Σχόλια εκδόσεων Persona

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

Persona HRMS ver. 7.9.2 (24/11/17)

 Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε και άλλες εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ εγκατεστημένες, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να τις αναβαθμίσετε ταυτόχρονα, καθώς λόγω αναβάθμισης της κοινής υποδομής τους, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορείτε να εισελθετε στις μη αναβαθμισμένες!


Persona HRMS ver. 7.9.1 (08/06/17)

 Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.9.0 (24/05/17)

Εναρμόνιση του υπολογισμού των εισφορών παλαιών και νέων ασφαλισμένων

Σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, από 1/1/2017 εναρμονίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών εργαζομένων με εκείνο των νέων.

Συγκεκριμένα παύει να ισχύει το Ανώτατο Όριο του ημερήσιου μισθού βάσει του οποίου υπολογίζονταν για κάθε μέρα εργασίας οι ασφαλιστικές εισφορές και ο υπολογισμός των εισφορών θα γίνεται βάσει των αποδοχών του μήνα και μέχρι το ανώτατο όριο, όπως ισχύει από 1/1/2017, το οποίο ανέρχεται σε €5.860,80.

Ασφαλιστικά ταμεία

Προστέθηκε το πεδίο (check box) «με αναλογία ημερών».

Κατά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης θα σας ζητηθεί να προβείτε σε αλλαγή δομής αρχείου προκειμένου να ενημερωθεί το πεδίο «με αναλογία ημερών» με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ο χρήστης της Μισθοδοσίας θα πρέπει με νέα μεταβολή να ξε-τσεκάρει το πεδίο στα ταμεία εκείνα για τα οποία ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών γίνεται επι των συνολικών αποδοχών του μήνα, ανεξαρτήτως ημερών ασφάλισης.

Όταν το πεδίο είναι τσεκαρισμένο τότε κατά την εκκαθάριση των αποδοχών των εργαζομένων οι ασφαλιστικές εισφορές για κάθε ημέρα εργασίας θα υπολογίζονται με βάση το ανώτατο όριο του ημερησίου μισθού.

 Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