Ευρετήριο Άρθρου

Υποβολή αρχείου

Από το ίδιο σημείο θα προχωρήσετε στη δημιουργία του αρχείου υποβολής από την επιλογή [Δημιουργία Αρχείου Αποστολής] (Alt-F10) Ανάλογα με τις πρακτικές σας μπορείτε να ζητήσετε να δημιουργηθεί αρχείο που να περιλαμβάνει τις καταστάσεις των Αγορών/ Δαπανών ή Πωλήσεων ή και των δύο. Να γνωρίζετε πως οι καταστάσεις που περιλαμβάνονται στο αρχείο θα αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες προηγούμενες (εφόσον το αρχείο εγκριθεί από το TAXIS)

Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία του αρχείου θα προβληθεί το παρακάτω παράθυρο που σας υποδεικνύει που βρίσκεται το αρχείο, πως ονομάζεται καθώς και τα σύνολα των υπό ανάρτηση στοιχείων ως τελευταία επιβεβαίωση. Έχετε ακόμα τη δυνατότητα να προβάλλετε το προς υποβολή αρχείο.


myf-submit

Όταν θα συνδεθείτε με το TAXIS και εφόσον δημιουργείτε μηνιαία στοιχεία θα επιλέξετε το αρχείο Myf-M.xml από την παραπάνω διεύθυνση. Για τριμηνιαία, θα επιλέξετε το αρχείο Myf-Τ.xml. Η ονομασία αυτή παραμένει σταθερή και κάθε νέα επεξεργασία αντικαθιστά το περιεχόμενο του αρχείου.

Για κάθε ενδεχόμενο το Ultimo τηρεί και ένα ιστορικό δημιουργηθέντων αρχείων σε ειδικό φάκελο (_MYF) για κάθε μήνα. Η ανάγνωση των αρχείων XML δεν είναι πολύ «φιλική» και ούτε χρειάζεται συνήθως. Εφόσον όμως επιλεγεί, ένα αρχείο XML είναι αναγνώσιμο από ανθρώπους εάν αυτό χρειαστεί ποτέ.

 

Φροντίζετε πάντα να επιβεβαιώνετε πως τα στοιχεία που έχετε ανεβάσει στο TAXIS συμφωνούν με το ιστορικά σας.