Σχόλια εκδόσεων Persona

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Persona HRMS Ver.6.11.1 (25/07/11)

Η παρούσα έκδοση περιέχει μικροδιορθώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της νέας κλίμακας φόρου ν.3986/2011 (ΠΟΛ. 1148/12.7.2011) που ενσωματώθηκε στην Έκδοση (6.10.6).

Για να διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες πατήστε εδώ.


Persona HRMS Ver.6.11.0 (20/07/11)

Η παρούσα έκδοση περιέχει μικροδιορθώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της νέας κλίμακας φόρου ν.3986/2011 (ΠΟΛ. 1148/12.7.2011) που ενσωματώθηκε στην ακριβώς προηγούμενη Έκδοση (6.10.6).

Για να διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες πατήστε εδώ