ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ultimo ver. 1.7.0 (26/5/06)

Αποθήκη
  • Νέα έννοια "Ενεργή Αποθήκη".  Η κάθε αποθήκη μπορεί να χαρακτηρισθεί ως "Ενεργή" ή "μη Ενεργή. Οι 'ενεργές  αποθήκες' προτείνονται για επιλεκτικό 'Άνοιγμα Καρτελών' και  'Επανενημέρωση'. Εξ ορισμού, όλες οι υπάρχουσες αποθήκες είναι ενεργές.

Σχετικές αλλαγές στο Interface της εφαρμογής έγιναν στα εξής σημεία:

    • Παράμετροι Αποθήκης
    • Ομαδικό Άνοιγμα Καρτελών
    • Επανενημέρωση Στοιχείων Ειδών
    • Άνοιγμα Καρτελών από Κωδικολόγιο

 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com