Ευρετήριο Άρθρου

Αποδείξεις Λιανικής Ultimo

Αν εκδίδετε αποδείξεις λιανικής ή επιστροφής λιανικής πώλησης από το Ultimo, θα πρέπει να ελέγξετε τις αντίστοιχες παραμέτρους παραστατικών [Παραστατικά, Παράμετροι (Γενικές), Π1.Παράμετροι Παραστατικών] προκειμένου στα παραγόμενα άρθρα το σύστημα να εισάγει αυτόματα τον χαρακτηρισμό 30.

Η πρώτη προϋπόθεση είναι να μην ενημερώνονται οι αθροιστές Αθροιστής Παραστ/κού και Καθαρή αξία σε άλλες ενότητες (βλ. Καρτέλα [Ενημερώσεις], περιοχή "Αθροιστές")

myf-inst-t1

Το δέυτερο σημείο που πρέπει να ελέγξετε είναι η καρτέλα [Λογιστική Κ.Φ.]. Ο τύπος διακίνησης πρέπει να είναι Πώληση ή Επιστροφή Πώλησης και το επόμενο πεδίο Λιανική.

myf-inst-t2