Ευρετήριο Άρθρου

Κριτήρια Σάρωσης

Θα παρατηρήστε πως υπάρχουν διαφορές στις ενότητες καθώς και στο πλήθος των παραμέτρων σε κάθε ενότητα. Το παράθυρο αυτό μπορείτε να το μεγεθύνετε (προπαντός σε ύψος) προκειμένου να μπορείτε να παρατηρείτε περισσότερες ενότητες συγχρόνως.

myf-14-kritsar

Διατηρούνται οι τέσσερεις ενότητες Τιμολογίων και Πιστωτικών των Αγορών και Πωλήσεων. Έχει καταργηθεί η ενότητα Μη συμψηφιζομένων Πιστωτικών Πωλήσεων ενώ έχουν προστεθεί δύο νέες:

      1. Λοιπές δαπάνες
      2. Λιανικές πωλήσεις

Σε κάθε ενότητα έχουν προστεθεί δυο νέες παράμετροι που αφορούν τον Φ.Π.Α. ο οποίος πρέπει πλέον να εντοπίζεται είτε μέσω του λογαριασμού του είτε μέσω χαρακτηρισμού.

Κάποιες νέες παράμετροι θα συμπληρωθούν αυτόματα την πρώτη φορά από το σύστημα. Ελέγξτε την παράμετρο Λογαριασμοί ΦΠΑ από προκειμένου να δείτε αν είναι συμβατή με τους λογαριασμούς σας (ορίζεται ο 54). Επί πλέον, μέρος των αυτόματων παραμέτρων προέρχονται από τις παλαιότερες δικές σας παραμέτρους ΜΥΦ.

Θυμηθείτε: Δεν είναι υποχρεωτικό να καταχωρήσετε πρωτοβάθμιο π.χ. 54. Σε όλα τα πεδία λογαριασμών μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς οποιασδήποτε ανάλυσης χωρίς διαχωριστικά σύμβολα. Π.χ. 7001, 700200

Συμπληρώστε τις παραμέτρους λογαριασμών στην ενότητα Λοιπές Δαπάνες και Λιανικές Πωλήσεις» καθώς και τους αντίστοιχους κωδικούς παραστατικών που χαρακτηρίζουν την πώληση. Για διευκόλυνσή σας παρέχεται με κουμπί ή F2 βοηθητικό παράθυρο επιλογής πολλαπλών παραστατικών.