Σχόλια εκδόσεων ServiceMan Satellite

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

 ServiceMan SHLver. 2.7.0 (10/07/09)

Γενικά
  • Προσθήκη υποδομών για επερχόμενες νέες δυνατότητες.

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.