Για τον απόλυτο αυτοματισμό του λογιστηρίου, στηριχτείτε στην Έκδοση Παραστατικών του ULTIMO. Μειώστε το χρόνο καταχώρησης λογιστικών άρθρων και κινήσεων αποθήκης στο ελάχιστο. Κερδίστε σε πληροφόρηση εκμεταλλευόμενοι τον υψηλό βαθμό παραμετρικότητας στην ενημέρωση και των πλέον περίπλοκων λογιστικών ενημερώσεων. Με λίγες κινήσεις, μία φορά, έχετε on-line ενημέρωση λογιστηρίου, αποθηκών, πελατών, προμηθευτών και άλλων... και αποκτάτε άμεσα την πληροφόρηση που μόνο ένα μεγάλο επιτελείο λογιστών θα μπορούσε να σας δώσει μετά από κάποιες μέρες.

Δυνατότητα έκδοσης και ενημέρωσης

Τιμολόγια Πώλησης Τιμολόγια Πώλησης - Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών Δελτία Αποστολής, Δελτία Παραλαβής, Δελτία Παραγγελίας, Δελτία Λιανικής, Πιστωτικά Σημειώματα, Δελτία Αγοράς, Δελτία Αυτοπαράδοσης και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό επιθυμεί ο χρήστης αφού ορίσει τις επιθυμητές προδιαγραφές μια φορά. Εντελώς παραμετρική ενημέρωση Λογιστικής ή και Aποθήκης . Επίσης προαιρετικά ενημερώνεται - Ο λογαριασμός του αποδέκτη (π.χ. πελάτης) καθώς και - Ο λογαριασμός του ταμείου (π.χ. τιμολόγιο μετρητοίς) - Πληκτρολογούμενος λογαριασμός αναλυτικής γραμμής (π.χ. μεταφορικά, συσκευαστικά, αγγελιόσημο κ.λπ.) με ελεύθερη περιγραφή υπηρεσίας χωρίς ψευδο-είδη αποθήκης.

Δυναμικές και διαδιχικές μετεξελίξεις παραστατικών με παρακολούθηση Open Items (με έλεγχο δυνατότητας μετεξέλιξης σε επίπεδο ποσότητας αναλυτικής γραμμής)

Δελτία απαλλαγής από τον Φ.Π.Α.

Υποστηρίζεται πλήρως η έκδοση, αλλά και η πλήρης μηχανογραφική παρακολούθηση ειδικών διπλοτύπων δελτίων απαλλαγής από το Φ.Π.Α. Η γραμμογράφηση είναι ειδική και προβλέπεται ειδικό έντυπο εγκεκριμένο από το Υπουργείο.

Εντελώς παραμετρική ενημέρωση Αποθηκών

Οι "καρτέλες" των ειδών αποθήκης ενημερώνονται on-line και καταχωρούνται από το σύστημα οι εγγραφές (κινήσεις) ενώ εκτυπώνεται το παραστατικό. Προαιρετικά μπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας batch ενημέρωσης ώστε η ενημέρωση να γίνει αργότερα. Οι ποσότητες των ειδών που δεν έχουν διακινηθεί με παραστατικά on-line δεσμεύονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος των αποθεμάτων ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσης. Η ενημέρωση των εκκρεμών (off-line) παραστατικών μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πολλές φορές την ημέρα. Το σύστημα μπορεί να μεταπέσει αυτόματα σε (off-line) σε περίπτωση μη δυνατότητες πρόσβασης στη βάση δεδομένων

Η μέθοδος ενημέρωσης των καρτελών της αποθήκης είναι εντελώς παραμετρική. Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού, τα είδη μπορούν ενημερωθούν κατ' αξία ή και κατά ποσότητα, να ενημερωθούν και να συμψηφιστούν αυτόματα μη αξιολογημένες διακινήσεις (π.χ. Τιμολόγιο που έπεται κάποιου Δ. Αποστολής), και φυσικά να ενημερωθούν κατάλληλα οι στήλες εσωτερικής διακίνησης, από και σε τρίτους.

Η ενημέρωση της αποθήκης είναι πλήρης χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια από το χρήστη (π.χ. κλεισίματα μεταφορές κ.λπ.). Οι αξίες υπολοίπων, κόστη πωληθέντων, μικτά κέρδη και όλες οι άλλες πληροφορίες ενημερώνονται και αυτές αυτόματα.

Οι κατ' αξία εγγραφές μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεχόμενη έκπτωση, όπως επίσης μπορεί η έκπτωση να δημιουργεί ξεχωριστή εγγραφή ανά είδος για απόλυτη διασταύρωση με τη Λογιστική. Παρέχονται browsers κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας των στοιχείων παραστατικού, με δυνατότητα πρόσβασης και επιλογής, χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση των κωδικών, σε όλα τα είδη όλων των αποθηκών, σε όλους τους λογαριασμούς, σε όλες τις επωνυμίες του διευθυνσιογράφου (για στοιχεία πελατών, προμηθευτών κ.λπ.).

Υποστήριξη Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ)

Η πρωτοποριακή λύση τύπου Β' (αρ. πρωτοκόλλου 1049619/28.05.2003) της ΣΥΝΠΑΝ στηρίζεται στα ειδικά προϊόντα λογισμικού SignUP που ανέπτυξε και την προσαρμογή όλων των σχετικών εφαρμογών έτσι ώστε να συνεργάζονται με τα SignUP.

Η συγκεκριμένη λύση επιτρέπει την άμεση και συχνή κυκλοφορία νέων εκδόσεων μια και οι εφαρμογές δεν απαιτούν τη λήψη πιστοποίησης αλλά μόνον τα προϊόντα SignUP. Είναι απολύτως αξιόπιστη παρέχοντας άμεσο έλεγχο του φορολογικού μηχανισμού χωρίς τα μειονεκτήματα των λύσεων τύπου Α' και την μεσολάβηση προγραμμάτων ή drivers τρίτων κατασκευαστών που πολλές φορές δεν συμπεριφέρονται σωστά.

Μερικά πλεονεκτήματα της σειράς SignUP
 • Πλήρως αξιόπιστη λειτουργία
 • Αυτόματη έκδοση Ζ (Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει να πάρει Ζ κάποια ημέρα.)
 • Αποτελεσματική οργάνωση φορολογικών αρχείων (Για ταχύτερη ανεύρεση και χαμηλή επιβάρυνση του συστήματος αρχείων - file system του υπολογιστή)
 • Αυτόματο Backup φορολογικών αρχείων (Σε τοποθεσία που ορίζεται από τον χρήστη)
 • Προβολή των φορολογικών αρχείων μέσα από τις εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ.
Kernel, API

Το ιδιαίτερα προηγμένο σύστημα που οδηγεί την ενημέρωση και διαχείριση των παραστατικών ULTIMO στηρίζεται σε ένα kernel (πυρήνα) το οποίο διατίθεται και σε άλλες εφαρμογές / συστήματα. Αυτό εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων, την εγγύηση της σταθερής και πάντα αξιόπιστης λειτουργίας καθώς και την ευελιξία να λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός κάτω από άλλο κέλυφος κάθετων εφαρμογών.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δυνατότητες διαχείρισης

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Παραμετρική εγκατάσταση και λειτουργία Ναι Ναι Προσαρμόζεται σε πλήθος απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων
Υποστήριξη Barcode Ναι Ναι Για αποφυγή λαθών πληκτρολόγησης
Επιλογή πελατών, ειδών, λογαριασμών κ.λπ. από browser με πλήρη πρόσβαση σε υποεπιλογές Ναι Ναι Δεν χρειάζεται απομνημόνευση κωδικών
Επιβεβαίωση είδους μέσω εικόνας ή σχεδίου Ναι Ναι Δεν χρειάζεται απομνημόνευση κωδικών
Μετεξέλιξη παραστατικών Ναι Ναι Π.χ. από Παραγγελία σε Τιμολόγιο
Άντληση από το τελευταίο παραστατικό Ναι Ναι Π.χ. για επαναλαμβανόμενα παραστατικά
Άντληση από Ιστορικό παραστατικών Ναι Ναι Π.χ. για αντιγραφή παραστατικού από άλλο
Άντληση από κίνηση αποθήκης Ναι Ναι Π.χ. για αντιγραφή εκτός ιστορικού
Άντληση από αρχείο προσωρινών εγγραφών Ναι Ναι Εκτέλεση προεργασίας άλλης εφαρμογής
Άντληση από αρχείο ποσοτήτων Ναι Ναι Για π.χ. φυσική απογραφή - επιμέτρηση με φορητές συσκευές Bar code readers.
Μεταφορά ειδικών περιγραφών σε αιτιολογίες εγγραφών κίνησης αποθήκης Ναι Ναι Η πληροφορία μεταφέρεται στην κίνηση
Σχετικό παραστατικό σε αναλυτική γραμμή Ναι Ναι Κάθε είδος μπορεί να καθορίζει δικό του
Ειδικός Χαρακτηρισμός αναλυτικής εγγραφών Όχι Ναι Για λεπτομερή στατιστικά
Πωλητής / Υπεύθυνος σε αναλυτική γραμμή Ναι Ναι Για ιχνηλασιμότητα και υπολογισμό τζίρων
Δυνατότητα αναθεώρησης στοιχείων πελάτη ή αποδέκτη Ναι Ναι Ενώ συμπληρώνεται το παραστατικό και με on-line ενημέρωση
Δυνατότητα δημιουργίας νέου πελάτη ή αποδέκτη Ναι Ναι Ενώ ο χρήστης βρίσκεται στην επιλογή "Έκδοση Παραστατικών"
Πλήρως ελεγχόμενος τύπος Αποδέκτη Ναι Ναι Αποφεύγονται λάθη επιλογών
Δεύτερη Παράλληλη Ποσότητα Ναι Ναι Π.χ. Κιλά και Μέτρα στην αναλυτική γραμμή
Παραμετρική δυνατότητα ελέγχου αποθεμάτων αποθήκης Ναι Ναι Ώστε να αποφευχθεί εξαγωγή ανύπαρκτων ποσοτήτων
Εικόνα πελάτη κατά την έκδοση του παραστατικού Ναι Ναι με υπόλοιπο, βαθμολογία, πλαφόν κ.α.
Δυνατότητα ελέγχου ορίου πίστωσης (πλαφόν) πελάτη  Ναι Ναι Για πρόληψη μεγάλων ανοιγμάτων, διαφορετικών ανά πελάτη
Δυνατότητα τιμολόγησης υπηρεσιών κ.α. λογαριασμών  Ναι Ναι Με απευθείας ενημέρωση Γενικής Λογιστικής
Έλεγχος υποχρεωτικής συσκευασίας Ναι Ναι Π.χ. υποχρεωτική συσκευασία των 6 τεμαχίων
Αναθεώρηση προτεινόμενης τιμής Ναι Ναι σε οποιαδήποτε αναλυτική γραμμή
Αυτόματη μετατροπή τιμών από ξένα νομίσματα Ναι Ναι Με την τρέχουσα ισοτιμία για δυναμική αναθεώρηση τιμών
Διαδοχικές εκπτώσεις, κατηγορίες εκπτώσεων, επιμεριζόμενες εκπτώσεις Ναι Ναι Με δυνατότητα αναθεώρησης τη στιγμή της έκδοσης
Κατηγορίες εκπτώσεων με κριτήρια εύρους ειδών, ομάδας, κατηγορίας είδους, κλίμακα αξίας ή ποσότητας Όχι Ναι Έκπτωση ποσοστιαία ή σε συνολική αξία είδους ή στην τιμή μονάδος
Πρόσθετες ειδικές εκπτώσεις Κωδικολογίου Ναι Ναι  
Πλαφόν έκπτωσης Ναι Ναι  
Διαδοχικές εκπτώσεις Ναι Ναι Συνδυασμός πολιτικών έκπτωσης
Δυνατότητα διαχείρισης αγορών Ναι Ναι Με αυτόματη ενημέρωση αποθήκης, λογιστικής, προμηθευτών
Αντιμετώπιση ειδικών επιβαρύνσεων Ναι Ναι Π.χ. Δημοσίου
Υποστήριξη Μειωμένου Φ.Π.Α. εκδότη και παραλήπτη Ναι Ναι  
Έλεγχος πρόσβασης (passwords) Ναι Ναι Με δυνατότητα αποκλεισμού ή περιορισμού συγκεκριμένων χειριστών
On-line Εγχειρίδιο χρήσης (manual) Ναι Ναι Με αναλυτικές επεξηγήσεις παραδείγματα και συμβουλές
Παράμετροι ελαχιστοποίησης πληκτρολόγησης Ναι Ναι  
Σύνολο τύπων παραστατικών Aπεριόριστο Aπεριόριστο  

