ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

Ultimo ver. 3.0.18 (09/01/23)

Διάφορες εσωτερικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις.


Ultimo ver. 3.0.17 (28/11/22)

myDATA

 • Καταγραφή σφάλματος Διαβίβασης:

Εχει πλέον σαν πρόθεμα Ημ/νια-ώρα και  το είδος της απόπειρας διαβίβασης

 • Στατιστικά ανά ΑΦΜ με στοιχεία ΜΥΦ

[Alt-L] Ανάλυση Συνόψεων Λήψης
[Alt-M] Ανάλυση παραστατικών ΜΥΦ

 • Αντιστοίχιση: Ελέγχεται  αν έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση το UID Λήψης με άλλη Παραγωγή
 • Παραγωγή συνόψεων Εξόδων με βάση Β-παραστατικό (παράμετροι myDATA)

0. Ποτέ
1. Εφόσον το Α-παρ/κό δεν σχετιζ/νο με myDATA
2. Πάντα όταν είναι Σχετιζ/νο με myDATA (αλλιώς A-παρ/κό)

 • Εκτύπωση συνόψεων

Δυνατότητα αποτύπωσης πιστωτικών σε χωριστές στήλες /p>

 • Στατιστικά ανά ΑΦΜ με στοιχεία ΜΥΦ: Παραγωγή Συνόψης Αποκλισης/Παράληψης 2021

Δυνατότητα ορισμού αξιών

 • Διαβίβαση συνόψεων

Αν ημ/νια μελλοντική: Δεν διαβιβάζεται πλέον και προβαλλεται μήνυμα (δηλαδή δεν ορίζεται πλέον ημ/νια αποστολής DispatchDate)

 • Διπλοί πίνακες (συνόψεων)

Έγιναν βελτιώσεις για σωστή προβολή στον Βοηθητικό (κάτω) πίνακα (που περιλαμβάνει συνόψεις του επιλεγμένου ΑΦΜ) Εμφανίζεται πάντα η αντιστοιχισμένη ή η 1η με ίδια ημερ/νία με την επιλεγμένη εγγραφή του Κύριου πίνακα.

 • Αντιστοίχιση συνόψεων.

Εξασφάλιση σωστής ενδειξης αντιστοιχισμένης μετά από (ξε)αντιστοίχιση
Aπό Δευτερεύοντα πίνακα [ALT_F6] Αντιστοίχιση με σύνοψη Κύριου πίνακα
Γρήγορη Αντιστοίχιση: 2η (αυτόματη) προσπάθεια με "Ανοχές Γρήγορης Αντιστοίχισης" (με δυνατότητα ορισμού)

 • Αρθρα Γ.Λογιστικής

[F2] Κοίταγμα Αρθρου Γ.Λογιστικής 
[F3] Διόρθωση Αρθρου Γ.Λογιστικής
[Alt-R] Φρεσκάρισμα σύνοψης από Αρθρο Γ.Λογιστικής (το σύστημα ξαναπαράγει όλες τιςσυνόψεις που προέρχονται από το σχετικό άρθρο)


Ultimo ver. 3.0.16 (30/09/22)

myDATA

 • Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας.
 • Χαρακτηρισμοί myDATA: Νέο πεδίο: Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ.
 • Παράμετροι παραστατικών:  Αντιστρέφονται: Εκδότης/Αντισυμβαλλόμενος για αντιμετώπιση σύνοψης Εσόδου με εκδότη Οχι Εμας αλλά πχ την Ασφαλιστική.
 • Από το έτος 2023 ο Κωδικός παραστατικού περιλαμβάνεται πάντα στη σειρά (πχ ΤΔΑ_Δ ΤΔΑ).
 • Στατιστικά ανά ΑΦΜ με στοιχεία ΜΥΦ. Ειδική αναφορά/πίνακας για εντοπισμό αποκλίσεων η/και παραλείψεων (βλ πλήρη περιγραφή εδώ).
 • Λήψη Συνόψεων: Υποστήριξη νέων φίλτρων (myDATA/AADE: emploutismos_methodwn_Request.pdf).
 • Υποστήριξη αλλαγών  myDATA AADE v.1.06.
 • Παραγωγές Συνόψεων: Ειδικές παράμετροι Σύνοψης.
 • Η Λήψη Εσόδων & Εξόδων γίνεται πλεον ταυτόχρονα.
 • Υποστήριξη χαρακτηρισμού παραστατικού Εκτελωνιστή με εξοδολόγιο (που δεν έχουμε καταχωρήσει εμείς στην παραγωγή μας).
 • Παραγωγή Σύνοψη Απόκλισης/Παράληψης (για 2021) (Δεν Υποστηρίζονται: Παρακράτηση, Φόρους κ.λπ διότι βασίζεται στα στοιχεία ΜΥΦ).

Έκδοση Παραστατικών

 • Αντιμετώπιση Παρακράτησης ΦΕΕ (μόνο προς Ελληνες Πελάτες)
 • Από πίνακα αναλυτικών γραμμών [Alt-P] Συμπληρωματικά σχόλια γραμμής

Λογιστική - Καταχώρηση Αρθρου

 • Δυνατότητα Διαγραφής μαρκαρισμένων εγγραφών

Λογιστική - Λογαριασμοί

 • Αντιγραφή παραμέτρων myDATA Από/Προς άλλη χρήση ή Από ενεργό λογ/μό.

Μηνύματα συστήματος

Menu: Αντιγραφή (Copy) κειμένου (για επικόλληση κάπου αλλού)

Ονόματα

Νέος "απλός" Πελάτης: Δυνατότητα άντλησης από Μητρώο ΑΑΔΕ


Ultimo ver. 3.0.15 (25/08/22)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


Ultimo ver. 3.0.14 (20/06/22)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


 

Ονόματα

Υποστήριξη support for vCard (VCF (Virtual Contact File) file format) & QR-Code

 

Επαφές παραγωγή vCard + QRcode για μεταφορά σε κινητό


 

Ultimo ver. 3.0.13 (14/04/22)

Ονόματα

•  Προστέθηκε μεγάλο πεδίο περιγραφής επαγγέλματος προκειμένου να υποστηριχθεί σε αναφορές και έκδοση παραστατικών 100% γραφικής, ελεύθερης μορφής. Το νέο πεδίο ακολουθεί το παλαιό (που διατηρείται για λόγους συμβατότητας) στα Ονόματα, στην καρτέλα «Χαρακτηρισμοί».

Παραστατικά

Έκδοση παραστατικών

•  Προστέθηκε επιλογή ταξινόμησης στον πίνακα καταχώρησης αναλυτικών γραμμών (κατά σειρά καταχώρησης ή κατά σειρά συνοδευτικού παραστατικού)

•  Υποστηρίζεται πλέον ο αυτόματης υπολογισμός παρακράτησης Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών σε παραστατικά τύπου παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου να εκτυπωθεί στο παραστατικό, η γραμμογράφηση θα πρέπει να το προβλέπει. Οι προτεινόμενες γραμμογραφήσεις δεν το προβλέπουν επομένως θα πρέπει να συνεννοηθείτε μαζί μας εφόσον ενδιαφέρεστε. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας θα πρέπει να τσεκαριστεί το αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα [Γενικά] στις παραμέτρους παραστατικών.

•  Στον πίνακα αναλυτικών γραμμών του παραστατικού διατίθενται πλέον και στήλες για το Β-Παρ/κό (συνοδευτικό παραστατικό εγγραφής καθώς και του ΑΑΚ πηγής αποθ, δηλ. τον Α/Α κίνησης της εγγραφής αποθήκης από την οποία μετεξελίχθηκε το παραστατικό.

Χώρα (διάφορα συσχετιζόμενα θέματα)

•  Υποστηρίζεται ο καθορισμός αλλαγής της «χώρας καταγωγής» ανά είδος κατά την έκδοση παραστατικών. Η «χώρα καταγωγής» απαιτείται πλέον με βάση τις προδιαγραφές Intrastat 2022. Κανονικά, το πεδίο αυτό ορίζεται στο Κωδικολόγιο Αποθήκης, επιτρέπεται όμως η αλλαγή του κατά την έκδοση παραστατικών για ειδικές περιπτώσεις. Η «νέα» χώρα θεωρείται ειδική εξαίρεση και δεν αποθηκεύεται.

•  Το πεδίο χώρα Προέλευσης/Προορισμού για Αγορές/Πωλήσεις καταργήθηκε. Το σύστημα πλέον συνάγει αυτή την πληροφορία από τον Αποδέκτη/Παραλήπτη του Ιστορικού Παραστατικού.

•  Η επιλογή χαρακτηρισμού του παραστατικού ως «Εσωτερικού», «Ευρωπαϊκής Ένωσης», ή «Τρίτων Χωρών» μπορεί πλέον να γίνει αυτόματα από το σύστημα με βάση τη «Χώρα Πελάτη» όπως αυτή ορίζεται στα «Ονόματα» (καρτέλα [Διεύθυνση]). Για τον ορισμό της παραμέτρου θα πρέπει στις παραμέτρους παραστατικών, στην (ή στις δύο) καρτέλες Λογιστικής στο τρίτο πεδίο Τύπου Διακίνησης να επιλεγεί «Με βάση Χώρα Πελάτη».

Εκτύπωση παραστατικών 100% γραφικής, ελεύθερης μορφής – Νέες δυνατότητες

•  Υποστηρίζεται ήδη από το παρελθόν ο σχεδιασμός παραστατικών σε 100% γραφική ελεύθερη μορφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται πλέον οι αναλυτικές γραμμές (π.χ. είδος αποθήκης) να διαθέτουν μεγαλύτερο ύψος ωστε να μπορούν να φιλοξενήσουν κείμενο μιας ή περισσότερων παραγράφων. Υπάρχει πλέον νέα παράμετρος ώστε το μεγάλο κείμενο να μην διασπάται σε αναλυτικές γραμμή όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Το κείμενο μπορεί να προέλθει από το μεγάλο πεδίο "άλλη περιγραφή" κατά την έκδοση και το οποίο μπορεί να συνενωθεί με την προτεινόμενη περιγραφή.

•  Επίσης, υποστηρίζεται πλέον, σε τέτοια παραστατικά, μεγάλη περιγραφή επαγγέλματος όπως αυτή έχει οριστεί στα Ονόματα, στην καρτέλα «Χαρακτηρισμοί».

Ιστορικό παραστατικών

•  Τα παραγόμενα PDF αρχεία φέρουν πλέον ονoμασία (αντί invoice.pdf), μορφής inv_XXX 123456 99-99-99 όπου συμπληρώνονται ο τύπος παραστατικού, αριθμός και ημερομηνία αντίστοιχα.

•  Με νέα ειδική παράμετρο, η αποστολή παραστατικών από το Ιστορικό, μέσω E-mail μπορεί να διεκπεραιώνεται με διαφορετικό τρόπο. Αντί να προτείνεται η διεύθυνση ταχυδρομείου του αποδέκτη (π.χ. λογιστηρίου), μπορεί να προτείνεται πάντα συγκεκριμένη διεύθυνση. Στο μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνεται η τελική διεύθυνση αποδέκτη καθώς και τα στοιχεία του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν τα παραστατικά που θα στέλνονται την ίδια διεύθυνση ταχυδρομείου (E-mαil) να δημιουργούν εκεί ένα τοπικό ιστορικό και εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να τα προωθεί επιλεκτικά κατά περίπτωση ακόμα και από το κινητό του. Αυτό είναι επίσης χρήσιμο όταν η διεύθυνση αποστολέα (που εκδίδει το παραστατικό) δεν επιθυμούμε να συνοδεύει το μήνυμα. Η παραμετροποίηση της δυνατότητας αυτής γίνεται ανά φάκελο εταιρίας.

