγελίας. Θα πρέπει ο  picker να την χαρακτηρίσει ως "Ολοκληρωμένη - Συσκευασμένη" ώστε να μπορούν να γίνουν επεμβάσεις.

Τιμολόγηση

Όταν το παραστατικό εκδίδεται σε πελάτη με ορισμένα:

 1. Διεύθυνση Λογιστηρίου   
 2. Διεύθυνση Παράδοσης (πχ πρακτορείο)
 3. Διεύθυνση υποκαταστήματος (ΧΧΧ)

τότε, αποτυπώνεται αυτόματα ο "ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΧΧΧ" στις παρατηρήσεις του εκδιδόμενου παραστατικού

Αποθήκη - Κωδικολόγιο

Αλλαγές σχετικά με νέο ISBN/EAN (Bookland-EAN13) ως εξής:

 • Εφόσον το σύστημα είναι παραμετροποιημένο να λειτουργεί σε  ISBN mode, το αντίστοιχο πεδίο δέχεται μόνο κωδικούς που ξεκινούν από 978 ή 979.
 • Υποστηρίζεται η αναζήτηση με παλιού & νέου τύπου ISBN στις ενότητες:

 

 • Κωδικολόγιο
 • Στοιχεία ειδών
 • Έκδοση παραστατικών

 

 • Επιτρέπεται πλέον καταχώρηση χωρίς check-digit με αυτόματη συμπλήρωση από το σύστημα.
 • Επιτρέπεται μη αποδεκτό check digit μετά από επιβεβαίωση του χρήστη.

OrdersPlus - Έκδοση παραστατικών

Προστέθηκε   δυνατότητα ορισμού πρόσθετης έκπτωσης αξίας, (της τελευταίας στιγμής), εφόσον δεν έχει οριστεί ποσοστιαία έκπτωση στην παραγγελία. Η έκπτωση αυτή δεν ενημερώνει την παραγγελία με την αξία έκπτωσης.


Ultimo ver. 1.9.2 (25/01/07)

OrdersPlus - Picking

Προστέθηκαν οι εξής νέες δυνατότητες:

 • Δυνατότητα εκτύπωσης ετικέτας κιβωτίων (απαιτείται σχετική    παραμετροποίηση από την ΣΥΝΠΑΝ).
 • Δυνατότητα παρακολούθησης αριθμού κιβωτίων
 • Δυνατότητα ορισμού ειδικής επικεφαλίδας εκτύπωσης για το Packing List. Προϋποθέτει κωδικό επικεφαλίδας 'pl '

OrdersPlus - Δωρεάν ποσότητες

Προστέθηκε δυνατότητα να αποτυπώνονται αξίες αλλά με 100% έκπτωση (παραμετρικά).

OrdersPlus - Έκδοση παραστατικών

Προστέθηκαν οι εξής δυνατότητες:

 • Ορισμός παρ/κού Β' κατά την έναρξη έκδοσης
 • Αυτόματη συμπλήρωση του παρ/κού Β' με την αντίστοιχη παραγγελία του πελάτη (παραμετρικά)
 • Ορισμός Ωρας έκδοσης
 • Παραμένουν οι τιμές των παρακάτω πεδίων, εφόσον επιλέγεται προς έκδοση το ίδιο παραστατικό :
  • Τόπος Αποστολής
  • Τόπος Προορισμού
  • Σκοπός Διακίνησης
  • Αριθμός Αυτοκινήτου
  • Ωρα (χωρίς:)

OrdersPlus - Ανάλυση παραγγελιών

Προστέθηκε δυνατότητα εναλλακτικής αναζήτησης είδους (Alt-K, Alt-F2), όπως στην καταχώρηση αναλυτικών γραμμών παραστατικών.

OrdersPlus - Καταχώρηση παραγγελιών

 • Προστέθηκε ένδειξη κλειδωμένης παραγγελίας στην λίστα των παραγγελιών και στη φόρμα καταχώρησης. Η αιτιολογία κλειδώματος αναγράφεται στο StatusBar  της Ανάλυσης παραγγελίας.
 • Προστέθηκε δυνατότητα αλλαγής ισχύοντος Κωδικού Έκπτωσης, πιέζοντας το F6, κατά την καταχώρηση της ανάλυσης παραγγελίας.
 • Αρχικά ισχύει (προτείνεται) ο Κωδικός Έκπτωσης του Πελάτη. Ο εκάστοτε κωδικός έκπτωσης αποτυπώνεται στο StatusBar της ανάλυσης παραγγελίας.