 


Δυνατότητες Εκτύπωσης

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Πλήρης ευελιξία διαμόρφωσης παραστατικού Ναι Ναι  
Εκτύπωση σε λευκή σελίδα σαν προεκτυπωμένο Ναι Ναι Με γραφικά, λογότυπα, εικόνες
Εκτύπωση σε σελίδα με προεκτυπωμένη γραμμογράφηση Ναι Ναι  
Εκτύπωση σε Graphics mode Ναι Ναι για εκτυπωτές Windows
Εκτύπωση σε Character mode Ναι Ναι για κρουστικούς εκτυπωτές απευθείας σε LPT
Υποστήριξη (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Β και Α Ναι Ναι Φορολογικός Μηχανισμός
Παραμετρική εκτύπωση κωδικών & περιγραφών Ναι Ναι Ορίζονται παραμετρικά τα τμήματα που θα εκτυπώνονται
Δυνατότητα αλλαγής περιγραφής είδους ή λογαριασμού Ναι Ναι Η συμπλήρωσης (π.χ. serial number)
Απεριόριστος αριθμός σελίδων ίδιου παραστατικού Ναι Ναι Για παραστατικά με μεγάλο αριθμό αναλυτικών γραμμών με από/σε μεταφορά
Εκτύπωση ανάλυσης συσκευασίας στο παραστατικό Ναι Ναι σε κάθε αναλυτική γραμμή Π.χ. 6 κιβώτια των 12 φιαλών και ΚΟΛΑ
Εποχιακά οριζόμενο σταθερό κείμενο Ναι Ναι Για μηνύματα στον πελάτη ή άλλες πληροφορίες
Σκελετός κειμένου πληροφοριών και παρατηρήσεων Ναι Ναι Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπλήρωση από το χρήστη
Δυνατότητα μόνον ενημέρωσης (χωρίς εκτύπωση) Ναι Ναι Για αυτόματες ενημερώσεις που δεν απαιτούν εκτύπωση παραστατικού
Δυνατότητα άμεσης επανεκτύπωσης Ναι Ναι Σε περίπτωση που γίνεται εμπλοκή του εντύπου στο εκτυπωτή
Αυτόματη Εκτύπωση Αντιγράφων Ναι Ναι Με πλήρη παραμετροποίηση
Εκτύπωση αντιγράφου με επιλογή διαφορετικής αιτιολογίας Ναι Ναι (και νέα ψηφιακή σήμανση σε περίπτωση που υποβάλλεται σε μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ).
Μη σημασμένο αντίγραφο με διακριτικά σήμανσης Ναι Ναι Εκτυπώνεται χωρίς ψηφιακή υπογραφή
Επανέκδοση με άλλη ημερομηνία και αριθμό Ναι Ναι (και νέα ψηφιακή σήμανση σε περίπτωση που υποβάλλεται σε μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ).
Επανεκτύπωση όπως αρχικά τυπώθηκε για κάθε πιθανή νόμιμη ενδοεταιρική χρήση. Ναι Ναι  
Παραμετρική αντιμετώπιση ακυρωτικών σημειωμάτων Ναι Ναι  
Αφοσίωση παραστατικού σε συγκεκριμένο εκτυπωτή Ναι Ναι Μέχρι τρεις εκτυπωτές συνδεδεμένοι παράλληλα
Διαθεσιμότητα ειδικών εντύπων στην αγορά Ναι Ναι Για να λειτουργήσει αμέσως το πρόγραμμα
Σύνολο αναλυτικών γραμμών 999 999  
Μήκος εντύπου Παραμετρικό Παραμετρικό  
Μέγιστος αριθμός αποθηκών ανά παραστατικό 100 100  
Μέγιστος αριθμός συντελεστών Φ.Π.Α. 10 10  
Αριθμός χαρακτήρων κειμένου αναλυτικής γραμμής Aπεριόριστος Aπεριόριστος Το παραστατικό μπορεί να περιέχει μια σύμβαση που έχει αντιγραφεί με COPY από το Word
Αριθμός χαρακτήρων σταθερού κειμένου παρατηρήσεων 2 x 70 = 140 2 x 70 = 140 (γραμμές x χαρακτήρες)
Αριθμός χαρακτήρων μεταβλητού κειμένου παρατηρήσεων 5 x 70 = 350 5 x 70 = 350  

 


Ενημερώσεις

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Παραμετρική εγκατάσταση και λειτουργία Ναι Ναι Προσαρμόζεται σε πλήθος απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων
On-line δέσμευση ποσοτήτων ενώ γίνεται καταχώρηση Ναι Ναι Απαραίτητο σε πραγματικό περιβάλλον multiuser
Open Items (έλεγχος δυνατότητας μετεξέλιξης σε επίπεδο ποσότητας αναλυτικής γραμμής) Ναι Ναι Διαδοχικές μετεξελίξεις εφόσον υπολείπονται ποσότητες
Ενημέρωση λογιστηρίου & αποθήκης on-line ή batch Ναι Ναι Πλήρης ενημέρωση, χωρίς καμία απολύτως επέμβαση του χρήστη
Παραμετρική ενημέρωση στοιχείων πελάτη-ονόματος Ναι Ναι Ανεξάρτητη, εξωλογιστική, προαιρετική, on-line ενημέρωση
Εντελώς παραμετρική ενημέρωση Λογιστικής Ναι Ναι Με ανάλυση υψηλών απαιτήσεων και πλήρη κάλυψη ΦΠΑ
Δυναμική Αντικατάσταση Λογαριασμών Ναι Ναι Με μάσκες στους κωδικούς
Εντελώς παραμετρική ενημέρωση Αποθήκης Ναι Ναι Με αυτόματη κοστολόγηση (αν απαιτείται)
Ακυρωτικά σημειώματα και έλεγχος Ναι Ναι Πλήρης παραμετροποίηση και έλεγχος από το συστήματος
Επανενημέρωση Μετεξελίξεων Ναι Ναι Σε περιπτώσεις βλάβης

 


Ιστορικό Παραστατικών / ΕΑΦΔΣΣ

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Προβολή στην οθόνη (μορφοποιημένη) Ναι Ναι  
Προβολή στην οθόνη (όπως τυπώθηκε) Ναι Ναι  
Εκτύπωση, Εκτύπωση Αντιγράφων Ναι Ναι (και νέα ψηφιακή σήμανση σε περίπτωση που υποβάλλεται σε μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ).
Ομαδοποίηση κατά Κωδικό Παραστατικού + Αριθμό + Ημερομηνία Ναι Ναι  
Κατά Ένδειξη Ενημέρωσης + Ημερομηνία + Παραστατικό Ναι Ναι  
Κατά Επίπεδο Μετεξέλιξης + Κατηγορία + Αποδέκτη Ναι Ναι  
Κατά Αποδέκτη + Ημερομηνία Ναι Ναι  
Κατά Αποδέκτη + Επίπεδο Μετεξέλιξης + Παραστατικό Ναι Ναι  
Κατά σειρά καταχώρησης στο σύστημα Ναι Ναι  
Αναζήτηση Συνοδευτικού Παραστατικού Ναι Ναι  
Μετεξελιγμένα Παραστατικά και Αναζήτηση Ναι Ναι Ιχνηλασιμότητα ακολουθίας έκδοσης
Επαναφορά από Αναζήτηση Συνοδευτικού Παραστατικού Ναι Ναι  
Στοιχεία Αποδέκτη (Ονόματα) Ναι Ναι Και καταγραφή όπως ίσχυαν κατά την έκδοση
Διαγραφή Παραστατικού /έκδοση Ακυρωτικού Ναι Ναι Πλήρης παραμετροποίηση και έλεγχος από το σύστημα
Κλείσιμο χωρίς μετεξέλιξη Ναι Ναι  
Ξεκλείδωμα από φάση μετεξέλιξης Ναι Ναι  
Επανέκδοση Παραστατικού με άλλη ημερομηνία και αριθμό Ναι Ναι  

Στοιχεία ΕΑΦΔΣΣ

     (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ)
Προβολή Στοιχείων ψηφιακής σήμανσης Ναι Ναι  
Προβολή παραστατικού όπως υποβλήθηκε στον μηχανισμό Ναι Ναι  
Προβολή αρχείο τύπου _a που δημιουργήθηκε στον μηχανισμό Ναι Ναι  
Προβολή Διαγραμμένων παραστατικά με ψηφιακή σήμανση Ναι Ναι  
Προβολή Αντιγράφων με ψηφιακή σήμανση Ναι Ναι  
Προβολή Ακυρωτικών Σημειωμάτων Ναι Ναι  

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ

Είδη τροφίμων

Σκευάσματα

Φάρμακα

Παρτίδες

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Ημερομηνίες Παραγωγής

Ημερομηνίες Λήξης

ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ

Αποθήκη ULTIMO

Έκδοση Παραστατικών

Παραγωγή / MRP

LOT CONTROL / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ Διατίθεται ως προαιρετικό module που πλαισιώνει την αποθήκη ULTIMO/ERP. Η κάθε παρτίδα (lot) διαθέτει χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων η ημέρα παραγωγής και η ημερομηνία λήξης (εαν υπάρχει). Προαιρετικά επικοινωνεί και συνεργάζεται με το υποσύστημα Παραγωγής/MRP καθώς και την έκδοση παραστατικών. H εκτύπωση παραστατικών προβλέπει παραμετρικά την εκτύπωση αριθμού lot και ημερομηνίας λήξης. Η διαχείριση lot δεν προϋποθέτει παραγωγή. Μπορεί να εφαρμοστεί και από αμιγώς εμπορική δραστηριότητα. Κατά την παραγωγή ή κατά την εισαγωγή, εφόσον απαιτείται, ορίζεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Κάθε αναλυτική κίνηση αποθήκης συνοδεύεται από τον αριθμό / χαρακτηρισμό lot.   Στο υποσύστημα ULTIMO MRP γίνεται ενσωμάτωση μηχανισμών LOT Control παραγομένου προϊόντος, αναλωσίμων, Α’, Β’ υλών και υλικών συσκευασίας κατά την παραγωγή εγγραφών συνταγολογίου παραγωγής.

