ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

 Ultimo ver. 1.8.0 (16/06/06)

 Γενικά - Μενού ενοτήτων

Σε αυτή την έκδοση, το κυρίως μενού όλων των ενοτήτων έχει αντικατασταθεί από νέα πιό λειτουργικά μενού, δενδροειδούς μορφής,γνωστά και από άλλες εφαρμογές όπως π.χ. Outlook & Outlook Express.

Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μορφής είναι :

 • Ο χρήστης έχει μία πλήρη εικόνα όλων των διαθέσιμων επιλογών της εφαρμογής, στις οποίες έχει απευθείας πρόσβαση.
 • Οι διάφορες επιλογές είναι λογικά ταξινομημένες και συγκεντρωμένες σε κλάδους.
 • Ο κάθε κλάδος μπορεί να επεκταθεί από τον χρήστη κατά βούληση, ώστε να μπορεί να έχει ανοιχτούς μόνο τους κλάδους που χρησιμοποιεί συχνά.
 • Ο χρήστης μπορεί να αναζητεί μία επιλογή μενού, πληκτρολογώντας απλά μέρος της ονομασίας της.
 • Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει την αναζήτηση πηγαίνοντας στην επόμενη/προηγούμενη επιλογή που η ονομασία της περιέχει ότι πληκτρολόγησε.

Αφήνοντας το ποντίκι για λίγο πάνω στην επιφάνεια του μενού, το σύστημα εμφανίζει βοήθεια σχετικά με τις δυνατότητες αναζήτησης.

Omnibus
 • Προστέθηκε η επιλογή Omnibus στο κυρίως μενού της εφαρμογής
 • Προστέθηκε στήλη ένδειξης επισύναψης εγγράφων (Omnibus) στους browsers:
  • Ονομάτων
  • Κωδικολογίου αποθήκης
  • Λογαριασμών
 • Προστέθηκε δυνατότητα παράλληλης προβολής δύο ενοτήτων Omnibus ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση/αντιγραφή συνημμένων εγγράφων.
Λογιστική - Ισοζύγιο του Ν2459/1997, Αρθ. 19α
 • Tυπώνεται πλέον μία συνοδευτική σελίδα για την δισκέτα και αποθηκεύονται τα απαιτούμενα στοιχεία εταιρίας.
Λογιστική - Λογαριασμοί
 • Προστέθηκε δυνατότητα επισύναψης εγγράφων σε κάθε  λογαριασμό λογιστικής (Omnibus).
Αποθήκη - Εργαλεία - Φυσική απογραφή
 • Προστέθηκε δυνατότητα καταχώρησης Φυσικής απογραφής. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τα υπόλοιπα αποθήκης που πραγματικά έχει και το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα διορθωτικές εγγραφές αποθήκης που θα εξισώνουν τα υπόλοιπα με τα καταχωρημένα.

Το σύστημα παρέχει τις εξής δυνατότητες - ευκολίες:

 • Αυτόματο γέμισμα με εύρος κωδικών
 • Δυνατότητα επιλογής μόνο όσων ειδών έχουν υπόλοιπο
 • Δουλεύει και από πολλούς σταθμούς εργασίας παράλληλα
Παραμετρικές αναφορές

Πελάτες - Εικόνα πωλήσεων περιόδου

 • Προστέθηκε μία νέα στήλη "Περιοχή" (από ονόματα) flex report 'PM0008'

Κινήσεις Αποθήκης - Συγκεντρωτικές πωλήσεις ανά Πελάτη

 • Προστέθηκε μία νέα στήλη με τίτλο "Αλλα παρ/κά (αξία)" που αποτυπώνει κινήσεις με κωδικό κίνησης ποσότητας ='0' (πχ. Παροχή Υπηρεσίας) flex report 'ΑΚΗ510'.

Κινήσεις Αποθήκης - Αναφορές AKH510,520,521,524

 • Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής και άλλης μέσης τιμής, πριν την εκτέλεση της αναφοράς.
 • Προστέθηκε στήλη "Έκπτωση" που αποτυπώνει την τιμή του πεδίου "Αξία 2" των κινήσεων αποθήκης, όπου εκεί καταγράφεται η αξία έκπτωσης.
Παραστατικά - Έκδοση
 • Προστέθηκε δυνατότητα εμφάνισης των Στοιχείων Αποδέκτη πατώντας Alt-A,  εφόσον αυτά έχουν καλυφθεί από τον browser αναλυτικών γραμμών του παραστατικού. Το σύστημα απεικονίζει και βοήθεια που υπενθυμίζει στον χρήστη πως πρέπει να πατήσει ξανά Alt-A για να μεταφερθούν τα στοιχεία αποδέκτη, ξανά στο παρασκήνιο.
 • Προστέθηκε δυνατότητα προβολής "Οικονομικής    εικόνας Πελάτη" εφόσον    έχει εκτελεστεί από το Ultimo ΑΧΙΟΝ    η διαδικασία "Ανάλυση    Πελατών - Υπολογισμός για    άλλες εφαρμογές".

