ΕΑΦΔΣΣ (Φορολογικοί Μηχανισμοί)

Εκτύπωση

ΕΑΦΔΣΣ - Τύποι

ΕΑΦΔΣΣ - Τι σημαίνει «ΤΥΠΟΥ Α» και «ΤΥΠΟΥ Β»


 Τι καθορίζει τον "Τύπο" της λύσης (Α ή Β);

Αυτό που καθορίζει αν η λύση θα είναι τύπου Α ή Β είναι το λογισμικό διασύνδεσης με το μηχανισμό και όχι η συσκευή. Το Hardware δηλαδή του μηχανισμού παραμένει κοινό. Η σημαντικότερη διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο η εμπορική εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την έκδοση των στοιχείων π.χ. ULTIMO επικοινωνεί με την συσκευή. Το τελικό κόστος και των δύο λύσεων είναι περίπου το ίδιο.


Λύση Τύπου Α

Η λύση Τύπου Α προβλέφθηκε από το νόμο προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν σύννομα, εφαρμογές που αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να επικοινωνήσουν με το μηχανισμό σήμανσης. Στη λύση αυτή:

 1. Η εμπορική εφαρμογή δεν γνωρίζει την ύπαρξη της συσκευής όποτε δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία μεταξύ της διαδικασίας έκδοσης παραστατικού της εφαρμογής και της συσκευής
 2. Οι λειτουργίες επικοινωνίας μεταξύ του Η/Υ και της συσκευής εκτελούνται από άλλο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να προσθέτει σε ότι πηγαίνει στον εκτυπωτή μια ψηφιακή υπογραφή  (π.χ. ακόμη και σε ένα ισοζύγιο)
 3. Η εμπορική εφαρμογή δεν παίρνει πίσω καμία πληροφορία σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή δηλ. δόθηκε ΝΑΙ ή ΟΧΙ και αν ΝΑΙ, ποια είναι αυτή.
 4. Η εμπορική εφαρμογή δεν γνωρίζει την κατάσταση του μηχανισμού σε καμία φάση της έκδοσης και μπορεί να συνεχίσει την έκδοση ακόμα και αν ο μηχανισμός δεν υπάρχει, δεν έχει χαρτί, δεν έχει μπαταρία, δεν έχει την σωστή ώρα.
 5. Η «αναγνώριση» με σκοπό τη σήμανση, του κάθε παραστατικού που μπορεί να εκδοθεί από την εμπορική εφαρμογή, απαιτεί παραμετροποίηση στο λογισμικό που αναλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ Η/Υ και συσκευής. Αυτό έχει πρόσθετο κόστος κάθε φορά που θα απαιτηθεί να οριστεί ένα νέο παραστατικό. Επίσης η σωστή «αναγνώριση» δεν είναι πάντα βέβαιο ότι θα είναι αξιόπιστη μια που βασίζεται σε κάποιες παραδοχές.

Κατόπιν τούτου, η εμπορική εφαρμογή

 1. Δεν διαθέτει ιστορικό παραστατικών που να επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τις ψηφιακές υπογραφές που έχουν δοθεί για το κάθε παραστατικό.
 2. Δεν διαχειρίζεται ιστορικό του πρωτότυπου παραστατικού (όπως αρχικά τυπώθηκε με την υπογραφή)
 3. Δεν «γνωρίζει» ποια παραστατικά πρέπει να πάρουν ψηφιακή υπογραφή και ποια όχι (π.χ. δελτία παραγγελίας, αποδείξεις είσπραξης). Όλα τα παραστατικά είναι υποψήφια για υπογραφή και το λογισμικό που αναλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ εμπορικής εφαρμογής και συσκευής «κρίνει» βάσει κάποιων παραμέτρων αν θα δοθεί σήμανση ή όχι.

Λύση Τύπου Β

Στη λύση Τύπου Β η εμπορική εφαρμογή επικοινωνεί πλήρως και άμεσα χωρίς την μεσολάβηση του λειτουργικού συστήματος με το μηχανισμό σήμανσης και έχει τον πλήρη έλεγχο της συσκευής και της όλης διαδικασίας σήμανσης και ανάλογα με την ποιότητά της έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τον καλύτερο δυνατό έλεγχο στο χρήστη. Η λύση τύπου Β της ΣΥΝΠΑΝ επιτυγχάνει ακριβώς αυτό το σκοπό με τα παρακάτω.

 1. «Γνωρίζει» ποια παραστατικά πρέπει να εκδοθούν με σήμανση
 2. Προειδοποιεί το χρήστη στην περίπτωση που αποπειράται να εκδώσει παραστατικό που απαιτεί σήμανση και ο σταθμός εργασίας δεν διαθέτει μηχανισμό σήμανσης.
 3. Ελέγχει και προειδοποιεί σε περίπτωση μη αποδεκτής διαφοράς ώρας μεταξύ ρολογιού Η/Υ και μηχανισμού σήμανσης
 4. Διαθέτει τη δυνατότητα επανεκτύπωσης του παραστατικού σε άλλη χρονική στιγμή.
 5. Διαθέτει τη δυνατότητα να μην εκτυπωθεί το παραστατικό κατά τη στιγμή της σήμανσής του.
 6. «Παρακολουθεί» πλήρες ιστορικό παραστατικών για κάθε ένα στοιχείο που εκδόθηκε δηλαδή το περιεχόμενο του στοιχείου όπως αυτό αρχικά τυπώθηκε, την ψηφιακή υπογραφή αυτού, την ώρα και ημερομηνία σήμανσής του κ.λπ.
 7. Κατά την έκδοση παραστατικού που πρέπει να σημανθεί, υπενθυμίζει στο χρήστη το ότι έχει θέσει εκτός λειτουργίας το μηχανισμό σήμανσης π.χ. σε περίπτωση βλάβης του
 8. «Γνωρίζει» τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί χωρίς σήμανση
 9. Διαθέτει μηχανισμό αναζήτησης του παραστατικού με βάση την ψηφιακή υπογραφή με δυνατότητα προβολής και επανεκτύπωσης του πρωτότυπου στοιχείου
 10. Διαθέτει πλήρως ελεγχόμενη διαχείριση ακυρωτικών σημειωμάτων.
 11. Διαθέτει πλήρως ελεγχόμενη διαχείριση αντιγράφων παραστατικών.