•  Στον πίνακα προστέθηκε στήλη ξένου νομίσματος.

Αποθήκη

•  Κατά τη διαδικασία Import (Εισαγωγή) κινήσεων αποθήκης υπάρχει πλέον η δυνατότητα να γίνεται αποδεκτή η εισαγωγή κωδικών που δεν υπάρχουν στην ενότητα Στοιχεία Ειδών. Προηγείται προειδοποίηση και προβλέπεται η αυτόματη δημιουργία αντίστοιχων εγγραφών στην ενότητα Στοιχεία Ειδών.

•  Intrastat 2022:

 • Πλήρης υποστήριξη των νέων προδιαγραφών 
 • Στην κατάσταση Ελέγχου Intrastat προστέθηκαν τρεις στήλες: «Όροι παράδοσης», «Χώρα Πελάτη» «Χώρα Καταγωγής»
 • Στις κινήσεις αποθήκης καταργήθηκε το πεδίο χώρα Προελευσης/Προορισμού. Προστέθηκε νέο πεδίο «Χώρα Καταγωγής» με βάση τις ανάγκες των νέων προδιαγραφών Intrastat 2022.
 • Στο Κωδικολόγιο, στην καρτέλα [Ταυτότητα] ορίζεται πλέον η Χώρα «καταγωγής» (με κωδικοποίηση ISO δύο χαρακτήρων) και επιλέγεται από το πίνακα χωρών που έχετε εγκαταστήσει.

•  Στις Καρτέλες, στην επιλογή που τσεκάρεται το φίλτρο «Μόνο κίνηση με Αρνητικά» προστέθηκε και η περίπτωση [Φυσ.Υπ ή Σε Τριτ.] δηλαδή Φυσικού Υπολοίπου ή Σε Τρίτους.

•  Στις κινήσεις αποθήκης η δυσλειτουργία απομόνωσης με Β-Παρ/κού & Ημερομηνία αποκαταστάθηκε.

Λογιστική

Αρθρα

•  Παρέχεται πλέον η δυνατότητα καταχώρησης εγγραφών με μηδενική αξία (με σχετική επιβεβαίωση)

•  Στον πίνακα δεν υπήρχε έλεγχος σχετικά με το Β-παραστατικό.

myDATA

•  Νέα δυνατότητα: Στατιστικά ανά ΑΦΜ (βλ πλήρη περιγραφή εδώ) 

•  Νέα δυνατότητα: Ανάλυση παραστατικών ενός αποδέκτη ή εκδότη (βλ πλήρη περιγραφή εδώ)

•  myDATA: ΕξόδωνΦΠΑ ως Έξοδο

•  Νέο πεδίο "ΦΠΑ ως Έξοδο" και μαζική ενημέρωση/φρεσκάρισμα του πεδίου.

•  Προκειμένου ο χρήστης να μπορέσει να συμφωνήσει τα έξοδα της Γενικής Λογιστικής με αυτά των myDATA. πρέπει τα τελευταία να μπορούν να αποτυπώσουν εκτός από την καθαρή αξία που υπάρχει ήδη και τον «ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης». Προστέθηκε για το σκοπό αυτό μια νέα στήλη που αποτυπώνει αυτή την αξία. Η αξία αυτή παράγεται αυτόματα κατά την παραγωγή ή λήψη σύνοψης. Για συνόψεις που έχουν δημιουργηθεί χωρίς το στοιχείο αυτό, προβλέπεται η μαζική διαδικασία [Φρεσκάρισμα πεδίου ΦΠΑ ως έξοδο] την οποία θα βρείτε στο μενού [Εργαλεία].

•  Στην εκτύπωση συνόψεων εξόδων προστέθηκε στήλη ΦΠΑ ως Έξοδο.

•  Βελτιώσεις στην αντιστοίχιση χαρακτηρισμών Παραγωγών με Λήψεις.

•  Παρέχεται πλέον η δυνατότητα διόρθωσης λογαριασμού myDATA κατά την Προβολή Άρθρου: [Alt-A] μέσα από τον πίνακα παραγωγών.

•  Παρέχεται πλέον η δυνατότητα παραγωγής σύνοψης έχοντας διορθώσει παραμέτρους λογαριασμών.

•  Διάφορες βελτιώσεις & προσαρμογές myDATA.

 

Γενικές δυνατότητες

Βελτιώθηκε η δυνατότητα αναζήτησης εικονιδίων σε στήλες πινάκων (βλ πλήρη περιγραφή εδώ).

 

 

Ultimo ver. 3.0.12 (28/01/22)

Παραστατικά

Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών σε ξένο νόμισμα, σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν το module «Λογιστική Συναλλάγματος». Όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα (παράμετρος), το σύστημα αυτόματα εγκαθιστά την απαραίτητη υποδομή. Η διαδικασία έκδοσης παραστατικών αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα από το νόμισμα που έχει οριστεί στα στοιχεία του λογαριασμού του πελάτη (βλ. περιοχή «Παράμετροι διαχείρισης», πεδίο «Κινείται σε Ξένο Νόμισμα».) Το παραστατικό εκδίδεται στο σχετικό νόμισμα, ενημερώνοντας κατάλληλα και το αντίστοιχο λογιστικό άρθρο που παράγεται.

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


Ultimo ver. 3.0.11 (21/01/22)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 

 


Ultimo ver. 3.0.10 (30/12/21)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


Ultimo ver. 3.0.9 (07/12/21)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


Ultimo ver. 3.0.8 (04/11/21)

myDATA

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας 


Ultimo ver. 3.0.7 (21/09/21)

Γενικά

Δημιουργία υποδομής για υποστήριξη generic Παραστατικού Windows (Landscape & Portrait)

Προστέθηκε υποδομή ώστε να μπορείτε να δημιουργήστε δικά σας κουμπία σε κάθε ενότητα με τις λειτουργίες που επιθυμείτε. Πατήστε εδώ για σχετικές οδηγίες.

myDATA

Προστέθηκαν Παράμετροι για Αντιστοιχία Σειρών με Αρ.Εγκ/σης καθώς και Λίστας παραστατικών Εσόδων για διαβιβίβαση μόνο χαρακτηρισμών (πχ '11.1,11.2').

Προστέθηκε δυνατότητα Απομόνωσης εγγραφών [Alt-Z]. Πατήστε εδώ για λεπτομέρεις.

Προστέθηκε νέος τύπος λογαριασμού 'ΕΞ.ΦΠΑ' για ΦΠΑ Μη εκπιπτόμενο (δηλ ΕΞοδο ΦΠΑ).

ΕΑΦΔΣΣ e-send

Εγιναν κάποιες διορθώσεις στα υποβαλόμενα στοιχεία του e-line.

Aποθήκη - Στοιχεία Ειδών & Ομάδων

Προστέθηκαν οι εξής δυνατότητες:

  • Προβολής μηνιαίας εικόνας σε Πίνακα.
  • Διόρθωσης εγγραφής αποθήκης μέσα από την καρτέλα.

Aποθήκη - Καρτέλα είδους σε πίνακα

Προστέθηκαν νέες προαιρετικές στήλες: Κωδικός, Αριθμός παραστατικών χωριστά, Κωδικός & Αριθμός Παραγγελία και Αιτιολογία-2.

Στ Ειδών & Ομάδων

Η μηνιαία εικόνα σε πίνακα επιτρέπει πλέον copy-paste οποιουδήποτε μέρους σε Excel κ.λπ

Αποθήκη - Καρτέλα/Εκτύπωση

Δημιουργήθηκε νέα γραμμογράφηση που περιλαμβάνει το πεδίο "Αιτιολογία-2"

Προστέθηκε νέος κωδικός κίνησης αποθήκης Δ / b "Εξαγωγής Διακίνησης" και "Αρνητική σε Τρίτους".

Λογιστική - Καρτέλα/Εκτύπωση

Προστέθηκε νέα γραμμογράφηση που περιλαμβάνει το πεδίο "Αιτιολογία-2"

Κωδικοί - Επίπεδα πρόσβασης

Δημιουργήθηκε νέο επίπεδο πρόσβασης με κωδικό '0th' που αφορά στην επέμβαση σε παραμέτρους "Θεωρημένων" και έλεγχο σε Γ.Λογιστική και Αποθήκη

Αιτήσεις & Απαλλακτικά ΦΠΑ

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέα εγγραφή που αφορά πιστωτικό αξίας.


Ultimo ver. 3.0.6 (11/06/21)

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας myDATA.

Εκδοση Παραστατικών

Μερική μετεξέλιξη: Δυνατότητα να μπορεί να γίνει μετεξέλιξη μίας σε περισσότερες εγγραφές στο ίδιο παρ/κό με διαφορετικές Τιμές Μονάδας.
[Alt-A] Ανάλυση ποσότητας: Υποστηρίζεται μόνο όταν η μετεξελισσόμενη γραμμή δεν έχει αξίες (πχ ΔΑ χωρίς αξίες)


Ultimo ver. 3.0.5 (28/05/21)

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας myDATA.

 Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οδηγίες – Βοηθήματα – Τεκμηρίωση

Εκσυγχρονίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι οδηγίες/βοηθήματα σε ό,τι σχετίζεται με αναφορές, εκτυπώσεις, εξαγωγές (export) κ.λπ. Η τεκμηρίωση καλύπτει τόσο τις τυποποιημένες αναφορές όσο και τις παραμετρικές. Επιπλέον, σε κάποιους τομείς έχει ενσωματωθεί context-sensitive-help, δηλαδή βοήθημα που σχετίζεται ειδικά με το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης στην εφαρμογή. Έτσι για παράδειγμα όταν ετοιμάζεται ο χρήστης να εκτυπώσει μια αναφορά, στο μενού [Βοήθεια] προστίθεται μια νέα επιλογή, στην αρχή, με τίτλο [Οδηγίες Reporter + Query] που ενεργοποιείται και με Alt F1. Η περιγραφή αυτή μένει σταθερή αλλά το σημείο εκκίνησης του βοηθήματος εξαρτάται από το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης. Ακόμα, έχουν προστεθεί κουμπιά που υπενθυμίζουν τη δυνατότητα ειδικού βοηθήματος.

Χρήστες που αντιμετωπίζουν λογιστικές καταστάσεις (αποθήκης) με δεδομένα των οποίων τα αριθμητικά στοιχεία είναι μεγάλα (π.χ. πολύ μεγάλες αξίες, ποσότητες με πολλά δεκαδικά ή και μεγάλο ακέραιο τμήμα) μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αναγνωσιμότητα των αναφορών τους με τις νέες δυνατότητες που περιγράφονται στο τμήμα Προσαρμογή αναφοράς στη σελίδα.


Ultimo ver. 3.0.4 (05/03/21)

Παραστατικά έκδοση

Λογαριασμοί: Προστέθηκε δυνατότητα χαρακτηρισμού Κράτησης (δηλαδή αναλυτική γραμμή της οποίας η αξία θα αφαιρεθεί από το σύνολο).

