ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

 ServiceMan SHL ver.2.10.2 (16/11/10)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις, αναβαθμίσεις και διορθώσεις, κυρίως σε ότι αφορά τις επανεπισκευές.

 • Ο Αυτόματος Ελεγχος επανεπισκευής γίνεται Μόνο σε νέα παραλαβή ή σε  διόρθωση υπάρχουσας, αν αλλάξει το S/N ή το Μοντέλο της συσκευής.
 • Διορθώθηκε η δυσλειτουργία που υπήρχε κατά τον έλεγχο επανεπισκευής όπου  μετά την απάντηση "Όχι" στην ερώτηση "Σωστά τα στοιχεία πελάτη", διατηρούσε  τα στοιχεία του Πελάτη στην επισκευή αλλά διόρθωνε το α/α του ονόματος σ90/Ultimo.

ServiceMan SHL ver. 2.10.1 (11/10/10)

Ερώτηση εγγύησης SONY
 • Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής ενός επιπλέον τύπου εγγύησης 'W' πλέον των 'S ','A ','AH', 'T2'. Συνεπώς το διάγραμμα ροής διαμορφώνεται ως εξής:

CIC5-20101004

 

Mail αίτησης προς CIC
 • Προστέθηκε η ημερομηνία και η ώρα δημιουργίας της αίτησης στο θέμα (subject) του email και η ώρα μετά την ημερομηνία στο κείμενο του e-mail.

 


ServiceMan SHL ver. 2.10.0 (21/05/10)

Δυνατότητα διαφορετικού χρωματισμού του πεδίου"Ημέρες Αναμονής"
 • Προστέθηκε δυνατότητα διαφορετικού χρωματισμού του πεδίου "Ημέρες Αναμονής" βάσει κλίμακας ημερών όπως π.χ.
  • Χωρίς έμφαση από 0-2 ημέρες
  • Ροζ background από 3-4 ημέρες
  • Κόκκινο background από 5 ημέρες και άνω

Η κλίμακα ορίζεται από το μενού "Προβολή" και την επιλογή "Όριο έμφασης ημερών αναμονής"

Για την ορθή ρύθμισή της βάσει των προδιαγραφών της ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Κο Μούγιο Σπύρο.
Νέο πεδίο "Θέση συσκευής"
 • Προστέθηκε ένα νέο πεδίο στην καρτέλα "Επισκευή", όπου αν έχετε κωδικοποιημένες θέσεις συσκευών μέσα στην επιχείρησή σας, μπορείτε σε αυτό το πεδίο να πληκτρολογείτε την τρέχουσα θέση της συσκευής.
Συνημμένα έγγραφα (Omnibus)
 • Προστέθηκε δυνατότητα ομαδικής αλλαγής της τοποθεσίας των συνημμένων.

Αν δηλαδή μετακινήσετε όλα τα συνημμένα σε κάποιο άλλο σημείο του δικτύου σας, πλέον με μία κίνηση, μπορείτε να αλλάξετε την πληροφορία της διαδρομής του ώστε το σύστημα να εξακολουθεί να τα βρίσκει.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com