Για να ενημερωθείτε για την λύση τύπου Β' της ΣΥΝΠΑΝ πατήστε εδώ.

Εκτύπωση

Ερωταπαντήσεις (FAQ) σχετικά με ΕΑΦΔΣΣ και τη ΣΥΝΠΑΝ

Ερωταπαντήσεις (FAQ) σχετικά με ΕΑΦΔΣΣ

Από τι απαρτίζεται αυτός ο Φορολογικός Μηχανισμός ;

Από μια σχετικά μικρή συσκευή που περιλαμβάνει εκτυπωτή τύπου ταμειακής μηχανής και από ειδικό λογισμικό επικοινωνίας του σταθμού εργασίας (Η/Υ) και του λογισμικού της ΣΥΝΠΑΝ με τη συσκευή. 

Ποια προγράμματα της ΣΥΝΠΑΝ συνεργάζονται με το Φορολογικό Μηχανισμό ;

Όλα τα προγράμματα που διαθέτουν την ικανότητα διαχείρισης ιστορικού παραστατικών π.χ. τα συστήματα XWin 32 Ultimo ERP /121, 321, 322, 621 έως και 628, 721 έως και 728 καθώς και τα αντίστοιχα των εκδόσεων σ90/PreWin

Υπάρχει περίπτωση να έχω κάποια έκδοση που να μην συνεργάζεται με το νέο Φορολογικό μηχανισμό ;

Οχι. Ολα τα  προγράμματα της σειράς Ultimo συνεργάζονται με το φορολογικό μηχανισμό. 

Αν έχω έκδοση σ90/PreWin που δεν συνεργάζεται θα πρέπει να αγοράσω άλλο πρόγραμμα ;

Όχι. Στις περισσότερες περιπτώσεις προβλέπεται μια απλή αναβάθμιση με χαμηλό σχετικά κόστος.

Μπορώ να διαλέξω οποιαδήποτε συσκευή από την αγορά ;

Όχι. Λόγω των αυστηρών προδιαγραφών και συνεπειών του νόμου απαιτείται πιστοποίηση του λογισμικού που συνεργάζεται με τον εκάστοτε φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ). Αντίστοιχα η κατασκευάστρια του λογισμικού πρέπει να εξασφαλίσει ότι συνεργάζεται ικανοποιητικά με τον μηχανισμό και τον θεωρεί αξιόπιστο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχω δυνατότητα επιλογής συσκευής ή συστήματος ;

Ναι. Ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης είναι πιθανόν να υπάρχουν περισσότερες από μια επιλογές.

Ποιες πρέπει να είναι οι πρώτες ενέργειές μου ;

 1. Μελετήστε το υλικό που υπάρχει στο site της ΣΥΝΠΑΝ.
 2. Συμβουλευτείτε το λογιστή σας.
 3. Αποφασίστε μαζί με το λογιστή σας το συνολικό αριθμό των φορολογικών μηχανισμών που θα χρειαστείτε.
 4. Ενημερώστε τη ΣΥΝΠΑΝ άμεσα σχετικά με τον αριθμό των μηχανισμών που θα χρειαστείτε προκειμένου να εξασφαλίσετε έγκαιρη παράδοση.

Ο σταθμός εργασίας (Η/Υ) πρέπει να τρέχει κάτω από λειτουργικό σύστημα Windows ;

Ναι, καθώς δεν προβλέπεται η δυνατότητα να λειτουργεί ο μηχανισμός σε σταθμούς εργασίας που τρέχουν με DOS. Το πρόγραμμα (η εφαρμογή) μπορεί να είναι "σε DOS" αλλά θα πρέπει να τρέχει κάτω από Windows.

Ο Server του δικτύου τι προδιαγραφές πρέπει να πληροί;

 • Η μόνη βασική προδιαγραφή που απαιτείται είναι η υποστήριξη μεγάλων ονομάτων αρχείων (Long Filenames) κάτι που είναι εγγενές στους Servers με λειτουργικό σύστημα Windows.
 • Καλό θα ήταν επίσης, το cluster size του δίσκου που εγγράφονται τα δεδομένα που παράγονται από τον μηχανισμό, να είναι το μικρότερο δυνατό.

Ποια είναι η λύση της ΣΥΝΠΑΝ;

Η πρωτοποριακή λύση τύπου Β' (αρ. πρωτοκόλλου 1049619/28.05.2003 ) της ΣΥΝΠΑΝ στηρίζεται στα ειδικά προϊόντα λογισμικού SignUP που ανέπτυξε καθώς και με την προσαρμογή όλων των σχετικών εφαρμογών έτσι ώστε να συνεργάζονται με τα SignUP. Η λύση της ΣΥΝΠΑΝ επιτρέπει την άμεση και συχνή κυκλοφορία νέων εκδόσεων μια και οι εφαρμογές δεν απαιτούν τη λήψη πιστοποίησης αλλά μόνον τα προϊόντα SignUP.

Τα προϊόντα SignUP κυκλοφορούν σε τρεις παραλλαγές: SignUP/DOS για DOS εφαρμογές SignUP/WIN για Windows εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ και SignUP/3P για εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.