Ευρετήριο Άρθρου

Χαρακτηρισμοί

Εκτός πολύ ειδικών εξαιρέσεων οι παράμετροι Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ και Χαρακτηρισμοί που πρέπει να οριστούν σε κάθε ενότητα είναι συγκεκριμένες. Το σύστημα δεν εμποδίζει να ορίσετε άλλες, εξάλλου αυτό δεν συνιστάται εκτός αν έχει γίνει κατόπιν συνεννόησης με τη ΣΥΝΠΑΝ. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τις προβλεπόμενες, επισκεφτείτε κάθε πεδίο ξεχωριστά και πατήστε το δεξί κουμπί ή F2. Θα προβληθεί παράθυρο που περιλαμβάνει τους διαθέσιμους και μη χαρακτηρισμούς. Όλοι οι διαθέσιμοι θα πρέπει να τσεκαριστούν και στη συνέχεια να πατήσετε [Ok]. (Το σύστημα δεν επιτρέπει το τσεκάρισμα των μη διαθέσιμων.)

myf-xarak

Οι νέοι χαρακτηρισμοί που έχουν προστεθεί είναι οι παρακάτω:

ΝΕΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

30. Λιανική Πώληση εκτός Ταμειακών Μηχανών

Αφορά λιανικές πωλήσεις με ΕΑΦΔΣΣ ή λιανικές συναλλαγές με χειρόγραφα παραστατικά ή πιστωτικές ΑΠΥ ή αποδείξεις επιστροφής. Οποιοδήποτε στοιχείο στο πεδίο Ένδειξη_1 αγνοείται. Διαβάστε παρακάτω.

31. Λιανική Πώληση μέσω Ταμειακών Μηχανών

Συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από Ένδειξη_1 = «0» (μηδεν) για το διάστημα κατά το οποίο το TAXIS δέχεται τις πληροφορίες συγκεντρωτικά για όλες τις ταμειακές, ή μέσω αναλυτικών εγγραφών ανά ταμειακή με από Ένδειξη_1 = το ID ταμειακής όπως έχει δηλωθεί στο TAXIS

37. Λοιπές Δαπάνες

Αφορά έξοδα για λογαριασμό τρίτου, ή έξοδα με αποδείξεις από Φ.Τ.Μ. (μέχρι 100,00 όπως ορίζει ο ΚΦΑΣ) ή έξοδα με οποιοδήποτε παραστατικό το οποίο δεν περιέχει στοιχεία αντισυμβαλλομένου

36. Αγορά/Δαπάνη (ΑΦΜ χωρίς να απαιτούνται Στοιχ. Προμηθευτή)

Για περιπτώσεις δαπανών/εξόδων για τις οποίες δεν υπήρχε μέχρι σήμερα λόγος παρακολούθησης των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου λόγω μικρής αξίας, αλλά τώρα απαιτείται ο ΑΦΜ. Χαρακτηρίζει εγγραφή αγοράς/δαπάνης που επιτρέπει τη συμπλήρωση του ΑΦΜ μόνον (εφόσον είναι υπόχρεος υποβολής), καθιστώντας προαιρετική την παρακολούθηση του αντισυμβαλλομένου στα στοιχεία Προμηθευτών και στα Ονόματα. Όταν ο προμηθευτής δεν είναι υπόχρεος υποβολής ΜΥΦ η παρακολούθηση στα στοιχεία Προμηθευτών και στα ονόματα είναι υποχρεωτική προκειμένου να συμπληρωθεί το πεδίο ΜΥΦ με την επιλογή Δεν είναι υπόχρεος υποβολής και επομένως στις περιπτώσεις αυτές ο χαρακτηρισμός 36 είναι ακατάλληλος.

50. Αξία Φ.Π.Α όταν η εγγραφή δεν είναι λογ/μού Φ.Π.Α.

(βλ. Φ.Π.Α. παρακάτω)

 00. Αγνοείται από την ΜΥΦ

Καθορίζει ότι η συγκεκριμένη εγγραφή θα αγνοηθεί από την ΜΥΦ κατ' εντολή του χρήστη. Στις εκτυπώσεις ελέγχου, προβλέπεται ειδική παράμετρος για την αποτύπωση τους.

Βλ. επίσης Καταχώρηση Άρθρων