Παρέχονται 2 επιλογές:

  • Αφαιρούμενο ποσό Προ Κρατήσεων:  Η αξία θα αφαιρεθεί πριν από τον πιθανό υπολογισμό κρατήσεων % ώστε αυτές να υπολογιστούν βάση του νέου συνόλου.
  • Αφαιρούμενο ποσό στο Τελ.Σύνολο: Η αξία θα αφαιρεθεί από το τελικό σύνολο δηλαδή αφού υπολογιστούν πιθανές κρατήσεις % στο σύνολο.

Παραστατικά / Παράμετροι σταθμού εργασίας

Προτεινόμενος εκτυπωτής:

Προστέθηκε δυνατότητα να προβάλλεται παράθυρο επιλογής Εκτυπωτή πριν από την έκδοση του παραστατικού

Βιβλία Λογιστικής/Αποθήκης

Προστέθηκε δυνατότητα Μη Αποτύπωσης της Ωρας-Ημ/νίας Εκδοσης (πλην ημερολογίων)

 Αποθήκη - Δημιουργία αρχείων νέας χρήσης

Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής Αποθηκών στις οποίες θα γίνει η δημιουργία.

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας myDATA.


Ultimo ver. 3.0.3 (01/03/21)

Αποθήκη: Καρτέλα σε browser

Προστέθηκαν δύο νέες στήλες: κ.κ Ποσοτ & Αξίας που απεικοινίζουν τους αντίστοιχους Κωδικούς Κίνησης της εγγραφής.

Λογιστική - Αρθρα

Προστέθηκε δυνατότητα με [Ctrl-F6] πάνω σε μία εγγραφή, να εμφανίζει Λογιστική Καρτέλα του σχετικού λογαριασμού.

Παραμετρικές αναφορές - Query

Στην εκτύπωση "Ανάλυση παρ/κών" προστέθηκαν νέες παραμετρικές ταξινομήσεις της αναφοράς.

Επίσης προστέθηκαν:

  • Νέα Στήλη: Είδος/Λογ/Σχόλιο
  • Νέες λογ.συνθήκες: Μονο Είδος|Λογ/μο|Σχόλιο

Λογιστική - Αποθήκη

Όταν ανοίγουμε νέο παράθυρο, διατηρείται το έτος/χρήση του ενεργού παραθύρου.

Αποθήκη - Συντήρηση -  Επανενημέρωση

Προτείνεται ενημέρωση ΜΣΚ σε κινήσεις όταν από Συγκ/κή Αποθήκη

Αποθήκη - Βιβλία - Ημερολόγια

Προστέθηκε δυνατότητα αποτύπωσης ποσοτήτων ειδών:

  • Από βοηθητική (2η)
  • Αναγωγή σε 2η ΜΜ

Βοηθητικά - Κωδικοί Πρόσβασης

Προστέθηκε νέα εξαίρεση "Απαγορεύεται Διαγραφή Αρθρου ΓΛ."

 

Διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας myDATA.

 


Ultimo ver. 3.0.2 (20/01/21)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενότητας myDATA. Ανανεωμένες οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ


Ultimo ver. 3.0.1 (17/12/20)

Ενσωμάτωση myData

Η παρούσα έκδοση είναι πλήρως συμβατή με την πλαφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.


  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

 

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Ultimo ver. 2.11.5 (20/07/20)

Παραστατικά - Έκδοση

Πλέον,  τα παραστατικά που σημαίνονται από ΕΑΦΔΣΣ, έχουν δυνατότητα να τυπώνουν το απαιτούμενο από την Α.Α.Δ.Ε. QRCode.

Παραστατικά Εξωτερικού

Το Interface για τον Consignee εμφανίζεται πάντα και όχι μόνο στα Invoice.


 Ultimo ver. 2.11.4 (07/07/20)

Γενικά - Άνετες αναφορές

Κάποιες αναφορές π.χ. Ισοζύγια Αποθήκης, λόγω περιορισμών των εκτυπωτών ακίδας (matrix printers) ήταν σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο που να αποτυπώνουν πολλές στήλες σε περιορισμένο χώρο, με συμβιβασμούς ως προς την αναγνωσιμότητα. Ειδικά στα αριθμητικά πεδία συνήθως έλλειπαν διαχωριστικά στις χιλιάδες και ορισμένες φορές μεγάλα ποσά δεν διαχωρίζονταν μεταξύ τους, καταλαμβάνοντας τον χώρο μεταξύ τους.

Παρόλον ότι η ανάγκη για τους εκτυπωτές αυτούς ακόμη υπάρχει, δώσαμε τη δυνατότητα να μπορεί να εκδοθεί ή ίδια αναφορά σε μορφή text στην οθόνη ή σε γραφικό περιβάλλον (οθόνη, εκτυπωτή laser ή inkjet) χωρίς τους περιορισμούς χώρου. Την παράμετρο/δυνατότητα που ενεργοποιεί την τεχνολογία αυτή ονομάσαμε «άνετη αναφορά» και μπορεί να τσεκαριστεί από τις προτιμήσεις εκτύπωσης του κάθε χρήστη.

Η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνιμα από τις Ιδιότητες σταθμού εργασίας (Προτιμήσεις εκτυπώσεων Windows) ή περιστασιακά κατά τη στιγμή εκτύπωσης μιας αναφοράς από το κουμπί [ Προτιμήσεις ] -> Καρτέλα [Εκτυπώσεις Windows], περιοχή «Συμπίεση στηλών για εκτυπωτές ακίδας, checkbox Άνετη αναφορά.

Παραστατικά - Έκδοση

Το επιλεγμένο παρ/κό εμφανίζεται αμέσως τους τίτλους των παραθύρων.

Βοηθητικά

Νέα επιλογή 'Ομάδες Χρηστών'.

Γενικά

Προστέθηκε δυνατότητα "καρφιτσώματος" στην οθόνη, των συχνότερα χρησιμοποιούμενων επιλογών κάθε ενότητας. Αναλυτική παρουσίαση θα βρείτε εδώ.

Λογιστική - Βιβλία - Ημερολόγιο

Προστέθηκε δυνατότητα επιλόγής 'Αναφορά ανά ημέρα'. Όταν δεν είναι ενεργή, το ημερολόγιο βγαίνει συνολικά για την επιλεγμένη περίοδο προκειμένου να μπορεί να αποστελεί σε Excel.


Ultimo ver. 2.11.3 (17/05/20)

Λογαριασμοί - Καρτέλα Ανεξοφλήτων

Προστέθηκε νέα στήλη που εμφανίζει την για αξία των Πιστωτικών όταν ο χρήστης ζητήσει την εμφάνιση τους.

Αποθήκη - Import εγγραφών

Πλέον το πεδίο "Σειρά", (αν είναι κενό) συμπληρώνεται με βάση την σειρά της αντίστοιχης Διαδικασίας αποθήκης .

Παραστατικά - Έκδοση από παραγγελίες

Δυνατότητα διάσπασης παρ/κού (σε πολλαπλά με ερώτηση) αν η Τελική Αξία υπερβαίνει την ορισμένη αξία ελέγχου.

  • Δεν διασπώνται αναλ. γραμμές με αξία μεγαλύτερη (η διαδικάσια έκδοσης σταματά εκεί) και η παραγγελία μένει μερικώς παραδομένη.
  • Το σύστημα προσπαθεί να μοιράσει την αξία εξίσου στα εκδιδόμενα παρ/κά.
  • Η ενημέρωση των παραγγελιών γίνεται στο τέλος των πολλαπλών παρ/κων και όχι ανά παρ/κό (όπως γίνεται στα απλά)

Παραστατικά - Έκδοση

Πλέον τα βασικά στοιχεία του επιλεγμένου πελάτη και αποδέκτη του παραστατικού, εμφανίζονται σε χωρισμένο παράθυρο, στο κάτω μέρος της οθόνης έκδοσης. Υπάρχει παράμετρος μέσω του μενού "Εργαλεία / Διατάξη Οθόνης έκδοσης παραστατικών" για δυνατότητα εμφάνισης των βασικών στοιχείων στο πάνω μέρος της οθόνης.

Επίσης προβάλεται μήνυμα επιβεβαίωσης σε περίπτωση αλλαγής της αυτόματης αρίθμησης από το χρήστη ή Μελλοντικής ημερ/νίας.

Τέλος, γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας του εκδιδόμενου παραστατικού σε σχέση με 3 προγενέστερα παραστατικά.

Παραγγελίες

Προστέθηκε νέα στήλη "Υποκείμενη Αξία".

Στην εκτύπωση με αξίες προστέθηκαν νέες στήλες: Υποκείμενη Αξία.


Ultimo ver. 2.11.2 (12/04/20)

Γενικά - Υποστήριξη ΕΦΚ

Προστέθηκε δυνατότητα υποστήριξης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης σε Αποθήκη, Παραγγελίες και Εκδοση Παραστατικών.

Παραγγελίες

Προστέθηκε νέα επιλογή "[Alt-F2] Κινήσεις Παραγγελιών" που μας δείχνει αναλυτικά όλα τα είδη των παραγγελιών, με το status τους. Η ενότητα έχει διάφορες ταξινομήσεις κα τρόπους αναζήτησης. Επιλέγοντας ένα είδος παραγγελίας, το σύστημα φέρνει ώς ενεργή προς διαχείριση την σχετική παραγγελία

Παραστατικά - Έκδοση

Πλέον η Αναζήτηση είδους με Κωδικοποίηση Προμηθευτή γίνεται και στις πράσθετες κωδικοποιήσεις.

Αποθήκη - Ειδικοί τιμοκατάλογοι

Προστέθηκε δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης ΣΕ άλλους Τιμοκαταλόγους με δυνατότητα ορισμού εύρους κωδικών.

Εκπτώσεις

Προσθήκη 2 νέων ποσοστών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον υπάρχει το είδος στον ειδικό τιμοκατάλογο.

Λογιστική - Πελάτες

Προστέθηκε δυνατότητα αποτύπωσης κρατήσεων δημοσίου με 4 δεκαδικά.

Λογιστική - Διαχειριση ανεξοφλήτων

Βελτίωση μηνήματος όταν η Αξία Ανεξοφλήτων είναι μικρότερη από το Υπόλοιπο.

Αναφορές. Ορισμός εύρους.

Σε πολλές αναφορές όπου ορίζεται εύρος κωδικών, το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα το κωδικό "Εως" (όταν είναι κενός) ίδιο με τον κωδικό "Από". Επίσης έχει προστεθεί ένο κουμπί δίπλα στο πεδίο "Από" ώστε πατώντας το, να συμπληρώνεται το "Εως" ίδιο με το "Από"

Αποθήκη/Κωδικολόγιο

Νέα πεδία:Χρήστης Δημιουργίας και Τελ.Ενημέρωσης.

 


Ultimo ver. 2.11.1 (09/03/20)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις στην διαδικασία παραγωγής ετήσιας ΜΥΦ.

 


Ultimo ver. 2.11.0 (08/01/20)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Ultimo ver. 2.9.11 (09/07/19)

Γενική λειτουργία και χειρισμός (browsers)

Αυτόματη προσαρμογή πλάτους στήλης

Σε όλους τους browsers με διπλό κλικ στον τίτλο μίας στήλης ή στο διαχωριστικό της με την επόμενη, το πλάτος της στήλης προσαρμόζεται αυτόματα ώστε να δείχνει ολόκληρα τα περιεχόμενενα του πλατύτερου σημείου που απεικονίζεται (όπως στο Excel).

