Κατανομή ωρών εργασίας βάσει του ν3385/05
 

Τελευταία ενημέρωση 06/10/05 16:22

Παρακάτω θα βρείτε σύντομες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του ν3385/05 του υπουργείου απασχόλησης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 19 Αυγούστου 2005 και αφορά στην αλλαγή της κατανομής ωρών εργασίας στο σύστημα Ora TMS

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή κάτι δεν σας είναι ξεκάθαρο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Το προσωπικό του τμήματος υποστήριξης της ΣΥΝΠΑΝ θα είναι στην διάθεση σας για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας.

Αν διαθέτετε το πρόγραμμα «Ora TMS» για την κατανομή των ωρών εργασίας απαιτείται να διορθώσετε τις παρακάτω παραμέτρους προκειμένου το σύστημα να υπολογίζει υπερεργασία για τον κάθε εργαζόμενο.

Ακολουθήστε την εξής διαδρομή στα μενού: "Εργαλεία" ➔ "Παράμετροι συστήματος"

Στα παρακάτω πεδία ορίστε /επιβεβαιώστε ότι ισχύουν τα εξής:

Όνομα πεδίου

Περιεχόμενο

Όριο κανονικής εργασίας ημέρας 8 ώρες
Όριο κανονικής εργασίας εβδομάδας 40 ώρες
Όριο υπερεργασίας ημέρας 0 (μηδέν)
Όριο υπερεργασίας εβδομάδας 8 ώρες
 

Προσοχή δεν πρέπει να επέμβετε σε άλλο πεδίο.

 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com