Νέες εκδόσεις προγραμμάτων

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να παρακολουθείτε, ανά πρόγραμμα αναλυτικά, όλα τα στάδια εξέλιξης των νέων εκδόσεων, ποιες νέες δυνατότητες έχουν περιληφθεί σε κάθε έκδοση, την αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών που έχετε διαπιστώσει καθώς και ενδεχόμενες αλλαγές συμπεριφοράς ορισμένων διαδικασιών. Μπορείτε επίσης να παραλάβετε τις αντίστοιχες τελευταίες εκδόσεις.

Η καταγραφή των αλλαγών/βελτιώσεων γίνεται με τρόπο συνοπτικό και όσο το δυνατόν σαφέστερο και απλούστερο για το χρήστη. Στις λίγες περιπτώσεις που η περιγραφή μπορεί να φανεί δυσνόητη στον αναγνώστη, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι αναφέρεται σε πολύ εξειδικευμένη λειτουργία που ίσως δεν τον αφορά. Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα Υποστήριξης της ΣΥΝΠΑΝ είναι πρόθυμο να βοηθήσει τους χρήστες με πρόσθετες διευκρινίσεις. Όπως είναι φυσικό, δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν πλήθος εσωτερικών τροποποιήσεων και βελτιώσεων που αναφέρονται σε σύνθετα τεχνικά θέματα.

Επιλέξτε από τον πίνακα το πρόγραμμα που θέλετε να κατεβάσετε.

Νέες εκδόσεις προγραμμάτων που διατίθενται online
Σχόλια έκδοσηςΠαραλαβή Τελευταίας έκδοσης*Έκδοση (Version)Ημ/νία κυκλοφορίας
info-bw download-bk  UltimoERP 2.9.3.1 30/05/18
  download-bk  UltimoERP Manual    
  download-bk  Ultimo LS2LS 4.3.1.0 21/11/17
  download-bk  Ultimo AP2AP   4.4.3.0 21/11/17
  download-bk  UltimoMRP   2.0.4.0 27/10/17
  download-bk  Ultimo Axion   2.1.2.1 05/01/18
  download-bk  Ultimo Asset   2.0.3.0 27/10/17
info-bw download-bk  Persona HRMS 7.9.4.0 18/01/18
  download-bk  Persona HRMS Manual    
  download-bk  Δεδομένα ΟΣΥΚ 20160705 05/07/16
info-bw download-bk  Ora TMS 2.0.8.0 24/11/17
  download-bk  Ora TMS Manual    
info-bw download-bk  ServiceMan Satellite (SONY Version) 3.3.9.0 30/05/18

* Οι νέες εκδόσεις είναι προστατευμένες με password. Από 22/11/16 οι εφαρμογές ελέγχουν αυτόματα την υπάρξη νέων εκδόσεων κσι προβάλλουν το password εγκατάστασης, εφόσον έχετε ενεργή σύμβαση αναβαθμίσεων.

Τί περιλαμβάνει η κάθε έκδοση - Ιστορικό