Αναζήτηση τελευταίου

Σε όλους τους browsers, όπου υπάρχει η δινατότητα αναζήτησης κλειδιού με [Tab], έχει προστεθεί η δυνατότητα, αναζήτησης της τελευταίας (αντί της πρώτης) εγγραφής που έχει το κλειδί που αναζητάτε, πατώντας το κουμπί "OK τελευτ [F6]" ή το πλήκτρο [F6]

Πχ στα Αρθρα λογιστικής, με ενεργή ταξινόμηση κατά λογαριασμό και ημερομηνία, αν αναζητάτε έναν λογαριασμό χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία, μπορείτε πατώτας το πλήκτρο [F6] να τοποθετηθείτε στην τελευταία ημερομηνία κίνησης του λογαριασμού αυτού.

Νέο εργαλείο έξυπνης Αναζήτησης

 Το νέο εργαλείο έξυπνης αναζήτησης της ΣΥΝΠΑΝ, προστέθηκε στις ενότητες Λογαρισμοί, Ονόματα, Κωδικολόγιο αποθήκης και λειτουργεί ως εξής:

Ενεργοποιείται απευθείας πατώντας CTRL-F ή πατώντας TAB για αναζήτηση και μετά το κουμπί "Εξυπνη αναζήτηση".

Πληκτρολογώντας ακόμα και μεικτά Κεφαλαία, Πεζά, Ελληνικά, Αγγλικά, το σύστημα σας προβάλλει ό,τι ταιριάζει μέσα στον browser που βρίσκεστε.
Μέσα από την περιορισμένη λίστα, με τα βελάκια και ENTER μπορείτε να μεταβείτε προσωρινά και να δείτε όλα τα στοιχεία της εγγραφής. Με δεύτερο ENTER το επιλέγετε ή αρκεί το CTRL-Enter εφόσον θέλετε να το επιλέξετε χωρίς να μεταβείτε προσωρινά.

ss03

Βέβαια μην το παρακάνετε στις γενικότητες διότι η λίστα έχει ένα όριο ύψους πάνω από το οποίο δεν θα σας δώσει άλλα είδη (π.χ. η αναζήτηση στη Google είναι μεταξύ 6-10 ευρέσεων, εμείς σας δίνουμε περίπου 30).

ss04

 Επίσης:

1. Άμεση διαγραφή κριτηρίου αναζήτησης

ss10

2. Μετακινήστε το παραθυράκι έξυπνης αναζήτησης στη θέση που σας βολεύει.
3. Το πρόγραμμα θυμάται που το αφήσατε την τελευταία φορά και το επανατοποθετεί στην ίδια θέση (και ανάλογα από που το καλέσατε).

Αποθήκη - Κωδικολόγιο

Προστέθηκε νέα (μόνιμη) ταξινόμηση κατά περιγραφή είδους.

Επίσης προστέθηκε δυνατότητα "Έξυπνης Αναζήτησης" μέσω περιγραφής (δείτε παραπάνω).

Λογιστική - Άρθρα

Πλέον μετά τη δημιουργία Νέου Αρθρου, με αντιγραφή [Ins], το σύστημα σε αφήνει "κοντά" στην εγγραφή από όπου πήρες μαγιά.

Παραστατικά - Ιστορικό Ειδικών Ακυρωτικών

Προστέθηκε νέα στήλη "Α.Φ.Μ. Αποδέκτη" στον σχετικό Browser.

Παραστατικά & Καρτέλες - Αποστολή με Email

Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής Emails παραληπτών από τα διαθέσιμα emails του Ονόματος, μέσω tree tag list.

Βιβλία Αποθήκης:  Ισοζύγιο

Όταν ζητείται μορφή ισοζυγίου "Κατάσταση Απογραφής" προστέθηκε δυνατότητα επιλογής τιμής μοναδας αποτίμησης.

 Αποθήκη: Τυποποιημένες Αναφορές: A9. Στατιστικά Πωλήσεων/Αγορών

Προστέθηκε δυνατότητα καθορισμού περιόδου ανάλυσης στατιστικών ανά σταθμό εργασίας. Υπάρχει επιλογή ανάλυσης στατιστικών ανά "Μήνα" ή "Εβδομάδα" ή "Ημερα". Επιλέγοντας "Εταιρία" το σύστημα θα βασίζεται στην ανάλυση που έχει προκαθοριστεί στις παραμέτρους της Εταιρίας.

 


Ultimo ver. 2.9.10 (06/05/19)

Παραγγελίες - Ανάλυση

Προστέθηκε δυνατότητα ταξινόμησης των αναλυτικών εγγραφών της παραγγελίας κατά κωδικό είδους.

Ειδικοί Τιμοκατάλογοι

Πλέον η αυτόματη συμπλήρωση απο Κωδικολόγιο ή άλλο Τιμοκατάλογο κάνει ερώτηση αν θέλετε να γίνει αντικατάσταση υπαρχουσών τιμών/εκπτώσεων.

Παραστατικά - Έκδοση - Εκπτώσεις

Οι εκπτώσεις απο Ειδικό Τιμοκατάλογο υπολογίζονται πλέον ανεξάρτητα του εάν ο Πελάτης έχει κωδικό έκπτωσης ή όχι.

Παραστατικά Τυποποιημένες Αναφορές

Α0. Από Ιστορικό Παραστατικών
Στατιστικά με παραμετρική Ταξ/ση + Σύνολα με κριτήρια Πελάτες/Ονόματα


Ultimo ver. 2.9.9 (08/03/19)

Λογιστική - Άρθρα

Στον browser καταχώρησης άρθρου, στις στήλες όπου υπάρχει δυνατότητα επιλογής από pick list με [F2], προστέθηκε σχετικό κουμπί στον τίτλο της στήλης και δίπλα από το σχετικό πεδίο/κελί όταν βρίσκεται σε φάση καταχώρησης.

Λογιστική - ΜΥΦ (Συγκ/κές καταστάσεις Πελ/Προμ από 2014)

Προστέθηκε δυνατότητα υποβολής ΜΥΦ σε ετήσια βάση. Στις παραμέτρους "Στοιχεία εταιρίας" μπορείτε να ορίσετε: Υποβάλλονται καταστάσεις: Μηνιαίες/ Τριμηνιαίες/ Ετήσιες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ήταν επιλεγμένη η τριμηνιαία υποβολή και αλλάξετε σε ετήσια, θα πρέπει να τρέξετε ξανά την μηνιαία ενημέρωση Αγορών/Πωλήσεων για όλους τους μήνες του έτους, προκειμένου να ενημερωθούν οι αθροιστές των ετήσιων συνόλων.

Αν κατόπιν αποφασίσετε να επανέλθετε στην τριμηνιαία μέθοδο υποβολής, θα είναι ήδη ενημερωμένοι οι αθροιστές των τριμηνιαίων συνόλων με τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει εν τω μεταξύ. Δηλαδή στο εξής θα ενημερώνονται παράλληλα οι τριμηνιαίοι και ετήσιοι αθροιστές σε κάθε ενημέρωση μήνα.


Ultimo ver. 2.9.8 (10/01/19)

Αποθήκη - Κωδικολόγιο

Προστέθηκε δυνατότητα εμφάνισης 2 νέων στηλών στον browser:

 • Σύνθεση γραμμή 1
 • Σύνθεση γραμμή 2

Εγκατάσταση - Γενικές παράμετροι - ΦΠΑ - Τοπικά χαρακτηριστικά

Προστέθηκε νέα παράμετρος: Δεν υφίσταται καθεστώς Μειωμένου Φ.Π.Α. Αν οριστεί αυτή η παράματρος τότε oι πελάτες/προμηθευτές με ένδειξη μειωμένου ΦΠΑ αντιμετωπίζονται με κανονικό ΦΠΑ.

 Παραστατικά - Παράμετροι

Για όσους τυπώνουν παραστατικά σε εκτυπωτή Matrix αλλά θέλουν να μπορούν να τα στείλουν και με e-mail, προστέθηκαν νέα πεδία γραμμογράφησης εντύπου για εκτύπωση σε PDF printer.

 • Κωδικός Γραμμογράφησης
 • Μέγιστος αριθμός αναλυτικών γραμμών παραστατικού
 • Μέγιστος αριθμός γραμμών ανάλυσης ΦΠΑ
 • Το χαρτί και ο προσανατολισμός προκύπτουν από τις παραμέτρους "Προπειλεγμένου" του παραστατικού ή είναι default Portrait/A4

Ονόματα - Στοιχεία ΑΦΜ από Taxis

Η άντληση στοιχείων γίνεται πλέον από νέα διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει νέα πληροφορία: Το Καθεστώς ΦΠΑ

 Αποθήκη - Στατιστικά Aποθήκης (Α91)

Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής λίστας Κωδικών Ειδών & Κωδικών Πελατών με νέο μηχανισμό πολλαπλού Tagging.


Ultimo ver. 2.9.7 (4/12/18)

Παραστατικά - Μετεξέλιξη/Αντληση

Οταν κατά την άντληση διατηρούνται διαφορετικοί πωλητές δεν υπάρχει πλέον ερώτηση σε κάθε νέο πωλητή, αλλά ερώτηση επιλογής στο τέλος για το ποιός είναι ο βασικός πωλητής.

Προστέθηκε επίσης check box που ορίζει αν Βασικός πωλητής είναι ο πρώτος αντλούμενος (ώστε να μην υπάρχει ερώτηση στο τέλος), εφόσον ο ήδη ορισμένος Βασικός πωλητής δεν ήταν κάποιος από τους αντλούμενους

Παραγγελίες

Επανενημέρωση από κίνηση αποθήκης: Λαμβάνεται πλέον υπόψη ότι υπάρχουν παραγγελίες που εκδίδουν πιστωτικά.

Αποστολή με e-mail (Παραστατικά & Καρτέλες)

Προστέθηκε δυνατότητα χρησιμοποίησης template για Email σε html. Έτσι μπορεί να ενσωματώσετε γραφιστικά (πχ λογότυπα) στα emails σας. Απευθυνθείτε στη ΣΥΝΠΑΝ για σχετική παραμετροποίηση.

Λογιστική - Πελάτες

Επιτρέπεται πλέον, με αποδοχή χρήστη, η μη ύπαρξη του κωδικού πελάτη στους Λογαριασμούς.

Αποθήκη - Ατιμολόγητα Δελτία & Απαλλακτικά ΦΠΑ

Μπορούν πλέον να περιληφθούν (με ερώτηση) και κινήσεις ΔΑ χωρίς αξία.


Ultimo ver. 2.9.6 (05/11/18)

Αποθήκη - Στατιστικά Aποθήκης (Α91)

Περιλάμβανει πλέον και κινήσεις αποθήκης που δεν έχουν κωδικό λογαριασμού προκειμένου να μπορούν να περιληφθούν λιανικές πωλήσεις που δεν έχουν κωδικό Αποδέκτη.

Αποθήκη / Στοιχεία Ειδών: Μέση Τιμή Ρευστοποίησης

       Νέο προαιρετικό πεδίο Μέση Τιμή Ρευστοποίησης

 • Στοιχεία Ειδών: Δυνατότητα καταχώρησης τιμής μονάδας Ρευστοποίησης
 • Κατάσταση Απογραφης: Επιλογή: Υπερισχύει η Μέση Τιμή Ρευστοποίησης >0
 • Ισοζύγιο                                         >>
 • Μεταφορά Υπολοίπων                     >>

Αποθήκη: Ειδική ταξινόμηση εγγραφών αποθήκης

Προστέθηκε φίλτρο εγγραφών "μέχρι ημ/νία" που καταγράφεται αυτόματα σε αρχείο για χρήση από άλλες εφαρμογές 

Ctrl-f.ini  [General]  TheorMaxDateAkIndex=ηη/μμ/εε  TheorXrisi=18


Ultimo ver. 2.9.5 (07/09/18)

Λογιστική - Αρθρα

Η λειτουργία "Νέα εγγραφή με κενά πεδία [F4]" δεν ζητά πλέον ποτέ στοιχεία Χαρακτηρισμού.