 Ultimo ver. 1.8.1 (01/09/06)

Γενικά

Το σύστημα διαθέτει πλέον έναν νέο μηχανισμό αυτόματης ενημέρωσης χρωμάτων εγκατάστασης. Κάθε φορά που υπάρχει τροποποίηση των χρωμάτων της εφαρμογής από την ΣΥΝΠΑΝ, το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα, σεβόμενο πάντα τις επιλογές χρωμάτων του  χρήστη. Όταν συμβεί αυτό, το σύστημα εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

Χειρισμός

Στα πεδία που με F2  προβάλλεται βοηθητικός πίνακας (π.χ. Κωδικοί παραστατικών,  χαρακτηρισμοί κ.λπ) προστέθηκε έλεγχος για χαρακτήρες που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση όταν περιέχονται μέσα στους κωδικούς. Συγκεκριμένα:

 • Δεν επιτρέπεται πλέον μίξη Ελληνικών + Λατινικών χαρακτήρων σε έναν κωδικό
 • Εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα όταν ο επιλεγμένος κωδικός περιέχει Λατινικούς χαρακτήρες που μοιάζουν με Ελληνικούς π.χ. 'ΤΙΜ'

Μέσω του ειδικού function IsPureLang() από τις παραμετρικές αναφορές, μπορούμε να εντοπίσουμε τέτοιους κακούς κωδικούς στις διάφορες εγγραφές που ήδη έχουν γίνει.

Παραστατικά - Έκδοση
 • Για όσους παρακολουθούν το ιστορικό τιμών πώλησης ανά πελάτη και είδος, κατά την επιλογή Τιμής Μονάδας είδους, προστέθηκαν οι εξής  νέες δυνατότητες:
  • Μπορεί να επιλεγεί Τιμή Μονάδας Αποδέκτη προ έκπτωσης (τελ.τιμή πώλησης στον αποδέκτη προ έκπτωσης)
  • Αν ζητηθεί το "Ιστορικό Αποδέκτη" εκεί πλέον προβάλλονται και στοιχεία έκπτωσης.
Παραστατικά - Τυποποιημένες Αναφορές - Ετικέτες αποστολής δεμάτων
 • Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών αποστολής δεμάτων. Η δυνατότητα αυτή απαιτεί ειδική παραμετροποίηση για να  λειτουργήσει βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε πελάτη.
Λογιστική - Καταχώρηση άρθρων
 • Προστέθηκαν οι παρακάτω, νέες δυνατότητες:
  • Καταχωρώντας χρέωση όταν υπάρχει ήδη πίστωση (ή αντίστροφα) το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μηδενισμού της αντίστοιχης πίστωσης (ή χρέωσης)
  • Δυνατότητα μετάθεσης Χρέωσης<->Πίστωσης πατώντας τα    πλήκτρα [Ctrl-F3]
Βοηθητικά - Εγκατάσταση - Αναβάθμιση αρχείων -> ταξινομήσεων
 • Προστέθηκε δυνατότητα αναβάθμισης των διαθέσιμων ταξινομήσεων σε επιλεγμένα αρχεία ώστε να μπορούν να γίνουν αναζητήσεις με πολύ περισσότερους τρόπους και να αποκτά το σύστημα νέες δυνατότητες. Συγκεκριμένα:
Κινήσεις αποθήκης
 • Διατίθεται μία νέα ταξινόμηση κατά "Κωδικό λογαριασμού + Κωδικό είδους". Αν ενεργοποιηθεί δίνει την δυνατότητα αναζήτησης ιστορικού  τιμών πώλησης ανά αποδέκτη & είδος.
Ιστορικό παραστατικών
 • Διατίθενται δύο νέες ταξινομήσεις:
  • κατά Ημερομηνία έκδοσης + Κωδικό παραστατικού
  • κατά Κωδικό παραστατικού + Ημερομηνία έκδοσης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΥΝΠΑΝ συνιστά την ενεργοποίηση των παραπάνω νέων ταξινομήσεων σε όλους, όμως καθώς οι συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων είναι πολύ μεγάλες, οι διαδικασίες αυτές πιθανόν να καθυστερήσουν (όχι πάρα πολύ) και καλό είναι να εκτελεστούν κάποια στιγμή που η επιχείρησή σας δεν βρίσκεται κάτω από μεγάλο φόρτο εργασίας.
Λογιστική - Στοιχεία Πελατών
 • Προστέθηκε νέο πεδίο "Κωδικός Εισπράκτορα".
Λογιστική  - Κατάσταση Ηλικίας υπολοίπων Πελατών
 • Προστέθηκαν οι παρακάτω νέες δυνατότητες:
  • Δυνατότητα νέας ταξινόμησης η/και επιλογής εύρους    κατά "Κωδικό Εισπράκτορα" (από στοιχεία πελατών)
  • Όταν η επιλεγεί ως προορισμός εκτύπωσης το Export προς "MS Windows Clipboard μόνο data", προστίθενται τα παρακάτω πεδία:
   • Κωδικός Περιοχής
   • Κατηγορίας
   • Πωλητή
   • Εισπράκτορα

