xwin32mseditform

Τα παράθυρα καταχώρησης

Η όψη

Τα παράθυρα καταχώρησης (data entry windows) στις εκδόσεις XWin32 ακολουθούν τη φιλοσοφία των εκδόσεων PreWin και την επεκτείνουν. Χάρη στο γραφικό περιβάλλον τα παράθυρα αυτά έχουν αποκτήσει πολύ εργονομικότερη εμφάνιση, τα υπό καταχώρηση πεδία και τα υπόλοιπα βοηθητικά στοιχεία είναι πολύ πιο ευδιάκριτα και ξεκούραστα στο μάτι.


Ο χειρισμός

Μια σημαντική καινοτομία της τεχνολογίας XWin32 είναι ο τρόπος διαχείρισης των παραθύρων αυτών, ειδικά κατά τη χρήση του πληκτρολογίου. Διαπιστώνουμε συνεχώς ότι εφαρμογές Windows αγνοούν στην πλειοψηφία τους μια κατηγορία χρηστών "της παραγωγής", αυτών δηλαδή που καταχωρούν μεγάλο όγκο δεδομένων με υψηλές ταχύτητες καταχώρησης. Για την ακρίβεια η συντριπτική πλειοψηφία των εφαρμογών Windows έχει αλλάξει τη χρήση ορισμένων βασικών πλήκτρων (όπως π.χ. το [Enter]) σε σχέση με τις παραδοσιακές πρακτικές. Ένα δεύτερο δείγμα περιφρόνησης αυτών των χρηστών είναι ο εξαναγκασμός της χρήσης του ποντικιού σε χειρισμούς που αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Τα δύο αυτά παραδείγματα και μόνον είναι πιθανόν να μειώσουν δραματικά την παραγωγικότητα των χρηστών

Η ΣΥΝΠΑΝ έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα με απόλυτο τρόπο προετοιμάζοντας ήδη τους χρήστες από τις εκδόσεις PreWin όπου παρείχε την εναλλακτική χρήση των χειρισμών τύπου Windows. Στις εκδόσεις XWin32 οι χρήστες μπορούν να χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο που έχουν μάθει τόσα χρόνια, τόσο τις οθόνες καταχώρησης, όσο και τα άλλα σημεία των προγραμμάτων. Τα πλήκτρα ενεργοποιούν τις αναμενόμενες διαδικασίες, ενώ το ποντίκι είναι απαραίτητο μόνο για τη διαμόρφωση του γραφικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι εξοικειωμένοι με τις παραδοσιακές εφαρμογές Windows θα έχουν κάποια έκπληξη στο χειρισμό. Κάθε άλλο, και μάλιστα για τους φίλους των "τρωκτικών" αναφέρουμε ότι γίνεται πλήρης αξιοποίηση του ποντικιού με τον εργονομικότερα δυνατό τρόπο.


Οι δυνατότητες

Οι μοναδικές δυνατότητες των συστημάτων PreWin είναι και εδώ διαθέσιμες και με το παραπάνω (οι βοηθητικοί πίνακες επιλογής, η προσωρινή επεξεργασία σχετικών ενοτήτων ενόσω καταχωρείται κάποιο πεδίο, οι ασφαλείς έλεγχοι και τα διαγνωστικά μηνύματα κ.λπ.)

Επί πλέον η δυνατότητα Undo (επαναφοράς) επεκτείνεται σε όλα τα πεδία της φόρμας (αντί μόνο σε αυτό που είναι υπό καταχώρηση), και ακόμη επεκτείνονται οι διαθέσιμες επιλογές μέσω των μενού.


Σύστημα με ...μνήμη, που δεν τιμωρεί

Αν έχετε εμπειρία από άλλα συστήματα θα έχετε με λύπη σας διαπιστώσει ότι αφού μετά από πολύ κόπο καταφέρατε να μεταβείτε από επιλογή σε επιλογή ορίζοντας παραμέτρους, ημερομηνίες, εύρη κωδικών κ.λπ. κ.λπ προκειμένου να ζητήσετε μια επεξεργασία, διαπιστώνετε ότι κάπου έχετε κάνει κάποιο μικρό λάθος. Εννέα στα δέκα συστήματα θα σας "τιμωρήσουν" για το λάθος σας και θα σας υποχρεώσουν να ξαναπληκτρολογήσετε όλα τα στοιχεία από την αρχή. Αυτό δεν συμβαίνει στα συστήματα XWin32 διότι γνωρίζουν ότι είσαστε άνθρωποι. Για το λόγο αυτό έχουν όσο το δυνατό πιο συγκεντρωμένες τις πληροφορίες που καταχωρείτε ώστε να τις βλέπετε όλες μαζί και ακόμη και αν αποχωρήσετε και επανέλθετε διατηρούν τα στοιχεία που δώσατε ώστε να μη χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κάτι χωρίς λόγο.

Και ακόμη: τα περιεχόμενα των πεδίων καταχώρησης είναι διακριτά, ειδικές γραμματοσειρές έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό έτσι ώστε να μην ψάχνει ο χρήσης με φακό τους χαρακτήρες ενός κωδικού. Εξάλλου οι γραμματοσειρές μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη και τα παράθυρα διαλόγων να μεγεθυνθούν ή να σμικρυνθούν ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης ή τις προτιμήσεις του χρήστη.