Λογιστική - Καρτέλα σε email

Πλέον μπορείτε να στείλετε με email, καρτέλα ανωτεροβαθμίου λογαριασμού ή άλλου λογαριασμού που δεν σχετίζεται με Ονομα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ορίσετε εσείς το email κατά την αποστολή.

Παραστατικά - Ιστορικό

Προστέθηκε νέο πεδίο "ημερομηνία-ώρα αποστολής e-mail". Το πεδίο αυτό ενημερώνεται αυτόματα μετα από επιτυχή αποστολή με e-mail

Σε περίπτωση που ζητήσετε διαγραφή παραστατικού που δεν έχει ψηφιακή σήμανση, προβάλεται ερώτηση για έκδοση Ακυρωτικού.


Ultimo ver. 2.9.4 (14/07/18)

Λογιστική - Άρθρα (με ξένο νόμισμα)

Προστέθηκε δυνατότητα να επιλεγεί η ισοτιμία από τον browser των ισοτιμιών.

Agenda - Ονόματα - Επαφές

Προστέθηκαν πεδία που κατηγοριοποιούν την επαφή ως προορισμό για τις διαδικασίες αυτοματοποιημένης αποστολής emails ως εξής:

 • Τιμολόγια - Για αποστολή παραστατικών
 • Λογιστικές Καρτέλες - Για αποστολή καρτελών
 • Παραγγελίες [Κυκλώματος Ρούχου-Υφάματος]

Λογιστική - Αρθρα

Νέα δυνατότητα καταγραφής των ημερομηνιών αρχικής καταχώρησης και τελευταίας επέμβασης σε άρθρο όπως επίσης του κωδικού χρήστη που καταχώρησε αρχικά το άρθρο. Η ενεργοποίησή της δυνατότητας γίνεται από την ΣΥΝΠΑΝ.

Λογιστική - Καρτέλα ανωτεροβαθμίου

Προστέθηκαν στήλες Κωδικός & Περιγραφή Λογαριασμού (όπως στη Συγκεντρωτική Καρτέλα για ΑΦΜ).

Παραστατικό - Ιστορικό Ακυρωτικών

Προστέθηκε δυνατότητα Προβολής/Επανεκτύπωσης (για τα νέα ακυρωτικά με e-line).

Παραστατικά - Ιστορικό

Εγιναν οι εξής αλλαγές/βελτιώσεις:

 • Η διαγραφή παραστατικού εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης αν ζητηθεί χωρίς κινήσεις.
 • Προστέθηκε δυνατότητα προβολής ανάλυσης παραστατικού πατώντας [Alt_A].
 • Προστέθηκαν νέες (προαιρετικές) στήλες: Ημ/νια, Ωρα, Αρχείο Ψηφιακής Σήμανσης.
 • Στοιχεία ΕΑΦΔΣΣ > Προβολή eLine. Προβάλλονται αναλυτικά τα στοιχεία του e-file της ψηφιακής σήμανσης.

Παραμετρικές αναφορές - Query

Εγιναν οι εξής αλλαγές/βελτιώσεις:

 • Πελάτες (από Ονόματα) με στοιχεία Internet το Report PM0014 πλέον περιλαμβάνει στήλες με στοιχεια πελατών
 • Ιστορικό Παραστατικών - Περιλαμβάνει πλέον και  Στοιχεία Ψηφιακής Σήμανσης.
 • Αποθήκη [115] Κινήσεις Αποθήκης - Προστέθηκαν Στοιχεία παραστατικού.
 • Στοιχεία Πελάτων με Χ/Π εικόνα - Προβάλλεται πλέον υπενθύμιση για Ενημέρωση από Ετήσιες Συγκεντρωτικές καταστάσεις (ΜΥΦ προ 2014).

Παραστατικά - Παράμετροι

Οι παράμετροι για eline εμφανίζονται πάντα, ανεξάρτητα με το καθεστώς λειτουργίας του Φορολογικού Μηχανισμού.


Ultimo ver. 2.9.3 (01/06/18)

Αποθήκη - Στοιχεία Ειδών

Καρτέλα Διαθέσιμα: Δείκτες δραστηριότητας

 • Προστέθηκαν νέα optional πεδία για αποτύπωση κυκλοφοριακής ταχύτητας. Η ενεργοποίησή τους γίνεται από την ΣΥΝΠΑΝ.
 • Η διαδικασία επανενημέρωσης των Στοιχείων Ειδών ενημερώνει πλέον και αυτά τα πεδία.

Παραστατικά - Έκδοση

Προστέθηκε έλεγχος & μήνυμα όταν δεν έχει οριστεί κατάλληλος κωδικός συμπληρωματικής διαδικασίας στις παραμέτρους παραστατικού και δεν μπορούν να δημιουργηθούν κινήσεις εκπτώσεων Αποθήκης

Παραστατικά - Ιστορικό

Προστέθηκε νέα στήλη "Σχόλια". Αποτυπώνονται τα "Σχόλια" του κάθε παραστατικού, που έχει εκδοθεί, ώστε να μπορεί να γίνει εύκολη αναζήτηση από τον χρήστη.

Λογιστική - Στ.Πελατών,Προμηθευτών

Προαιρετική νέα ταξινόμηση κατά λογιστήριο και α/α Ονόματος. Η ενεργοποίηση γίνεται από την ΣΥΝΠΑΝ. (Χρησιμοποιείται στην νέα αναφορά Query > Ονόματα > [100] Επαφές Ονομάτων)


Ultimo ver. 2.9.2 (17/04/18)

Λογιστική - Αναφορές - Τυποποιημένες - A5.Συγκριτικά στατιστικά λογαριασμών μεταξύ χρήσεων.

Πρόσθετα πεδία για εκτύπωση σε Clipboard: Προστέθηκαν οι στήλες: ΑΦΜ & Αριθμητικά πεδία Ονομάτων.

Παραστατικά - Εκδοση

Αν ο κωδικός διαδικασίας έχει Φύση Συναλλαγής I/S και κατά την έκδοση του παραστατικού δεν οριστεί χώρα I/S (Intrastat) τότε κατά την καταχώρηση του είδους δεν θα γίνεται έλεγχος  για TARIC. 

Αποθήκη

Η επανενημέρωση των στοιχείων ειδών, ενημερώνει πλέον και τα πεδία Τελευταία Τιμή & Τελευταία Ημερομηνία Εισαγωγής/Εξαγωγής.

Αποθήκη - Κωδικολόγια

Ενημέρωση του πεδίου: Ημ/νία Τελ.Ενημέρωσης Κωδ/γίου και μέσω της διαδικασίας Ομαδική αλλαγή τιμών πώλησης & Ενημέρωση ειδικών τιμοκαταλόγων.


Ultimo ver. 2.9.1 (15/03/18)

Στοιχεία ΑΦΜ από Taxis

Μπορείτε πλέον με ένα πλήκτρο να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία μητρώου του TAXIS, είτε για να τα συμβουλευτείτε είτε για να καταχωρηθούν αυτόματα στο Ultimo. Για κάθε πελάτη, προμηθευτή ή συνεργάτη μπορείτε ακαριαία να επιβεβαιώσετε:

 • Α.Φ.Μ.
 • Κωδικό και Περιγραφή ΔΟΥ
 • Εάν πρόκειται για Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο
 • Εάν ο Α.Φ.Μ. είναι ενεργός ή απενεργοποιημένος
 • Εάν πρόκειται για επιτηδευματία, μη επιτηδευματία ή πρώην επιτηδευματία
 • Επωνυμία
 • Τίτλο επιχείρησης
 • Περιγραφή μορφής Μη Φυσικού Προσώπου
 • Οδό, αριθμό, Τ.Κ. και περιοχή επιχείρησης
 • Ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία διακοπής
 • Όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Για κάθε δραστηριότητα εμφανίζονται: ο Κωδικός και περιγραφή δραστηριότητας καθώς  και το είδος δραστηριότητας (κύρια, δευτερεύουσα, λοιπή, βοηθητική)

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση θα πρέπει να εγγραφείτε προηγουμένως στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ από τη διεύθυνση [αυτή]. Μόλις αποκτήσετε username και password θα μπορείτε να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων στο ULTIMO.

Από το μενού Λειτουργία (στις ενότητες Ονόματα, Πελάτες, Προμηθευτές) επιλέγετε την επιλογή:

taxis stoixeia afm01

Την πρώτη φορά θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Πρόσβαση], και να συμπληρώσετε username και password (που έχετε ορίσει στην σχετική υπηρεσία του TAXIS). Αν με το Ultimo διαχειρίζεστε περισσότερες της μιας εταιρίες (όπου έχετε διαφορετικά στοιχεία πρόσβασης), τσεκάρετε τη επιλογή «Ανά φάκελο (Εταιρία)». Εφόσον αποκτήσετε πρόσβαση, το Ultimo δεν θα σας ξαναζητήσει username και password και θα συνδέεται αυτόματα.

Ο ΑΦΜ είναι προσυμπληρωμένος με βάση το Ονομα ή Πελάτη ή Προμηθευτή από όπου καλείται η λειτουργία. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και άλλον ΑΦΜ για το οποίο αναζητάτε πληροφορίες. Μόλις πατήσετε το κουμπί [Αναζήτηση] το Ultimo θα συνδεθεί με τη ΑΑΔΕ,  θα ζητήσει τις σχετικές πληροφορίες και θα τις προβάλλει στον από κάτω χώρο.

taxis stoixeia afm02

Όταν βρίσκεστε σε φάση νέας εγγραφής ή διόρθωσης, διατίθεται το κουμπί [Συμπλήρωση πεδίων ΟΝΟΜΑΤΟΣ] που δίνει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης αρκετών πεδίων που αντλήθηκαν στην καρτέλα ΟΝΟΜΑΤΟΣ. Αν έχετε ζητήσει στοιχεία για διαφορετικό ΑΦΜ από αυτά του Ονόματος που βρίσκεται υπο καταχώρηση, τότε το σύστημα θα προβάλει μήνυμα: "Το ΟΝΟΜΑ έχει διαφορετικό ΑΦΜ από το xxx" (όπου xxx το ΑΦΜ που έχετε ζητήσει).

  Τα πεδία είναι:

 • Επωνυμία εταιρίας («Εταιρία»)
 • Τα πεδία διεύθυνσης (Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Ταχυδρομικός κώδικας)
 • Δ.Ο.Υ.
 • Επάγγελμα (όσοι χαρακτήρες  χωρούν) στο μικρό πεδίο που εκτυπώνεται στα παραστατικά αλλά και όλες οι δραστηριότητες στο νέο πεδίο «πλήρης περιγραφή. Το πεδίο Επάγγελμα συμπληρώνεται μόνο κατά την καταχώρηση νέου Ονόματος.

taxis stoixeia afm03

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη από τις ενότητες Ονόματα, Στοιχεία Πελάτων και Στοιχεία Προμηθευτών με το πλήκτρο [Alt-T]

Λογιστική - Καρτέλα

Οταν το Ξένο Νόμισμα οριζεται στους λογαριασμούς υπάρχει δυνατότητα ορισμού φίλτρου για ένα Νόμισμα.

