• Αρχική

Εγκατάσταση της νέας έκδοσης

  1. Τρέξτε το πρόγραμμα που αποθηκεύσατε. Όταν σας ζητήσει τον δίσκο εγκατάστασης της εφαρμογής, επιλέξτε τον δίσκο που αυτή είναι εγκατεστημένη και πατήστε "Επόμενο".
  2. Παρακολουθήστε την διαδικασία εγκατάστασης για τυχόν μηνύματα που θα εμφανιστούν.
  3. Με το τέλος της εγκατάστασης, εκτελέστε την εφαρμογή και επιβεβαιώστε πως το version number έχει αλλάξει και είναι το σωστό.

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com