Ευρετήριο Άρθρου

ΦΠΑ

Μια σημαντική ανατροπή της μέχρι τώρα κατάστασης είναι η απαίτηση αναφοράς του ΦΠΑ τόσο στις Αγορές όσο και στις Πωλήσεις. Το UItimo λοιπόν πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τις εγγραφές ΦΠΑ μέσα στο άρθρο κάτι που είναι ξεκάθαρο στις Πωλήσεις ή Αγορές χονδρικής όπου ο ΦΠΑ εκπίπτει και καταχωρείται σε λογαριασμό συνήθως 54. Για τις περιπτώσεις αυτές ορίζουμε πλέον την παράμετρο «Λογαριασμοί ΦΠΑ από» κάτι που θα πρέπει να κάνετε σε όλες τις ενότητες. Τι γίνεται όμως π.χ. με άρθρα τύπου «δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ» στα οποία οι περισσότεροι χρήστες δεν ξεχωρίζουν με εγγραφή τον ΦΠΑ αλλά ενσωματώνουν ως έξοδο; Για τις περιπτώσεις αυτές αρκεί να αποσπαστεί η αξία του ΦΠΑ σε ξεχωριστή εγγραφή (ακόμη και στον ίδιο λογαριασμό εξόδου) και να χαρακτηριστεί με το νέο χαρακτηρισμό που πλέον προβλέπεται:

50. Αξία ΦΠΑ όταν η εγγραφή δεν είναι λογ/μού ΦΠΑ.

Με βάση αυτή την δυνατότητα δεν υποχρεώνεται ο χρήστης να δημιουργήσει ειδικούς λογαριασμούς μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ ως έξοδο/δαπάνη προκειμένου το σύστημα να αναγνωρίσει τις αξίες ΦΠΑ

myf-xarakt50

Θυμηθείτε: Δεν είναι υποχρεωτικό να καταχωρήσετε πρωτοβάθμιο π.χ. 54. Σε όλα τα πεδία λογαριασμών μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς οποιασδήποτε ανάλυσης χωρίς διαχωριστικά σύμβολα. Π.χ. 7001, 700200