Κατάσταση ελέγχου I/S

Προστέθηκαν οι εξής νέες στήλες: Αξία Ξ.Ν, ΑΦΜ, Επωνυμία.

Αποθήκη: Στατιστικά Πωλήσεων & Επιστροφών.

Υποστηρίζονται πλέον στατιστικά "Χωρών" & "Χωρών/Πελάτη".  καθώς επίσης εύρος και φίλτρα "Χωρών". Προϋπόθεση: να οριστεί ειδική παράμετρος στο σύστημα.

Αποθήκη: Intrastat - VIES

Προστέθηκε δυνατότητα προσθήκης εγγραφής στο αρχείο μέσω της επιλογής "Αντίγραφο εγγραφής" (πλήκτρο Insert) καθώς και δυνατότητα επανυπολογισμού των συνόλων μετά την προσθήκη της εγγραφής ή μετά από διόρθωση των ήδη υπαρχουσών.

Αποθήκη - Κινήσεις

Στον browser των κινήσεων αποθήκης, προστέθηκαν νέες στήλες με πεδία σχετικά με Intrastat.


Ultimo ver. 2.9.0 (05/02/18)

Λογιστική - Αρθρα

Προστέθηκε δυνατότητα επισύναψης εγγράφων σε κάθε άρθρο (Omnibus).

Στον Browser άρθρων προστέθηκε δυνατότητα προβολής/καταχώρησης συνημμένων εγγράφων

Επανασχεδιάσστικε η οθόνη καταχώρησης των Βασικών Στοιχείων Αρθρου.

 Λογιστική - Καρτέλα Λογαριασμού

Προστέθηκε δυνατότητα αποστολής της λογιστικής καρτέλας με E-Mail [Alt-M].

Προστέθηκε στήλη Εγγραφα (Omnibus) με δυνατότητα προβολής/καταχώρησης εγγράφων κάνοντας διπλό κλίκ επάνω της.

 Λογιστική - Ξένο νόμισμα (FC)

Στις περιπτώσεις που το Ξ.Ν. προβλέπεται να ορίζεται στο Λογαριασμό (και δεν είναι ενιαίο στην εγκατάσταση), δόθηκε η δυνατότητα να μπορεί να οριστεί λογαριασμός που δέχεται πολλαπλά νομίσματα. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήσης "***" στον κωδικό νομίσματος του λογαριασμού. Τότε κατά την καταχώρηση άρθρου θα πρέπει να ορίσει το σχετικό νόμισμα στην κίνηση του λογαριασμού.

Καρτέλα λογαριασμού: [Οταν Ξ.Ν. οριζεται στο λογ/μό]: Προστέθηκε δυνατότητα φίλτρου σε ένα Νόμισμα (για λογ/μούς που κινούνται με πολλαπλά ξένα νομίσματα).

Λογιστική - Βιβλία Λογιστικής - Ισοζυγιο

Στις περιπτώσεις που το Ξ.Ν. προβλέπεται να ορίζεται στο Λογαριασμό (και δεν είναι ενιαίο στην εγκατάσταση) προστέθηκε δυνατότητα φίλτρου σε ένα Νόμισμα.

Αποθήκη - Κινήσεις

Νέα πεδία για Ξένο Νόμισμα: Αξία & Κωδικός. Απαιτείται ειδική παράμετρος στην εγκατάσταση.

Βοηθητικά - Ισοτιμίες Φ.Π.Α.

Νέος browser για καταχώρηση ισοτιμιών Φ.Π.Α που χρημοποιούνται στις καταστάσεις Intrastat για εταιρίες που έχουν συναλλαγές με ξένο νόμισμα. (δέχεται ημερομηνίες μόνο 1η του μήνα)

Κατάσταση ελέγχου Intrastat

Οταν το σύστημα λειτουργεί με Ξένο Νόμισμα τότε η Στατιστική αξία υπολογίζεται ώς Αξία_Ξ.Ν. x Ισοτιμία_ΦΠΑ. 


 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ultimo ver. 2.10.01 (16/12/19)

Γενικά

Αναβάθμιση κοινόχρηστων βιβλιοθηκών

Στην παρούσα έκδοση έχουν αναβαθμιστεί οι κοινόχρηστες βιβλιοθήκες της ΣΥΝΠΑΝ.
Θα πρέπει να αναβαθμίσετε παράλληλα και τις υπόλοιπες εφαρμογές, προκειμένου να λειτουργούν σωστά.

Ενσωμάτωση μηχανισμού καρφιτσώματος επιλογών (πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες)

Ιδιότητες πινάκων (Browsers)

Αλλαξε η προτεινόμενη (default) συμπεριφορά του συστήματος.

Κατά τη κύλιση (scrolling), με το ροδάκι του ποντικού, η επιλεγμένη εγγραφή παραμένει σταθερή δηλαδή δεν είναι πάντα ορατή. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα ενεργοποιείται στην τελευταία επιλεγμένη εγγραφή ακόμα και αν αυτή δεν είναι εκείνη τη στιγμή ορατή.

Κατα την μετακίνηση της κατακόρυφης γραμμής κύλισης (scrollBar) μετακινούνται συγχρόνως τα περιεχόμενα του browser (δηλ. δεν περιμένει το σύστημα να αφήσει ο χρήστης το αριστερό κουμπί του ποντικιού ώστε να να γίνει η σχετική μετακίνηση περιεχομένων).

Μπορείτε, όπως πάντα, να αλλάξετε την συμπεριφορά του συστήματος από τις Ιδιότητες Σταθμού εργασίας > Ιδιότητες πινάκων (browsers)

Αυτόματη μετατροπή γραμμάτων στα πεδία καταχώρησης Κωδικών Λογαριασμών η/και Ειδών.

Όποια γράμματα πληκτρολογούνται σε πεδίο κωδικού (λογαριασμού ή είδους) μετατρέπονται αυτόματα σε Κεφαλαία Ελληνικά η Αγγλικά ανάλογα με την περίπτωση.
Η αντιστοιχία γίνεται με βάση το κάθε πλήκτρο που πατήθηκε πχ Vv -> Ω ή ωΩ -> V
παραδείγματα: "112ωερβοσε" -> "112VERBOSE"     "30anagnvst03" -> "30ΑΝΑΓΝΩΣΤ19"

Αποθήκη - Ισοζύγια

Ανετη αναφορά: Αφορά τις μορφές ισοζυγίων που έχουν πολλές στήλες με συμπιεσμένες πληροφορίες. Η συμπίεση (δηλ. χωρίς διαχωριστικά) είναι αναγκαία προκειμένου να χωρέσουν οι πληροφορίες μιας εγγραφής σε μια γραμμή εκτυπωτή ακίδων (matrix). Η νέα επιλογή παρέχει τη δυνατότητα να αποτυπώνονται διαχωριστικά στις χιλiάδες και κενά μεταξύ των στηλών προκειμένου να είναι η αναφορα πιο ευανάγνωση σε προβολή στην οθόνη ή σε εκτυπωτή σελίδας (Windows).

Αποθήκη: A91/A92. Στατιστικα Πωλήσεων/Αγορών

Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης ανά μήνα. Τα δεδομένα ομαδοποιούνται ανά μήνα κα εκτυπώνονται με τα σχετικά σύνολα.

 Παραστατικά - Έκδοση - Μετεξέλιξη

Προβάλλεται μήνυμα αν οριστεί συγχρόνως Συγκεκριμένο Παρ/κό και Λίστα (Υπερισχύει η Λίστα)

Αποθήκη

Προαιρετική δυνατότητα περιορισμού ενημέρωσης της τελευταίας Ημερομηνίας και Τιμής Μονάδας Αγοράς ή Πωλήσης με βάση κωδικούς διαδικασίας. Δηλαδή παρέχεται η δυνατότητα να μην ενημερώνουν όλες οι κινήσεις Αγορών η/και Πωλήσεων τα παραπάνω πεδία. Απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης της ΣΥΝΠΑΝ για λεπτομέρειες.

Αναφορές Query

Κατά τον καθορισμό εύρους εκτύπωσης, ο πίνακας επιλογής (με F2) περιλαμβάνει και περιγραφές των κωδικών στις ενότητες Στοιχεία Ειδών Αποθήκης και Κινήσεις Αποθήκης.


Ultimo ver. 2.10.00 (25/09/19)

Παραστατικά - Ιmport από BarCode scanner (από ASCII)

Ελέγχεται αν η ποσότητα της κάθε εγγραφής > 99.999.999. Σχετικά σφάλματα καταγράφονται στο αρχείο "ImpFrBcScLog.txt".

Αποθήκη - Φυσική Απογραφή - Αντληση από αρχείο Scanner

Ελέγχεται αν η αθροιζόμενη/προοδευτική ποσότητα > 99.999.999. Σχετικά σφάλματα καταγράφονται στο αρχείο "ScImpLog.txt".

Παραστατικά - Παράμετροι

Καταργείται (αυτόματα) η ένδειξη "Σήμανση" για τα Αντίγραφα όταν στο πρωτότυπο δεν επιλεγεί η ένδειξη "Σήμανση".

Λογιστική - Στατιστικά Πωλητών

Προστέθηκε επιλογή ώστε η αναφορά να βασίζεται μόνο από την ενότητα "Πωλητές" και όχι από τις κινήσεις λογιστικής.

Παραστατικά - Έκδοση

Κατά τη διαγραφή αναλυτικής γραμμης δεν ελέγχεται πλέον η υπάρξη του είδους στα Στοιχεία Ειδών. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Ultimo ver. 2.8.9 (03/01/18)

Καρτέλα Λογ/μού

Δυνατότητα προβολής Στοιχείων Eπικοινωνίας (τηλ. κ.λπ) από Ονόματα [Alt_T]

Κωδικοί πρόσβασης

Δυνατότητα σύνδεσης με Ονόματα μάσω α/α Ονόματος.

Ονόματα / Browser

Προσθήκη νέων στηλών

 • Κωδικός & Ονομασία Χώρας
 • 5-Χαρακτηρισμοί

Ultimo ver. 2.8.8 (04/12/17)

Διπλότυπο Απαλλακτικό ΦΠΑ

Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής και αποτύπωσης του Αριθμού Εγκρισης και της Ημερομηνίας λήξης του απαλλακτικού.

Αποθήκη - Στατιστικά (A91)

Προστέθηκε η δυνατότητα μή αποτύπωσης των συνθηκών (εύρους & φίλτρων).

Agenda - Ονόματα

Τα παρακάτω έχουν προστεθεί ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - Επικοινωνήστε με την ΣΥΝΠΑΝ πριν τα χρησιμοποιήσετε!!!

Προστέθηκαν οι εξής νέες δυνατότητες σύνδεσης:

 • Λογιστήριο
  Η έκδοση παραστατικού αποτυπυπώνει την διεύθυνση λογιστηρίου & και του πελάτη αλλά κινεί τον λογαριασμό του λογιστηρίου.
 • Μόνο Λογιστήριο
  Ιδιο με το παραπάνω αλλά χωρίς την αποτύπωση του τόπου παράδοσης στο παραστατικό.

Επίσης στην σύνδεση με Πελάτη, προστέθηκε δυνατότητα να μη δημιουργηθεί Λογαριασμός στην λογιστική παρα μόνο στα στοιχεία πελάτη.

Παραστατικά - Ιστορικό Παραστατικών - Λοιπά σχετικά παραστατικά

Προστέθηκε δυνατότητα σύνδεσης αρχείου PDF "Export Notification [599]".