Αποθήκη - Κινήσεις

Η κατοχύρωση των καταχωρήσεων μέσω χρωματολογίου/μεγεθολογίου γίνεται πλέον με (Ok F7) και όχι με Esc.

Αποθήκη - Άνοιγμα καρτελών

Προστέθηκε έλεγχος και μήνυμα επιβεβαίωσης προς τον χρήστη  όταν ζητηθεί άνοιγμα καρτελών με 0% ΦΠΑ.

Παραστατικά - Έκδοση

Προστέθηκαν οι παρακάτω νέες δυνατότητες:

 • Δυνατότητα καταχώρησης/εκτύπωσης ΑΦΜ και ΔΟΥ Παραλήπτη.
 • Έλεγχος και μήνυμα επιβεβαίωσης προς τον χρήστη όταν το υπο καταχώρηση/άντληση/μετεξέλιξη είδος έχει κατηγορία ΦΠΑ 0%
 • Ηχητική ειδοποίηση όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαχείρισης "υπέρβασης διαθέσιμης ποσότητας"κατά την Άντλησηή Μετεξέλιξη παραστατικού.

Γενικά

Εορτολόγιο - Προστέθηκε δυνατότητα να οριστεί η σχέση με Πάσχα για τις καταχωρήσεις του χρήστη (π.χ. γενέθλια).


Ultimo ver. 1.9.3 (06/03/07)

Λογιστική - Τυποποιημένες Αναφορές

Προστέθηκε η αναφορά "Συνοπτικό ημερολόγιο λίστας λογ/μών". Flex report 'LKQR11' (η λίστα αποθηκεύεται στο LkHmBrf.snp)

Παραστατικά - Έκδοση

Προστέθηκε έλεγχος και προβολή μηνύματος στον χρήστη για επιβεβαίωση,  όταν τα καταχωρημένα στην αναλυτική  γραμμή "Τεμάχια (συσκευασίες)" είναι Μηδενικά  (για τα είδη που έχουν "συσκευασία των"= -1 στο Κωδικολόγιο  αποθήκης).

Αποθήκη - Βιβλία - Ημερολόγια Αναλυτικά

Προστέθηκε  δυνατότητα να μην αποτυπώνονται αξίες (Γραμμογράφηση τύπου  καρτέλας με κατανομές ποσοτήτων μόνο).

Αποθήκη - Τυποποιημένες αναφορές

Προστέθηκε μία νεα τυποποιημένη αναφορά 'Α8. Έλεγχος  κίνησης ειδών...' που αποτυπώνει:

 • Είδη που κινήθηκαν μία συγκεκριμένη περίοδο
 • Είδη που ΔΕΝ κινήθηκαν μία συγκεκριμένη περίοδο
 • Είδη που κινήθηκαν μία συγκεκριμένη περίοδο και ΔΕΝ κινήθηκαν σε κάποια άλλη.

Παραστατικά - Παράμετροι ΕΑΦΔΣΣ στ.εργασίας

Προστέθηκε δυνατότητα επικοινωνίας  (και ορισμού) με δικτυακούς φορολογικούς μηχανισμούς (Ethernet ή Proxy Server)

OrdersPlus - Εκδοση Παραστατικών

Προστέθηκαν οι εξής νέες δυνατότητες:

 • Ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τον Τρόπο Πληρωμής και την Ημ/νία του Σχετικού Παραστατικού
 • Προβλέπεται παραμετροποίηση του τρόπου αυτόματης συμπλήρωσης των παρατηρήσεων στο υπο έκδοση παραστατικό

OrdersPlus - Καταχώρηση ανάλυσης παραγγελίας

Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης των αναλυτικών γραμμών παραγγελίας ως εξής:

 • Κατά σειρά καταχώρησης
 • Κατά κωδικό είδους

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμφωνεί και η σχετική παράμετρος του παραστατικού που τελικά θα εκδοθεί.


Ultimo ver. 1.9.4 (16/04/07)

Λογιστική - Τυποποιημένες Αναφορές

Α6. Συνοπτικό ημερολόγιο λίστας λογ/μών.