ώστε να μπορούν να γίνουν ταξινομήσεις όταν η κατάσταση επικολληθεί (paste) σε άλλες εφαρμογές π.χ. σε MS Excel

 • Προστέθηκε μία νέα στήλη που αποτυπώνει τις "Χρεώσεις χρήσης"
Αποθήκη - Κωδικολόγιο - Επεκτάσεις barcode EAN-13
 • Επέκταση δυνατότητας υποστήριξης εναλλακτικών κωδικών ειδών με Barcode τύπουEAN-13 με ελέγχους, δυνατότητα δοκιμών, συναρτήσεις παραγωγής  barcodes και υποστήριξη εναλλακτικής αναζήτησης ειδών μέσω Alt-F2. Απαιτείται το κατάλληλο αρχείο παραμέτρων ApXtKey.ini
 • Στο πεδίο του ΕΑΝ-13 barcode συμπληρώνεται αυτόματα το check digit εάν έχουν συμπληρωθεί 12 χαρακτήρες.
 • Το πεδίο του ΕΑΝ-13 barcode μπορεί πλέον να συμπληρώνεται αυτόματα (μέρος ή όλο)μέσω expression/block που ορίζεται στο ApXtKey.ini. (π.χ. σταθερό πρόθεμα και επίθεμα προερχόμενο από τον κωδικό είδους)
Αποθήκη - Κινήσεις

Το πεδίο 'Σειρά' είναι πλέον ανενεργό κατά την διάρκεια  καταχώρησης νέας εγγραφής.

Αποθήκης - Άνοιγμα καρτελών

Διάφορες παρεμβάσεις - βελτιώσεις της σχετικής οθόνης  ώστε να αποτυπώνονται οι διάφορες επιλογές με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Παραμετρικές αναφορές - Κινήσεις Αποθήκης
 • Δημιουργήθηκε μία νέα αναφορά "Πωλήσεις Περιόδου ανά  είδος (συγκεντρωτικά ανά είδος)" 'flex' report 'AKH525'
Λογιστική - Ημερολόγια
 • Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού του τίτλου της αναφοράς από  τον χρήστη.
Βοηθητικά - Προεκτύπωση εντύπων

Βελτίωση των διαφόρων επιλογών και δυνατότητα αποθήκευσης των  επιλεγόμενων check boxes.


 Ultimo ver. 1.8.2 (04/10/06)

Αποθήκη - Κωδικολόγιο
 • Αλλαγή στον τρόπο ελέγχου κωδικού EAN13. Γίνεται πλέον αποδεκτός κωδικός, που έχει λάθος μόνο στο Check-Digit, μετά από επιβεβαίωση του  χρήστη.
Αποθήκη - Στοιχεία ειδών
 • Όταν η Μέση Τιμή Κτήσης προέρχεται από την συγκεντρωτική αποθήκη και ως μέθοδος αποτίμησης αξίας υπολοίπου είναι ορισμένη η ΚΜΟ, δίνεται πλέον δυνατότητα υπολογισμού του Κόστους Εξαχθέντων με βάση Μέση Τιμή 'έτους' αντί 'τέλους τριμήνου'.
 • Προστέθηκε σχετική παράμετρος στις παραμέτρους Αποθήκης

Σημ: Πρέπει να γίνεται σάρωση από κινήσεις (πχ AkVIED.ini ή AlReps.ini [Ισοζ.Αποθ.Ολα] ; FromAk=1)

Αποθήκη - Ειδικοί τιμοκατάλογοι
 • Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης ειδικών τιμοκαταλόγων  π.χ Τιμοκατάλογος Super Market,  Τιμοκατάλογος Mini Market  κλπ και σύνδεσής τους με στοιχεία πελατών & τιμολόγηση.