Αναφορές - Query

Προστέθηκαν συνθήκες στο Data Dictionary για να μπορεί κάποιος να φιλτράρει παραστατικά με τόπο παράδοσης ή/και ένδειξη πελάτη ΕΕ ή Τρίτης χώρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε και άλλες εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ εγκατεστημένες, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να τις αναβαθμίσετε ταυτόχρονα, καθώς λόγω αναβάθμισης της κοινής υποδομής τους, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορείτε να εισελθετε στις μη αναβαθμισμένες!


Ultimo ver. 2.8.7 (20/09/17)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


Ultimo ver. 2.8.6 (01/08/17)

Ειδικοί Τιμοκατάλογοι - Τιμοκατάλογος εκπτώσεων

Προστέθηκε υποστήριξη και Εκπτωσης=0 (συμπληρώνοντας στο πεδίο της έκπτωσης -1).

Εκτυπώσεις - Export

Προστέθηκε δυνατότητα "Export Win Clipboard για Excel (Data & Υποσύνολα)" όπου το export περιλαμβάνει και υποσύνολα.


Ultimo ver. 2.8.5 (29/05/17)

Παραστατικά - Ιστορικό Παραστατικών - Αποστολή με E-Mail

Προστέθηκε η δυνατότητα κοινοποίησης του email (CC).

Χώρες

Προστέθηκε νέο πεδίο ένδειξης "Είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ενωσης".

Αναφορές - Query

Προστέθηκε νέα αναφορά από το Ιστορικό παραστατικών "Με Αποδέκτη και Προορισμό" που αποτυπώνει τις αντίστοιχες πληροφορίες.


Ultimo ver. 2.8.4 (14/04/17)

Παρατατικά - Ιστορικό Παραστατικών - Λοιπά σχετικά παραστατικά

Προστέθηκαν δυνατότητα επιλογής του τύπου φορτωτικής μεταξύ των: UPS/DHL/CMR καθώς και δυνατότητα το παραστατικό να εξαιρείται ως εξαγωγή απαλλαγής ΦΠΑ.

Παραστατικά - Εκδοση

Στην διαδικασία "Αντληση από Ιστορικό" προστέθηκε δυνατότητα μερικής άντλησης συγκεκριμμένου παραστατικού, ενώ εκσυγχρονιστηκε ο browser επιλογής παραστατικών προς άντληση και προστέθηκε νέα στήλη "τεμάχια".


Ultimo ver. 2.8.3 (16/02/17)

Παραστατικά - Ιστορικό

Αφαιρέθηκε η μετατροπή σε Δρχ κατά την προβολή στην οθόνη με μορφή text.

Υποστηρζεται πλέον επιλογή Shift-F5 'Λοιπά σχετικά παραστατικά/έντυπα' στο οποίο μπορούν να καταχωρηθούν 'Στοιχεία Φορτωτικής & Διασάφησης Εξαγωγής' εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική παράμετρος στην εφαρμογή (CTRL-F.ini).

Agenda - Ονόματα

Οι "Σημειώσεις" μπορούν πλέον να εμφανίζονται και στις καρτέλες 'Διεύθυνση' & 'Χαρακτηρισμοί' (βλ. Εργαλεία -> Παράμετροι Ονομάτων)

Οταν ο κωδικός χώρας έχει ορισθεί ως υποχρεωτικός, δεν επιτρέπεται κενός κωδικός ακόμα και αν υπάρχει κενός στο αρχείο χωρών.

Η εκτύπωση καρτέλας "Ονόματος" τυπώνει πλέον τα παραμετρικά κ.α. πεδία και υποστηρίζει αλλαγή σελίδας όταν οι σημειώσεις είναι τύπου RTF.

 Λογιστική - Τυποποιημένες αναφορές

Προστέθηκε νέα επιλογή "A14. Εξαγωγή αρχείου άρθρων/εγγραφών"  Εξάγει αρχείο με άρθρα Γ.Λ. σε μορφή που χρημοποιείται για ελέγχους από την Εφορία. Βασίζεται σε συγκεκριμένη δομή (μορφότυπο) και υπόδειγμα.

Λογιστική - Στοιχεία Πελατών

Nέο πεδίο Κωδ.Πωλητή-2 (προαιρετικά με βάση παράμετρο στο CTRL-F.ini [General] CDP2=1)

Αποθήκη - Επιμερισμός αξίας ή έκπτωσης σε είδη παραστατικού

Η σειρά χρήστη της επιλεγμένης διαδικασίας αποθήκης, συμπληρώνεται πλέον στις παραγόμενες κινήσεις.

Μπορείτε πλέον να ορίσετε και κωδικό & αριθμό Παραστατικού Β'.


Ultimo ver. 2.8.2 (30/11/16)

Γενικά

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.

Ειδικοί τιμοκατάλογοι

Προστέθηκε νέα δυνατότητα προκειμένου να ορίζουμε αντί συγκεκριμένης τιμής, συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης ανά είδος.

Η δυνατότητα άντλησης από άλλο τιμοκατάλογο, προσαρμόστηκε αντίστοιχα ώστε να αντλεί και τις εγγραφές με ποσοστό έκπτωσης.

Η έκδοση παραστατικών και οι παραγγελίες προσαρμόστηκαν ώστε αν υπαρχει έκπτωση ειδικού τιμοκαταλόγου στο είδος, να αγνοούν το αρχείο εκπτώσεων.

Παραστατικά - Ιστορικό

Η δυνατότητα αποστολής με e-Mail εμπλουτίστηκε με νέες παραμέτρους προκειμένου να ορίζετε εσείς το τυποποιημένο κείμενο που θα περιέχει το email. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα tokens  <tim> & <cr> προκειμένου να εισάγετε τον αριθμό παραστατικού και να αλλάζετε γραμμές στο κείμενο (CTRL-F.ini).

Λογιστική - Τυποποιημένες Αναφορές - Ανάλυση ηλικίας υπολοίπων

Όταν ο λογαριασμός του Πελάτη δεν υπάρχει ή δεν δέχεται κινήσεις, προβάλεται μήνυμα. Προστέθηκε δυνατότητα να μην προβάλλονται άλλα μηνύματα.

Agenda - Ονόματα

Η Κατάσταση εορταζόντων περιλαμβάνει πλέον και ονόματα από τις επαφές (βλ.τελευταία στήλη για προέλευση εγγραφής).


Ultimo ver. 2.8.1 (18/11/16)

Γενικά

Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής χρωματικού θέματος (παλέτας χρωμάτων) της εφαρμογής, μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών συνδυασμών:

 • Default
 • Classic
 • Dark
 • Blue

Η επιλογή τους γίνεται από το σημείο:

Βοηθητικά -> Εργαλεία -> Ιδιότητες σταθμού εργασίας -> Χρώματα

Ονόματα - Επαφές

Προστέθηκε δυνατότητα αποστολής E-Mail από το παράθυρο της επαφής.

Αποθήκη/Κινήσεις

Προστέθηκε νέα ταξινόμηση  "Κατά Κωδικό Παραστατικού α'+ Ημερομηνία".

Παραμετρικές αναφορές - Query

Στην εκτύπωση 230. Κινήσεις Αποθήκης με κλεισμ.ποσότ.(συνδ.με Ιστορ.παρ/κών) προστέθηκε νέα στήλη "Συμπλ/κή αιτιολογία".


Ultimo ver. 2.8.0 (08/11/16)

Ονόματα/Agenda 2016

Με μία ματιά..

Δουλεύοντας οι ίδιοι τα Ονόματα της Agenda, αισθανόμασταν πάντα την ανάγκη να έχουμε κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως:

 • Να μπορούμε να ορίσουμε «μέσα» στην κάθε εταιρία μια σειρά επαφών με εξατομικευμένα στοιχεία. Μην έχοντας άλλη δυνατότητα μέχρι τώρα αυτά τα στοιχεία τα καταχωρούσαμε στο ελεύθερο κείμενο.
 • Να μπορούμε στο ελεύθερο κείμενο να αλλάζουμε γραμματοσειρές, να ορίσουμε Bold και Italics ή να ενσωματώσουμε μία εικόνα.
 • Να έχουμε περισσότερους χαρακτηρισμούς που να μπορούν να επιλεγούν από πίνακες και να μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη καρτέλα.
 • Να συμπληρώνονται αυτόματα κάποια πεδία κατά την καταχώρησή τους (auto complete).
 • Να υπάρχει τυποποίηση στις χώρες.
 • Να μπορούμε με μία ματιά να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση.

Με την νέα έκδοση της Agenda (2016) έχουμε αυτά που επιθυμούσαμε και ακόμα περισσότερα! Διαβάστε παρακάτω..

Μεγαλύτερα και περισσότερα πεδία

Έχει αυξηθεί το μέγεθος κάποιων πεδίων που επηρεάζουν την ταξινόμηση ώστε αυτή να φτάνει την ακρίβεια 40 χαρακτήρων.

Χαρακτηρισμοί & Παραμετρικά πεδία

Έχουν προστεθεί πέντε νέα πεδία/χαρακτηρισμοί που ορίζονται από το χρήστη παραμετρικά, τόσο ως προς την περιγραφή αλλά και ως προς τα χαρακτηριστικά τους.

Τα ήδη υπάρχοντα «παραμετρικά πεδία», έχουν αποκτήσει και αυτά αντίστοιχες δυνατότητες, ώστε να ελέγχεται πιο αυστηρά ο τρόπος καταχώρησής τους.

Για κάθε ένα από αυτά τα πεδία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα προβάλλονται στην καρτέλα «Χαρακτηρισμοί» ή «Λοιπά» ή ακόμη να μην προβάλλονται καθόλου διότι δεν τα χρησιμοποιεί. Η παραμετροποίηση γίνεται από το μενού Εργαλεία -> Παράμετροι Χαρακτηρισμών Ονομάτων/Επαφών.

agenda 2016 03

Χώρα

Η χώρα μέχρι  σήμερα προβλεπόταν να καταχωρείται σε κάποιο από τα πεδία «διεύθυνσης εξωτερικού» αυτό είχε σαν μειονέκτημα να μην μπορεί να αξιοποιηθεί αξιόπιστα σε αναζητήσεις ή άλλους ελέγχους. Τώρα προστίθεται πεδίο κωδικού χώρας στην καρτέλα «Διεύθυνση» με βάση το πρότυπο ISO δύο χαρακτήρων.

Η χώρα μπορεί να επιλεγεί από πίνακα με F2 ο οποίος θα περιλαμβάνει μόνο τις χώρες τις οποίες επιθυμούμε να βλέπουμε. Ο τρόπος που συμπληρώνουμε τη λίστα των επιθυμητών χωρών είναι από την επιλογή [F9] «Συμπλήρωση χωρών». Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή είτε μέσω F2 (δηλ. μπορείτε πάντα να συμπληρώσετε τον πίνακα με κάποια χώρα που δεν έχετε περιλάβει) ή από την ενότητα «Βοηθητικά – Χώρες».

Στις παραμέτρους ονομάτων ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το σύστημα να τον υποχρεώνει σε καταχώρηση χώρας καθώς και να προτείνει πάντα την επιλεγμένη χώρα.

