xwin32

Database

Database - Βάση Δεδομένων

Ιστορικό

Η ΣΥΝΠΑΝ είναι ίσως η πρώτη εταιρία στη χώρα που εισήγαγε την έννοια της βάσης δεδομένων (database) στα εμπορικά πακέτα οριζοντίων αγορών και λειτούργησε αποκλειστικά με αυτήν. Έχουν περάσει από τότε δεκαετίες και μόνον σχετικά πρόσφατα η έννοια άρχισε να αποτελεί σοβαρό αντικείμενο μεταξύ των ελληνικών εταιριών λογισμικού. Στη διάρκεια αυτών των ετών η ΣΥΝΠΑΝ εμπλούτιζε την τεχνογνωσία της πάνω στις βάσεις δεδομένων και αυτή επηρέασε καθοριστικά την εταιρική πολιτική τόσο στην αρχιτεκτονική των προϊόντων όσο και στον τομέα των υπηρεσιών.


Κάποιες αλήθειες για τις βάσεις δεδομένων

Επειδή υπάρχει συχνά μια παρανόηση ως προς την αιτία για την οποία αποφασίζει ο κατασκευαστής λογισμικού να χρησιμοποιήσει μια database θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πολύ συχνά ο πρώτος λόγος δεν είναι η αυξημένες δυνατότητες αλλά η ανάγκη του κατασκευαστή. Όταν συμβαίνει αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί για το κατά πόσο, η εφαρμογή που παρήγαγε αυτός ο κατασκευαστής, παρουσιάζει συμπτώματα "απειρίας" χρήσης της βάσης δεδομένων που ενδεχομένως καταλήγουν σε απώλεια στοιχείων, αργή ανταπόκριση, έλλειψη ευελιξίας ή σε προβλήματα συντήρησης.

Οι κίνδυνοι αυτοί είναι βέβαιο ότι αποφεύγονται με τα προγράμματα της ΣΥΝΠΑΝ. Χάρη στη μεγάλη πείρα της, τα συστήματα που αναπτύσσει έχουν αποδειχθεί σωτήρια σε πολλές και μεγάλες εγκαταστάσεις όπου συχνά χρειάστηκε να γίνουν μαζικές μεταβολές, μεταφορές ή άλλες επεμβάσεις σε τεράστιο όγκο δεδομένων. Ο συνδυασμός της σωστής δόμησης των βάσεων δεδομένων, της εμπειρίας του τμήματος υποστήριξης, και των ισχυρών εργαλείων (software) που όλα αυτά διαθέτει η ΣΥΝΠΑΝ, επέτρεψε επί σειρά ετών να επιτυγχάνονται εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο, με ελάχιστο κόστος για τον πελάτη και υψηλό βαθμό ασφάλειας.

Με άλλα λόγια η database δεν είναι μόνον ένας χώρος εναπόθεσης των δεδομένων ελλείψει άλλου, αλλά η μια ολόκληρη φιλοσοφία αρχιτεκτονικής με σκοπό να αξιοποιηθούν μια σειρά πλεονεκτημάτων.


XWin32 και βάσεις δεδομένων

Η τεχνολογία XWin32 στηρίζεται στην αρχή ότι τα προγράμματα είναι ανεξάρτητα από τα δεδομένα που διαχειρίζονται υπό την έννοια ότι δεν δεσμεύονται εκ κατασκευής από τον τύπο της βάσης δεδομένων με την οποία συνεργάζονται και ότι μπορούν να συνεργαστούν με διαφορετικών προδιαγραφών βάσεις δεδομένων αρκεί να τις αναγνωρίζουν.

Η ΣΥΝΠΑΝ ανέκαθεν συμπεριλάμβανε στα πακέτα της ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης database, και παρείχε δωρεάν βοηθήματα administration και μαζικών επεξεργασιών. Η database μπορεί εύκολα να μεταφερθεί από σύστημα σε σύστημα και να λειτουργήσει τοπικά ή σε file server. Το πρότυπο περιλαμβάνεται στους ODBC drivers των Windows (DBF) και επιτρέπεται χρήση READONLY (ανάγνωση μόνον) για όποιον το επιθυμεί. Οι εργασίες συντήρησης μπορούν να γίνουν μέσα από τις εφαρμογές χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Το σύστημα αυτό έχει κριθεί και αποδειχθεί απόλυτα ικανοποιητικό. Σημειώνουμε εδώ ότι η πρόσβαση στη database εκτός προγραμμάτων της ΣΥΝΠΑΝ παρόλο ότι είναι δυνατή, είναι συνήθως περιττή διότι η χρήση του Reporter & Query είναι ασύγκριτα πρακτικότερη για το σκοπό αυτό μέσω της δυνατότητας export σε αρχεία ASCII, Windows ANSI, Databases, Spreadsheets, Windows Clipboard.

Εν τούτοις στα συστήματα XWin32 υπάρχει και η πρόβλεψη για προαιρετική επέκταση σε client/server databases άλλων κατασκευαστών (π.χ. SQL, Advantage) που για αρκετά μεγάλες εγκαταστάσεις παρουσιάζουν κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Η ΣΥΝΠΑΝ είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων να προσφέρει συμβουλές σχετικά με τη βέλτιστη λύση, μια και στις περιπτώσεις αυτές στο ήδη σημαντικό κόστος αγοράς δικαιώματος χρήσης της database προστίθενται και διάφορα άλλα κόστη, που αθροιστικά μπορεί να αποβούν ασύμφορα.

Και εδώ η ΣΥΝΠΑΝ έχει να προσφέρει ευελιξία, ισχύ, οικονομία και πολλή εμπειρία.