  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Το σύστημα καλύπτει απολύτως τις ανάγκες ιχνηλασιμότητας προϊόντων στο βαθμό που αυτό παρακολουθείται από την εγκατάσταση (παραγωγή/εισαγωγή, διακίνηση, πώληση, επιστροφή). Η αναζήτηση πληροφοριών του τύπου "το είδος Χ του lot Y πήρε ποιός, πότε σε τι ποσότητες, με τί τρόπο και από ποιά παραγγελία" είναι ιδιαίτερα απλή.

Πώς ;

 

Περισσότερα: Lot Control [6/18 YoB]

utm10

 

Στο "Λογιστικό πακέτο" ενσωματώνεται η πλήρης έκδοση του πακέτου "ULTIMO/Agenda" που περιλαμβάνει Διευθυνσιογράφο, Εορτολόγιο, Ημερολόγιο καθώς επίσης Πελάτες και Προμηθευτές. Σε αυτά έχουν προστεθεί επίσης και όλες οι διαδικασίες έκδοσης καταστάσεων αγορών-πωλήσεων (ΜΥΦ). Εξασφαλίζεται αμέσως υψηλή παραγωγικότητα στο λογιστήριο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και με ελάχιστη εκπαίδευση. Σε ελάχιστο χρόνο γίνονται: συμφωνίες, διασταυρώσεις, διαπίστωση και διορθώσεις λογιστικών λαθών.

 • Η ασφάλεια διαδικασιών επιτυγχάνεται  με ταχύτατη επανόρθωση λαθών και ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας στοιχείων δεδομένου ότι δεν υπάρχουν γέφυρες και προσωρινά αρχεία.
 • Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις του Κ.Φ.Α.Σ
 • Παρέχονται ένα πλήθος από "εργαλεία" για γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση.
 • Ολες οι καταστάσεις που εκδίδονται από το σύστημα μπορούν να γίνουν export για περαιτέρω επεξεργασία με microsoft προϊόντα όπως excel, word κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για τους πίνακες προβολής (grid controls)

Η εφαρμογή διατίθεται μόνη της ή σαν μέρος άλλων πακέτων. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

 • Γενική Λογιστική (κατηγορίας Β' & Γ' βιβλίων )
 • Αναλυτική  Λογιστική
 • Διαχείριση ΜΥΦ (αγορών - πωλήσεων)
 • Πελάτες (Παρακολούθηση πελατών)
 • Προμηθευτές. (Παρακολούθηση προμηθευτών)
 • Agenda (Το πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει τα παρακάτω)
  • Διευθυνσιογράφος (παρακολούθηση και ανεύρεση στοιχείων ατόμων πελατών, προμηθευτών, συνεργατών με ειδικές πληροφορίες, συμφωνίες, όρους κ.λπ..)

  • Εορτολόγιο (υπενθυμίσεις & παρακολούθηση εορτών/επετείων)

  • Ημερολόγιο (παρακολούθηση υποχρεώσεων, απλή διαχείριση ταμειακού προγράμματος επιταγές γραμμάτια φορολογικές υποχρεώσεις κ.λπ.)

Διαχείριση άρθρων - εγγραφών

Η Λογιστική του ULTIMO έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί απεριόριστο αριθμό χρήσεων στοιχεία των οποίων μπορεί να αντλήσει ταχύτατα και να διαχειριστεί παράλληλα. Η ευελιξία στην καταχώρηση άρθρων είναι μοναδική μιας και παρέχεται η δυνατότητα είτε αντιγραφής ήδη καταχωρημένου άρθρου, είτε χρήσης έτοιμων τυποποιημένων άρθρων που μπορούν να σχεδιαστούν με πολυ-σύνθετους τύπους υπολογισμού (ειδικά όταν τηρείται αναλυτική λογιστική) και που με χαρακτηριστική ευκολία μπορεί να ενημερώσει ο χρήστης.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα εντελώς αυτόματης ενημέρωσης μιας απεριόριστης σειράς άρθρων που χρησιμοποιούν σαν πρωτογενή στοιχεία τρέχοντα υπόλοιπα λογαριασμών. Σε κάθε εγγραφή του άρθρου μπορεί να προστεθεί κέντρο κόστους, συμπληρωματική αιτιολογία, κατηγορία ΦΠΑ με δυνατότητα αποδέσμευσης από την κατηγορία ΦΠΑ στο λογαριασμό, δεύτερη παράλληλη αξία, παράλληλες αξίες σε ξένο νόμισμα (λογιστική συναλλάγματος), καθώς επίσης και ελεύθερο πεδίο για ομαδοποιήσεις, φίλτρα κ.λπ.

Τα φίλτρα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την έκδοση καταστάσεων δηλαδή μπορεί να ζητηθεί ισοζύγιο, ημερολόγιο με βάση το συγκεκριμένο φίλτρο. Μια επίσης  σημαντική δυνατότητα είναι η αυτόματη παρακολούθηση των διακριτικών του χρήστη που καταχώρησε το κάθε άρθρο.

Προβολή και Διόρθωση άρθρου λογιστικής μέσα από Καρτέλα Λογαριασμού

Ο χρήστης μπορεί να κινηθεί ελεύθερα σε μία καρτέλα αναλυτικού καθολικού που προβάλλεται στην οθόνη, να σταματήσει σε οποιαδήποτε εγγραφή και αφού την επιλέξει να προβάλλει ή και να διορθώσει το άρθρο στο οποίο αυτή ανήκει.

Προβολή και εκτύπωση Παραστατικού μέσα από Καρτέλα Λογαριασμού

Ο χρήστης μπορεί να κινηθεί ελεύθερα σε μία καρτέλα αναλυτικού καθολικού που προβάλλεται στην οθόνη, να σταματήσει σε οποιαδήποτε εγγραφή και αφού την επιλέξει να προβάλλει το σχετικό παραστατικό (όπως αυτό εκτυπώθηκε ή καταχωρήθηκε στο σύστημα) ή να το εκτυπώσει.

Εισαγωγή (Import) εγγραφών Λογιστικής από ασύμβατα συστήματα

Η Λογιστική του ULTIMO μπορεί να δεχθεί άρθρα - λογιστικές εγγραφές από ασύμβατα συστήματα μέσω αρχείου δομής ASCII ή DBF.

Αυτόματος αντιλογισμός άρθρου

Ο χρήστης δεν χρειάζεται να καταχωρήσει πλήρες αντιλογιστικό άρθρο. Δεν χρειάζεται να ορίσει αντίστροφους κωδικούς κίνησης. Δεν έχει παρά να επιλέξει το άρθρο και να ζητήσει την επιλογή "Αντιλογισμός".

Αναζητήσεις άρθρων & εγγραφών

Μια από τις σημαντικότερες απαιτήσεις των χειριστών-λογιστών είναι η γρήγορη αναζήτηση άρθρων για τα οποία δεν γνωρίζουν πολλά χαρακτηριστικά όπως π.χ η ημερομηνία ή ο λογαριασμός ή δεν θέλουν να χάσουν το χρόνο να ψάχνουν. Το ULTIMO/Λογιστική παρέχει on-line 5 ταξινομήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδοχικά για να εντοπιστεί ένα άρθρο. Μπορεί να πληκτρολογηθεί μέρος κλειδιού ανάλογα με την επιλεγμένη ταξινόμηση και όταν έχει περιοριστεί το πιθανό εύρος εγγραφών μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθούν οι νέες δυνατότητες των πρισμάτων που μπορούν να εντοπίσουν μια εγγραφή από την αξία, από οποιοδήποτε μέρος της αιτιολογίας κ.λπ. Στον πίνακα των άρθρων προβάλλονται όλες οι εγγραφές ενός άρθρου ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και για να αποφευχθούν άσκοπες πληκτρολογήσεις.

Τυποποιημένα άρθρα

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει έναν απεριόριστο αριθμό τυποποιημένων και μεταβλητών άρθρων κάτι που επιταχύνει ραγδαία το χρόνο καταχώρησης λογιστικών εγγραφών. Τα άρθρα αυτά μπορούν να είναι μικτά να συνδυάζουν δηλαδή την ενημέρωση της γενικής και αναλυτικής λογιστικής.
Επίσης μπορούν να οριστούν άρθρα τα οποία ενημερώνουν λογαριασμούς μαζικά με βάση το υπόλοιπο το σύνολο της χρέωσης ή της πίστωσης άλλων λογαριασμών.

Αυτόματο κλείσιμο λογαριασμών

Η ενημέρωση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, με τις αξίες των κατωτεροβάθμιων λογαριασμών που τον ενημερώνουν, μπορεί να γίνει με αυτόματη διαδικασία συγκεντρωτικά ή αναλυτικά.

Εγγραφές απογραφής έναρξης

Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει με αυτόματη διαδικασία τα υπόλοιπα των λογαριασμών από τη μια χρήση στην άλλη όσες φορές επιθυμεί. Επίσης η μεταφορά μπορεί να εκτελεστεί είτε για όλους τους λογαριασμού είτε για μέρος λογαριασμών. Τόσο η διαγραφή της απογραφής όσο και η μεταφορά των υπολοίπων είναι διαδικασίες απλές και σύντομες.


utm10

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

 

Παραμετρική μέθοδος Λογιστικοποίησης

Ανάλογα με την πολιτική του λογιστηρίου, παρέχεται η επιλογή δύο μεθόδων λογιστικοποίησης άρθρων . Η μεν πρώτη λογιστικοποιεί απ' ευθείας κάθε νέα καταχώρηση άρθρου, ενώ η άλλη χαρακτηρίζει τα νέα άρθρα ως "άτυπα" και αφήνει στο χρήστη την πρωτοβουλία λογιστικοποίησής των. Παρέχονται προειδοποιητικά μηνύματα και προληπτικοί έλεγχοι (χρονικής περιόδου) σε σχέση με τις δυνατότητες λογιστικοποίησης.

Συνύπαρξη λογιστικοποιημένων και μη εγγραφών

Οι λογιστικοποιημένες εγγραφές συνυπάρχουν (στο ίδιο αρχείο και όχι σε προσωρινό) με τις άτυπες - πρόχειρες - αλογιστικοποίητες όμως κατά την προβολή τους στα πρίσματα διακρίνονται με ένδειξη και χρωματική διάκριση.
Επιλεκτική δυνατότητα στατιστικών και εκτυπώσεων (π.χ. ισοζύγια, καρτέλες, ημερολόγια) να περιλαμβάνουν ή όχι μη λογιστικοποιημένες εγγραφές (ΝΟΜΙΜΑ).

Προαιρετική λογιστικοποίηση εγγραφών Αναλυτικής λογιστικής

Εάν τηρείται αναλυτική λογιστική, η λογιστικοποίηση των άρθρων που την αφορούν δεν είναι υποχρεωτική.

