Ευρετήριο Άρθρου

Εργασίες

Οι εργασίες διασταύρωσης και ελέγχου είναι παρεμφερείς με αυτές του παρελθόντος. Επειδή όμως οι απαραίτητες εργασίες γίνονται πλέον σε μηνιαία βάση και προκειμένου να μην δημιουργείται σύγχυση στο χρήστη, το Ultimo περιορίζει όλες τις εργασίες σε ένα μήνα (και ένα λογιστήριο). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μόλις ζητήσετε την επιλογή Α10 πρέπει υποχρεωτικά να ορίσετε λογιστήριο και μήνα αναφοράς.

Όπως και παλαιότερα η ενημέρωση μπορεί να γίνει συνολικά ή ξεχωριστά Αγορών ή Πωλήσεων. Αντίστοιχα και η λογική των εκτυπώσεων ελέγχου παραμένει, με εξαίρεση το φίλτρο περιορισμού των αξιών το οποίο δεν υπάρχει πια. Η γραμμογράφηση των εκτυπώσεων έχει αλλάξει ριζικά έτσι ώστε να διευκολύνει τον έλεγχο με βάση τις νέες απαιτήσεις.

Το κουμπί [Δημιουργία Μέσου Υποβολής] που υπήρχε παλαιότερα, έχει αντικατασταθεί από άλλο με τίτλο [Έλεγχος ΜΗΝΙΑΙΟΥ Ιστορικού και Δημιουργία Αρχείου Υποβολής (xml)]. Αντί να παράγεται απευθείας το αρχείο υποβολής, το κουμπί αυτό βάζει το χρήστη σε μια νέα βάση δεδομένων που λέγεται «Ιστορικό ΜΥΦ» μέσω browser. Ο χρήστης περιορίζεται πάντα στο λογιστήριο και μήνα που έχει επιλέξει, αλλά έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από εκεί άλλη περίοδο αν το επιθυμεί.

myf-hist

Το (μηνιαίο) ιστορικό ΜΥΦ είναι ένας νέος «τόπος» διαχείρισης και ελέγχου των στοιχείων με τη μορφή που «ανέβηκαν» ή θα «ανέβουν» στο TAXIS. Αποτελεί το τελικό σημείο συμφωνίας μας με το TAXIS, και ενημερώνεται αυτόματα από τα γνωστά κουμπιά ενημέρωσης. Διακρίνονται χρωματικά οι αγορές/δαπάνες, πωλήσεις και πιστωτικά.Να σημειώσουμε εδώ ότι το Ultimo δεν στέλνει αναλυτικά παραστατικά πωλήσεων (revenue Invoices) αλλά μόνον συγκεντρωτικά και όλα τα στοιχεία πάντα με αντικατάσταση (action=”replace”). Η προσέγγιση αυτή έχει επιλεγεί ως αυτή με τα λιγότερα πιθανά προβλήματα και για ευκολία διαχείρισης.

Αν τηρείτε απλογραφικά βιβλία θα πρέπει στα [Στοιχεία εταιρίας] να τσεκάρετε την επιλογή «Υποβάλλονται Τριμηνιαίες καταστάσεις Αγορών/Δαπανών». Στην περίπτωση αυτή θα αποκτήσετε και δεύτερο κουμπί με τίτλο [Έλεγχος ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ Ιστορικού ΑΓΟΡΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ και Δημιουργία Αρχείου Υποβολής (xml)]. Αυτή είναι μια άλλη βάση δεδομένων στην οποία παρακολουθούνται αντίστοιχα οι τριμηνιαίες υποβολές. Όπως και στο «μηνιαίο» browser έτσι και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε και να ελέγξουμε άλλο λογιστήριο/τρίμηνο.

Οι κατηγορίες που ενδέχεται να υπάρχουν ανάλογα με την κίνησή σας είναι οι παρακάτω:

ΑΓΟΡΕΣ

Αγορές (Τιμολόγια) <groupedΕxpenses> (<note> normal)

Αγορές (Πιστωτικά) <groupedΕxpenses> (<note> credit)

Λοιπές Δαπάνες <οtherΕxpenses> (μια εγγραφή)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις (Τιμολόγια) <groupedRevenues> (<note> normal)

Πωλήσεις Πιστωτικά <groupedRevenues>   (<note> credit)

Λιανικές Πωλήσεις <groupedCashRegisters

Και στους δύο browsers μπορείτε να ελέγξετε τα σύνολα ανά κατηγορία με (Alt-S). Σε κάθε κατηγορία θα αθροιστούν η Καθαρή αξία, η αξία Φ.Π.Α. καθώς και το πλήθος των παραστατικών.

Στους παραπάνω browsers θα σας δοθεί μια τελευταία ευκαιρία να δείτε ενδεχόμενους λάθος ΑΦΜ (ως προς το αριθμητικό μέρος) για τους οποίους έχετε ήδη προειδοποιηθεί αλλά το αγνοήσατε. Προβάλλεται έντονα και περιγράφεται στη στήλη «Διαγνωστικό»