Προσθήκη συνόλων σε Α-βάθμιο επίπεδο με διαχωριστική γραμμή  (Flex report 'LKQR11')

A5.Στατιστικά μεταξύ χρήσεων

Προστέθηκαν οι δυνατότητες:

 • Να περιλαμβάνονται 'Ολοι' ή οι 'Κοινοί' λογ/μοί των επιλεγμένων χρήσεων
 • Να ορίζονται φίλτρα στα Στοιχεία Πελάτων/Προμηθευτών (έχει νόημα σε λογ/μούς Πελ ή Προμ)

Αναλυση Ηλικίας υπολοίπων

Προστέθηκαν οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Όταν το σύστημα είναι ρυθμισμένο να παρακολουθεί στατιστικά πωλήσεων σε επίπεδο αλυσίδων (βλ. παρακάτω "Αποθήκη - Τυποποιημένες αναφορές - Στατιστικά Πωλήσεων & Επιστροφών"), η επεξεργασία γίνεται μόνο σε επίπεδο πελατών "Κεντρικά" και με κινήσεις για όλα τα υποκαταστήματα της αλυσίδας.
 • Επιλογή για αποτύπωση στα αγγλικά

Λογιστική - Ενημέρωση κινήσεων Πωλητών

Προστέθηκε δυνατότητα να οριστεί λίστα λογαριασμών (πχ3097,3099) που δεν είναι "Πελάτες" ώστε να αγνοούνται  κατά τους ελέγχους που διενεργεί το σύστημα.

Λογιστική - Καρτέλα Λογαριασμού [Ctrl-F6]

Προστέθηκε επιλογή για αποτύπωση στα αγγλικά.

OrdersPlus - Καταχώρηση παραγγελιών

Προστέθηκαν οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Υποστήριξη ΜΗ αυτόματου αριθμού παραγγελίας (παραμετρικά). Όταν ισχύει η παράμετρος ΜΗ αυτόματου αριθμού παραγγελίας, κατά την διαδικασία "Τακτοποίησης διαφορών", το σύστημα ΔΕΝ μπορεί να δημιουργήσει αυτόματη παραγγελία και θα αρνηθεί να μεταφέρει υπόλοιπα σε "νέα παραγγελία".
 • Επιτρέπεται πλέον διόρθωση Αριθμού η/και Ημερομηνίας παραγγελίας.

OrdersPlus - Picking

Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής της εξ' ορισμού εκτύπωσης που πραγματοποιείται μέσα από την διαδικασία του Picking. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

 • Εκτύπωση Παραγγελίας
 • Εκτύπωση Packing List

Αποθήκη - Μέθοδοι αποτίμησης

Δυνατότητα καθορισμού διαφορετικής μεθόδου αποτίμησης για συγκεκριμένες χρήσης (μέσω αρχείου 'FaptmXr.snp').

Αποθήκη - Τυποποιημένες αναφορές - Στατιστικά Πωλήσεων & Επιστροφών

Νέα δυνατότητα παρακολούθησης στατιστικών πωλήσεων και επιστροφών με πλήρως παραμετρικές δυνατότητες επεξεργασίας στοιχείων στα επίπεδα:

 • Συγκέντρωσης για καθορισμένες χρονικές περιόδους
 • Ομαδοποίησης με βάση κριτήρια του χρήστη
 • Ταξινόμησης με βάσει αξίες/ποσότητες πωλήσεων

και με δυνατότητα άμεσης σύγκρισης με κάποια από τις προηγούμενες χρήσεις.

Το σύστημα βασίζεται στις παραμέτρους του 'XwCSol.ini', όπου μπορούν να καθοριστούν τα εξής:

 • Ανάλυση χρονικής περιόδου σε επίπεδο:
  • Ημέρας
  • Εβδομάδας
  • Μήνα
 • Η λίστα αποθηκών με τις οποίες ασχολείται το υποσύστημα στατιστικών.
 • Η επεξεργασία (ή μη) σε επίπεδο πελατών "Κεντρικά" με κινήσεις για όλα τα υποκαταστήματα της αλυσίδας.
 • Χαρακτηρισμοί κωδικολογίου αποθήκης που θα χρησιμοποιούνται ως φίλτρα

Έκδοση Παραστατικών

Όταν η Μονάδα μέτρησης του υπό διακίνηση είδους αρχίζει με "*", οπότε η ποσότητα αποθήκης ενημερώνεται από τις συσκευασίες (τεμάχια), τότε συμπληρώνεται αυτόματα η βοηθητική ποσότητα αποθήκης με την ποσότητα μονάδων του παρ/κού πχ.Βαρέλια (Παρ/κό: Μονάδες=κιλά Συσκ=βαρέλια) κινούνται στην αποθήκη σε τεμάχια αλλά θα έχουν σαν βοηθητική ποσότητα κιλά.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com