Εμπορικά, Λογιστικά, Αποθήκες, Logistics

utm10


xwage1

ULTIMO (Εισαγωγή)
ULTIMO (υποσυστήματα / ενότητες)

Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά

 mrp

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Μισθοδοσία

 Psn

Ora-small

 • Persona HRMS
 • Ora
 • BankDrivers
  • BankDriver Εθνικής Τράπεζας
  • BankDriver Εμπορικής Τράπεζας
  • BankDriver Eurobank
  • BankDriver CitiBank
  • Άλλες τράπεζες κατόπιν παραγγελίας

Ιατρικά - Υγεία

 iCareIcon

Παρακολούθηση Service

 SManLogo2b

Διαχείριση Εστιατορίων/Fast-food

 xwEstIcon

Connectivity

 Synthex

Επικοινωνία με Φορολογικούς Μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ)

Επικοινωνία με Ταμειακές Μηχανές

 • PosCom - SHARP A-495G
 • PrnCom - SHARP A-495G
 • PoS90 A-495G - Read
 • PoS90 A-495G - Read/Write
 • PoS90 A-495G - Write
 • PLU-3100

Case Tools

 • InSider Starter kit
 • InSider Run Time