Απαιτήσεις αγορών - πωλήσεων (ΜΥΦ/ΚΕΠΥΟ)

Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις αγορών - πωλήσεων, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι παρέχονται ένα πλήθος εργαλείων διασταύρωσης και ελέγχου των.

 • Αναδρομική ενημέρωση της ΚΕΠΥΟ Πελατών Προμηθευτών μετά το πέρας του οικονομικού έτους
 • Δυνατότητα καταχώρησης ταμειακών εγγραφών αγοράς ή δαπάνης με παράλληλη ενημέρωση της ΚΕΠΥΟ Πελατών Προμηθευτών.
 • Επέμβαση στα ήδη ενημερωμένα στοιχεία πελατών ή προμηθευτών που αφορούν τις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
 • Επιλεκτική εκτύπωση των Εντασσόμενων/ Άγνωστων/ Λοιπών εγγραφών στις Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Πελατών Προμηθευτών
 • Δημιουργία αρχείου ΚΕΠΥΟ Πελατών Προμηθευτών
 • Αντιμετώπιση των Δελτίων συμψηφιστικών εγγραφών που αφορούν αγορές
 • Έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ.

utm10

ΒΙΒΛΙΑ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ημερολόγια αναλυτικά ή συγκεντρωτικά, Κίνησης χρήσης, Απογραφής και Ισολογισμού (Δυνατότητα τήρησης Ημερολογίων Απογραφής και Ισολογισμού σε κοινό Ημερολόγιο)
 • Γενικό Καθολικό,
 • Αναλυτικά Καθολικά (καρτέλες),
 • Ισοζύγια
 • Ισοζύγιο ν. 2459/1997 (σε αρχείο ΚΕΠΥΟ)
 • Βιβλίο Απογραφής
 • Καταστάσεις Λογιστικού σχεδίου
 • Βιβλία Εσόδων /Εξόδων (με παραμετρική γραμμογράφηση) αναλυτικά ή συγκεντρωτικά

Με δυνατότητα επιλογής παραμέτρων:

 • Λογιστικοποιημένα,
 • Λογιστικοποιημένα και Ατυπα (Μικτά)
 • Θεωρημένα
 • Εύρους λογαριασμών (από, μέχρι λογαριασμό)
 • Παραμετρικού βάθους ανάλυσης λογαριασμών (π.χ. μέχρι Γ' βάθμια ανάλυση/συγκέντρωση)
 • Ελεύθερα διαμορφούμενης Χρονικής Περιόδου
 • Φίλτρων που ορίζονται κατά περίπτωση

Και ακόμη,

 • Δυνατότητα διαχωρισμού βιβλίων γενικής και αναλυτικής λογιστικής
 • Ελεύθερος καθορισμός θεωρημένων και άλλων εντύπων
 • Ο τύπος και η μορφή των θεωρημένων εντύπων μπορούν να οριστούν με βάση τις προδιαγραφές του χρήστη
 • Σύνδεση με Report Generator
 • Όλες οι εκτυπώσεις ακόμη και οι τυποποιημένες των ισοζυγίων, ημερολογίων κ.λπ. μπορούν να γραμμογραφηθούν με προδιαγραφές του χρήστη.

Έσοδα - Έξοδα με δυνατότητα παρακολούθησης αναλυτικών καρτελών

Εκτύπωση βιβλίου εσόδων-εξόδων με δυνατότητα παρακολούθησης καρτελών πελατών/ προμηθευτών/ ταμείου σαν τρίτης κατηγορίας βιβλία.

Μετατροπή από εσόδων-εξόδων σε τρίτης κατηγορίας βιβλία.

Το ULTIMO καλύπτει τις απαιτήσεις των εταιριών με βιβλία εσόδων-εξόδων καλύπτοντας ακόμη και ιδιόμορφες γραμμογραφήσεις των βιβλίων αυτών. Οι εταιρίες που αναγκάζονται να μετατρέψουν τα βιβλία του σε τρίτης κατηγορίας μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ULTIMO χωρίς καμία απολύτως μετατροπή ή αγορά άλλου προγράμματος. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Πληροφορίες λογαριασμών

Ο κάθε λογαριασμός μπορεί να δεχθεί: συμπληρωματική περιγραφή, ελεύθερα σχόλια, ελεύθερο πεδίο για φίλτρα, ομαδοποιήσεις κ.λπ., δυνατότητα on-line ελέγχου υπολοίπου κατά την καταχώρηση άρθρων, ομάδα ΦΠΑ (π.χ. Παγίων, Αγορών κ.λπ.) και διακριτικά του χρήστη που δημιούργησε το λογαριασμό. Η ανάλυση των λογαριασμών επεκτείνεται μέχρι και 5-βάθμιο επίπεδο και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσα από την ίδια οθόνη να αντλήσει μια πλούσια χρεωπιστωτική εικόνα με μηνιαία ανάλυση χρεώσεων, πιστώσεων, μηνιαίων υπολοίπων, προοδευτικών υπολοίπων καθώς και ποσοστών κατανομών στη χρήση.

Όχι διπλές καρτέλες

Πολλά από τα εμπορικά πακέτα που κυκλοφορούν στην αγορά, μη μπορώντας να συμβιβάσουν καλύτερα τις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ. και τη δομή του "εμπορικού" πακέτου σε σχέση με το "λογιστικό" αναγκάζονται σε διπλοενημέρωση των καρτελών πελατών και προμηθευτών. Δηλαδή διατηρούν παράλληλες καρτέλες για το "εμπορικό" κύκλωμα και αντίστοιχες για το "λογιστικό" εφόσον το τελευταίο το απαιτεί ο Κ.Β.Σ. Αυτό είναι αντίθετο με την αρχή της πληροφορικής περί μοναδικότητας των δεδομένων και παρουσιάζει δύο σημαντικά προβλήματα. Πρώτον απαιτεί διπλάσιο χώρο στους δίσκους και δεύτερο και σημαντικότερο εγκυμονεί κινδύνους ασυμφωνίας. Το ULTIMO/Λογιστική αντίθετα διατηρεί μοναδική την πηγή των δεδομένων που είναι οι λογιστικές εγγραφές και χάρη στο ευέλικτο σχεδιασμό των άτυπων - προχείρων εγγραφών δεν αφαιρεί καμία πληροφορία από το "εμπορικό" τμήμα που αντλεί στοιχεία από την κοινή πηγή.

Όχι περιττές καρτέλες

Η απαίτηση του Κ.Β.Σ. περί υποβολής καταστάσεων ΜΥΦ για αγορές και δαπάνες είχε αναγκάσει πολλούς κατασκευαστές να απαιτούν την δημιουργία λογαριασμού προμηθευτή ακόμη και για μικροδαπάνες μετρητοίς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρούνται μέχρι το τέλος του χρόνου ένα πλήθος από "καρτέλες" προμηθευτών που δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης κάτι για το οποίο οι λογιστές διαμαρτύρονται εύλογα. Το ULTIMO/Λογιστική αντιμετωπίζει απολύτως το πρόβλημα αυτό. Οι δαπάνες μετρητοίς δεν απαιτούν λογαριασμό προμηθευτή, τα δε απαιτούμενα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή μπορούν να συμπληρωθούν κατά τη στιγμή καταχώρησης του λογιστικού άρθρου.

Καρτέλες με απλά ή σύνθετα φίλτρα

Οι καρτέλες οποιουδήποτε λογαριασμού μπορούν να περιλαμβάνουν μόνον εγγραφές που είναι απαραίτητες ανάλογα με την περίσταση. Δηλαδή σε μια καρτέλα πελάτη μπορεί να υπάρχουν μόνον οι εγγραφές των τιμολογίων ή μόνον των πιστωτικών ή συνδυασμός τιμολογίων, πιστωτικών και εισπράξεων του πελάτη.

Καρτέλα ενός ΑΦΜ, πολλαπλών λογαριασμών

Παρέχεται η δυνατότητα για ενοποιημένη καρτέλα πολλαπλών λογαριασμών που έχουν  κοινό ΑΦΜ (Π.χ. Πελάτης που είναι και προμηθευτής σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς ή ακόμα σε περισσότερους λογαριασμούς υποκαταστημάτων). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό λογαριασμών.

Σύστημα query

On-line σύνδεση με το σύστημα query για να σας απαντά στις ερωτήσεις που κανένας προγραμματιστής δεν μπορεί να προβλέψει... Για παράδειγμα: "Πόσα και ποία παραστατικά εκδόθηκαν από τις εταιρίες μας μεταξύ 3/7 και 18/9 αξίας μεγαλύτερης των 5.000 και είναι τιμολόγια ή αποδείξεις είσπραξης". Η αποτύπωση βέβαια αυτών των παραστατικών (αναλυτική ή συγκεντρωτική) μπορεί να γίνει με όποια σειρά κρίνετε σκόπιμο ανάλογα με τις ανάγκες δηλαδή με σειρά παραστατικού, με σειρά ημερομηνίας, με σειρά πελάτη κ.α.

Δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης

Για παράδειγμα, στη λογιστική ο χρήστης μπορεί μέσα από ένα browser, να εντοπίσει και να επιλέξει ένα άρθρο με οποιοδήποτε κριτήριο όπως η αξία, ή ακόμη και με "έξυπνη" μάσκα μέσω της αιτιολογίας. Για παράδειγμα η μάσκα "*F?Π?α*24*" θα βρει τον λογαριασμό "ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24 % ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και θα παρακάμψει τα "λάθη" κεφαλαίων, πεζών, λατινικών, ελληνικών.


utm10

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επεκτάσεις-συνδέσεις

Το ULTIMO/Λογιστική συνδέεται με ένα πλήθος άλλων εφαρμογών που μπορούν να προστεθούν αργότερα όπως για παράδειγμα η έκδοση παραστατικών, το ULTIMO/Axion (παρακολούθηση αξιογράφων), Persona HRMS, ULTIMO/Πάγια, Λογιστική συναλλάγματος/ξένου  νομίσματος, Λιανική κ.ά. Στοιχεία της Λογιστικής μπορούν να μεταφερθούν στο MS - Excel και MS - Word και σε άλλες εφαρμογές

