Ευρετήριο Άρθρου

Καταχώρηση Άρθρων

Μερικές παρατηρήσεις τώρα σχετικά με την καταχώρηση άρθρων. Αφού ενημερωθείτε σχετικά με τις νέες διατάξεις, συμβουλευτείτε τον πίνακα των νέων χαρακτηρισμών.

Πολλαπλοί αντισυμβαλλόμενοι

Σε περιπτώσεις άρθρων με πολλαπλούς αντισυμβαλλόμενους θα πρέπει να αποσπαστούν αντίστοιχα και οι εγγραφές ΦΠΑ συμπληρώνοντας στo πεδίο Ένδειξη_1 τον ΑΦΜ του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου

myf-lk-multiafm

Σε άρθρα που περιλαμβάνουν την κατηγορία «λοιπές δαπάνες» φυσικά δεν καταχωρούμε τίποτα στο πεδίο Ένδειξη_1 διότι δεν υπάρχει αντισυμβαλλόμενος (αυτό το γεγονός εξάλλου τις καθορίζει) και τη δαπάνη συνοδεύουμε με χαρακτηρισμό 37 και το ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση (βλ. ανωτέρω )

Συνοπτική καταχώρηση παραστατικών

Παρόλον ότι απαιτείται πλέον να δηλώνται όλα τα παραστατικά ανεξαρτήτου αξίας, το Ultimo σας επιτρέπει, αν θέλετε, να καταχωρήσετε πολλαπλά παραστατικά σε μια εγγραφή και με το παρακάτω τρυκ θα μπορέσει να αποτυπώσει το πλήθος τους. Από τα Γενικά Στοιχεία Αρθρου [F9] συμπληρώνετε το πεδίο Αριθμός του Σχετικού Παραστατικού (όχι δηλ. του βασικού) με το πλήθος των παραστατικών μετά από δύο χαρακτήρες δίεσης. Π.χ για 12 παραστατικά καταχωρείτε ##12. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο τρόπος αυτός είναι στις παραμέτρους [Κριτήρια Σάρωσης] το πρώτο πεδίο "Το συνοδευτικό β-παραστατικό στις κινήσεις αγνοείται"να μην είναι τσεκαρισμένο. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις μικτών άρθρων όπου τα βοηθητικά παραστατικά διαφοροποιούνται, τότε και πάλι μπορεί να λειτουργήσει η μέθοδος αυτή με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός που συνοδεύει τις δύο διέσεις μπαίνει στη στήλη Αρ.Παρ 2 τόσο του εξόδου όσο και του ΦΠΑ.

 

Αν διαπιστώσετε περιπτώσεις που πιστεύετε πως δεν καλύπτονται, απευθυνθείτε στη ΣΥΝΠΑΝ προκειμένου να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το θέμα σας από τεχνικής πλευράς. Η ΣΥΝΠΑΝ δεν θα προβεί ποτέ σε ερμηνεία διατάξεων και δεν υποκαθιστά ποτέ το λογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο GSIS πατώντας εδώ.