Το άνοιγμα των τιμοκαταλόγων γίνεται από την ενότητα "Βοηθητικά" ενώ η συμπλήρωσή τους γίνεται είτε από τα βοηθητικά (ανά  τιμοκατάλογο) ή από το κωδικολόγιο αποθήκης (ανά είδος).

Αποθήκη - Τυποποιημένες Αναφορές
 • Προστέθηκε νέα στήλη "Ποσότητα με 2η Μ.Μ." στην εκτύπωση "Συγκεντρωτική κίνηση ανά είδος με φίλτρα στις στήλες".
Λογιστική - Στοιχεία Πελατών - Αλλαγές πεδίων
 • Προστέθηκαν τα εξής νέα πεδία :
  • Κωδικός Τιμοκαταλόγου
  • Πρόσθετη έκπτωση (επιμεριζόμενη)

Επίσης:

 • Το πεδίο "Συμπληρωματική έκπτωση"μετονομάστηκε σε "Κρατήσεις Δημοσίου" (όπως χρησιμοποιείται σήμερα)
 • Στο πεδίο "Κατηγορίες τιμών" προστέθηκε επιλογή "Μόνον ειδικός τιμοκ/γος"
Παραστατικά - Έκδοση
Υποστήριξη για "Μέσα μεταφοράς"
 • Προστέθηκε υποστήριξη για επιλογή "Μέσου μεταφοράς" κατά  την έκδοση παραστατικών.
  • Τα Μέσα Μεταφοράς ορίζονται από την ενότητα "Βοηθητικά - Μέσα Μεταφοράς"
  • Προστέθηκε νέα παράμετρος παραστατικών "Μέσο μεταφοράς"  στη καρτέλα "Παρατηρήσεις" των παραμέτρων.
  • Όλες οι νέες γραμμογραφήσεις παραστατικών της ΣΥΝΠΑΝ αποτυπώνουν πλέον το 'Μέσο μεταφοράς'
Επιμεριζόμενη έκπτωση
 • Η πρόσθετη επιμεριζόμενη έκπτωση μπορεί πλέον να αποτυπωθεί σε ξεχωριστή αναλυτική γραμμή στο τέλος του παραστατικού, αντί να  ενσωματωθεί στα ποσοστά έκπτωσης των αναλυτικών γραμμών.

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει μέσω του αρχείου SnpEpar.ini

Ειδικοί τιμοκατάλογοι
 • Υποστηρίζονται πλέον "Ειδικοί τιμοκατάλογοι" καθώς και επιλογή τιμής από αυτούς.

Παίρνει προτεραιότητα ο τιμοκατάλογος πελάτη εφόσον είναι συμπληρωμένος ο κωδικός είδους σε αυτόν. Αν δεν βρεθεί Τιμή Μονάδας και δεν έχει οριστεί "Μόνο ειδικός τιμοκ/γος"  στα στοιχεία του πελάτη, το σύστημα προτείνει την τιμή με βάση την κατηγορία τιμών του Πελάτη ή την οριζόμενη στις παραμέτρους παραστατικού.

Πρόσθετη έκπτωση

Υποστηρίζει προτεινόμενη Πρόσθετη επιμεριζόμενη έκπτωση Πελάτη.

Διάφορα
 • Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού της Αιτιολογίας-2 του άρθρου λογιστικής που θα δημιουργηθεί.

Σημ: Αν υπάρχει κωδικός πωλητή θα χαθούν οι τελευταίοι 7 χαρακτήρες της αιτιολογίας.

OrdersPlus

Όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα OrdersPlus, οι διαδικασίες παραγγελιών αποθήκης  (με κωδικό κίνησης ='Π?') καθίστανται ανενεργές καθώς  δεν νοείται η συνύπαρξη δύο διαφορετικών συστημάτων παραγγελιών.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com