Δυνατότητες διαχείρισης

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Παραμετρική εγκατάσταση και λειτουργία Ναι Ναι  Προσαρμόζεται σε πλήθος απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων
Αυτόματο κλείσιμο έτους Ναι Ναι Δυνατότητα προοδευτικού κλεισίματος λογαριασμών
Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων Ναι Ναι Σταδιακά ή εφάπαξ
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εγγραφών ισολογισμού Ναι Ναι Ανεξάρτητες από εγγραφές τελευταίας ημέρας χρήσης
Ομαδοποίηση λογαριασμών ανεξάρτητα δομής βαθμών Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός δυνατών ομαδοποιήσεων
Παράλληλη επεξεργασία πολλαπλών χρήσεων Ναι Ναι Επιτρέπεται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο
Τυποποίηση άρθρων Όχι Ναι Με δυναμικούς τύπους υπολογισμού
Προβολή παραστατικού από το άρθρο Όχι Ναι Προβάλλεται όλο το παραστατικό
Υποβάθμιση Λογαριασμού Όχι Ναι Με αντίστοιχη μεταφορά υπολοίπων
Επιλογή λογαριασμών και εγγραφών από browser Ναι Ναι Δεν χρειάζεται απομνημόνευση κωδικών
Επιλογή λογαριασμών από και απο "ΟΝΟΜΑΤΑ" με browser Ναι Ναι Αλφαβητικά ακόμη και από εναλλακτικές επωνυμίες
Σάρωση εγγραφών βάσει παραμετρικών κριτηρίων Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός κριτηρίων
Σάρωση λογαριασμών και αποτελεσμάτων Ναι Ναι Οικονομικά αποτελέσματα από επιλογή λογαριασμών
Σάρωση λογαριασμών με μάσκα κωδικού Ναι Ναι Σάρωση οποιουδήποτε στοιχείου με μάσκα
Κατηγορίες τιμών στους πελάτες Όχι Ναι  
Ενημέρωση on-line (και real-time) Nαι Ναι Αυτόματη ενημέρωση ανωτεροβαθμίων σε όλες τις φάσεις
Εκτύπωση προτυπωμένων εντύπων για θεώρηση Ναι Ναι π.χ. ημερολόγια, γενικά καθολικά κ.λπ.
Δυνατότητα αλφαριθμητικών κωδικών Ναι Ναι Για καλύτερη ταξινόμηση και ανεύρεση στις εκτυπώσεις
Δυνατότητα εναλλακτικών ταξινομήσεων Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός ταξινομήσεων
On line calculator Ναι Ναι Σε οποιαδήποτε φάση, με μνήμες, μεταφορές αριθμών κ.α.
On line ημερολόγιο Ναι Ναι

Σε οποιαδήποτε φάση, με δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης πεδίων

 

 


utm10

Ασφάλεια

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Επίπεδα πρόσβασης (passwords) 5 ανά εταιρία 5 ανά εταιρία Με διαφορετικά δικαιώματα σε κάθε επίπεδο και υποστήριξη ειδικών εξαιρέσεων
Εργαλεία για διασταυρώσεις και έλεγχο Ναι Ναι Πλήθος εργαλείων για λογιστικό & μηχανογραφικό έλεγχο
Δυνατότητα ελέγχου κυκλώματος Φ.Π.Α. Ναι Ναι Με πλήθος εκτυπώσεων που ορίζει ο χρήστης
Έλεγχος στοιχείων ΚΕΠΥΟ κατά την καταχώρηση Ναι Ναι  
Έλεγχοι λάθος καταχωρήσεων Ναι Ναι Πλήθος ελέγχων εξασφαλίζουν την ορθότητα καταχωρήσεων
Έλεγχος ισοσκέλισης Ναι Ναι On-line με συνεχή ενημέρωση του χρήστη

utm10

Στατιστικά, Αναφορές, Real time

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Στατιστικά στοιχεία Ναι Ναι Πλήθος δυνατοτήτων άντλησης στατιστικών στοιχείων
Αναδρομικές αναφορές Ναι Ναι Χωρίς κανένα περιορισμό
Έλεγχος επεμβάσεων μετά από εκτύπωση θεωρημένων Ναι Ναι Προστασία με δυνατότητα παράκαμψης σε μηχανική βλάβη
Στατιστικά πωλητών Όχι Ναι  
Στατιστικά λογαριασμών (τελευταίων χρήσεων) 1 3 Σε μορφή πίνακα (Μηνιαία,2/3/4/6μηνιαία)
Συγκριτικά Λογαριασμών μεταξύ χρήσεων Όχι Ναι Π.χ. Αξίες και ποσοστά αύξησης
Γραφικές παραστάσεις - ιστογράμματα Λογαριασμών Όχι Ναι Με χρεωπιστώσεις, προοδευτικά, διαφορές
Στατιστικά Πελατών (τελευταίων χρήσεων) 1 3 Σε μορφή πίνακα (Μηνιαία,2/3/4/6μηνιαία)
Συγκριτικά Πελατών μεταξύ χρήσεων Όχι Ναι Π.χ. Αξίες και ποσοστά αύξησης
Γραφικές παραστάσεις - ιστογράμματα Πελατών Όχι Ναι Με καθαρές πωλήσεις, προοδευτικά πωλήσεων
Λογιστικού τύπου αναφορές με δυνατότητα φιλτραρίσματος μέσω συνθηκών από data dictionary Όχι Ναι  
Απευθείας σύνδεση με report generator Ναι Ναι (βλ.Insider)
Σύνδεση με σύστημα query Ναι Ναι Δυνατότητα άντλησης μη προκαθορισμένων πληροφοριών
Παράλληλα φίλτρα 1 6 Με επιλογή από λεξικό δεδομένων (data dictionary)
Εxport σε Excel, ASCII, θύρα (raw print) Windows Printer, PDF, Fax, Clipboard, database, Ναι Ναι  
Preview αναφορών με ζωντανό textscroll, multitasking (αναζήτηση κειμένου και περιήγηση στην αναφορά με background επεξεργασία) Ναι Ναι  
Preview αναφορών σε WYSIWYG γραφική μορφή ανά σελίδα ή batch Ναι Ναι  
Αναφορές σε γραφική, έγχρωμη ή text μορφή Ναι Ναι Υποστηρίζονται όλοι οι εκτυπωτές και devices
Προσαρμογή αναφορών (fit-to-page, περιθώρια, εφέ) Ναι Ναι

 

 


utm10

Συνδέσεις σχεσιακές, επικοινωνία

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα πακέτα Ναι Ναι Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει στοιχεία σε άλλα πακέτα και να εισάγει από αυτά
On-line ανταπόκριση με Πελάτες & ΟΝΟΜΑΤΑ Ναι Ναι Πλήρη στοιχεία με το πάτημα 3 πλήκτρων
Ελεύθερο κείμενο σε κάθε εγγραφή για κάθε όνομα Ναι Ναι Καταχωρείται με επεξεργαστή κειμένου
Σύνδεση ενός ονόματος με απεριόριστο αριθμό εγγράφων (π.χ. Word, Excel, Corel), εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, video clip και λοιπών πολυμέσων (multimedia) Οχι Ναι Περιλαμβάνεται το πλήρες σύστημα OMNIBUS
Αυτόματη αποστολή e-mail Ναι Ναι Με το δικό σας mailer, σε πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες και λοιπούς συνεργάτες
Αυτόματο σύστημα προειδοποιήσεων υποχρεώσεων Οχι Ναι  
Σύνδεση με Εορτολόγιο Οχι Ναι Με δυνατότητα έκδοσης καταστάσεων εορταζόντων οποιασδήποτε περιόδου
Εναλλακτικές επωνυμίες του ίδιου προσώπου / λογαριασμού Ναι Ναι Αναζήτηση μέσω άπειρου αριθμού εναλλακτικών επωνυμιών
Σύνδεση εγγραφών ονομάτων /λογαριασμών Οχι Ναι Σχετιζόμενες εγγραφές μπορούν να συσχετιστούν αλυσιδωτά (π.χ. Διεύθυνση και πλήρη στοιχεία εταιρίας, εργοστασίου, αντιπροσώπου, οικίας, εξοχικού κ.α.)
Παραμετρικές κατηγορίες συνδέσεων /λογαριασμών Οχι Ναι Εκτός από τις τυποποιημένες: «Εναλλακτική διεύθυνση», «διεύθυνση λογιστηρίου» και «διεύθυνση παράδοσης» ο χρήστης μπορεί να ορίσει ειδικές ομαδοποιήσιμες κατηγορίες.

 


utm10

Περιορισμοί

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Αριθμός Χρήσεων συγχρόνως

5

Απεριόριστος Άμεση πρόσβαση σε προηγούμενες χρήσεις
Αριθμός τύπων παραστατικών Απεριόριστος Απεριόριστος Με ελεύθερη αλφαριθμητική κωδικοποίηση
Αριθμός λογιστηρίων/εταιριών στο ίδιον κατάλογο εργασίας

1

Απεριόριστος Με δυνατότητα σύγχρονης ενημέρωσης μεταξύ 10 ή περισσοτέρων λογιστηρίων
Αριθμός λογαριασμών Απεριόριστος Απεριόριστος Με αλφαριθμητική κωδικοποίηση για καλύτερη ταξινόμηση
Αριθμός αναλυτικών εγγραφών Απεριόριστος Απεριόριστος Πολλαπλών χρήσεων
Αριθμός ετών/χρήσεων Απεριόριστος Απεριόριστος Με συγκεντρωτικά ή/και αναλυτικά στοιχεία
Αριθμός χαρακτήρων κωδικού λογαριασμού

13

13

Η δομή του κωδικού ορίζεται από το χρήστη.
Ανάλυση βαθμών

5

5

Το βάθος ανάλυσης επιλέγεται από το χρήστη.
Χρόνος παραμονής αναλυτικών εγγραφών Απεριόριστος Απεριόριστος Ο χρήστης μπορεί να "αδειάσει" παλαιές εγγραφές από τον δίσκο μέχρι κάποια ημερομηνία επιλογής του


utm10

Για την ιστορία

Πρόγονος της Λογιστικής ULTIMO ήταν η Λογιστική σ90 που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του '80.  Για την ιστορία... διαβάστε λίγα από αυτά που έγραφαν οι ειδικοί για την Λογιστική της ΣΥΝΠΑΝ ήδη από τότε.

Το πρόγραμμα είναι εντυπωσιακό όσον αφορά τις δυνατότητές του. (Computer & Software)

Ένα εντυπωσιακό δείγμα δουλειάς... παρουσιάζει συμβατότητα με το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και καλύπτει πλήρως για απαιτήσεις μιας εταιρίας στην εξαγωγή του ΦΠΑ... το συνιστούμε ανεπιφύλακτα, δεδομένου ότι προηγείται αυτή τη στιγμή από τα standards της αγοράς. (Computer για όλους)

Eρχεται κατευθείαν από το μέλλον στο λογιστήριό σας... αποτελεί ένα δείγμα της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στο software ακόμη και σε διεθνές επίπεδο... παρέχονται πολλές δυνατότητες που δεν συναντά κανείς σε άλλα πακέτα... Η λογιστική σε σχέση με τους πελάτες, προμηθευτές και την έκδοση των παραστατικών είναι τόσο πλήρης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά από service bureau, λογιστικά γραφεία κ.λπ.... Στο ερώτημα αν αποτελεί την καλύτερη επιλογή προγράμματος τη στιγμή αυτή, η απάντηση θα μπορούσε να είναι ναι. (Personal Computers)

Κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις του χώρου των διαχειριστικών εφαρμογών. (Ναυτεμπορική)

Ο αρχάριος χρήστης, εκτός από τις επεξηγηματικές οθόνες, έχει στη διάθεσή του το πληρέστερο ίσως εγχειρίδιο οδηγιών που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Ο έμπειρος χρήστης θα βρει στο σ90 το μέσο για να καλύψει απαιτήσεις κριτικής σημασίας στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. (Απογευματινή)

Το σ90 χρησιμοποιεί μια νέα οπτική και προσφέρει στο χρήστη πραγματικά πολλές δυνατότητες. (RAM)

Η σωστή κοστολόγηση, η αξία υπολοίπου, το κόστος πωληθέντων, το μικτό κέρδος ανά είδος, ο έλεγχος αποθεμάτων, η παρακολούθηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας, είναι πληροφορίες ζωτικής σημασίας σε μία επιχείρηση όσο μικρή και αν είναι αυτή.