Ο πλήρης πίνακας χωρών κατά ISO διανέμεται από τη ΣΥΝΠΑΝ  οπότε ο χρήστης δεν απαιτείται να γνωρίζει κάτι σχετικό.

agenda 2016 0405

Επάγγελμα

Το πεδίο «επάγγελμα» ήταν σχετικά μικρού μήκους και «κληρονομείται» με το ίδιο μήκος ιστορικά για λόγους συμβατότητας σε τυποποιημένα έντυπα παραστατικών. Επειδή οι περιγραφές επαγγελμάτων μπορεί όμως να είναι αρκετά σύνθετες προστέθηκε ένα απεριόριστου μήκους νέο πεδίο με τίτλο «πλήρης περιγραφή» (επαγγέλματος) το δε πρώτο περιγράφεται ως (επάγγελμα) «όπως εμφανίζεται στα παραστατικά». Δείτε περισσότερα εδώ.

Η ΣΥΝΠΑΝ δεν παρέχει έτοιμους πίνακες επιλογής επαγγελμάτων διότι θεωρεί τη διαδικασία αναζήτησης/επιλογής από το χρήστη, ιδιαίτερα χρονοβόρα στην πράξη και αναξιόπιστη.

Επανασχεδίαση - συμπεριφορά

Το παράθυρο καταχώρησης και οι καρτέλες έχουν επανασχεδιαστεί προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη εργονομία.

agenda 2016 060708

Τα εικονίδια της παραπάνω μορφής υποδηλώνουν κατηγορία στοιχείων (π.χ. στοιχεία διεύθυνσης, αριθμοί τηλεφώνων, διευθύνσεις εξωτερικού) και όχι κουμπί που εκτελεί κάποια διαδικασία. Η μικρή κόκκινη τελεία υποδηλώνει ότι διατίθεται επεξηγηματικό σχόλιο ή οδηγίες, όταν ο χρήστης αφήσει το ποντίκι του πάνω από τα εικονίδια για ένα δευτερόλεπτο περίπου (χωρίς κλικ).

agenda 2016 09

Η μπάρα κατάστασης, στο κάτω μέρος του παραθύρου, έχει γίνει πιο πλούσια τόσο από πλευράς λειτουργικότητας όσο και οπτικής πληροφορίας. Υπάρχει πλέον η πληροφορία αρχικής και τελικής επέμβασης (χρήστης και ημέρα) όπως φαίνεται στο υπόδειγμα. Ο χρήστης όχι μόνον μπορεί να βλέπει πάντα (ανεξάρτητα από ποια καρτέλα/tab έχει ενεργή)  κατά πόσο το επιλεγμένο όνομα αποτελεί πελάτη ή και προμηθευτή, αλλά μπορεί επίσης με κλικ του ποντικιού να επιλέξει να δει τα σχετικά στοιχεία.

agenda 2016 10

Νέες καρτέλες (tabs)

Οι καρτέλες είναι πλέον πέντε.

agenda 2016 11

Καρτέλα Διεύθυνση

Η καρτέλα αυτή περιείχε παραδοσιακά τα στοιχεία διεύθυνσης, τα οποία χρησιμοποιούνται από την διαδικασία έκδοσης παραστατικών. Τα πεδία είναι περιορισμένου πλάτους καθώς πρέπει να χωρέσουν στον περιορισμένο χώρο ενός παραστατικού.

Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. διευθύνσεις εξωτερικού) όπου τα στοιχεία της διεύθυνσης είναι αρκετά πλουσιότερα, απαιτείται επιπλέον χώρος για την πλήρη καταγραφή τους. Γι' αυτό προστέθηκαν τα πεδία της περιοχής «Διεύθυνση πλήρης (εσωτερικού ή εξωτερικού)».

Αν λοιπόν τα πλήρη στοιχεία μίας διεύθυνσης δεν χωρούν στα κλασικά (πάνω) πεδία, πατάτε το κουμπί [Αντιγραφή από επάνω] και στη συνέχεια συμπληρώνετε ή αναθεωρείτε τα ελλιπή στοιχεία στην περιοχή «Διεύθυνση πλήρης (εσωτερικού ή εξωτερικού)» καθώς εκεί πλέον μπορούν να οριστούν με πληρότητα και ακρίβεια.

agenda 2016 18

Οι εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν αυτόματα στην πληρέστερη διεύθυνση. Αν παρατηρήσετε σε κάποια εφαρμογή (πλην έκδοσης κοινών παραστατικών) να απαιτείται πλήρης διεύθυνση και αυτή να μην αποτυπώνεται, ενημερώστε τη ΣΥΝΠΑΝ.

Καρτέλα Επαφές

Στη αυτή την καρτέλα ορίζονται οι επαφές του εκάστοτε ονόματος υπό μορφή browser. Κάθε «επαφή»  θα πρέπει να έχει ορισμένο τουλάχιστον ένα από τα πεδία Eπώνυμο, Oνομα, Tίτλος, Tμήμα, E-Mail. Έτσι π.χ. αρκεί να ορίσουμε  «Λογιστήριο» ως επαφή που θα συνοδεύεται προφανώς από εσωτερικό τηλέφωνο και πιθανώς E-Mail.

Κάθε επαφή μπορεί να συνοδεύεται και από μέχρι τρεις χαρακτηρισμούς που ορίζονται από το χρήστη παραμετρικά, τόσο ως προς την περιγραφή αλλά και ως προς τα χαρακτηριστικά (π.χ. αν θα επιλέγεται από λίστα κ.λπ)

agenda 2016 01

Επειδή ο browser φιλοξενείται σε παράθυρο καταχώρησης η διαμόρφωση των στηλών γίνεται με δεξί κλικ του ποντικιού πάνω στους τίτλους των στηλών.

agenda 2016 02

Εκτός από την προβολή των επαφών του «ΟΝΟΜΑΤΟΣ» στη σχετική καρτέλα, υπάρχει η δυνατότητα να προβληθούν όλες οι επαφές όλων των «ΟΝΟΜΑΤΩΝ» σε ξεχωριστό browser από την επιλογή [Alt-F1] του κυρίως browser. Από το browser «Επαφές Ονομάτων» μπορεί κάποιος να αναζητήσει μία επαφή και στη συνέχεια να επιλέξει με [Enter] το σχετιζόμενο «ΟΝΟΜΑ». Επίσης πατώντας το κουμπί [Καταχώρηση σε κελιά] ή [Alt-F10] δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διορθώσει πεδία των επαφών κατευθείαν από τα κελιά του browser.

Σε μελλοντικές εκδόσεις Ultimo προβλέπεται η ομαδική εκμετάλλευση επαφών μέσω καταστάσεων με φίλτρα χαρακτηρισμών κ.λπ.

Καρτέλα Χαρακτηρισμοί

Σε αυτή την καρτέλα, έχουν ενταχθεί τα «Λογιστικά» στοιχεία (πελάτη/προμηθευτή), τα στοιχεία επαγγέλματος και όσοι από τους νέους χαρακτηρισμούς έχει επιλέξει ο χρήστης να εμφανίζονται σε αυτή την καρτέλα.

Παρατηρούμε οτι υπάρχουν δύο πεδία που αναφέρονται στο επάγγελμα:

 • Όπως εμφανίζεται στο παρατατικό
  Το πεδίο αυτό είναι σχετικά περιορισμένου πλάτους καθώς πρέπει να χωρέσει στον περιορισμένο χώρο ενός παραστατικού.
 • Πλήρης περιγραφή
  Η πλήρης περιγραφή των δρστηριοτήτων της επιχείρησης.
Καρτέλα Σημειώσεις

Η καρτέλα «Σημειώσεις» περιλαμβάνει πλέον αποκλειστικά τις σημειώσεις σε παράθυρο που μπορεί να μεγαλώσει πλέον κατά βούληση. Επιπλέον το κείμενο έχει πλέον τη δυνατότητα να καταχωρείται ως RTF (Rich Text Format), μια δυνατότητα που παρέχεται από τα Windows και που δίνει αρκετές δυνατότητες διαμόρφωσης του κειμένου. Παρόλον ότι οι δυνατότητες υπολείπονται αρκετά του Word εν τούτοις υποστηρίζονται εικόνες, πίνακες, ελεύθερη διαμόρφωση μορφής γραμματοσειράς, μεγέθους, μορφής, χρώματος (εκτός φόντου) κλπ. που επιλέγονται κατά την καταχώρηση με δεξί κλικ του ποντικιού.

agenda 2016 12

Ο χρήστης μπορεί να επικολλήσει στο κείμενο τμήματα από Word, Excel ή άλλες εφαρμογές. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι πάντα το επιθυμητό αλλά δυστυχώς η ΣΥΝΠΑΝ δεν έχει κάποια δυνατότητα επέμβασης στην περίπτωση αυτή.

Καρτέλα Λοιπά

Η τελευταία καρτέλα («Λοιπά») περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία του συστήματος καθώς και όσα από τα παραμετρικά στοιχεία ο χρήστης επέλεξε να εμφανίζονται εκεί από την επιλογή το μενού [Εργαλεία] [Παράμετροι Χαρακτηρισμών Ονομάτων/Επαφών]

Προσαρμοζόμενο παράθυρο

Το παράθυρο καταχώρησης διαμορφώνεται ως προς τις διαστάσεις του ελεύθερα, κάτι που υποδηλώνει και η ένδειξη agenda 2016 13 στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

Η διαμόρφωση των διαστάσεων εξυπηρετεί ειδικά την καρτέλα [Επαφές] και [Σημειώσεις].

agenda 2016 1415

Προτεινόμενα κείμενα

Σε πολλά πλέον πεδία έχουν προστεθεί προτεινόμενα κείμενα που προέρχονται είτε από τα στοιχεία που καταχωρούνται στην εγκατάσταση, είτε από άλλες πηγές που διατίθενται από την ΣΥΝΠΑΝ. Ενεργοποιούνται αυτόματα χωρίς παρέμβαση του χρήστη κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης και εφόσον ταιριάζει κάτι από το κείμενο δυναμικά, προτείνονται κείμενα προς επιλογή με τα βελάκια του πληκτρολογίου ή με το ποντίκι.

agenda 2016 16

Η βάση δεδομένων που «κτίζει» το σύστημα από τα στοιχεία όλων των χρηστών της εγκατάστασης, διατίθεται προς επεξεργασία από την ενότητα Βοηθητικά -> Ενότητες -> Βοηθητικά καταχωρήσεων, προκειμένου να συντηρηθούν από π.χ. λανθασμένες καταχωρήσεις που πιθανόν να έχουν γίνει.

Ενεργοποίηση νέων δυνατοτήτων

Για να ενεργοποιηθούν όλες οι παραπάνω δυνατότητες της agenda, θα πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα:

 • Πραγματοποιήστε αναβάθμιση δομής και ταξιμομήσεων επισκεπτώμενοι το σημείο:
  Βοηθητικά -> Εργαλεία -> Εγκατάσταση/Παράμετροι/Utilities -> Αναβάθμιση αρχείων -> Τσεκάρετε το "Ονόματα" και πατάτε το "Αναβάθμιση"
 • Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες RTF στις σημειώσεις, επικοινωνήστε με την ΣΥΝΠΑΝ καθώς η συγκριμμένη λειτουργία απαιτεί μία ρύθμιση ανα σταθμό εργασίας. Η ΣΥΝΠΑΝ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες δωρεάν.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να αναβαμίσετε πρώτα όλες τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες εφαρμογές ΠΡIN ενεργοποιήσετε την αναβάθμιση της Agenda. Αν δεν το κάνετε, οι υπόλοιπες εφαρμογές δεν θα λειτουργούν σωστά!


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com