Τα στοιχεία αυτά όπως και πολλά άλλα, κατευθύνουν σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Επιβάλλεται να είναι αξιόπιστα, πλήρη και να παρέχονται δυναμικά. Η τήρηση της αποθήκης συχνά κρύβει παγίδες. Φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες μπορούν να ανατρέψουν τη θέση της επιχείρησης. Ανεπαρκή προγράμματα μπορεί να δώσουν παραπειστικά ή εντελώς εσφαλμένα στοιχεία.

Η τεχνογνωσία της ΣΥΝΠΑΝ στις εφαρμογές αποθήκης έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς σαν η πλέον προηγμένη. Εμπιστευτείτε την και εσείς.

Η εφαρμογή διατίθεται μόνη της ή σαν μέρος άλλων συστημάτων.

Κωδικοποίηση

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Κωδικολόγιο ανεξάρτητο καρτελών και χρήσεων Ναι Ναι Ανοίγονται καρτέλες μόνον για τα είδη που κινούνται
Αλφαριθμητικοί κωδικοί με έλεγχο Ελληνικών/Λατινικών Ναι Ναι Ορίζεται η χρήση Ελληνικών/Λατινικών χαρακτήρων κατά την εγκατάσταση
Χαρακτήρες κωδικού είδους 13 13 Η δομή του κωδικού ορίζεται από το χρήστη
Ανάλυση βαθμών (κατηγορία, ομάδα, είδος) 1 3 Το βάθος ανάλυσης επιλέγεται από το χρήστη
Υποστήριξη προδιαγραφών Intrastat Όχι Ναι  
Εξαγωγή αρχείου  Intrastat Όχι Ναι Export σε πρόγραμμα της Στατιστικής υπηρεσίας
Δυνατότητα αλλαγής κωδικών Ναι Ναι Για αναθεώρηση κωδικολογίου
Αναγωγή ποσοτήτων ανωτεροβαθμίων Ναι Ναι Δυναμική σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης
Χαρακτηρισμοί ειδών 1 9 Προδιαγραφές - πίνακες οριζόμενα από το χρήστη
Εναλλακτικό είδος Όχι Ναι Απεριόριστος αριθμός εναλλακτικών ειδών
Κωδικός Μεγεθολογίου Όχι Ναι Για χρήση τύπου Οδηγός - Χρώμα - Μέγεθος
Κωδικός Χρωματολογίου Όχι Ναι Για χρήση τύπου Οδηγός - Χρώμα - Μέγεθος
Παράλληλες κωδικοποιήσεις 2 4 Χρήστη, εναλλακτική χρήστη (F), προμηθευτή, Intrastat (F)

Ειδικά στοιχεία ταυτότητας είδους

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Ελεύθερες παρατηρήσεις Ναι Ναι Υ
Εικόνες, Φωτογραφίες, σχέδια Όχι Ναι Μέχρι τρεις ανά είδος
Συμπληρωματικές περιγραφές  2  2 Π.χ. ξενόγλωση ή άλλη συμπληρωματική περιγραφή
Περιγραφή σύνθεσης Ναι Ναι  
Υποστήριξη barcode Ναι Ναι και εκτύπωση ετικετών barcode

Τιμολογιακή πολιτική

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Κατηγορίες τιμών (τιμοκαταλόγου) 2 6  
Μαζική αλλαγή τιμών μέσω τύπου υπολογισμού Ναι Ναι  
Αντιγραφή τιμών από κατηγορία είδους Ναι Ναι  
Έκδοση δυναμικών τιμοκαταλόγων Ναι Ναι Με πλήθος παραμέτρων και φίλτρων
Σύνδεση Παραστατικού με Κατηγορία τιμών Ναι Ναι  
Σύνδεση Πελάτη με Κατηγορία τιμών Ναι Ναι  
Απλές Κατηγορίες εκπτώσεων Ναι Ναι Έκπτωση ποσοστιαία ή σε συνολική αξία είδους ή στην τιμή μονάδος
Κατηγορίες εκπτώσεων με κριτήρια εύρους ειδών, ομάδας, κατηγορίας είδους, κλίμακα αξίας ή ποσότητας Όχι Ναι Έκπτωση ποσοστιαία ή σε συνολική αξία είδους ή στην τιμή μονάδος
Πρόσθετες ειδικές εκπτώσεις Κωδικολογίου Ναι Ναι  
Πλαφόν έκπτωσης Ναι Ναι  
Διαδοχικές εκπτώσεις Ναι Ναι Συνδυασμός πολιτικών έκπτωσης
Διαμόρφωση τιμών πώλησης βάσει ξένου νομίσματος Ναι Ναι Δυναμικά με παρακολούθηση ισοτιμιών
Αριθμός ξένων νομισμάτων Απεριόριστος Απεριόριστος Παρακολούθηση ισοτιμιών και αναπροσαρμογή τιμών πώλησης

Κοστολόγηση

Δυνατότητα έκδοσηςLite Full
Αυτόματη τροφοδοσία τιμών στις εγγραφές Ναι Ναι με παραμετρικά οριζόμενες default τιμές μονάδος
Αυτόματη κοστολόγηση Ναι Ναι με παραμετρικά κριτήρια
Μέθοδοι αποτίμησης 7  7 Παραμετρικά οριζόμενες, περιλαμβάνει και FIFO
Κατανομή κόστους από Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα  Όχι Ναι Δυνατότητα σύνδεσης με το αντίστοιχο υποσύστημα
Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής από κίνηση Αποθήκης  Όχι Ναι Δυνατότητα σύνδεσης με το αντίστοιχο υποσύστημα

Ενημερώσεις

Δυνατότητα έκδοσης Full 
Παραμετρική σχεδίαση κωδικών κινήσεων Ναι Ναι Προσαρμοζόμενη στις πλέον εξειδικευμένες περιπτώσεις
On-line ανταπόκριση με Λογιστική, Πελάτες, Προμηθευτές Ναι Ναι  
Δυνατότητα σύνδεσης με έκδοση παραστατικών Ναι Ναι Mε on-line ενημέρωση και έλεγχο
Προδιαγραφές ενημέρωσης λογιστικής Ναι Ναι Παραμετρική και για ομάδα λογαριασμών ανά είδος
Παραμετρική ενημέρωση Ναι Ναι Με οριζόμενους από το χρήστη κωδικούς κίνησης
Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων μεταξύ χρήσεων Ναι Ναι Μέρους ή όλων των ειδών
Ενημέρωση on-line Nαι Nαι Αυτόματη ενημέρωση ανωτεροβαθμίων σε όλες τις φάσεις

Δυνατότητες διαχείρισης

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
On-line Εγχειρίδιο χρήσης (manual) Ναι Ναι Με αναλυτικές επεξηγήσεις παραδείγματα και συμβουλές
Παρακολούθηση συγκεντρωτικής αποθήκης Ναι Ναι Όλες οι αποθήκες σαν να ήταν μία
Μαζικό άνοιγμα καρτελών Ναι Ναι Σε πολλαπλές αποθήκες βάσει κωδικολογίου
Δυνατότητα αυτόματων καταχωρήσεων Ναι Ναι Επαναλαμβανόμενα στοιχεία δεν ξαναπληκτρολογούνται
Παράλληλη επεξεργασία πολλαπλών χρήσεων Ναι Ναι Επιτρέπεται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο
Δυνατότητα ομαδικών διαγραφών Ναι Ναι Με on-line ενημέρωση ανωτεροβαθμίων
Δυνατότητα μαζικών τροποποιήσεων Ναι Ναι  
Απαιτούνται "κλεισίματα" ημέρας, μήνα ή περιόδου Όχι Όχι Όλες οι ενημερώσεις ημέρας γίνονται on-line
Ομαδοποίηση ειδών ανεξάρτητα δομής Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός δυνατών ομαδοποιήσεων
Δυνατότητα εναλλακτικών ταξινομήσεων Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός δυνατών ταξινομήσεων
Σάρωση εγγραφών βάσει κριτηρίων Ναι Ναι Απεριόριστος αριθμός δυνατών κριτηρίων
Σάρωση ειδών με μάσκα κωδικού Ναι Ναι Σάρωση οποιουδήποτε στοιχείου με μάσκα
Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων μεταξύ χρήσεων Ναι Ναι  
Εργαλεία για διασταυρώσεις και έλεγχο Ναι Ναι Πλήθος εργαλείων για λογιστικό & μηχανογραφικό έλεγχο
Επιλογή ειδών, εγγραφών και παραμέτρων από πίνακες επιλογών Ναι Ναι Δεν χρειάζεται απομνημόνευση κωδικών
Εκτύπωση προεκτυπωμένων εντύπων για θεώρηση Ναι Ναι π.χ. ημερολόγια, καρτέλες κ.λπ.
Εισαγωγή στοιχείων μέσω barcode Ναι Ναι και εκτύπωση ετικετών barcode
Απομόνωση κινήσεων Όχι Ναι  
Πρόσθετοι ειδικοί χαρακτηρισμοί κινήσεων Όχι Ναι  
Μαζικός επιμερισμός αξίας έκπτωσης σε είδη Όχι Ναι  
Παρακολούθηση πωλητή στην κίνηση είδους Ναι Ναι  
Αναθεώρηση κινήσεων παραστατικού Όχι Ναι  
Εισαγωγή (Import) κινήσεων από άλλα συστήματα Ναι Ναι  
Προβολή του παραστατικού μέσα από την κίνηση είδους ή από καρτέλα είδους Ναι Ναι  

Συνδέσεις σχεσιακές, επικοινωνία με υποσυστήματα

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Δυνατότητα σύνδεσης με συνταγολόγιο παραγωγής Ναι Ναι Για βιομηχανική ή άλλη κοστολόγηση
Δυνατότητα σύνδεσης με έκδοση παραστατικών Ναι Ναι Mε on-line ενημέρωση και έλεγχο
Eτικετογράφος Ναι Ναι Σύνδεση και με query για επιλεκτική εκτύπωση
On-line ανταπόκριση με Διευθυνσιογράφο Ναι Ναι Πλήρη στοιχεία προμηθευτών από το κωδικολόγιο

Έλεγχος, παρακολούθηση ποσοτήτων και αποθεμάτων

Δυνατότητα έκδοσηςLite Full
Αναγωγή ποσοτήτων ανωτεροβαθμίων Ναι Ναι Δυναμική σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης
Έλεγχος αποθεμάτων και πρόταση παραγγελίας Ναι Ναι Με αυτόματο προϋπολογισμό κόστους
Κατάσταση απογραφής Ναι Ναι Με παραμετρική αποτίμηση
Ελάχιστο-μέγιστο απόθεμα Ναι Ναι Για προτεινόμενη από το σύστημα αναπλήρωση ποσοτήτων
Δέσμευση ποσοτήτων Ναι Ναι Ενημερώνεται και κατά την έκδοση παραστατικών
Μονάδες μέτρησης  1  2  
Διακίνηση σε πολλαπλάσια συσκευασίας Ναι Ναι Υποχρεωτική ή προαιρετική
Συντελεστής αναγωγής σε ανώτερη ομάδα/ κατηγορία Ναι Ναι Αλλαγή μονάδας μέτρησης σε ανωτεροβάθμιο
Άμεσοι πίνακες υπολοίπων είδους ανά αποθήκη Ναι Ναι  

Στατιστικά, Αναφορές, Real time πληροφόρηση

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Στατιστικά στοιχεία Ναι Ναι Πλήθος δυνατοτήτων άντλησης στατιστικών στοιχείων
Σύνδεση με σύστημα query Ναι Ναι Άντληση πληροφοριών σε μη προκαθορισμένες ερωτήσεις
Απευθείας σύνδεση με report generator Ναι Ναι  
Λογιστικού τύπου αναφορές (Ισοζύγια, καρτέλες, ημερολόγια κ.λπ.) πολυμορφικές Ναι Ναι Πλήθος παραμέτρων προσαρμογής
Λογιστικού τύπου αναφορές με δυνατότητα φιλτραρίσματος μέσω συνθηκών από data dictionary Όχι Ναι  
Συγκριτικά κίνησης ειδών μεταξύ χρήσεων/ετών Όχι 16 έτη Αγορές, πωλήσεις, ποσότητες, αξίες, συγκεντρωτικά, αναλυτικά, με φίλτρα
Συγκεντρωτική κίνηση αποθήκης Όχι Ναι  
Συγκεντρωτική κίνηση αποθήκης με φίλτρα Όχι Ναι  
Εντοπισμός ατιμολόγητων αγορών και πωλήσεων Ναι Ναι Άμεσος έλεγχος εκκρεμοτήτων
Ανάλυση υπολοίπων ανά εισαγωγή Όχι Ναι  
Καρτέλα πελάτη/προμηθευτή με διακίνηση ειδών Ναι Ναι Τι είδη έχουν διακινηθεί στον πελάτη/προμηθευτή
On-line υπολογισμός κυκλοφοριακής ταχύτητα Ναι Ναι Σε ημέρες και μεγέθη για κάθε είδος
On-line υπολογισμός απόσβεσης αγορών Ναι Ναι Για κάθε είδος
On-line υπολογισμός αξίας υπολοίπου Ναι Ναι  
On-line υπολογισμός κόστους εξαγχθέντων/πωληθέντων Ναι Ναι  
Θέση στην αποθήκη Ναι Ναι Για διευκόλυνση φυσικής απογραφής και ανεύρεση ειδών
Αναδρομικά στοιχεία Ναι Ναι Χωρίς κανένα περιορισμό
Εxport σε Excel, ASCII, θύρα (raw print) Windows Printer, PDF, Fax, Clipboard, database, Ναι Ναι  
Preview αναφορών με ζωντανό text scroll, multitasking (αναζήτηση κειμένου και περιήγηση στην αναφορά με background επεξεργασία) Ναι Ναι  
Preview αναφορών σε WYSIWYG γραφική μορφή ανά σελίδα ή batch Ναι Ναι  
Αναφορές σε γραφική, έγχρωμη ή text μορφή Ναι Ναι Υποστηρίζονται όλοι οι εκτυπωτές και devices
Προσαρμογή αναφορών (fit-to-page, περιθώρια, εφέ) Ναι Ναι  

Ασφάλεια

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Επίπεδα πρόσβασης (passwords) 5 ανά εταιρία 5 ανά εταιρία Με διαφορετικά δικαιώματα σε κάθε επίπεδο και δυνατότητα ειδικών εξαιρέσεων
Έλεγχος επεμβάσεων μετά από εκτύπωση θεωρημένων εντύπων Ναι Ναι Πλήρης προστασία αλλά με δυνατότητα παράκαμψης σε περίπτωση μηχανικής βλάβης
Έλεγχοι λάθος καταχωρήσεων Ναι Ναι Πλήθος ελέγχων εξασφαλίζουν την ορθότητα καταχωρήσεων
Εργαλεία για διασταυρώσεις και έλεγχο Ναι Ναι Πλήθος εργαλείων για λογιστικό & μηχανογραφικό έλεγχο
       

Περιορισμοί

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Αριθμός σταθμών εργασίας 5 Απεριόριστος Με πλήρη ασφάλεια σε περιβάλλοντα multiuser
Αριθμός τύπων παραστατικών Απεριόριστος Απεριόριστος Με ελεύθερη αλφαριθμητική κωδικοποίηση
Αριθμός αποθηκών 3 100 Φυσικές αποθήκες ή αποθηκευτικοί χώροι ανά 100
Αριθμός ειδών Απεριόριστος Απεριόριστος .
Αριθμός αναλυτικών εγγραφών (κινήσεων) Απεριόριστος Απεριόριστος Πολλαπλών χρήσεων
Αριθμός ετών/χρήσεων Απεριόριστος Απεριόριστος Με συγκεντρωτικά ή/και αναλυτικά στοιχεία
Χρόνος παραμονής αναλυτικών εγγραφών Απεριόριστος Απεριόριστος Ο administrator μπορεί να "αδειάσει" παλαιές εγγραφές από τον δίσκο μέχρι κάποια ημερομηνία επιλογής του
Έναρξη οικονομικής περιόδου     Αρχή οποιουδήποτε μήνα

Μορφές Διακίνησης

 Ξεχωριστή και απόλυτη παρακολούθηση μορφών διακίνησης ανά είδος

 • Αξιολογημένες (π.χ. με τιμολόγιο - δ.α.) κατά την εισαγωγή και εξαγωγή
 • Μη αξιολογημένες (π.χ. με δελτίο αποστολής) κατά την εισαγωγή και εξαγωγή
 • Σε τρίτους (π.χ. παρακαταθήκη) κατά την εξαγωγή
 • Σε διακίνηση (π.χ. στην παραγωγή) κατά την εξαγωγή
 • Τρίτων κατά την εισαγωγή

Ειδικές δυνατότητες

☑ Πραγματικά on-line με αυτόματη ενημέρωση των ανωτεροβαθμίων (ομάδες, κατηγορίες ειδών) ακόμη και σε διορθώσεις, διαγραφές, με πλήρη διαφάνεια στις εκτυπώσεις. Προβάλλεται ανά πάσα στιγμή το κόστος πωληθέντων, μικτό κέρδος, markup και πλήθος άλλων στοιχείων, όπως αυτά εξελίσσονται από τις εργασίες της ημέρας, από τον ίδιο ή άλλους σταθμούς εργασίας.

☑ Κατά την καταχώρηση εγγραφών κίνησης ειδών παρέχεται δυνατότητα επιλογής για αυτόματη συμπλήρωση, 8 διαφορετικών τιμών που διαμορφώνονται on-line, ενώ πάντα προβάλλεται και το υπόλοιπο για έλεγχο υπερβάσεων.

☑ Γίνεται σωστή και on-line κοστολόγηση χωρίς να απαιτούνται προσεγγιστικές τιμές. Ατιμολόγητες ή ακοστολόγητες ποσότητες, ποσότητες τρίτων κ.λπ. δεν επηρεάζουν τις αξίες υπολοίπων και εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των υπολογισμών.

☑ Ο χρήστης ορίζει τον τρόπο ενημέρωσης της αποθήκης χωρίς να υποχρεώνεται σε συμβιβασμούς.

☑ Παρέχονται ένα πλήθος από "εργαλεία" για γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση όπως:

☑ Παράλληλη επεξεργασία, επιλογή εγγραφών και προσπέλαση με τρεις διαφορετικές ταξινομήσεις με το πάτημα ενός πλήκτρου.

☑ Παράθυρα με δυνατότητα πρόσβασης και επιλογής σε ένα πλήθος πληροφοριών,

☑ Πρόσβαση σε άλλες διαδικασίες ενώ γίνεται ενημέρωση ( π.χ. προβολή καρτέλας κατά την καταχώρηση εγγραφών).


Για την ιστορία

Πρόγονος της αποθήκης ULTIMO ήταν η αποθήκη σ90 που αποτέλεσε σημείο αναφοράς από τη δεκαετία του 80. Οι απαράμιλλες δυνατότητες που έκτοτε έχουν προστεθεί έχουν δημιουργήσει μια πανίσχυρη εφαρμογή ικανή να καλύψει και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες. Για ιστορία... διαβάστε λίγα από αυτά που έγραφαν οι ειδικοί για την Αποθήκη της ΣΥΝΠΑΝ

"Η εφαρμογή της αποθήκης είναι από τις πληρέστερες που υπάρχουν στις ελληνικές εφαρμογές μικροϋπολογιστών." (Ναυτεμπορική 3/89)

"Οι δυνατότητες πληροφόρησης και ενημέρωσης της αποθήκης στο σ90 είναι μοναδικές...Αξιοσημείωτη είναι η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ευελιξία που παρέχεται στους χρήστες του δικτύου...Το πακέτο αυτό θεσπίζει μια νέα κατηγορία software ενώ συγχρόνως ανταγωνίζεται τα καλύτερα λογιστικά, εμπορικά και βιομηχανικά πακέτα της ελληνικής αγοράς." (Personal Computers 1/89)

"Το νέο αστέρι του εμπορικού software ...Πραγματικά η αποθήκη του σ90 καλύπτει εξίσου ολοκληρωμένα βιομηχανικές αποθήκες, εμπορικές αποθήκες, αποθήκες ανταλλακτικών, ακόμη και άλλες ιδιόμορφες περιπτώσεις." (Computer για όλους 1/89)

"..αξίζει να σημειώσουμε ότι από άποψη διαδικασιών που προσφέρονται, το πρόγραμμα είναι κάτι παραπάνω από πλήρες...Οι εκτυπώσεις που μπορούμε να πάρουμε από το Query είναι ουσιαστικά ανεξάντλητες." (Computer & Software 11/88)

"Η σχεδίασή του, χρησιμοποιώντας πολύπλοκες μεθόδους προσπέλασης, έχει υπερνικήσει τις χρονοβόρες διαδικασίες των συστημάτων που ικανοποιούν ad hoc ερωτήματα...ιδιαίτερα παραμετρική αποθήκη..." (Απογευματινή 3/89)

Μια επιτυχημένη πορεία ξεκινά από μια επιτυχημένη εγκατάσταση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κεντρικά και βοηθητικά υποσυστήματα

Με τη συνεπεια και την εμπειρία 30 ετών
ΩΣ ΒΑΣΗ

ΕνσωματωμEνη H ανεξAρτητη

ERP

Συστηματα, υπο-συστηματα, modules, δυνατοτητες

Κυρίως  υποσυστήματα

Το ULTIMO ERP είναι το κεντρικό σύστημα που καλύπτει μεταξύ άλλων και  "εμπορικο-λογιστικές" απαιτήσεις. Διανέμεται σε ευέλικτες παραλλαγές ενώ τα περισσότερα υποσυστήματα είναι προαιρετικά. Υποστηρίζονται διαμορφώσεις (configurations) τόσο για μικρές όσο και μεγάλες εγκαταστάσεις. Τα συστήματα λειτουργούν σε τοπικά δίκτυα, αλλά και μέσω απομακρυσμένων συνδέσεων ακόμη και από άλλη χώρα.

● Mini-CRM ● Επαφές ● Ημερολόγιο ● Calendar ● Προειδοποιήσεις ● Εορτολόγιο

● Παραγγελίες - Open Items ● Παραγγελίες σε φορητό ή ταμπλέτα ενημέρωση μέσω VPN/sim ● Εισαγωγή/εξαγωγή παραγγελιών & παραστατικών EDI ● Πελάτες / Πωλήσεις ● Έκδοση Παραστατικών - Διακίνηση ● Φορολογικοί Μηχανισμοί ● Παραστατικά Εξωτερικού ● Διαχείριση υποκαταστημάτων πελατών ● Αυτόματη αποστολή e-mails για ανεξόφλητα υπόλοιπα ● Προμηθευτές ● Προμήθειες Αντιπροσώπων

● Λογιστική ● Λογιστική Συναλλάγματος / Ξένου νομίσματος ● Αναλυτική Λογιστική ● Αξιόγραφα - Cash Flow ● Πάγια - Asset Management ● Απαλλαγή ΦΠΑ (εκδοση Δελτίων απαλλαγής, ενημέρωση πελατών για έκδοση, διαχείριση  εισαγωγών από τρίτες χώρες)

● Αποθήκη ● Διακίνηση

ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ

● Εισφορά ανακύκλωσης ● Υποστήριξη ISBN/EAN ● Online Ελεγχος Α.Φ.Μ. μέσω VAT web services ● Υπολογισμοί & αυτόματη υποβολή VIES ● Intrastat ● Utilities μαζικών μεταφορών εγγραφών ● Αποθήκη ● Διακίνηση ● Picking ● Logistics ● Καταγραφή ειδών με barcode για παραλαβή / απογραφή ● Επικοινωνία με φορητά Τερματικά barcode κλπ ● Σύστημα query


Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά

Οριζοντιες ή καθετες εφαρμογες

Συνταγολογια - Κοστολογηση παραγωγης

Το υποσύστημα MRP κατασκευάστηκε έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες παρακολούθησης παραγωγής στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεταποιητικές ή συσκευαστικές εταιρίες καθώς και ένα πλήθος άλλων επαγγελματικών κλάδων.

Πρόκειται για ένα πανίσχυρο και συγχρόνως εύχρηστο σύστημα κατάστρωσης προδιαγραφών/ συνταγών για παρακολούθηση της παραγωγής με πλήρη και αναλυτική κοστολόγηση με μεγάλο βαθμό παραμετρικότητας.

Παρακολούθηση κόστους παραγομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όχι μόνον απολογιστικά στο τέλος της χρήσης. Συνεργάζεται αρμονικά με το εμπορικό και βιομηχανικό σύστημα Ultimo/ERP, αντλώντας στοιχεία από αυτό, αλλά και ενημερώνοντας πλήρως και αυτόματα την αποθήκη καθώς και την αναλυτική ή και γενική λογιστική.


Ανθρώπινοι Πόροι - Μισθοδοσία

HRMS

Persona - Συστημα Διαχειρισης Ανθρωπινων Πορων και Μισθοδοσιας

● Παρακολούθηση υποψηφίων και εργαζομένων ● Έγγραφα και άλλο υλικό που σχετίζεται με τον εργαζόμενο ● Οργάνωση Τμήματος Προσωπικού ● Ιστορικό μεταβολών στοιχείων εργαζομένων ● Τυποποίηση Ειδικοτήτων ● Συμβάσεις ● Αναλυτική παρακολούθηση κέντρων κόστους 
● Πολυεταιρική Παρακολούθηση ● Προγραμματισμός υποχρεώσεων - προειδοποιήσεις ● Εγγραφές έναρξης ● Παραμετρικοί Τύποι αποδοχών ● Aυτόματες εκκαθαρίσεις ● Αντιμετώπιση πολλαπλών χρήσεων ● Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ● Αντίστροφοι υπολογισμοί ● Σύνδεση με ρολόι (κάρτας) παρουσίας ● Σύνδεση με τη λογιστική
● Αυτόματη πληρωμή μέσω τραπέζης ● Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. 

ORA - Συστημα Ωρομετρησης (Time Management System)

Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου παρουσιών προσωπικού. Επικοινωνεί με ηλεκτρονικό τερματικό ωρομέτρησης (Card Reader) το οποίο αντικαθιστά τις παλαιού τύπου χάρτινες κάρτες παρουσίας με νέες μεθόδους όπως μαγνητικές κάρτες, bar-code, proximity ή άλλης αναγνώρισης. Παρέχει τη δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και ελέγχου παρουσίας των εργαζομένων και αναλαμβάνει το επίπονο έργο συλλογής και κατανομής των ωρών εργασίας κατά την εκκαθαριστική περίοδο της μισθοδοσίας, με εντελώς αξιόπιστο τρόπο. Τελικός στόχος του συστήματος είναι η αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας Persona HRMS με το οποίο συνεργάζεται.

Ιατρικά - Υγεία

Health care and LIM system


iCARE

Για μικρα ή μεγαλα διαγνωστικα, Ιατρικα κεντρα και πολυιατρεια

Πλήρης τήρηση ιστορικού επισκέψεως ασθενών με πρακτικά απεριόριστους τρόπους τήρησης αρχείου που ξεκινά από συγκριτικά πορείας ενός δείκτη (π.χ. Αιματοκρίτης) και φτάνει μέχρι την προβολή γραφικών ή απεικονιστικών δεδομένων που προέρχονται από ιατρικά μηχανήματα της εγκατάστασης ή τρίτων. Η διακίνηση δεδομένων αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει πλέον και με ένα απλό e-mail. Περιλαμβάνει πλήρη γραμματειακή υποστήριξη.

Επεκτάσιμο και ως σύστημα LIM (Laboratory Information Management System). Επικοινωνεί με Αιματολογικούς, Ορμονολογικούς και Βιοχημικούς αναλυτές.


Παρακολούθηση Service

Με την εμπιστοσυνη της SONY

Για "λευκες" ή "μαυρες" συσκευες

Σύστημα διαχείρισης εργασιών εργαστηρίων επισκευών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και άλλων συσκευών που οργανώνει αποτελεσματικά τη λειτουργία τους, επιτυγχάνοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία και οικονομία.
Προαιρετική κωδικοποίηση των επισκευών με βάση το Πανευρωπαϊκό στάνταρ EICTA-IRIS, δυνατότητα σύνδεσης real-time με το εμπορικό-λογιστικό πρόγραμμα ULTIMO ERP, εξαιρετικά παραμετρικό και εύχρηστο σύστημα αναφορών

   Xωρίς περιορισμό   

Ειδικές εφαρμογές

Οταν χρειάζεται κάτι περισσότερο

Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε ειδικά υποσυστήματα που συνεργάζονται με τα προϊόντα της ΣΥΝΠΑΝ ή άλλων κατασκευαστών.
 • Παραμετροποιήσεις
 • Ειδικές ρυθμίσεις
 • Custom modules

Γιατί να διαλέξετε εμάς;

Για το πολύ καλό μας λογισμικό, για τις έξυπνες λύσεις, την άρτια υποστήριξη, τις ώριμες συμβουλές μας αλλά, και την ποιότητα που μακροχρόνια εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση με το χαμηλότερο συνολικό κόστος.

Case studies

34

Χρονια τεχνολογικης υπεροχης
Χρονια εμπειριας
Χρονια εξελιξης

Μόνο λογισμικό;

Οχι, δεν σταματάμε εδώ...

Υπηρεσιες

Διότι παρέχουμε ακόμη...

 • Συμβουλές και Οργάνωση

  Μετάβαση από άλλο σύστημα; Ανάγκη αναδιοργάνωσης; Επέκταση δραστηριοτήτων; Ανάγκη εκσυγχρονισμού; Νέα επιχείρηση; Διάφορα προβλήματα; Σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε.
 • Project Management

  Οταν η επιχείρηση δεν διαθέτει το προσωπικό ή την τεχνογνωσία για το συγκεκριμένο project που είναι στο ξεκίνημα, είναι πολύ πιθανό να μπορούμε να το αναλάβουμε εμείς.
 • Web Services

  Υποστηρίζουμε ειδικές εφαρμογές που εκμεταλλεύονται web services τρίτων. Μπορούμε να παράγουμε τα δικά μας για τρίτους ή και τα δύο για εσωτερική χρήση.
 • Extended support

  Στοχευμένη υποστήριξη, μόνιμη ή για συγκεκριμένη περίοδο προσαρμογής, ειδικά προσαρμοσμένη στην επιχείρηση κατόπιν συμφωνίας.
 • Internal Auditing

  Χρειάζεστε εσωτερικό έλεγχο για να δείτε αν και πόσο ικανοποιητικά τηρούνται διαδικασίες; Μπορούμε να τον αναλάβουμε και αν χρειάζεται, με προηγμένες μεθόδους data analysis.
 • Systems Management

  Οταν τα θέματα γίνονται περίπλοκα και αφορούν υλικό, λογισμικό, διοίκηση, διαδικασίες και μέθοδο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τα διαχειριστείτε αξιόπιστα και αποτελεσματικά.
 • Εκπαίδευση

  Εκπαίδευση προσωπικού όχι μόνον σε θέματα εφαρμογής αλλά και σε αρχές διαδικασιών, ορθών πρακτικών, σε μόνιμο ή συχνά ανανεούμενο προσωπικό
 • Σχεδίαση Δικτύου Εταιριών

  Θυγατρικές, συνεργαζόμενες εταιρίες, υποκαταστήματα ή άλλες ανάγκες μεταφοράς δεδομένων και πληροφοριών σε μόνιμη αξιόπιστη βάση.

Περισσοτερα

Έχετε απορίες;

Αν έχετε πιό σύνθετες απαιτήσεις ή αισθάνεστε μπερδεμένοι ή απλά θέλετε να το ψάξετε λίγο παραπάνω μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας...

Ελάτε να το κουβεντιάσουμε μαζί !

Eπικοινωνια

Τα τελευταια μας νεα

 • Με αφή και πένα

  Interface technology

  Εχουμε πιά ξεφύγει από την αποκλειστικότητα ποντικιού και πληκτρολογίου διότι υπάρχουν νέες ανάγκες πιά...

  Read more

 • Web Services

  internet technologies

  Ασφαλείς και ισχυρές λύσεις μέσω διαδικτύου. Επικοινωνίες και με τρίτους.

  Read more

 • Μιλάμε με Κινητά

  ios + android apps

  Διασυνδεση συστημάτων με εφαρμογές μας για κινητά iPhone και Android και web services

  Read more

 • Flexi-port

  Distributable responsive HTML Reporting

  Διανομή καλαίσθητων αναφορών σε οποιαδήποτε συσκευή μέσω e-mail ή λήψη σε browser.

  Read more

Ας μιλήσουμε

Πάρτε μας στο 210 3244 087


ή στείλτε μας e-mail από εδώ

Περισσότερα: ΠΡΟΙΟΝΤΑ [6/18 YoB]

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com